Teaterprogrammer fra Cirkusrevyen - billeder fra 1935 til 1989

Cirkusrevyen 1935 -

Cirkusrevyen

Cirkusrevyens Teaterdirektør Oscar Holst 1935 -1952

Cirkusrevyens Teaterdirektør Oscar Holst 1935 -1952

Cirkusrevyens Teaterdirektør Oscar Holst 1935 -1952

Cirkusrevyens Direktør Ib Schønberg 1953 - 1955
Starter Cirkus Ib i Fælledparken 1945. Flytter til Dyrehaven 1953

Cirkusrevyens Direktør Ib Schønberg 1953 - 1955

Cirkusrevyens direktør Povl Sabroe
 Den Gyldenblonde 1956 -1970

Cirkusrevyens direktør Povl Sabroe
 Den Gyldenblonde 1956 -1970

Cirkusrevyens direktør Preben Kaas 1971 - 1977 
Meddirektør 1969 - 1970

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyens direktør Sejr Volmer-Sørensen 1979 - 1982

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyens direktør Sejr Volmer-Sørensen 1979 - 1982

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyens direktør Grethe Sønck 1983 - 1985

 Cirkusrevyens direktør Torben Pedersen 1985 -

Foto: Jan Persson

 Cirkusrevyens direktør Torben "Træsko" Pedersen 1985 -

Foto: Graae og Bangsbo
 Cirkusrevyens direktør Torben "Træsko" Pedersen 1985 -

Cirkus Revyen 1935
Af Ludvig Brandstrup, Osvald Helmuth, 
Børge Müller og Poul Sørensen

Cirkus Revyen 1935

Oscar Holst i Cirkus Revyen 1935

Liva i Cirkus Revyen 1935

Ludvig Brandstrup i Cirkus Revyen 1935

Osvald Helmuth i Cirkus Revyen 1935

Poul Guldager i Cirkus Revyen 1935

Børge Munch-Petersen i Cirkus Revyen 1935

Gellin og Borgstrøm i Cirkus Revyen 1935

Ludvig Brandstrup i Cirkus Revyen 1935

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Liva Weel og Ludvig Brandstrup i Cirkus Revyen 1935

Ludvig Brandstrup Cirkus Revyen 1935

Osvald Helmuth i Cirkus Revyen 1938

Cirkus-Revyen 1939
Af Aage Steffensen, Carl Viggo Meincke,
Poul Sørensen og Richardo 

Cirkus-Revyen 1939

Ellen Jansø, Carl Fischer, Børge Rosenbaum,
Elga Olga Svendsen og Lasse Krantz 
Cirkus-Revyen 1939

Edna McKay, Gerda Bytofte, Per Gundmann,
Bruno Tyron og Palle Hagmann
Cirkus-Revyen 1939

Holger Bjerre og 14 Bjerre Girls
Cirkus-Revyen 1939

Herman Gellin, Ernst Borgtrøm,
Komponist Lindorff Larsen, Komponist Willy Kierulff
og Kapelmester Hans Kauffmann
Cirkus-Revyen 1939

Cirkus-Revyen 1939

Børge Rosenbaum i Cirkus-Revyen 1939

Carl Fischer i Cirkus-Revyen 1939

Elga Olga Svendsen og Carl Fischer i Cirkus-Revyen 1939

Lasse Krantz og Ellen Jansø i Cirkus-Revyen 1939

Ellen Jansø og Børge Rosenbaum i Cirkus-Revyen 1939

Little Jack og Baby i Cirkus-Revyen 1939

Gerda Bytofte, Gellin og Borgstrøm,
Klovnerne Børge, Bruno og Carl
Cirkus-Revyen 1939

Palle Hagemann, Gerda Bytofte,
Elga Olga Svendsen og Bruno Tyron
Cirkus-Revyen 1939

Edna Mckay, Lasse Krantz,
Ellen Jansø og Bjerre Girls
Cirkus-Revyen 1939

Edna McKay, Per Gundmann, Bruno Tyron og Palle Hagmann,
Bjerre Girls og Palle Hagemann
Cirkus-Revyen 1939

Cirkus-Revyen 1939

Ben Abdrahman Truppen, Edna McKay og Per Gundmann,
Gellin og Borgstrøm med Bruno Tyron, Gerda Bytofte,
Edna McKay og Per Gundmann samt 14 Bjerre Girls
Cirkus-Revyen 1939

Ben Abdrahman Truppen fra Marokko Cirkus-Revyen 1939

Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940
Af Carl Viggo Meincke, Poul Sørensen og Aage Steffensen 

Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Ellen Løjmar, Carl Fischer og Carl Viggo Meincke
Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Edna Mckay, Per Gundman, Edgar Hansen og Henry Randolph
Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940


Grete Danielsen, Dolly Helstrup og Kate Rosén
Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Charles Hansen, Alex Zander, 
Svend Pfænner og Komponist Willy Kierulff
Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Holger Bjerre Girls i Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Fru Thyra i Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Alfonce Cossmy i Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Brdr. Reinsch og Co. i Cirkus- og Revy-Show i Cirkus Miehe 1940

Schiøler Linck i Cirkus-Revyen 1940

Cirkus-Revyen 1942
Af Aage Steffensen og Epe 

Cirkus-Revyen 1942

Gustav Wally i Cirkus-Revyen 1942

Ib Schønberg og Claire Feldern Cirkus-Revyen 1942

Olga Svendsen Cirkus-Revyen 1942

Olga Svendsen, Ib Schønberg og Knud Heglund
i Cirkus-Revyen 1942

Knud Heglund, Ib Schønberg, 
Helmuth Larsen og Pia Bracony 
Cirkus-Revyen 1942

Lillian Helle-Bro og Gustav Wally Cirkus-Revyen 1942

Ib Schønberg, Knud Heglund, Helmuth Larsen og Olga Svendsen 
Cirkus-Revyen 1942

Ruth Keller, Børge Krüger og Musse Kock 
Cirkus-Revyen 1942

Cirkus-Revyen 1942

Samba-Finale Cirkus-Revyen 1942

  Cirkus-Revyen 1943
Af Aage Steffensen m.fl. 

Cirkus-Revyen 1943

  Gustav Wally i Cirkus-Revyen 1943

Liva Weel Cirkus-Revyen 1943

Claire Feldern i Cirkus-Revyen 1943

Arthur Jensen og Schiøler-Linck i Cirkus-Revyen 1943

Lillian Helle-Broe, Børge Krüger, Mia, Kirsten og Lise
 i Cirkus-Revyen 1943

Erlandi og Trio Mexicanos i Cirkus-Revyen 1943

Ellen Løjmar i Cirkus-Revyen 1943

 Cirkus-Revyen 1944
10 Aars Jubilæums Revy
Af Mogens Dam og Aage Steffensen

 Cirkus-Revyen 1944

Henning Schram, Ib Schønberg,
Gunnar Lemvigh og Ellen Jansø
Cirkus-Revyen 1944

Gerda Bytofte og Børge Børlis,
Juanita og Angelo, Tassi og Harley
i Cirkus-Revyen 1944

 Ruth Flatou, Børge Børlis og Holger Bjerre Girls,
Else Jarlbak og Aase Ziegler
i Cirkus-Revyen 1944

Ruth Flatou og Børge Børlis,
Juanita og Angelo og Ib Schønberg
i Cirkus-Revyen 1944

Ruth Flatou, Else Jarlbak, Charles Hansen og Gerda Bytofte,
Alf Køllmer, 
Gerda Bytofte, Børge Børlis og Holger Bjerre Girls
Cirkus-Revyen 1944

Ditte Børlis, Gunnar Lemvigh, Børge Børlis og Else Jarlbak,
Aase Ziegler, Ellen Jansø, Else Jarlbak,
Ib Schønberg, Gunnar Lemvigh og Charles Hansen,
Gerda Bytofte, Ruth Flatou, Børge Børlis og Holger Bjerre Girls
i Cirkus-Revyen 1944

 Cirkus-Revyen 1944

 Cirkus-Revyen 1946
Af Ludvig Brandstrup, Poul Sørensen og Aage Steffensen


Cirkus-Revyen 1946

Liva Weel i Cirkus-Revyen 1946

Foto: Mass-Foto
Ludvig Brandstrup Cirkus-Revyen 1946

Jørn Jeppesen og Elga Olga Svendsen
Cirkus-Revyen 1946

Arthur Jensen Cirkus-Revyen 1946

Cirkus-Revyen 1947
Af Epe, Aage Steffensen og Tao Michaëlis

Dagmar Olsson, Hans W. Petersen,
Elga Olga Svendsen og Gunnar Lemvigh
Cirkus-Revyen 1947

Gil Johnsson, 
Trio Raisner og Gerda og Børge Danoesti
Cirkus-Revyen 1947

Otto Henning, Arthur Jensen,
Gurli Gilda, Gaselle Gjendal,
Flemming Møller og Monrad Misje
Cirkus-Revyen 1947

Cirkus-Revyen 1948
Tribune-Show af Ludvig Brandstrup, Aage Steffensen, 
 Carl Viggo Meincke, Erik Leth og Mogens Kaarøe

Lilian Harvey i Cirkus-Revyen 1948

Ib Schønberg, Ludvig Brandstrup,
Inge Ketti, Ellen Jansø og Ruth Maisie
Cirkus-Revyen 1948

Elga Olga Svendsen, Kai Julian, Ellen Jansø
Ludvig Brandstrup og Ib Schønberg
Cirkus-Revyen 1948

Gerda og Børge Danoesti, Børge Hilbert,
Gerda og Børge Danoesti samt Balletten
Cirkus-Revyen 1948

Ellen Jansø og Elga Olga Svendsen,
 Danoesti Balletten, Lis Sørensen og Balletten
Cirkus-Revyen 1948

Gellin og Borgstrøm, Fritz og Erik,
Gellin og Borgstrøm, Fritz og Erik samt Balletten
Cirkus-Revyen 1948

Wazzan Trupe fra Cirkus Mils, London i Cirkus-Revyen 1948

   Cirkus-Revyen 1949
Tribune Show af Aage Steffensen, Erik Leth og Carl W. Meincke 

Cirkus-Revyen 1949

Ib Schønberg i Cirkus-Revyen 1949

Preben Neergaard, Elga Olga og Birgitte Reimer
i Cirkus-Revyen 1949

Buster Larsen, Børge Gabrielsen og Gellin og Borgstrøm
i Cirkus-Revyen 1949

 Cirkus-Revyen 1950
Tribune-Show af Mogens Dam, Aage Steffensen og Erik Leth 

  Cirkus-Revyen 1950

   Cirkus-Revyen 1950

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Cirkus-Revyen 1950's instruktør Ib Schønberg, 
komponist Sven Gyldmark og kapelmester Aage Juhl Thomsen

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Cirkus-Revyen 1950's 
scenograf Asger Jerrild og instruktør Ib Schønberg

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Herman Gellin, instruktør Ib Schønberg, 
koreograf Borge Danoesti og Ernst Borgstrøm
i Cirkus-Revyen 1950

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Cirkus-Revyen 1950

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Elga Olga, Else Jarlbak, pianist Hans Them og suffløse Fru Friis
i Cirkus-Revyen 1950

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Bodil Steen, Preben Mahrt, Arthur Jensen,
 Liva Weel, Else Jarlbak og Elga Olga
Cirkus-Revyen 1950

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus-Revyen 1950's koreograf Børge Danoesti og Balletten 

Foto: Sv. Türck
Cirkus-Revyen 1950's Costumier Ole Teglers

  Cirkus-Revyen 1951 
Musik, Dans og Tribuneshow 
Af Mogens Dam, Erik Leth og Svend Buemann

   Cirkus-Revyen 1951 

Lasse Krantz i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Ib Schønberg i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Chr. Arhoff i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Elga Olga i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lulu Ziegler i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Else Jarlbak i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Arthur Jensen i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Elga Olga i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Werner Møller og Chr. Arhoff i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Arthur Jensen og Elga Olga i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Anne Lise Klinge og Gøte Arnbring i Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Karl Dall og Anne Lise Klinge Cirkus-Revyen 1951

Karl Dall Cirkus-Revyen 1951

Chr. Arhoff og Lulu Ziegler i Cirkus-Revyen 1951

Elga Olga, Else Jarlbak og Anne-Lise Klinge
Cirkus-Revyen 1951 

Verner Møller og Arthur Jensen i Cirkus-Revyen 1951 

Casavecchia Truppen fra Palladium, London
 i Cirkus-Revyen 1951 

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus-Revyen 1951 

Bert Duke Trio Cirkus-Revyen 1951

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Bonde-Sjarleston Cirkus-Revyen 1951

Cirkus-Revyen 1951's Instruktør Ib Schønberg

Cirkus-Revyen 1951's Kapelmester Otto Lington

Cirkus-Revyen 1952
Show-Revy af Mogens Dam og Erik Leth

Cirkus-Revyen 1952

Gunnar Lemvigh, Herman Gellin,
Gerda og Børge Danoesti og Ole Teglers
Cirkus-Revyen 1952

Chr. Arhoff og Holger Hansen i Cirkus-Revyen 1952

Elga Olga, Anne Lise Klinge og Poul Eli
Cirkus-Revyen 1952

Louis Miehe-Renard i Cirkus-Revyen 1952

Inge Ketti i Cirkus-Revyen 1952

Annie Jessen i Cirkus-Revyen 1952

Karl Dall i Cirkus-Revyen 1952

Jeanita Melin i Cirkus-Revyen 1952

 Cirkus Ib. Bakkerevyen 1953
Et musikalsk telt-show af Poul Sørensen og Peer Guldbrandsen

Ib Schønberg i Bakkerevyen 1953

Elga Olga i Bakkerevyen 1953

Tove Maës i Bakkerevyen 1953

Karen Lykkehus i Bakkerevyen 1953

Peter Kitter i Bakkerevyen 1953

Den Gyldenblonde, Povl Sabroe i Bakkerevyen 1953

Arthur Jensen i Bakkerevyen 1953

Birgit Zacho i Bakkerevyen 1953

Preben Uglebjerg i Bakkerevyen 1953

Frandsen Pigerne i Bakkerevyen 1953

Bluebell Girls i Bakkerevyen 1953

Bluebell Girls i Bakkerevyen 1953

Bakkerevyen 1953's
 forfattere Poul "Poet" Sørensen og Peer Guldbrandsen

Bakkerevyen 1953's
komponister Kai Ewans og Sven Gyldmark

Bakkerevyen 1953's koreograf Kjeld Noack

Bakkerevyen 1953's kapelmester Poul Olsen

Teatermaler Asger Jerrild og Ib Schønberg i Bakkerevyen 1953

Cirkus Ib. Bakkerevyen 1954
Et musikalsk telt-show af Poeten, Peer Guldbrandsen,
 Flemmin Geill, Poul Henningsen, Knud Pheiffer og Sven Buemann

Elga Olga i Bakkerevyen 1954

Louis Miehe-Renard i Bakkerevyen 1954

Ib Schønberg i Bakkerevyen 1954

Poul Hagen i Bakkerevyen 1954

Erni Arneson i Bakkerevyen 1954

Arthur Jensen i Bakkerevyen 1954

Kirsten Eriksen i Bakkerevyen 1954

Fin Olsen i Bakkerevyen 1954

Bakkerevyen 1954's instruktør Sven Aage Larsen

Miss Bluebell med Bluebell Girls i Bakkerevyen 1954

Bluebell Girls fra Lido i Paris i Bakkerevyen 1954

Malihini Hawaiians i Bakkerevyen 1954

Elga Olga i Bakkerevyen 1954

Cirkus Ib. Bakkerevyen 1955
Sommershow af Poeten, Peer Guldbrandsen, P.H.,
Sven Buemann og Knud Pheiffer m.fl.

 Cirkus Ib. Bakkerevyen 1955  

Bakkerevyen 1955

Elga Olga i Bakkerevyen 1955

Lily Broberg i Bakkerevyen 1955

Louis Miehe-Renard Bakkerevyen 1955

Preben Uglebjerg Bakkerevyen 1955

Ebbe Langberg Bakkerevyen 1955

Birgit Zacho Bakkerevyen 1955

Arthur Jensen i Bakkerevyen 1955

Hiller Girls i Bakkerevyen 1955

King Repp i Bakkerevyen 1955

Harmony Kiddies i Bakkerevyen 1955

Bakkerevyen 1955's instruktør Stig Lommer

Bakkerevyen 1955's koreograf Kjeld Noack

Bakkerevyen 1955's kapelmester Hans Peder Åse

Cirkus-Revyen 1956
 Den Gyldenblondes Internationale Sommershow
Af Poul Sørensen (Poeten), Finn Martin,
 Robert Arnold, Svend Buemann, Leo Tonti, Jonas,
Finn Søborg og Den Gyldenblonde

Cirkus-Revyen 1956

Peter Sisters i Cirkus-Revyen 1956

Elga Olga i Cirkus-Revyen 1956

Per Asplin i Cirkus-Revyen 1956

Maria Lagarde i Cirkus-Revyen 1956

Paul Hagen i Cirkus-Revyen 1956

Irene Hansen og Preben Kaas i Cirkus-Revyen 1956

Miss Baron's berømte Baronesser fra Casino de Paris
Cirkus-Revyen 1956

Cirkusrevyen 1957. Den Gyldenblondes Revy
Internationalt Sommershow
Af Poul Sørensen (Poeten), Per Guldbrandsen,
Jonas og Den Gyldenblonde

 Cirkusrevyen 1957

Foto: von Haven
Karen Marie Løwert og Bjørn Puggaard-Müller
Cirkusrevyen 1957

Foto: von Haven
Elga Olga, Karen Marie Løwert, Paul Mourier, 
Irene Hansen og Louis Miehe Renard
Cirkusrevyen 1957

Foto: von Haven
Irene Hansen og Louis Miehe Renard 
Cirkusrevyen 1957

Nicholas Brothers Cirkusrevyen 1957

Mexikanerinden Vicky Alvarez Cirkusrevyen 1957

Paul Mourier Cirkusrevyen 1957

Tiller-Girls fra London Cirkusrevyen 1957

Vicky og Cocky, Italiensk Rock'n roll Cirkusrevyen 1957

Foto: von Haven
Cirkusrevyen 1957's kapelmester Juhl Thomsen og to Tiller-Girls

Midnatsforestillingen i Cirkus-Revyen 1957
 til fordel for Olga Svendsens Mindefond

 Olga Svendsen og Oskar Stribolt

 Olga Svendsen og Osvald Helmuth

Fra Olga Svendsens 25 års jubilæum:
Bodil Ipsen, Olga Svendsen og Poul Reumert

 Carl Alstrup lærer Olga Svendsen at cykle

Cirkusrevyen 1958. Den Gyldenblondes Revy
Stort københavnershow
Af Epe, Poul Sørensen (Poeten)Robert Arnold,
 Carl Andersen, Willy Breinholst, Preben Kaas,
Finn Martin og Den Gyldenblonde

 Cirkusrevyen 1958

Elga Olga i Cirkusrevyen 1958

Hans Kurt i Cirkusrevyen 1958

Ole Monty i Cirkusrevyen 1958

Preben Kaas og Karsten Kunov i Cirkusrevyen 1958

Cirkusrevyen 1958's kapelmester John Forsingdal,
Irene Hansen og Lis Adelvard

Melody Mixers i Cirkusrevyen 1958

Piccadilly-Balletten i Cirkusrevyen 1958

Piccadilly-Balletten i Cirkusrevyen 1958

Cirkusrevyen 1959. Den Gyldenblondes Revy 
Stort københavnershow 
Af Epe, Robert Arnold, Erik Leth, Willy Breinholst, 
Edvard Clausen og Den Gyldenblonde

Den Gyldenblonde og Elga-Olga i Cirkusrevyen 1959

Bent Weidich Cirkusrevyen 1959

Cirkusrevyen 1959's instruktør Preben Neergaard 

Cirkusrevyen 1959's scenograf Mogens Gylling-Hansen

Cirkusrevyen 1959's
 kapelmester Morten Reesen og koreograf Børge Danoesti

Solodanserinde Kirsten Eriksen og Preben Kaas
Cirkusrevyen 1959

Buster Larsen og Birgitte Reimer Cirkusrevyen 1959

Balletten Cirkusrevyen 1959

Cirkusrevyens grundlægger restauratør Carl Pehrsson,
Kirsten Walther og Lis Adelvard

 Cirkusrevyen 1960. Den Gyldenblondes Revy
Af Robert Arnold, Epe, Erik Leth, Arvid Müller,
Aage Stentoft og Den Gyldenblonde 

  Cirkusrevyen 1960

Bodil Udsen og Birgitte Reimer i Cirkusrevyen 1960

Preben Neergaard og Buster Larsen i Cirkusrevyen 1960

Birgitte Reimer i Cirkusrevyen 1960

Gaubier-Balletten Pernambuco i Cirkusrevyen 1960

Buster Larsen i Cirkusrevyen 1960

Buster Larsen i Cirkusrevyen 1960

Bodil Udsen i Cirkusrevyen 1960

Bodil Udsen som Krussemand i Cirkusrevyen 1960

 Caja Heimann i Cirkusrevyen 1960

Preben Neergaard og Lilian Sjøgreen i Cirkusrevyen 1960

Preben Neergaard og Birgitte Reimer i Cirkusrevyen 1960

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Birgitte Reimer, Preben Neergaard og Buster Larsen
 i Cirkusrevyen 1960

Gaubier-Balletten Pernambuco i Cirkusrevyen 1960

Gaubier-Balletten Pernambuco i Cirkusrevyen 1960

Gaubier-Balletten Pernambuco i Cirkusrevyen 1960

Birgitte Reimer i Cirkusrevyen 1960

Bodil Udsen i Cirkusrevyen 1960

Buster Larsen i Cirkusrevyen 1960

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Preben Neergaard i Cirkusrevyen 1960

 Cirkusrevyen 1961. Den Gyldenblondes Revy
Revyshow af Epe, Arvid Müller,
Aage Stentoft, Den Gyldenblonde m. fl.

 Cirkusrevyen 1961

Den Gyldenblonde med balletdamerne i Cirkusrevyen 1961

Bodil Udsen i Cirkusrevyen 1961

Birgitte Reimer i Cirkusrevyen 1961

Louis Miehe Renard i Cirkusrevyen 1961

Cirkusrevyen 1961's instruktør Preben Neergaard

Cirkusrevyen 1961's balletinstruktør Billy Petch

Billy Petch-Balletten i Cirkusrevyen 1961

Four Jacks:
 Poul Rudi, Bent Werther, James Rasmussen og John Mogensen
i Cirkusrevyen 1961

Cirkusrevyen 1961's kapelmester Niels Rothenborg

Cirkusrevyen 1961's scenograf Mogens Gylling

 Cirkusrevyen 1963. Den Gyldenblondes Revy
Revyshow af Epe, Thøger Olesen, Robert Arnold,
Ida og Bent From, Volmer-Sørensen og Den Gyldenblonde

Cirkusrevyen 1963

Preben Neergaard og Buster Larsen
Cirkusrevyen 1963

Bodil Steen i Cirkusrevyen 1963

Preben Mahrt, Preben Neergaard og Buster Larsen
Cirkusrevyen 1963

Buster Larsen i Cirkusrevyen 1963

Preben Neergaard i Cirkusrevyen 1963

Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1963

Grethe Sønck i Cirkusrevyen 1963

Preben Mahrt i Cirkusrevyen 1963

Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1963

Inge Ketti i Cirkusrevyen 1963

Grethe Sønck og Bodil Steen i Cirkusrevyen 1963

Bodil Steen i Cirkusrevyen 1963

Buster Larsen i Cirkusrevyen 1963

Bodil Steen og Preben Mahrt i Cirkusrevyen 1963

Preben Neergaard og Buster Larsen i Cirkusrevyen 1963

Gene Nettles Balletten i Cirkusrevyen 1963

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Lily Broberg i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
 Preben Neergaard og Buster Larsen i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
 Buster Larsen og Preben Neergaard i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Grethe Mogensen og Marie-Louise Coninck 
i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
"The Beatles"
Buster Larsen, Lily Broberg, Chr. Arhoff og Preben Neergaard
i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Lily Broberg i Cirkusrevyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Gene Nettles-Balletten i Cirkusrevyen 1964

  Cirkusrevyen 1965. Den Gyldenblondes Revy
Af Epe, Robert Arnold, Willy Breinholst, Per Lekang,
 Mogens B. Hansen,Volmer-Sørensen og Den Gyldenblonde  

  Cirkusrevyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Marguerite Viby i Cirkusrevyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Buster Larsen Cirkusrevyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Chr. Arhoff Cirkusrevyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Willy Rathnov, Lis Adelvard og Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Gene Nettles-Balletten i Cirkusrevyen 1965

 Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Buster Larsen i Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Jytte Abildstrøm og Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Marie-Louise, Jytte Abildstrøm og Lis Adelvard
i Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Preben Mahrt og Lotte Olsen i Cirkusrevyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Carl Nielsen og Chr. Arhoff i Cirkusrevyen 1966

Forrest og Marika-Balletten i Cirkusrevyen 1966

Marika i Forrest og Marika-Balletten
 i Cirkusrevyen 1966

Cirkusrevyen 1966's instruktør Gene Nettles

   Cirkusrevyen 1967. Den Gyldenblondes Revy
Af Erik Leth, Poeten, Kar-de-Mumma,
 Ib og Tue, Preben Kaas og Den Gyldenblonde 

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Dirch Passer i Cirkusrevyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Daimi i Cirkusrevyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Preben Mahrt i Cirkusrevyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Daimi og Dirch Passer i Cirkusrevyen 1967

The Rudas Dancers i Cirkusrevyen 1967

The Rudas Dancers i Cirkusrevyen 1967

  Cirkusrevyen 1968. Den Gyldenblondes Revy
Af Preben Kaas og Den Gyldenblonde 

   Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Dirch Passer i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Daimi i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Kirsten Walther i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Ole Søltoft i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Jytte Abildstrøm i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Ulf Pilgaard og Klaus Pagh i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Las Vegas Balletten i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Las Vegas Balletten i Cirkusrevyen 1968

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyen 1968's instruktør Preben Kaas

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyen 1968's kostumier Jean Voigt

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyen 1968's kapelmester Jørn Grauengaard

Dirch Passer i Cirkusrevyen 1969
Den Gyldenblondes Revy

  Cirkusrevyen 1969

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Dirch Passer i Cirkusrevyen 1969

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Lily Broberg i Cirkusrevyen 1969

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Morten Grunwald i Cirkusrevyen 1969

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen 1969

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Cirkusrevyen 1969's instruktør Preben Kaas,
 Lily Broberg og Dirch Passer 

Foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne. www.mydtskov.dk
Grauengaards orkester: 
Poul Godske, Rostock Jensen, Jørn Grauengaard, 
Perry Knudsen og Svend Erik Nørregaard
i Cirkusrevyen 1969

Foto: Jesper Stormly
Dirch Passer i Cirkus Revyen 1971
Af Epe, O.K. Jensen, Myggen, Poul Arland, 
Aage Stentoft, Kjeld Bonfils, Poul Godske,
 Jørn Grauengaard og Preben Kaas

Foto: Jesper Stormly
Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Dirch Passer i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Poul Bundgaard i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Daimi i Cirkus i Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Lily Broberg i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Ulf Pilgaard i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Birgit Lystager i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Dirch Passer og Poul Bundgaard i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Las Vegas Balletten i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Birgit Lystager, Lily Broberg og Daimi i Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Jørn Grauengaards orkester Cirkus Revyen 1971

Foto: Jesper Stormly
Cirkus Revyen 1971

Dirch Passer i Cirkus Revyen 1972
Af Epe, O.K. Jensen, Myggen, Poul Arland, 
Aage Stentoft, Kjeld Bonfils, Poul Godske,
Habakuk, Jørn Grauengaard og Preben Kaas

Cirkus Revyen 1972

Dirch Passer i Cirkus Revyen 1972

Malene Schwartz Cirkus Revyen 1972

Poul Bundgaard Cirkus Revyen 1972

Helle Virkner Cirkus Revyen 1972

Ulf Pilgaard Cirkus Revyen 1972

Fritz og Erik Cirkus Revyen 1972

Cirkus Revyen 1972's instruktør Preben Kaas

Cirkus Revyen 1972's instruktørass. Poul Due

Cirkus Revyen 1973
Af Epe, O.K. Jensen, Myggen, Poul Arland, 
Aage Stentoft, Kjeld Bonfils, Poul Godske,
Poul Due, Jørn Grauengaard og Preben Kaas

Cirkus Revyen 1973

Dirch Passer i Cirkus Revyen 1973

Lily Broberg Cirkus Revyen 1973

Poul Bundgaard Cirkus Revyen 1973

Jane Thomsen Cirkus Revyen 1973

Claus Ryskjær Cirkus Revyen 1973

Dirch Passer og Poul Bundgaard Cirkus Revyen 1973

Brazil -73. Braziliansk danse-show Cirkus Revyen 1973

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lone Kellermann i Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
John Martinus i Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Tommy Kenter i Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Sønck i Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Mogensen Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Allan Mortensen Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lizzi Varencke Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Tina Holmer Cirkus revy 79

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79's koreograf Gene Nettles

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79's kapelmester Henrik Krogsgaard

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79's scenograf Tom Reimer

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79's scenemester Poul Kühn

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 79's regissør Piv Bernth

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 80

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring i Cirkus revy 80

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Bendt Reiner i Cirkus revy 80

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Poul-Kristian i Cirkus revy 80

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Berrit Kvorning i Cirkus revy 80

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Volmer-Sørensen i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Sønck i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Jørgen Buckhøj i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lone Helmer i Cirkus revyen 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Henning Hansen i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Mogensen i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Jan Schou i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lizzi Varencke i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Leo Carpato i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Volmer-Sørensen i Cirkus revy 81

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Volmer-Sørensen og Kai Løvring i Cirkus revyen

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Volmer-Sørensen i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Elga Olga i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Tommy Kenter Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Niels Vigild i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lizzi Varencke i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Max Hansen i Cirkus revy 82

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Linda Laursen Cirkus revy 82

Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lily Broberg i Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Tommy Kenter i Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Sønck i Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Flemming Enevold i Cirkus revyen 83

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus revyen 83's instruktør Gene Nettles,
kapelmester Henrik Krogsgaard og scenograf Tom Reimer

Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kirsten Walther i Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Sønck Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Bendt Reiner Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Poul-Kristian Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Jan Schou Cirkus revyen 84

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus-revyballetten 84
Malene Schjønning, Jeanne Boel og Tanja Johansson

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Cirkus-revyballetten 84
Joy-Maria Frederiksen, Nellie Crump og Susanne Friis

 Cirkus revyen 1985
50 års jubilæum

Cirkus revyen 1985
Revydirektør Torben Pedersen

 Cirkus revyen 1935 - 1985
50 års jubilæum

Lisbet Dahl i Cirkus revyen 1985

Bjørn Puggaard-Müller Cirkus revyen 1985

Kirsten Rolffes i Cirkus revyen 1985

Erik Paaske i Cirkus revyen 1985

Kirsten Lehfeldt i Cirkus revyen 1985

Torben Pedersen i Cirkus revyen 1985

Cirkus revyen 1985's scenograf Tom Reimer

Cirkus revyen 1985's kapelmester Otto Francker

Cirkus revyen 1985's koreograf Britt Bendixen

Cirkus revyen 1985's kostumiere Lise Lotte Frederiksen

 Cirkus revyen 1986

 Cirkus revyen 1986
Revydirektør Torben Pedersen

Lisbet Dahl i Cirkus revyen 1986

Ulf Pilgaard i Cirkus revyen 1986

Claus Ryskjær i Cirkus revyen 1986

Erik Paaske Cirkus revyen 1986

Kirsten Lehfeldt Cirkus revyen 1986

Kirsten Lehfeldt Cirkus revyen 1986

Lisbet Dahl i Cirkus revyen 1986

Ulf Pilgaard, Erik Paaske og Britt Bendixen Balletten
Cirkus revyen 1986

 Cirkus revyen 1987

 Cirkus revyen 1987
Revydirektør Torben Pedersen

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Cirkus Revyen 1988
Revydirektør Torben Pedersen

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
 
Lisbet Dahl i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Jeanne Boel Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Claus Ryskjær i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Ulf Pilgaard i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Kai Løvring Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Ulf Pilgaard i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Ulf Pilgaard og Claus Ryskjær i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Jeanne Boel Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Jeanne Boel Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Kai Løvring Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Lisbet Dahl i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Ulf Pilgaard, Kai Løvring og Claus Ryskjær i Cirkus Revyen 1988

Foto: Mogens Berger og Ole Buntzen
Britt Bendixen Balletten Cirkus Revyen 1988

Ulf Pilgaard, Jeanne Boel, Kai Løvring, 
Lisbet Dahl og Claus Ryskjær
Cirkus Revyen 1988

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lisbet Dahl, Kirsten Norholt, Allan Olsen,
Claus Ryskjær og Ulf Pilgaard
i Cirkusrevyen '89

Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lisbet Dahl i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Allan Olsen i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kirsten Norholt i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Claus Ryskjær i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lisbet Dahl og Henrik Krogsgaard i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Allan Olsen i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Claus Ryskjær, Ulf Pilgaard, Kirsten Norholt og Lisbet Dahl
Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Ulf Pilgaard med balletten i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Lisbet Dahl og Kirsten Norholt i Cirkusrevyen '89

Foto: Jakob Mydtskov. www.mydtskov.dk
Balletten i Cirkusrevyen '89


Cirkus Ib 1945 -

  Cirkus Ib. Fælledrevyen 1945 
Af Mogens Dam og Aage Steffensen

  Cirkus Ib 1945

Cirkus Ib. Fælledrevyen 1946
Af Mogens Dam

Cirkus Ib 1946

Anne Lise Klinge i Fælledrevyen 1946

Arly Marvild i Fælledrevyen 1946

Lilly Biltzing, Ellen Jansø, Else Jarlbak og Carola Sevel
Fælledrevyen 1946