Skattebøger - billeder


Skatte- og Adressebog for Randers Købstad 1926 - 1927

Svendborg Skattebog og Vejviser 1933

Skattebog og Vejviser for Skive By og Landsogn 1920 - 1921

Skatte- og Adressebog for Lemvig 1924 - 25

Horsens Skatte- og Adressebog 1910 - 11

Skattebog for Holstebro By 1933 - 34

Skatte- og Adressebog for Holbæk Kommune 1927 - 28

Varde Kommunes Vejviser og Skattebog 1957

Hjørring Skattebog 1924 - 25

Esbjerg Skatte og Adresseliste 1909

Vejviser og Skattebog for Ringkjøbing By 1924 - 1925

Skatte- og Adressebog for Silkeborg Købstad 1940 - 1941

Aarhus Skatte- og Adressebog 1918 - 19

Aaby Skatte- og Adressebog 1941 - 1942

Skattebog og Vejviser for Odder Kommune 1924 - 25

Vamdrup Skattebog og Vejviser 1953

Skattebogen for Vilslev-Hunderup Kommune 1917

Vejviser og Skattebog for Nr. Omme Kommune 1928 - 1929

Skatte- og Adressebog for Viby Kommune 1920 - 1921

Skattebog for Nr. Snede-Ejstrup Kommune 1936

Skatteliste for Thorstrup Kommune 1947 - 1948

Skattebog for Gørding Kommune 1927

Skattelisterne for Landkommunerne i Hammeup Herred
1916 - 1917

Skattebog for Tønning-Træden Kommune 1944 - 45

Skatte- og Adressebog for St. Hans Landdistrikt 1928 - 29

Skatteligning for Randers 1891

Ligning over Formue- og Lejligheds-Skatten
til Aarhus Kjøbstad- Kommune 1890

Fortegnelse over den Staden Kjøbenhavns Indvaanere
for Tidsrummet fra 1ste April 1862 til 31. Marts 1863
 paalignede Indkomstskat
 Med Supplement eller Register over Gaderne i alphabetisk Orden