Teaterprogrammer fra Arbejdernes Teater - billeder

Arbejdernes Teater

Arbejdernes Theaters Leder Oscar Hansen

  Arbejdernes Theater
Scenebillede fra "Elverhøj" 

 Arbejdernes Theater
Scenebillede fra "Dyveke"

 Arbejdernes Theater
Scenebillede fra Revuen "Paa Kryds og Tværs"

Arbejdernes Theater paa Enghavevej 1902
"Jeppe paa Bjerget"
Skuespil af Ludvig Holberg

Arbejdernes Theater 1903
"Fruen fra Broagergaard"
Skuespil af Palle Rosenkrantz

 Arbejdernes Theater 1903
"Peder Grisenborg"
Farce af Moliére 

Arbejdernes Teater 1905
"Den indbildt Syge". Komedie af Moliére
"Stegekælderen". Farceoperette af P. Faber

  Arbejdernes Teater 1908
"Vandrefalken"
Af Gustav Esmann
Jubilæums-Forestilling i Anledning af
Lederen af Arbejdernes Theater, Hr. Oscar Hansens, 
40aarige Skuespillerjubilæum
og 10 Aar som Leder af Jagtvejens Arbejder Teater

  Arbejdernes Theater 1909
 "Herren ser Dine Veje"
Folkeskuespil af D'Ennery og Gustav Lemoine 

  Arbejdernes Theater 1912 - 1913
"Lucifer"
Farce af N.F. Svendsen

Arbejdernes Teater 1913 - 1914
"Elverhøj"
Skuespil af Johan Ludvig Heiberg

 Arbejdernes Teater 1913 - 1914
"Studeprangeren"
Folkekomedie af Ludvig Vieweg

 Arbejdernes Teater 1914 - 1915
"Lystige Haandværkssvende"

 Arbejdernes Teater
"Med Linie 9". Nørrebros Sommerrevy 1915
Af Peter Møller 

 Arbejdernes Teater
"Galejslaven Rocambole"
Folkeskuespil af Ponson du Terrail
Jubilæumsforestilling for Oscar Hansen,
som i 20 Aar har ledet Arbejdernes Teater

 Arbejdernes Teater 1915
"Charleys Tante"
Farce af Charles Kjerulf
I Anledning af Garderobeforvalter Fru Blidsøe's 
25aarige Jubilæum

 Arbejdernes Teater 1915 - 1916
"Fabrikspigen eller Kapitalens Magt"
Folkekomedie af Ludvig Vieweg 

  Arbejdernes Teater 1918
"Fandens Overmand"
 Folkekomedie af Thomas Overskou

 Arbejdernes Teaters Lands-Tourné 1925
"Livets Løgne"
Samfundsskuespil af Statsminister Th. Stauning

Arbejdernes Teater 1925
Scenebillede af "Livets Løgne" 

Arbejdernes Teater 1925
Scenebillede af "Livets Løgne" 

Arbejdernes Teater. Griffenfeldtsgade 1926
"Arbejdersken"
Skuespil af Sophus Claussen

 
Arbejdernes Teater 1937
"Fru Carrars Geværer"
Skuespil af Bertolt Brecht