Sange for kongehuset - billeder


Cantate ved Overleveringen af Marselisborg Slot
til Deres Kongelige Højheder Prinds Christian
og Prindsesse Alexandrine
1902
Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine

Ved Kong Christian X's Tronbestigelse den 15. Maj 1912
Kong Christian 10. 1912-1947

Rytterkongen
Sang af Olaf Gynt
Kong Christian 10. 1912-1947

Sang til Kong Christian X og Dronning Alexandrine af Danmark
Af Aage Berntsen
Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine

En ny Fædrelandssang
Hans Majestæt Kong Kristian den Tiende
tilegnet i Jubilæumsaaret 1937
af Johannes Jensen
Kong Christian 10. 1912-1947

Sange ved Kjøbenhavns Communes Fest i Rosenborghave
 den 11te August 1869
 i Anledning af Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik´s
 og Kronprindsesse Lovisa´s Formæling
Kong Frederik 8. og Dronning Louise

2 Folkesange forfattede i Anledning af
Deres Kongelige Højheder Kronprinds Frederik´s
og Kronprindsesse Lovisa´s Sølvbryllup
Lørdagen den 28. Juli 1894
Kong Frederik 8. og Dronning Louise

Sang i Anledning af Ds. kgl. Højheder
Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup
den 28de Juli 1894
Kong Frederik 8. og Dronning Louise

Psalmer ved Deres Kongelige Høiheder
Prindserne Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm
og Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axels
Confirmation i Christiansborg Slotskirke
Onsdagen den 27. Juli 1887
Kong Frederik 8. og Dronning Louise
Børn: Christian 10.
 (Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm)
og Carl (Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel)
 konge af Norge i 1905 under navnet Haakon 7.

Psalmer ved Hans Kongelige Høihed
Prinds Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustavs
Confirmation i Christiansborg Slotskirke
Onsdagen den 24de August 1904
Kong Frederik 8. og Dronning Louise
Børn: Gustav (Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustav)

Sang til Deres Majestæter
Kong Christian den Niende og Dronning Louise
I Aarhus den 10de Septbr. 1865
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Sang i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian den Niende
og Dronning Louises Sølvbryllupsfest, den 26de Mai 1867
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Ved Festen i Middelfart
i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IX
og Dronning Louise´s 25 Aars Regeringsjubilæum
den 15de November 1888
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Ved Guldbryllupsfesten den 26. Maj 1892
for Deres Majestæter Kong Christian den Niende
 og Dronning Louise, fejret i Rønne Theater
Kong Christian 9. og Dronning Louise 

Festsang ved Folketoget
i Anledning af af Drs. Majestæter Kong Christian IX.
og Dronning Louises Guldbryllup
1892
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Kong Christian IX. og Dronning Louises Guldbryllup
den 26. Mai 1892
Roskilde Communes Fest
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Ved Guldbryllupsfesten den 26. Mai 1892 i Nakskov
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Salmer ved Gudstjenesten i Synagogen i Randers
den 26de Maj 1892
i Anledning af Drs. Maj. Kong Christian IX
og Dronning Louises Guldbryllup
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Sang for Hs. Maj. Kong Christian IX
ved Randers Kommunes Festmiddag
for Hs. kgl. Højhed Prins Christian til Danmark
den 20. Marts 1892
Kong Christian 9. 1863-1906

Sang for Kong Christian IX paa hans 76de Fødselsdag
den 8de April 1894
Kong Christian 9. 1863-1906

Sang i Anledning af Toget til Kongen og Festen i Kongens Have
1901
Kong Christian 9. 1863-1906

Sange ved de herværende Vaabenbrødreselskabers Fest
i Anledning af Hans Majestæt
Kong Christian IX.s 40-aarige Regeringsjubilæum
1903
Kong Christian 9. 1863-1906

Det sidste Farvel til den folkekære Kong Christian IX.
Ære være dit Minde!
1906
Kong Christian 9. 1863-1906

Psalmer ved Deres Kongelige Høiheder
Prinds Christian Frederik Vilhelm Carls
og Prindsesse Alexandra, Caroline Marie Charlotte Louise Julies
Confirmation i Christiansborg Slotskirke,
Fredagen den 19. October 1860, Kl. 12
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Frederik 8. (Christian Frederik Vilhelm Carl)
og Alexandra, gift med Edward 7. af England i 1863

Mindeqvad til Grækenlands Konge, Georg den I.,
forhen Prinds Vilhelm til Danmark,
i Anledning af hans Udraabelse til Konge i Grækenland
den 6te Juni 1863
Af C. Fogh
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Vilhelm, konge af Grækenland i 1863 under navnet Georg 1.

Hilsen og Farvel til Deres Kongelige Høihed
Prindsesse Alexandra til Danmark
fra Beboerne af Gjentofte Sogn den 18de Februar 1863
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Alexandra, gift med Edward 7. af England i 1863

Hilsen til Deres kongelige Høiheder Prinds Albert Edward af Wales
og Prindsesse Alexandra af Danmark
 ved Deres høie Formæling den 10 Marts 1863
Af Henrik Hertz
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Alexandra, gift med Edward 7. af England i 1863

Jubelsang ved Prindsesse Dagmars
Formæling med Storfyrst Alexander
November 1866
Kong Christian 9. og Dronning Louise
 Børn: Dagmar, russisk kejserinde
 under navnet Maria Theodorowna,
gift med den senere kejser Alexander 3. af Rusland i 1866

Til Hendes Keiserlige Höihed Storfyrstinde Maria Feodorowna
den 1ste Mai 1867
i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Dagmar, russisk kejserinde 
under navnet Maria Theodorowna,
 gift med den senere kejser Alexander 3. af Rusland i 1866

Ved Deres kongelige Høiheder Prindsesse Thyra af Danmark
og Hertugen af Cumberlands Formæling den 21de December 1878
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Thyra, gift med hertug Ernst August af Cumberland

Sang i Anledning af den haabefulde og elskværdige
 Dannemarks Prinds Hans Höjhed Prinds
 Frederik Carl Christians höje Fødselsdag
 den 6te October 1822
Kong Frederik 7. 1848-1863

Psalmer ved Hans Kongelige Højhed
Prinds Frederich Carl Christians
Confirmation i Christiansborg Slotskirke den 22de May 1826
Kong Frederik 7. 1848-1863

Sang i Anledning af Deres Kongelige Höiheders
Prinds Frederik Carl Christians
og Prindsesse Wilhelmine Maries Formæling
1828
Kong Frederik 7. og Prindsesse Vilhelmine Marie

Folke-Sang helliget den Stund,
 da Hendes Kongelige Höihed Kronprindsesse
 Caroline Charlotte Mariane betræder Danmarks Bred
Af J. Schjern
1841
Kong Frederik 7. og Dronning Caroline Charlotte Mariane

Sang i Skuespilhuset den 11te Januar 1841
i Anledning af den höie Forlovelse imellem
Hans Kongelige Höihed
Kronprinds Frederik Carl Christian af Danmark
og Hendes Höihed Hertuginde
 Caroline Charlotte Mariane af Mecklenburg-Strelitz
Af J. L. Heiberg
Kong Frederik 7. og Dronning Caroline Charlotte Mariane

Cantate i Anledning af den høie Formæling
 imellem Deres Kongelige Höiheder
 Kronprinds Frederik Carl Christian af Danmark
 og Kronprindsesse Caroline Charlotte Mariane,
födt Hertuginde af Mecklenburg-Strelitz
Af J. L. Heiberg. Musiken componeret af Fröhlich
1841
Kong Frederik 7. og Dronning Caroline Charlotte Mariane

Sang paa Hans Kongelige Høihed
Kronprinds Frederik Carl Christians Fødselsdag
den 6. October 1843
i Statsgjælds-Foreningen i Kjøbenhavn
Af J. C. Lindberg
Kong Frederik 7. 1848-1863

Velkomst-Sang ved Hans Majestæts Kong Frederik den Syvendes
Ankomst til Fredriksborg April 1848
Kong Frederik 7. 1848-1863

Danmarks Jubel-Qvad i Anledning af vor høitelskede Konge
 Frederik den Syvendes Allerhøieste Fødselsdag,
 den 6. October 1849
Forfattet af J. C. Udtberg
Kong Frederik 7. 1848-1863

Velkomstsang til Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende
og höie Gemalinde ved höitsammes
Nærværelse i Spørring den 3die Juli 1852
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Ved Hs. Majestæt Kong Frederik den Syvendes
med höie Gemalinde Hendes Naade Fru Grevinde Danners
Nærværelse i Aarhus den 4de Juli 1852
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Danmarks Jubel-Qvad i Anledning af vor høitelskede Konge
 Frederik den Syvendes Allerhøieste Fødselsdag,
 den 6te October 1852
Forfattet af J. C. Udtberg
Kong Frederik 7. 1848-1863

Danmarks Jubel-Qvad i Anledning af vor høitelskede Konge
Frederik den Syvendes Allerhøieste Fødselsdag,
den 6te October 1854
Forfattet af J. C. Udtberg
Kong Frederik 7. 1848-1863

Til Hs. Maj. Kongens Gemalinde Fru Grevinde Danner
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Skjærsommersang til Kong Frederik den Syvende
Kong Frederik 7. 1848-1863

Folke-Bøn for Folkekongen Kong Frederik VII.
Af H. Ph. Rée
Kong Frederik 7. 1848-1863

To Psalmer til Brug ved den høitidlige Gudstjeneste
i Anledning af Hans Majestæt Kongens Helbredelse
1858
Kong Frederik 7. 1848-1863

Velkomst-Sang til  Kong Frederik VII. og Gemalinde
ved Ankomsten til Jylland den 8de Juni 1861
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Sang til Hs. Majestæt Kong Frederik VII og höie Gemalinde
I Aarhus, d. 18de Juni 1861
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

For Danmark!
Sang til Hans Majestæt Kong Frederik d. VII
I Aarhus d. 18. Juni 1861
Kong Frederik 7. 1848-1863

Ved Festtoget til Kongen den 25 August 1861
Kong Frederik 7. 1848-1863

Sang til Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende
 og höie Gemalinde
I Aarhus den 2den September 1862
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Sange ved Sørgehøitiden over Frederik VII.
i Høislev, Dommerby og Lundø Menigheder
Bisættelsesdagen den 19de December 1863
Kong Frederik 7. 1848-1863

Sørgecantate ved Høisalig Kong Frederik den Syvendes 
 Bisættelse i Roeskilde Domkirke, den 19. December 1863
Texten af H. P. Holst. Musiken af J. P. E. Hartmann
Kong Frederik 7. 1848-1863

Grundlovssang
Kong Fredrik VII
Mindefest, den 5te Juni 1874
Kong Frederik 7. 1848-1863

Folkesang til Hans Høihed Prinds Christian Frederik,
den 18de September 1817
Af N. T. Bruun
Kong Christian 8. 1839-1848

Sang til Hans Höjhed Prinds Christian Frederik
den XVIII. September 1822
Kong Christian 8. 1839-1848

Dannerfolkets Nationalsang
 i Anledning af Deres Kongelige Høihed
Prinds Christian Frederiks høie Fødselsdag
 den 18de September 1831
Forfattet af J. C. Udtberg. Sat i Musik af Keck
Kong Christian 8. 1839-1848

Kong Christian og Dronning Amalia
Kroningssang af B. S. Ingemann
 Juni 1840
(Med vedføiet gammel Kæmpevisemelodie,
harmonisk bearbeidet med forandret Omqvæd af Weyse)
Kong Christian 8. og Dronning Caroline Amalie 

Sang i Anledning af Deres Kongelige Majestæters
Kong Christian den Ottende og  Dronning Caroline Amalia
Deres Kronings-Fest og Salvingsakt den 28de Juni 1840
Kong Christian 8. og Dronning Caroline Amalie

Sang i Anledning af Deres Majestæters,
Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalias
Kroningsfest, paa Hendes Majestæts Fødselsdag
den 28de Juni 1840, høitideligholdt i Aalborg
Kong Christian 8. og Dronning Caroline Amalie

Sang i Anledning af Hans Majestæt
Kong Christian den Ottendes Fødselsdag
den 16de September 1840
Kong Christian 8. 1839-1848

Minde-Sang i Anledning af Hans Majestæt Høisalig
Kong Christian d. Ottendes Lit de Parade
1848
Kong Christian 8. 1839-1848

Psalmer og Cantate,
 som afsjunges i Aarhuus Domkirke ved Sørgehøitideligheden
 i Anledning af Hs. Maj. Høisalig Kong Christian den Ottendes
 Bisættelse i Roeskilde Domkirke den 26de Februar 1848
Kong Christian 8. 1839-1848

Sørgesang ved Kong Christian den Ottendes Jordefærd
(Afsjungen ved den af Landbocommunerne opførte Æreport)
1848
Kong Christian 8. 1839-1848

En Sørgesang i Anledning af
Høisalig Kong Christian d. Ottendes Bisættelse,
den 25de Februar 1848
Afsjungen af en Borgerforening ved Vester-Port ovennævnte Aften
Kong Christian 8. 1839-1848

Psalmer ved Sørgeprædiken
 over Høisalig Kong Christian den Ottende
1848
Kong Christian 8. 1839-1848

Sang paa Dannerkongens, Siette Frederichs, Fødselsdag
den 28de Januar 1809
Kong Frederik 6. 1808-1839

Psalmer ved Deres Kongelige Majestæters
 Kong Frederik den Sjettes
og Dronning Marie Sophie Frederikes
høie Kronings-Fest i Frederiksborgs Slots-Kirke
 den 31te Julii 1815
Texten af Th. Thaarup. Musiken af Professor Kunzen
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke

Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds-Selskabs Høitid
 i Anledning af H. M. Dronning
Maria Sophia Fredericas Fødselsdag den 28de Octbr. 1819
Af Carl Güntelberg
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke

Sang paa Hans Majestæts Kong Frederik den Siettes Fødselsfest
den 28de Januar 1820
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang til Hendes Kongelige Højhed Kronprindsesse Caroline
fra det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab
og danske Broderskab den 26de Julii 1821
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke
Børn: Caroline, gift med arveprins Ferdinand af Danmark i 1829

Velkomstsang til Kongen,
(efter Hans Majestæts lykkelige Helbredelse)
afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab
og Danske Broderskab den 25de Julii 1822
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang afsjungen i Anledning af
Deres Maj. Kong Frederik den 6tes allerhöjeste
 Nærværelse paa Kjöbmands-Compagniehuset i Aalborg
 den 17de Junii 1824
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sange i Anledning af Hans Majestæt
Kong Frederik den Sjettes Födselsfest,
afsjungne i Regentskirken den 5te Febr. 1825
Ordene af C. H. Visby. Musiken af A. P. Berggreen
Kong Frederik 6. 1808-1839

Cantate i Anledning af Hans Majestæt
Kong Frederik den Siettes Födselsdag;
 afsjungen i Regentskirken d. 4de Febr. 1826
Ordene af Oehlenschläger. Musiken af A. P. Berggreen
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang ved Deres Kongelige Majestæters
og Deres Kongelige Höiheders Ankomst i Skuespilhuset
den 1ste September 1829
 i Anledning af den höie Formæling imellem
Deres Kongelige Höiheder
Prinds Frederik Ferdinand og Prindsesse Caroline
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke
Børn: Caroline, gift med arveprins Ferdinand af Danmark i 1829

Sang til Festen i Cadet-Leiren ved Eremitagen
i Anledning af den höie Formæling
imellem Deres Kongelige Höiheder Kronprindsesse Caroline 
og Prinds Frederik Ferdinand af Danmark
Texten af Fibiger. Musiken af Bay
1829
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke
Børn: Caroline, gift med arveprins Ferdinand af Danmark i 1829

Dannerfolkets Nationalsang
 i Anledning af dets gode Konge Hans Majestæt
Kong Frederik den Sjettes allerhøieste Fødselsdag
 den 28de Januari 1834
Forfattet af J. C. Udtberg
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang i Skuespilhuset den 28de October 1834
i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens
og Hendes Kongelige Höihed
Prindsesse Carolines höie Fødselsfest
Af J. L. Heiberg
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke
Børn: Caroline, gift med arveprins Ferdinand af Danmark i 1829

Psalmer ved den höie Formæling imellem
 Hendes Kongelige Höihed Prindsesse Wilhelmine Marie
 og Hs. Höifyrstelige Durchlauchtighed Hertug
 Carl af Slesvig-Holsteen-Sönderborg-Glücksborg
Löverdagen den 19de Mai 1838
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke
Børn: Vilhelmine,
 gift med den senere Fredrik 7. i 1828. Skilt i 1837

Sang paa Dronningens Fødselsdag den 28. October 1838
Af Finn Magnusen
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag
den 28de October 1839,
Af N. F. S. Grundtvig 
 Afsjungen af Drengene i Nyboders Skoler
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke

Sørge-Sang, afsjungen over Vesterport
af Studenter, Kunstnere og Musikkonservatoriets Elever,
 samt Erkjendtligheds-Sang,
afsjungen af Bønder ved Frihedsstøtten udenfor Vesterport,
Onsdag-Aften den 15de Januar 1840,
i Anledning af Høisalig Kong Frederik den Sjettes Liigs
Bortførelse fra Kjøbenhavn til Roeskilde
Udgivet af Jacob Behrend
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sørge-Cantate over Höisalig Kong Frederik den Sjette
Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann
Afsungen ved Sörgefesten i Studenterforeningen
 den 28de Januar 1840
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sange paa Soröe Academies Sørgefest den 28de Januar 1840
 i Anledning af Höisalig Kong Frederik den Siettes dödelige Afgang
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sørge-Cantate over Höisalig Kong Frederik den Siette
Af A. Oehlenschlæger. Sat i Musik af C. E. F. Weyse
1840
Kong Frederik 6. 1808-1839

Afskedssang ved Frihedsstøtten til Høisalig
 Kong Frederik den Sjette
fra Bønderne i Kjøbenhavns Omegn
1840
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten
for Høisalig Kong Frederik den Sjette
1845
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sang i Anledning af Hende Kongelige Høihed
Kronprindsesse Lovise Augustas Formæling
 med hans Durchlautighed Friderich Christian
Arveprinds til Holstein-Augustenborg 
den 27de Maji 1786
 Allerunderdanigst foranstaltet
af den høitydske jødiske Nations Forstandere,
 og ved Musik afsiunget i deres Synagog
 paa den høie Formælings-Dag.
Paa Hebraisk forfattet
 og tillige fordansket af Jøden Jacob Soldin
Kong Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde
Børn: Louise Augusta,
 gift med hertug Friederich Christian af Augustenborg i 1786

Sørge-Cantate og Salmer
 til den allernaadigst anordnede Sørgehøitid i Viborg Domkirke
Søndagen d. 24 Juli 1814,
 i Anledning af Høisalig Kong Christian den Syvendes
 Bisættelse i det kongl. Begravelse i Roeskilde
Cantaten sat i Musik af Degen. Texten af A. F. Just
Kong Christian 7. 1766-1808

Ode in gloriosissimum obitum divi Christiani Septimi
Kong Christian 7. 1766-1808

Brude-Sang,
da den Stormægtigste Monarch, Kong Friderich den Femte
holdt Bilager med Hendis Durchleutighed,
den Stormægtigste Dronning Juliana Maria
paa Friderichsborg den 8. Julii 1752
Kong Frederik 5. og Dronning Juliane Marie

Cantata
Hendes Kongelige Høyhed Cron-Princessen
Princesse Lovise paa Hendes Kongelige Høyheds
Velsignede Fødsels-Dag dend 19de Octobr. 1735
Allerunderdanigst offered fra Sparkiær
Kong Christian 6. og Dronning Sofie Magdalene
Børn: Louise

Trauer-Cantate over Kong Christian den Siette,
opført og nedlagt af det Musicalske Sælskab i Kiøbenhavn
1746
Kong Christian 6. 1730-1746