Skoleårsskrifter og skoleblade fra folkeskoler og gymnasier i provinsen - billeder


Bogø-Samfundet. Bogø Kostskole
Oprettet 1887 som Bogø Private Realskole

Bogøsamfundet. Oprettet 1913
Bogø Kostskole
Oprettet 1887 som Bogø Private Realskole

Folkelig dansk Realskole, Flensborg
Duborg Skolen. Oprettet 1920

Duborg-Skolen. Oprettet 1920

Duborg-Skolen
Dansk gymnasium og realskole. Oprettet 1920

Duborg-Samfundet
Duborg-Skolen. Oprettte 1920

Duborg-Samfundet
Duborg-Skolen. Oprettet 1920

Duborg-Samfundet
Duborg-Skolen. Oprettet 1920

Christian Paulsen-Skolen, Flensborg. Oprettet 1947

Dansk Skoleforening, Flensborg. Oprettet 1920
Fra 1961 Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Frederiksborg Statsskole
Oprettet 1630 som Frederiksborg lærde Skole
Fra 1903 Frederiksborg Statsskole
Fra 1986 Frederiksborg Gymnasium og HF

Grindsted Realskole. Oprettet 1902
Grindsted Kost- og Realskole
Grindsted Privatskole

Haderslev lærde Skole
Oprettet 1567. Ophørt 1863 som dansk skole
Fra 1920 igen dansk skole som
 Haderslev Katedralskole

Haderslev lærde Skole
Oprettet 1567. Ophørt 1863 som dansk skole
Fra 1920 igen dansk skole som
Haderslev Katedralskole

Haderslev lærde Skole
Oprettet 1567. Ophørt 1863 som dansk skole
Fra 1920 igen dansk skole som 
Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole
Oprettet 1567 som Haderslev lærde Skole
Fra 1920 Haderslev Katedralskole

Haderslev-Samfundets årsskrift
Haderslev Katedralskole
Oprettet 1567 som Haderslev lærde Skole
Fra 1920 Haderslev Katedralskole

Haslev Gymnasium. Oprettet 1914
Haslev Gymnasium og HF
Midtsjællands Gymnasieskoler

Frøknerne Schou og Trolles
 højere Pigeskole og Børnehave. Oprettet 1882
Fra 1906 Hellerup højere Pigeskole
Fra 1919 Hellerupgaard Gymnasium
Fra 1926 Gentofte Statsskole
Fra 1986 Gentofte Gymnasium
Fra 1988 Gentofte HF

Hellerup højere Pigeskole
Oprettet 1882 som Frkn. Schou og Trolles Skole
Fra 1906 Hellerup højere Pigeskole
Fra 1919 Hellerupgaard Gymnasium
Fra 1926 Gentofte Statsskole
Fra 1986 Gentofte Gymnasium
Fra 1988 Gentofte HF

Øregaard Gymnasium
Oprettet 1903 som Plockross' Skole i Hellerup
Fra 1919 Øregaard Gymnasium

Aurehøj Gymnasium
Oprettet 1906 som Ingeborg Helms' Skole i Hellerup
Fra 1919 Aurehøj Statsgymnasium
Flytter til Gentofte i 1944
Fra 1984 Aurehøj Amtsgymnasium
Fra 2004 Aurehøj Gymnasium

Tranegaardskolen for Drenge
Oprettet 1906 som Ingeborg Helms' Skole i Hellerup
Fra 1918 Tranegaardskolen for Drenge

Gammel Hellerup Gymnasium
Oprettet 1894 som Hellerup Latin- og Realskole
Fra 1903 Hellerup Gymnasium
Fra 1919 Gammel Hellerup Gymnasium

Gunnar Jørgensens Skole
Oprettet 1936. Nedlagt 2006

Helsingørs videnskabelige Realskole
Oprettet 1430 som Helsingør klosters Skole
Fra 1839 Helsingørs videnskabelige Realskole
Fra 1856 Helsingørs højere Realskole
Fra 1883 Helsingør Latin- og Realskole
Fra 1903 Helsingør kommunes højere Almenskole
Fra 1947 Helsingør Gymnasium
Fra 1980 Espergærde Amtsgymnasium
Fra 1986 Espergærde Gymnasium og HF

Helsingør Gymnasium
Fra 1986 Espergærde Gymnasium og HF

Elisabeth Andersens Skole, Helsingør. Oprettet 1890
Tidligere Louise Hansens Skole

Helsingør Borger- og Friskole

Helsingør Folkeskole

Herlufsholms lærde Skole. Oprettet 1565

Herlufsholms Skole. Oprettet 1565

Herlufsholms Skole. Oprettet 1565

Herning Gymnasium
Oprettet 1923 som Herning højere Almenskole

Hillerød Kommuneskole

M. Mørks Skole og Hjem
for Børn og unge Piger. Oprettet 1895
Marie Mørks Skole

Hjørring Kommuneskole

Hjørring højere Almenskole
Oprettet 1872 som Hjørring Latin- og Realskole
Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Hjørring Gymnasium
Oprettet 1872 som Hjørring Latin- og Realskole
Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Hobro private Realskole

Hobro Gymnasium. Oprettet 1961
Fra 2008 Mariagerfjord Gymnasium

Stenhus Kostskole, Holbæk. Oprettet 1906

Prosit
Stenhus Kostskole. Oprettet 1906

Prosit
Stenhus Kostskole. Oprettet 1906

Prosit
Stenhus Kostskole. Oprettet 1906

Prosit
Stenhus Kostskole. Oprettet 1906

Holstebro kommunale Skoler

Holstebro Gymnasium. Oprettet 1963
Holstebro Gymnasium og HF

Holte Gymnasium
Oprettet 1899 som Frk. Henny Algreen Ussings Pogeskole
Fra 1914 Holte højere Almenskole
Fra 1932 Holte Gymnasium. Nedlagt 1996

Horsens Statsskole
Oprettet 1532 som Horsens lærde Skole
Fra 1903 Horsens Statsskole

Borgerskolen
Oprettet 1859 som Borgerskolen i Skolegade
Fra 1900 Den Borgerlige Realskole
Fra 1909 Horsens kommunale Mellem- og Realskole
Skolegades Skole. Nedlagt 1984

Hurup Realskole

Høng Mellem- og Realskole
Grundlagt 1864 som Høng Højskole
Fra 1904 Høng Mellem- og Realskole

Høng Realskole og Examenskursus
Grundlagt 1864 som Høng Højskole

Høng-Samfundet "Erania". Høng Studenterkursus
Grundlagt 1864 som Høng Højskole
Fra 1913 Høng Studenterkursus
Fra 1969 Høng Studenterkursus og HF-Kursus
Fra 1981 Høng Gymnasium og HF
Fra 1988 Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole
Fra 2007 Høng Gymnasium og HF

Jyderup Realskole. Oprettet 1894
Fra 1982 Jyderup Privatskole. Nedlagt 2006

Kalundborg Gymnasium. Oprettet 1957
Kalundborg Gymnasium og HF

Kildegård Gymnasium
Oprettet 1870 som Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn
Østersøgades Gymnasium
Flytter fra København til Gentofte i 1964
Fra 1964 Kildegård Gymnasium
Gymnasiet nedlægges 2005
Fra 2005 Kildegård Privatskole

Kolding lærde Skole. Oprettet 1542
Fra 1856 Vejle Amts højere Realskole
Fra 1880 Kolding Latin- og Realskole
Fra 1903 Kolding højere Almenskole
Fra 1948 Kolding Gymnasium
Fra 1973 Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus
Fra 2007 Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB World School

Kolding højere Almenskole
Oprettet 1542 som Kolding lærde Skole
Fra 1903 Kolding højere Almenskole
Fra 1948 Kolding Gymnasium
Fra 2007 Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB World School

Kolding Gymnasium
Oprettet 1542 som Kolding lærde Skole
Fra 1948 Kolding Gymnasium
Fra 1973 Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus
Fra 2007 Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB World School

"Døtreskolen af 1881" i Kolding. Oprettet 1881

Døtreskolen af 1881 i Kolding. Oprettet 1881

Kolding kommunale Skolevæsen

Korsør Kommunes Mellem- og Realskole
Oprettet 1883 som Korsør private Realskole
Rasbechs Skole
Fra 1905 Korsør Kommunes Mellem- og Realskole. Nedlagt 1966

Helms Skole. Korsør. Oprettet 1865
Fra 1902 Frkn. Helms Skole
Fra 1967 Helms Skole

M. Kruses Skole. Oprettet 1869
Sammenlagt med Farum private Realskole i 1971
Flytter fra København til Farum i 1971
Marie Kruses Skole

Amtsgymnasiet i Køge. Oprettet 1962
Køge Gymnasium

Lyngby Realskole
Oprettet 1871 som Thyssens skole
Fra 1885 Lyngby Realskole
Fra 1911 Lyngby højere Almenskole
Fra 1920 Lyngby Statsskole
Fra 1986 Lyngby Gymnasium. Nedlagt 1991

Statsskolen i Lyngby
Oprettet 1871 som Thyssens skole
Fra 1920 Lyngby Statsskole
Fra 1986 Lyngby Gymnasium. Nedlagt 1991

Lyngby private Underskole
Oprettet 1871 som Thyssens skole
Fra 1881 Lyngby Realskole
Fra 1911 Lyngby højere Almenskole
Fra 1920 Lyngby private Underskole
Fra 1959 Lyngby private Skole

Lyngby private Skole
Oprettet 1871 som Thyssens skole
Fra 1920 Lyngby private Underskole
Fra 1959 Lyngby private Skole

Løgstør kommunale Skolevæsen

Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen
Oprettet 1885. Nedlagt 1962

Maribo Gymnasium. Oprettet 1937

Middelfart Kommuneskole

Middelfart Gymnasium. Oprettet 1970
Middelfart Gymnasium og HF

Nakskov kommunale Skolevæsen

Den forenede Real- og Borgerskole i Nakskov
Oprettet 1841 som Nakskov borgerlige Realskole
Nakskov kommunale Mellem- og Realskole
Fra 1918 Nakskov kommunale Gymnasium
Fra 2007 Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov kommunale Mellem- og Realskole
Oprettet 1841 som Nakskov borgerlige Realskole
Fra 1918 Nakskov kommunale Gymnasium
Fra 2007 Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium
Oprettet 1841 som Nakskov borgerlige Realskole
Fra 1918 Nakskov kommunale Gymnasium
Fra 2007 Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Samfundet
Nakskov kommunale Gymnasium. Oprettet 1918
Fra 2007 Nakskov Gymnasium og HF

Nordby skoler, Fanø
Nordby kommunale Realskole paa Fanø. Oprettet 1868

Nyborg Købstads Skolevæsen

Nyborg Realskole
Oprettet 1842 som Nyborg borgerlige Realskole
Fra 1945 Nyborg kommunale Gymnasium
Nyborg Gymnasium

Nyborg kommunale Gymnasium
Oprettet 1842 som Nyborg borgerlige Realskole
Fra 1945 Nyborg kommunale Gymnasium
Fra 1970 Nyborg Gymnasium og HF
Nyborg Gymnasium

Nyborg private Realskole. Oprettet 1882

Nykjøbing Kathedralskole. Oprettet 1498

Glenten
Nykøbing Katedralskole. Oprettet 1498

Frkn. Olsen og Ostenfeld´s Skole
Oprettet 1871 som Nykøbing F. private Pigeskole
Fra 1898 Frkn. Olsen og Ostenfeld´s Skole
Sammenlagt med Nykøbing F. private Realskole i 1925

Nykøbing Falster Realskole
 Oprettet 1897 som Nykøbing F. private Realskole

Nykøbing F. kommunale Skolevæsen

Nykøbing M. Realskole. Oprettet 1885
Nykøbing Mors Folke- og Realskole
M. C. Holms Skole

Nykøbing M. Kommuneskole

Nykøbing Mors Folke- og Realskole
Oprettet 1885 som Nykøbing Mors Realskole
M. C. Holms Skole

Nykøbing Mors kommunale Gymnasium. Oprettet 1941
Morsø Gymnasium

Nykøbing Mors kommunale Gymnasium med HF. Oprettet 1941
Morsø Gymnasium

Morsø kommunale skolevæsen

Nykøbing Sj. Borger- og Realskole
Grundtvigsskolen

Nærum Kostsskole
Oprettet 1907. Nedlagt 1932

Næstved Grund- og Hovedskole

Næstved Gymnasium. Oprettet 1943
Næstved Gymnasium og HF

Næstved Gymnasium og HF
Oprettet 1943 som Næstved Gymnasium

Nørresundby kommunale Skolevæsen
Nørresundby Kommuneskole. Oprettet 1896

Nørresundby Realskole
Oprettet 1902 som Nørresundby private Realskole

Nørresundby Gymnasium
Oprettet 1962 som Sundby-Hvorup Gymnasium
Fra 1968 Nørresundby Gymnasium
Nørresundby Gymnasium og HF

Nørresundby Gymnasium og HF
Oprettet 1962 som Sundby-Hvorup Gymnasium

Odense Cathedralskole. Oprettet 1283

Odense Cathedralskole. Oprettet 1283

Odense Katedralskole. Oprettet 1283

 L. Wintelers Skole. Oprettet 1853
Fra 1920 Sct. Knuds Gymnasium

St. Knuds Gymnasium, Odense
Oprettet 1853 som L. Wintelers Skole
Fra 1920 Sct. Knuds Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium og HF-kursus
Oprettet 1853 som Frk. L. Wintelers Skole
Fra 1920  Sct. Knuds Gymnasium

Mulernes Legatskole
Oprettet 1720 som tre kateketiske skoler
 i Odense af Mulerslægten
Samlet i 1874 som Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole
 Oprettet 1720 som tre kateketiske skoler
 i Odense af Mulerslægten
Samlet i 1874 som Mulernes Legatskole

Giersings Realskole
Oprettet 1866 som Odense private Realskole

Giersings Realskole
Oprettet 1866 som Odense private Realskole

Marie Jørgensens Skole i Odense
Oprettet 1879 som Marie Jørgensens Pigeskole
Fra 1969 Marie Jørgensens Skole

Marie Jørgensens Pige-Skole. Oprettet 1879
Fra 1969 Marie Jørgensens Skole

 Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus
Marie Jørgensens Pigeskole. Oprettet 1879
Odense Studenterkursus. Oprettet 1895. Nedlagt 1978

Odense Studenterkursus
Oprettet 1895 som Studenterkursus for Unge piger. Nedlagt 1978

Marie Jørgensens Drengeskole og Kursus af 1878
Marie Jørgensens Drengeskole. Oprettet 1895
Kursus af 1878. Oprettet 1878. Nedlagt 1978
Fra 1969 Marie Jørgensens Skole

Marie Jørgensens Skole
Oprettet 1879 som Marie Jørgensens Pigeskole
I 1969 sammenlægges Pigeskolen og Drengeskolen
til fælleskolen Marie Jørgensens Skole

Nørregades Friskole. Oprettet 1863
Odense Friskole

Odense Friskole
Oprettet 1863 som Nørregades Friskole
Danmarks største friskole

Odense kommunale Skoler

Odense kommunale Skolevæsen

Odsherreds Gymnasium. Oprettet 1979

Latin- og Realskolen i Ordrup
Oprettet 1873 som Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt
Fra 1887 Ordrup Latin- og Realskole
Fra 1903 Ordrup højere Almenskole
Fra 1919 Ordrup Gymnasium

Ordrup Gymnasium
Oprettet 1873 som Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt
Fra 1919 Ordrup Gymnasium

Ordrupper-Bladet. Ordrup Gymnasium
Oprettet 1873 som Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt
Fra 1919 Ordrup Gymnasium

Randers kommunale Skolevæsen

Statsskolen i Randers. Grundlagt omkring 1440 
Oprettet 1542
 Randers lærde Skole
Fra 1903 Randers Statsskole

Luren
Randers Statsskole. Grundlagt omkring 1440 
Oprettet 1542
 Randers lærde Skole
Fra 1903 Randers Statsskole

Randers kommunale Gymnasium. Oprettet 1963
Fra 1973 Randers Amtsgymnasium
Fra 2005 Randers HF & VUC

Randers Realskole
Oprettet 1869 som Randers private Realskole 
Danmarks største privatskole

Randers Realskole
Oprettet 1869 som Randers private Realskole

Hinn Lærda Skola i Reykjavik
 Latinskolen i Reykjavik. Oprettet 1056
Fra 1937 Menntaskólans í Reykjavík

Menntaskólans í Reykjavík. Oprettet 1056
Islands ældste gymnasium
Den lærde Skole i Reykjavik
Latinskolen i Reykjavik
Fra 1937 Menntaskólans í Reykjavík

Háskóli Íslands
Islands Universitet. Oprettet 1911

Ribe Kathedralskole. Oprettet 1145

Ribe Katedralskole. Oprettet 1145

Risskov Amtsgymnasium
 Oprettet 1968 som Amtsgymnasiet, Vejlby-Risskov
Fra 1969 Risskov Amtsgymnasium
Fra 2007 Risskov Gymnasium

Roskilde Katedralskole. Oprettet omkring 1020

Roars Kilde
Roskildenser-Samfundet. Roskilde Katedralskole

Quid Novi. Roskilde Katedralskole

Roskilde Pigeskole af 1855 
Frk. Lønholdts Skole. Oprettet 1855
Fra 1941 Duebrødre Skole. Nedlagt 1990

Roskilde Købstads Skolevæsen

Rudkjøbing Realskole. Oprettet 1882

Rudkøbing kommunale Skolevæsen

Rungsted Kostskole. Oprettet 1900
Fra 1920 Rungsted Statsskole
Fra 1986 Rungsted Gymnasium

Ryomgård Realskole. Oprettet 1913

Rødovre Statsskole. Oprettet 1958
Rødovre Gymnasium

Statsskolen i Rønne
Oprettet 1512 som Rønne Latinskole
Fra 1806 Rønne Middelsskole
Fra 1818 Rønne lærde Skole
Fra 1850 Rønne højere Realskole
Fra 1892 Rønne lærde Skole
Fra 1903 Rønne Statsskole
Fra 1986 Bornholms Amtsgymnasium
Fra 2003 Bornholms Gymnasium

Rønne Statsskole
Oprettet 1512 som Rønne Latinskole
Fra 1903 Rønne Statsskole
Fra 1986 Bornholms Amtsgymnasium
Fra 2003 Bornholms Gymnasium

Rønne kommunale skolevæsen

Saxkjøbing Borgerskole
Fra 1960 Sakskøbing Skole

Th. Langs Skole, Silkeborg
Den højere Pigeskole. Oprettet 1882

Th. Langs Skole, Silkeborg
Den højere Almenskole. Oprettet 1882

Th. Langs Skoles Samfund
Th. Langs Skole, Silkeborg. Oprettet 1882

Skagen Skole

Skive Gymnasium. Oprettet 1968
Skive Gymnasium og HF

Realskolen  for Skærbæk og Omegn. Oprettet 1919
Skærbæk Realskole

Slagelse Borger- og Almueskole
Oprettet 1800 som Slagelse Borger- og Friskole
Slagelse Borgerskole

Slagelse Realskole
Oprettet 1507 som Slagelse Latinskole
Fra 1853 Slagelse Realskole
Fra 1927 Slagelse kommunale højere Almenskole
Fra 1945 Slagelse kommunale Gymnasium
Fra 1968 Slagelse Gymnasium og HF-kursus
Slagelse Gymnasium

Slagelse kommunale Gymnasium
Oprettet 1507 som Slagelse Latinskole
Fra 1945 Slagelse kommunale Gymnasium
Fra 1968 Slagelse Gymnasium og HF-kursus
Slagelse Gymnasium

 Slagelse Gymnasium og HF-Kursus
Oprettet 1507 som Slagelse Latinskole
Fra 1945 Slagelse kommunale Gymnasium
Fra 1968 Slagelse Gymnasium og HF-kursus
Slagelse Gymnasium

 Slagelse Gymnasium og HF-kursus
Oprettet 1507 som Slagelse Latinskole
Fra 1945 Slagelse kommunale Gymnasium
Fra 1968 Slagelse Gymnasium og HF-kursus
Slagelse Gymnasium

Slagelse private Mellem-og Realskole
Oprettet 1881 som Frøknerne Branners Skole
Fra 1907 Slagelse private Mellem-og Realskole
Fra 1971 Dyhrs Skole

Dyhrs Skole Slagelse
Oprettet 1881 som Frøknerne Branners Skole
Fra 1907 Slagelse private Mellem-og Realskole
Fra 1971 Dyhrs Skole

Smidstrup-Skærup Centralskole. Oprettet 1959
Smidstrup-Skærup Skole

Sorø Academi. Oprettet 1586
Fra 1822 Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt
Fra 1903 Sorø Skole og Opdragelsesanstalt
Sorø Akademis Skole

Sorø skole og opdragelsesanstalt. Oprettet 1586
Fra 1822 Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt
Fra 1903 Sorø Skole og Opdragelsesanstalt
Sorø Akademis Skole

Sorø Akademis Skole. Oprettet 1586
Fra 1822 Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt
Fra 1903 Sorø Skole og Opdragelsesanstalt
Sorø Akademis Skole

Soraner-bladet. Soransk Samfund
Sorø Akademis Skole. Oprettet 1586

Struer Statsgymnasium. Oprettet 1938
Struer Gymnasium og HF
Fra 2007 Struer Statsgymnasium

Blækuglen
Struer Statsgymnasium. Oprettet 1938

Svendborg Statsgymnasium
Oprettet 1872 som Svendborg Realskole
Fra 1912 Svendborg Realskole og Gymnasium
Fra 1920 Svendborg Statsskole
Fra 1932 Svendborg Statsgymnasium
Fra 1986 Svendborg Gymnasium
Fra 2007 Svendborg Gymnasium og HF

Spirit. Svendborg Statsgymnasium
Oprettet 1872 som Svendborg Realskole
Fra 1932 Svendborg Statsgymnasium
Fra 1986 Svendborg Gymnasium
Fra 2007 Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Købstads Skolevæsen

Sønderborg Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Fra 2007 Sønderborg Statsskole

Sønderborg Samfundet
Sønderborg Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Fra 2007 Sønderborg Statsskole

Valhal
Sønderborg Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Fra 2007 Sønderborg Statsskole

Kostskolen Vestjysk Gymnasium Tarm
Oprettet 1887 som Tarm Realskole
Fra 1928 Vestjysk Realskole og Studenterkursus
Vestjysk Kost- og Realskole Tarm
Fra 1938 Vestjysk Gymnasium Tarm
Fra 1972 Vestjysk Gymnasium og HF-kursus
Vestjysk Gymnasium Tarm

VGT-eleven. Vestjysk Gymnasium
Oprettet 1887 som Tarm Realskole
Fra 1938 Vestjysk Gymnasium Tarm
Fra 1972 Vestjysk Gymnasium og HF-kursus
Vestjysk Gymnasium Tarm

Thisted Gymnasium. Oprettet 1947
Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Uglegylp
Thisted Gymnasium. Oprettet 1947
Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Tølløse Realskole. Oprettet 1895 
Fra 1928 Tølløse Mellem- og Realskole / TMR
Fra 1960 Sejergaardsskolen

Tønder Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Tønder Gymnasium og HF
Fra 2007 Tønder Gymnasium

Guldhornet
Tønder Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Tønder Gymnasium og HF
 Fra 2007 Tønder Gymnasium

Tohu Wa Bohu
Tønder Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Tønder Gymnasium og HF
 Fra 2007 Tønder Gymnasium

Tårnby Kommunes Skolevæsen

Varde Gymnasium. Oprettet 1968
Varde Gymnasium og HF

Vebbestrup Præliminærkursus
Oprettet 1934 som Solhverv Kost- og Realskole
Fra 1989 Solhverv Privatskole

Privatskolen i Veile. Oprettet 1865
Fra 1877 Vejle Latin- og Realskole
Fra 1884 Vejle kommunale Gymnasium
Fra 1903 Vejle højere Almenskole
Fra 1935 Vejle kommunale Gymnasium
Fra 1973 Rødkilde Gymnasium
Rødkilde Amtsgymnasium
Fra 2007 Rødkilde Gymnasium

Latin- og Realskolen i Vejle
Oprettet 1865 som Privatskolen i Vejle
Fra 1877 Vejle Latin- og Realskole
Fra 1935 Vejle kommunale Gymnasium
Fra 1973 Rødkilde Gymnasium

Vejle Gymnasium
Oprettet 1865 som Privatskolen i Vejle
Fra 1935 Vejle kommunale Gymnasium
Fra 1973 Rødkilde Gymnasium

Kirstine Seligmanns Skole. Opretttet 1882

Kirstine Seligmanns Skole. Oprettet 1882

Vestfyns Gymnasium. Oprettet 1957

Viborg Katedralskole. Oprettet 1100

Viborg Katedralskole. Oprettet 1100

Viborg Amtsgymnasium
 Oprettet 1971 som Viborg Amtsgymnasium og HF
Fra 2007 Viborg Gymnasium og HF

Virum Statsskole. Oprettet 1957
Fra 1986 Virum Gymnasium

Vordingborg Gymnasium. Oprettet omkring 1550
Fra 1847 Vordingborg Realskole
Fra 1938 Vordingborg Gymnasium
Vordingborg Gymnasium og HF

Vordingborg Gymnasium. Oprettet omkring 1550
Fra 1847 Vordingborg Realskole
Fra 1938 Vordingborg Gymnasium
Vordingborg Gymnasium og HF

Vraa Realskole. Oprettet 1907
Vrå Skole

Aabenraa Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Aabenraa Gymnasium og HF
Fra 2007 Aabenraa Statsskole

Aabenraa Statsskoles Samfund
Aabenraa Statsskole. Oprettet 1920
Fra 1986 Aabenraa Gymnasium og HF
Fra 2007 Aabenraa Statsskole

Aalborg Katedralskole. Oprettet omkring 1540

Aalborghus Statsgymnasium. Oprettet 1958
Aalborghus Gymnasium

Aarhuus Kathedralskole
Oprettet omkring 1195 som Aarhus Latinskole

Aarhus Katedralskole
Oprettet omkring 1195 som Aarhus Latinskole

Aarhus private Realskole
Oprettet 1866 som Meylings Skole
Fra 1872 Fengers Skole
Sammenlagt med Århus Akademi i 1942

Århus Akademi. Fengers Skole
Århus Akademi. Oprettet 1933
Fengers Skole. Oprettet 1866
Århus Akademi. HF og Studenterkursus

Marselisborg Skole
Oprettet 1898 som Marselisborg Kostskole og lærde Skole
Fra 1916 Marselisborg Skole
Aarhus kommunale fuldstændige højere Almenskole
Fra 1942 Marselisborg Gymnasium

N. Kochs Skole
Oprettet 1866 som S. Lindhards højere Pigeskole
Fra 1916 N. Kochs Skole

Elise Smiths Skole Aarhus
Oprettet 1824 som Jomfru Starckes Pigeinstitut
Fra 1824 Elise Smiths Højere Pigeskole
Elise Smiths Skole

Forældreskolen i Aarhus
Oprettet 1867 som P.M. Albecks pogeskole
Fra 1871 Forberedelsesskole til
Katedralskolens Latin- og Realklasser
Fra 1926 Forældreskolen i Aarhus

Fru Laursens Realskole
Oprettet 1886 som Valgmenighedens Skole
Fra 1891 Fru Anna Laursens Realskole
Fra 1963 Laursens Realskole

Den videnskabelige Realskole i Aarhuus
 Oprettet 1839. Nedlagt 1853

Aarhus kommunale Skolevæsen