Teaterprogrammer fra Det ny Teater - billeder fra 1908 - 1965

Det ny Teater 1908 -

Foto: Per Kruse
Det ny Teater. Etableret i 1908

Det ny Teater

Det ny Teater

 Det ny Teater

Det ny Teater og dets Bygmester Hr. Arkitekt Ludvig Andersen 

Foto: Per Kruse
Det ny Teater 1994

Foto: Per Kruse
Det ny Teater 1994

Foto: Per Kruse
Det ny Teater 1994

Foto: Per Kruse
Det ny Teater 1994

Det ny Teaters Direktør Viggo Lindstrøm 1908 - 1911

Det ny Teaters Direktør Viggo Lindstrøm 1908 - 1911

     Det ny Teaters Direktør Ivar Schmidt 1911 - 1937

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teaters Direktør Einar Linden 1937 - 1940

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teaters Direktør Thorvald Larsen 1939 - 1956
Enedirektør 1940 - 1941 og 1943 - 1944

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teaters Direktør Peer Gregaard 1944 - 1966

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teaters Direktør Meir Feigenberg 1966 - 1969

Foto: Klaus Lindewald
Det ny Teaters Direktør Knud Poulsen 1969 - 1987

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det Ny Teaters direktør Viggo Kjær Petersen 1987 - 1991

Foto: Per Kruse
Det Ny Teaters direktører  Bent Mejding og Niels-Bo Valbro 
Bent Mejding 1991 - 1996
Niels-Bo Valbro 1994 -

Det ny Teater 1908
Fru Clara Wieth fremsagde Prolog af Sophus Michaëlis
ved Det ny Teaters åbning

Det ny Teater 1908
Fru Ellen Aggerholm, Fru Vera Lindstrøm og fru Karen Lund

Det ny Teater 1908
Frk. Asta Nielsen, Fru Clara Wieth og Frk. Ellen Henriksen

Det ny Teater 1908
Fru Clara Schønfeldt, Fru Ellen Uhlendorff og Fru Andrea Lamberth

Det ny Teater 1908
Fru Betty Kirkeby, Frk. Vera Haacker,
 Fru Alli Riegels og Frk. Hulda Diderichsen

Det ny Teater 1908
Frk. Ellen Jansen, Fru Josephine Christensen,
 Fru Cajus Brun og Frk. Ella Pedersen

Det ny Teater 1908
Frk. Elga Falkenberg, Frk. Anna Norén, 
Frk. Karen Ulrichsen og Frk. Nanna Galløe

Det ny Teater 1908
Frk. Amy Patti, Frk. Elisabeth Andrea,
Fru Gudrun Kjærulf og Frk. Fausta Nielsen

Det ny Teater 1908
Hr. Robert Dinesen, Hr. Poul Reumert og Hr. Svend Aggerholm

Det ny Teater 1908
Hr. Leo Tscherning, Hr. Cajus Brun og Hr. Marius Berggreen

Det ny Teater 1908
Hr. Valdemar Lund, Hr. Charles Wilken og Hr. Otto Jacobsen

Det ny Teater 1908
Hr. Charles Schwanenflügel,
 Hr. Fritz Lamprecht og Hr. Rasmus Christiansen

Det ny Teater 1908
Hr. Christian Raaschou, Hr. Torben Meyer,
 Det ny Teaters Regissør Hr. Knud Lumbye og Hr. Marius Hansen

Det ny Teater 1908
Det ny Teaters Dekorationsmaler Hr. Gerhard Blom, 
Det ny Teaters Kapelmester Hr. Einar Ferslew,
Det ny Teaters Inspicient Hr. Peter Urban Gad

 Det ny Teater 1908
Svend Aggerholm, Robert Dinesen og Ellen Aggerholm
i "Den skønne Marseillanerinde" 
Skuespil af Pierre Berton
 Det ny Teaters åbningsforestilling

Det ny Teater 1908
 "Den skønne Marseillanerinde"

 Det ny Teater 1908
Rasmus Christiansen, Poul Reumert,
Ellen Aggerholm og Asta Nielsen
i "Inez fra Coimbra"
Skuespil af Karl Larsen

Elfelt Foto
Det ny Teater 1908
Poul Reumert i "Inez fra Coimbra"

 Det ny Teater 1908
Clara With i "Lille Dorrit"
Lystspil af Charles Dickens

Det ny Teater 1909
Poul Reumert og Else Frølich i "Dollarprinsessen"
Operette af Leo Fall

Det ny Teater 1909
Else Frølich og Poul Reumert i "Dollarprinsessen"

Det ny Teater 1909
Poul Reumert og Else Frølich i "Dollarprinsessen"

Det ny Teater 1909
Poul Reumert i "Dollarprinsessen"

 Foto: Paetz
 Det ny Teater 1909
Kate Meyer i "Dollarprinsessen"

  Det ny Teater 1909
Harry Haurowitz i "Dollarprinsessen"

 Det ny Teater 1909
Ellen Aggerholm i "Røverne"

   Det ny Teater 1909
Ellen Aggerholm i "Røverne"
Buffo-Operette af Offenbach

   Det ny Teater 1909
Charles Wilken og Poul Reumert i "Røverne"

  Det ny Teater 1910
Poul Reumert og Else Frølich i "Komedianter"
Skuespil af Svend Rindom 

 Det ny Teater 1910
Astrid Neumann, Rasmus Christiansen, 
Harry Haurowitz, Karen Lund og Viggo Lindstrøm
i "Damen fra Nizza"
Operette af C. M. Ziehrer

 Det ny Teater 1910
Kate Meyer og Leo Tscherning i "Niniche" 
Operette af Marius Boullard

  Det ny Teater 1910
Kate Meyer, Poul Reumert og Viggo Lindstrøm i "Zigøjnerblod"
Romantisk Operette af Franz Lehár

 Det ny Teater 1911
Charles Wilken, Poul Reumert og Viggo Wiehe
 i "Den sjette Sans" 
Folkelystspil af Palle Rosenkrantz

  Det ny Teater 1911
Poul Reumert, Anne Marie Christiansen,
 Else Frølich og Peter Fjelstrup 
i "De smaa Michu'er"
Operette af André Messager

Det ny Teater 1911
Vera Fjelstrup og Erik Crone i "De smaa Landstrygere"
Folkekomedie af Pierre Decourcelle

 Det ny Teater 1911
Gerda Ring i "Kongens Hjærte"
Eventyrkomedie af Barbra Ring

  Det ny Teater 1912
Olivia Norrie i "Mellem Himmel og Jord"
Komedie af Palle Rosenkrantz

   Det ny Teater 1912
Oda Rostrup i "Mellem Himmel og Jord"
  
   Det ny Teater 1912
Gerhard Jessen i "Mellem Himmel og Jord"

  Det ny Teater 1912
Robert Neiiendam i "Mellem Himmel og Jord"

 Det ny Teater 1912
Cajus Bruun i "Mellem Himmel og Jord"

 Det ny Teater 1912
Viggo Wiehe i "Da vi var en og tyve -"
Lystspil af H. V. Esmond

 Det ny Teater 1912
Aage Schmidt i "Da vi var en og tyve -"

 Det ny Teater 1912
Ella Ungermann i "Da vi var en og tyve -"

 Det ny Teater 1912
Astrid Holm i "Da vi var en og tyve -"

 Det ny Teater 1912
 Oda Rostrup, Cajus Bruun og Gerhard Jessen i "Capriciosa"
 Folkekomedie af Th. Overskou og A. L. Arnesen

  Det ny Teater 1912
Gunnar Helsengreen i "Capriciosa"

 Det ny Teater 1912
Annemarie Christiansen i "Capriciosa"

 Det ny Teater 1913
Zanny Petersen i "Trilby"
Skuspil af George de Mouriers

Det ny Teater 1913
Ella Ungermann og Gerhard Jessen i "Lovens Arm"
Folkekomedie af Bayard Veiller

Det ny Teater
Ellen Gottschalch og Rasmus Christiansen i "Nitouche"
Vaudeville af Hervé

 Det ny Teater 1915
Ellen Gottschalch og Rasmus Christiansen i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Ellen Holm i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Viking Ringheim i "Nitouche"

  Det ny Teater 1915
Charles Wilken i "Nitouche"

  Det ny Teater 1915
Philip Bech i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Carl Hinz i "Nitouche"

  Det ny Teater 1915
Petrine Sonne i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Minka Hørsted i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Evo Rasmussen i "Nitouche"

 Det ny Teater 1915
Aage Fønss, Aage Branner,
Frederik Nørgaard og Gudrun Galle
i "Don Carlos"
Opera af Giuseppe Verdi 

 Det ny Teater 1915
Lilli Hoffmann, Johannes Fønss,
Hans Kierulf og Ingeborg Steffensen-Haldvig
i "Don Carlos"

 Det ny Teater 1915
Vilhelm Michelsen i "Don Carlos"

  Det ny Teater 1915
Ingeborg Steffensen-Haldvig i "Hans og Grethe"
Eventyr-Opera af Engelbert Humperdinck 

    Det ny Teater 1915
Dagny Grunert i "Hans og Grethe"

  Det ny Teater 1915
Mille Walbom i "Hans og Grethe"

 Det ny Teater 1916 - 17

  Det ny Teaters Personale Saison 1916 - 17

Det ny Teater 1916
Gerhard Jessen i "Marie Odile"
Skuespil af Edward Knoblauch

Det ny Teater 1916
Gerhard Jessen i "Cyrano de Bergerac"
Romantisk Skuespil af Edmond Rostand 

 Det ny Teater 1916
Lilli Christiansson og Oda Rostrup
i "Paa Anklagebænken"
Folkeskuespil af Elmer L. Reizenstein

 Det ny Teater 1916
Johannes Meyer i "Professor Hans Magnus"
Skuespil af Edgar Høyer 

   Det ny Teater 1916
Torben Meyer i "Professor Hans Magnus"

  Det ny Teater 1916
Viking Ringheim i "Professor Hans Magnus"

 Det ny Teater 1916
Ellen Gottschalch i "Professor Hans Magnus" 

 Det ny Teater 1916
Nathalie Krause i "Professor Hans Magnus"

 Det ny Teater 1917
Nicolai Brechling i "Petersen og hendes Søstre"
Lystspil af Ingeborg Vollquartz og Egill Rostrup

 Det ny Teater 1917
Torben Meyer i "Petersen og hendes Søstre"

Det ny Teater 1917
Harry Komdrup i "Petersen og hendes Søstre"

 Det ny Teater 1917
Olivia Norrie i "Petersen og hendes Søstre"

 Det ny Teater 1917
Ella Hoff-Hansen i "Petersen og hendes Søstre"

 Det ny Teater 1917
Oda Rostrup i "Petersen og hendes Søstre"

 Det ny Teater 1917
Mathilde Nielsen i "Petersen og hendes Søstre" 

  Det ny Teater 1917
Henrik Malberg i "Alverdens Synd"
Skuespil af Niels Hoffmeyer og Erik Holberg

 Det ny Teater 1917
Astrid Holm i "Alverdens Synd"

 
Det ny Teater 1917
"Det sorte Faar"
Lystspil af Svend Rindom

 Det ny Teater 1918
Harry Komdrup i "Askepot"
Æventyrkomedie af Etienne

Det ny Teater 1918
Astrid Holm i "Askepot"

 Det ny Teater 1918
Clara  Schwartz i "Askepot"

 Det ny Teater 1918
Ella Hoff-Hansen i "Askepot"

Det ny Teater 1918
Ellen Gottschalch

Det ny Teater 1918
Gerhard Jessen i "Fata Morgana"
Lystspil af Ernst Vajda

Det ny Teater 1918
Direktør Ivar Schmidt i "Barton-Mysteriet"
Folkeskuespil af Georges Berr og Louis Verneuil

 Det ny Teater 1918
Rasmus Christiansen i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Gerhard Jessen i "Barton-Mysteriet"

  Det ny Teater 1918
Ludvig Brandstrup i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Ellen Rovsing i "Barton-Mysteriet"

  Det ny Teater 1918
Ingeborg Bruhn-Bertelsen i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Johannes Ring i "Barton-Mysteriet"

Det ny Teater 1918
Hans Egede-Budtz i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Carl Berg i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Mathilde Nielsen i "Barton-Mysteriet"

 Det ny Teater 1918
Clara Schwartz i "Barton-Mysteriet"

  Det ny Teater 1920
Ellen Rovsing i "Der var en Svend med sin Pigelil -"
Lystspil af Egill Rostrup

  Det ny Teater 1920
Karina Bell i "Der var en Svend med sin Pigelil -"

  Det ny Teater 1920 
Klara Schwartz i "Der var en Svend med sin Pigelil -"

 Det ny Teater 1920
Ingeborg Bruhn-Bertelsen og Rasmussen Christiansen
i "Den Grønne Elevator"
Farce af Avery Hopwood

 Det ny Teater 1920
"Den Grønne Elevator"

 Det ny Teater 1921 - 1922

Det ny Teater 1921
Klara Schwartz i "Dømmer ikke"
Skuespil af Olga Ott

 Det ny Teater 1921
Torben Meyer i "Dømmer ikke"

  Det ny Teater 1921
Hans Egede Budtz i "Dømmer ikke"

 Det ny Teater 1921
Rasmus Christiansen i "Dømmer ikke"

 Det ny Teater 1921
Astrid Holm i "Dømmer ikke"

  Det ny Teater 1921
Karina Bell i "Dømmer ikke"

   Det ny Teater 1921
Ellen Gottschalch i "Dømmer ikke"

 Det ny Teater 1921
Ingeborg Bruhn-Bertelsen i "Naar Konen keder sig"
Lystspil af Fred. Jackson

Det ny Teater 1921
Gerhard Jessen i "Glas og Porcelæn"
Lystspil af Edgar Høyer

   Det ny Teater 1923 - 1924

  Det ny Teater 1923 
Ingeborg Bruhn-Berthelsen i "Masser af Penge"
Farce af Will. Evans og Valentine

Det ny Teater 1923
Petrine Sonne i "Masser af Penge"

   Det ny Teater 1923
Ellen Gottschalch i "Masser af Penge"

   Det ny Teater 1923
Ludvig Brandstrup i "Masser af Penge"

  Det ny Teater 1923 
Sigurd Langberg i "Masser af Penge"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
  Det ny Teater 1923
Petrine Sonne i "De grønne Drenge"  
Folkekomedie af Carl Muusmann 
 
 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1923
Grete Bendix i "De grønne Drenge"

  Det ny Teater 1923
Else Albeck i "De grønne Drenge"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1923
Mathilde Nielsen i "De grønne Drenge"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1923
Eli Lehmann i "De grønne Drenge"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 
  Det ny Teater 1923
Philip Bech i "De grønne Drenge"

 Det ny Teater 1923
Carl Hinz i "De grønne Drenge"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
  Det ny Teater 1923
Gudrun Stephensen i "De grønne Drenge"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
  Det ny Teater 1923
Johannes Ring i "Den store Prøve"
Folkeskuespil af Jules Goodman

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1923
Sigurd Langberg i "Den store Prøve"

Folkmann Foto
 Det ny Teater 1923
Petrine Sonne i "Højere Magter"
Skuespil af O. Münster

Det ny Teater 1923
 Svend Lense Møller i "Højere Magter"

Det ny Teater Maj 1924
"Lynggaard og Co."
Skuespil af Hjalmar Bergstrøm    
Johannes Ring's 40 Aars Jubilæums- og Afskedsforestilling

Johannes Ring som 50 aarig

Johannes Ring som 30 aarig

Det ny Teater 1924
"Rullen gaar"
Folkekomedie af Olga Ott
Mathilde Nielsens 40-Aars Jubilæumsforestilling
25. September 1924

Foto: Even Neuhaus
Mathilde Nielsen 1924

Mathilde Nielsen fra Debutaaret 1884

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 
Det ny Teater 1924
Gerhard Jessen i "Filmens Helte"
Lystspil af George Kaufman og Marc Connelly

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1924
Alex Suhr i "Filmens Helte"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1924
Hans Egede Budtz i "Filmens Helte"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 
Det ny Teater 1924
Ellen Gottschalch i "Filmens Helte"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
Det ny Teater 1924
Klara Schwartz i "Filmens Helte"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
Det ny Teater 1924
Else Albeck i "Tyrannen"
Lystspil af André Birabeau og Georges Dolley

Det ny Teater 1925
"Vildanden"
Skuespil af Henrik Ibsen

Det ny Teater
Ellen Gottschalch og Gerhard Jessen i "Dunungen"
Skuespil af Selma Lagerlöf

Det ny Teater
"Dunungen"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 
   Det ny Teater 1926
Johannes Meyer i "Nitouche"
Sangspil af Hervé

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
Det ny Teater 1926
Ellen Gottschalch i "Nitouche"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 
 Det ny Teater 1926
Robert Schmidt i "Nitouche"

  Det ny Teater 1926
Karl Goos i "Nitouche"

 Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1926
Karen Lykkehus i "Nitouche"

Det ny Teater 1926
Grete Bendix i "For Claras Skyld"
Lystspil af Oluf Bang 

 Det ny Teater 1929
Gerhard Jessen i "Fra Vestfronten"
Krigsskuespil af Maxwell Anderson og Laurence Stallings
Gerhard Jessen 1904 - 18. Oktober - 1929

Gerhard Jessens debut 1904
i operetten "Paa Alperne" på Stavanger Teater

Gerhard Jessen i "Peter Willemoes"

   Det ny Teater 1929
Gerda Madsen og Gerhard Jessen i "Fra Vestfronten"

Foto: Anna og Th. Knudstrup-Andresen
 Det ny Teater 1929
Else Albeck i "Periferi" 
Skuespil af Fantisek Langer

 Det ny Teater 1929
Einar Juhl i "Periferi"

 Det ny Teater 1929
Victor Montell i "Periferi"

 Det ny Teater 1929
Svend Bille i "Periferi"

Det ny Teater 1929
"Mor Huldas Drenge"
Eventyrspil af Karin v. der Recke
Juleforestillingen 1929 
 til Fordel for Hds. Majestæt Dronningens Indsamling

Det ny Teater 1929
Musiken til "Mor Huldas Drenge"
af Komponisten Fini Henriques

 Det ny Teater 1930
Lulu Ziegler og Osvald Helmuth i "Laser og Pjalter"
Tiggerkomedie af Bertolt Brecht og Kurt Weill

Det ny Teater 1930
"Peter den Store"
Lystspil af Paul Sarauw

Det ny Teater 1930
"Frøkenens Mand"
Lystspil-Operette af Walter Kollo

Det ny Teater 1930
Osvald Helmuth i "Frøkenens Mand"

Det ny Teater 1932
Peter Malberg i "To Sjæle - een Tante"
Lystspil af Leslie Howard

Det ny Teater 1932
Peter Malberg i "To Sjæle - een Tante"

Det ny Teater 1932
Peter Malberg i "To Sjæle - een Tante"
Peter Malbergs 25 Aars Jubilæum

Det ny Teater 1932
Peter Malberg-Masker

Det ny Teater 1932
"Foraar i Wien"
Sangspil af Johann Strauss

Det ny Teater 1932
Hans W. Petersen og Solvejg Oderwald-Lander 
i "Mr. Cinders"
En musikalsk Komedie af Clifford Grey og Greatrex Newman

Det ny Teater 1932
Hans W. Petersen, Ludvig Brandstrup og Agnes Rehni
 i "Mr. Cinders"

Det ny Teater 1932
Hermann Palludan, Angelo Bruun og Henry Seemann
 i "Mr. Cinders"

Det ny Teater 1932
Else Abildgaard, Solvejg Oderwald-Lander og Eli Lehmann
i "Mr. Cinders"

Det ny Teater 1932
Esther Rødtjer og Ib Schønberg i "Mr. Cinders"

Det ny Teater 1932
 "Mr. Cinders" Teatermaler Carl Lund og Koreograf Holger Bjerre

Det ny Teater 1932
 "Mr. Cinders" Orkesterchef Kai Rosenberg

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1932
Ludvig Brandstrup og Ib Schønberg i "Mr. Cinders"

Det ny Teater 1933
"De tre Musketerer"
Operette af Ralph Benatzky

Det ny Teater 1933
"De tre Musketerer"

Det ny Teater 1933
Poul Reichhardt, Erling Schroeder og Ib Schønberg
"De tre Musketerer"

Det ny Teater 1934
"Sig det med Blomster"
Farce af Margaret Mayo og Aubrey M. Kennedy

Det ny Teater 1934
Ann-Sofi Norin og Ib Schønberg
"Sig det med Blomster"

Det ny Teater 1934
Clara Østø og Ejnar Federspiel
"Sig det med Blomster"

Det ny Teater 1934
Toni Bau og Erling Schroeder
"Sig det med Blomster"

Det ny Teater 1934
Hugo Bendix, Arthur Jensen og Peter Flæbe
"Sig det med Blomster"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1934
Lis Smed og Erling Schroeder i "Den lille Butik"
Skuespil af Ladislaus Bus Fekete

Lis Smed

Det ny Teater 1934
"Nymaanen"
Operette af Oscar Hammerstein

Det ny Teater 1934
"Nymaanen"

Det ny Teater 1934
"Nymaanen"

Det ny Teater 1934
Erling Schroeder i "Nymaanen"

Det ny Teater 1934
Ellen Gottschalch i "Naar Violen blomster"
Sangspil af Bruno Hardt-Warden

Foto: Polyfoto
Det ny Teater 1934
Solveig i "Bal paa Savoy"
Operette af Paul Abraham

Foto: Polyfoto
Det ny Teater 1934
Mary Alice Therp i "Bal paa Savoy"

Det ny Teater 1934
Ib Schønberg i "Bal paa Savoy"

Det ny Teater 1934
Erling Schroeder i "Bal paa Savoy"

Det ny Teater 1934
Clara Østø i "Bal paa Savoy"

Det ny Teater 1934
"Nitouche"
Sangspil af Meilhac og Millaud

Det ny Teater 1934
Lis Smed i "Nitouche"

Det ny Teater 1934
Else Jarlbak i "Nitouche"

Det ny Teater 1934
Holger Reenberg i "Nitouche"

rie nissen-foto
Det ny Teater 1935
Tonni Bau i "Lykkelig skilt"
Operette af Cole Porter

Det ny Teater 1935
Erik Bertner i "Lykkelig skilt"

Det ny Teater 1935
Clara Østø i "Lykkelig skilt"

Det ny Teater 1935
Arthur Jensen i "Lykkelig skilt"

Det ny Teater 1935
"Lykkelig skilt"s Instruktør Ludvig Brandstrup

Det ny Teater 1935
"Lykkelig skilt"s Danse af Holger Bjerre

Det ny Teater 1935
Clara Østø, Helmuth Larsen, Ib Schønberg og Poul Reichhardt
i "Den Grønne Elevator"
Farce af Avery Hopwood

Det ny Teater 1935
Edgar Hansen, Else Jarlbak og Instruktør Arne Weel
i "Ørkensangen"
Operette af Sigmund Romberg

Det ny Teater 1935
Balletmester Holger Bjerre, Clara Østø og Ib Schønberg 
i "Ørkensangen"

Det ny Teater 1935
"Ørkensangen"s Kostumier Suleima Andersen

Det ny Teater 1935
"Ørkensangen"s Kapelmester Emil Reesen og Dame- og Herrekor

Det ny Teater 1935
"Ørkensangen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1935
Ivar Schmidt og Valdemar Skjerning i "Umba-Bumba"
Af C. E. Soya

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1935
Ib Sshønberg i "Umba-Bumba"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1935
"Umba-Bumba"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1936
Clara Østø, Poul Reichhardt, Liva Weel, Ib Schønberg,
Else Jarlbak og Erling Schroeder
i "Guldfisken"
Moderne Vaudeville af Fleming Lynge og Svend Rindom

Det ny Teater 1936
Lis Smed og Ib Schønberg i "Verdens rigeste Pige"
Lystspil af Walter Ellis

Det ny Teater 1936
Ib Schønberg i "Verdens rigeste Pige"

Det ny Teater 1936
Agnes Rehni i "Verdens rigeste Pige"

Det ny Teater 1936
Else Jarlbak i "Verdens rigeste Pige"

Det ny Teater 1936
Lis Smed og Erling Schroeder i "Verdens rigeste Pige"

Det ny Teater 1936
Arthur Jensen i "Verdens rigeste Pige"

Det ny Teater 1936
"Verdens rigeste Pige"s Instruktør Jon Iveren

  Det ny Teater 1936
"Kongeloge"
Lystspil af Karl Farkas

       Det ny Teaters Direktør Ivar Schmidts 25-Aars Jubilæum
1911 - 27. August - 1936

  Det ny Teaters Direktør Ivar Schmidt som Skuespiller
(i "Barton-Mysteriet")

Det ny Teaters Direktionskontor
Sceneinstruktør Anker Larsen, 
Økonomidirektør William Norrie og Direktør Ivar Schmidt

  Det ny Teaters Direktør Ivar Schmidt som Instruktør

  Det ny Teaters Direktør Ivar Schmidt spiller Dilettantkomedie

Det ny Teater 1936
 Dekorationsmaler Carl Lund har ogsaa været 25 Ar paa Det ny Teater

  Det ny Teater 1937
 "Hurra for Sønda'en"
Lystspil-Operette af Julius Brammer og Bruno Granichstaedten

Foto. Polyfoto
Det ny Teater 1937
Ellen Gottschalch "Hurra for Sønda'en"

Foto. Polyfoto
Det ny Teater 1937
Knud Heglund "Hurra for Sønda'en"

Foto. Polyfoto
Det ny Teater 1937
Helga Frier og Axel Frische "Hurra for Sønda'en"

Foto. Polyfoto
Det ny Teater 1937
Olaf Ussing og Else Würtz "Hurra for Sønda'en"

Foto. Polyfoto
  Det ny Teater 1937
Knud Hallest og Berthe Quistgaard i "Hurra for Sønda'en"

Foto. Polyfoto
Osvald Helmuth

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Det ny Teater 1938
Berthe Qvistgaard, Ellen Gottschalch, Axel Frische og Osvald Helmuth
i "Den mandlige Husassistent"
Lystspil af Axel Frische og Svend Rindom

  Det ny Teater 1939
Angelo Bruun i "Charleys Tante"
Farce af Brandon Thomas

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1939
Beatrice Bonnesen, Else Colber, Tove Bang, Sigrid Horne-Rasmussen,
Maria Garland, Ilse Mengel og Eva Heramb
i "Kvinder"
Komedie af Clare Booth

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1939
 "Kvinder"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1939
Lillebil Ibsen og Lise Thomsen i "Kvinder"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1939
Eva Heramb og Anna Mohrèn i "Kvinder"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Det ny Teater 1939
Lillebil Ibsen i "Kvinder"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Det ny Teater 1939
Eva Heramb i "Kvinder"

 Det ny Teater 1939
 "Kvinder"s Instruktør Gyda Christensen
  
 Det ny Teater 1940
"Frøken Nitouche"
Operette af Hervé

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1940
Else Colber og Max Hansen i "Frøken Nitouche"

Det ny Teater 1940
Max Hansen i "Frøken Nitouche"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1940
Aage Schmidt, Poul Reichhardt, Charlotte Wiehe-Bérény,
Axel Boesen, Knud Rex, Else Colber, Max Hansen og Axel Broe
i "Axel i den syvende Himmel"
Musikalsk Lystspil 
af Paul Morgen, Adolph Schütz og Ralph Benatzky

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1940
Max Hansen og Eva Heramb i "Axel i den syvende Himmel"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1940
Inger Stender og Aksel Schiøtz i "Jomfruburet"
Syngespil af Franz Schubert

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1940
Sigrid Horne-Rasmussen og Poul Reichhardt i "Jomfruburet"

 Det ny Teater 1940
Aksel Schiøtz i "Jomfruburet"

Det ny Teater 1941
Osvald Helmuth i "Bravo, Tobias!"
Lystspil af Svend Rindom

Foto. Polyfoto
Det ny Teater 1941
"Bravo, Tobias!"s Forfatter og Instruktør Svend Rindom

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1941
Sigrid Horne-Rasmussen, Max Hansen og Karen Lykkehus
i "Lille Napoleon"
Lystspil af Paul Sarauw

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1941
Karen Lykkehus og Max Hansen i "Lille Napoleon"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Sigrid Horne-Rasmussen i "Farinelli" 
Operette af Emil Reesen

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Aksel Schiøtz, Asta Hansen og Schiøler Linck i "Farinelli" 

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Hugo Bruun, Asta Hansen, Bruno Tyron, 
Aksel Schiøtz, Axel Boesen og Schiøler Linck
 i "Farinelli" 

rie nissen-foto
Det ny Teater 1942
Aksel Schiøtz i "Farinelli" 

rie nissen-foto
Det ny Teater 1942
"Farinelli"s Instruktør Per Knutzon

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Farinelli"s Danseinstruktør Oda Huld

Det ny Teater 1942
"Farinelli"s Komponist og Kapelmester Emil Reesen

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Lise Thomsen og Carl Alstrup i "Naar Hanen galer - "
Lystspil af August Hinrichs

Det ny Teater 1942
Sigurd Langberg i "Naar Hanen galer - "

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Maria Garland i "Naar Hanen galer - "

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Kai Wilton i "Naar Hanen galer - "

Det ny Teater 1942
Lise Thomsen i "Naar Hanen galer - "

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Hans Egede Budtz i "Naar Hanen galer - "

Det ny Teater 1942
Axel Larsen i "Naar Hanen galer - "

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Inger Stender og Inge Hvid Møller i "Min kønne Søster"
Af Joseph Fields og Jerome Chodorow

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Else Skouboe i "Farlige Minder"
Af Samuel Nathaniel Behrman

Det ny Teater 1942
Liva og Arne Weel i "Madame Sherry"
Operette af Hugo Felix

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Sigrid Horne-Rasmussen, Arne Weel, 
Karl Jørgensen og Liva Weel
 i "Madame Sherry"

Det ny Teater 1942
Liva Weel i "Madame Sherry"

Det ny Teater 1942
Arne Weel i "Madame Sherry"

rie nissen-foto
Det ny Teater 1942
Else Colber i "Madame Sherry"

Det ny Teater 1942
Sigrid Horne-Rasmussen i "Madame Sherry"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Inger Stender og Poul Reichhardt i "Gøngehøvdingen"
Af Carit Etlar

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Karl Jørgensen og Lise Thomsen i "Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Sigrid Horne-Rasmussen i "Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
Poul Reichhardt i "Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1942
"Gøngehøvdingen"

Det ny Teater 1942
Poul Reichhardt i "Gøngehøvdingen"

Det ny Teater 1942
Karl Jørgensen i "Gøngehøvdingen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
Inger Stender og Poul Reichhardt i "Blindebuk"
Af Poul Knudsen

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
"Champagnegaloppen"
Af H. C. Lumbye

Det ny Teater 1943
"Sommer i Tyrol"
Sangspil af Ralph Benatzsky

Det ny Teater 1943
Max Hansen i "Sommer i Tyrol"

Det ny Teater 1943
Max Hansen i "Sommer i Tyrol"

Det ny Teater 1943
Else Marie i "Sommer i Tyrol"

Det ny Teater 1943
Sigrid Horne-Rasmussen og Poul Reichhardt i "Sommer i Tyrol"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
Frits Helmuth og Max Hansen i "Sommer i Tyrol"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
Frits Helmuth og Max Hansen i "Sommer i Tyrol"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
Else Marie og Richard Christensen i "Sommer i Tyrol"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1943
Inger Stender og Bendt Rothe i "Jul i Købmandsgaarden"
Komedie af Sophie Breum og Thorvald Larsen

Det ny Teater 1944
"Rebecca"
Skuespil af Daphne du Maurier

Det ny Teater 1944
"Rebecca"

Det ny Teater 1944
Gunnar Lauring og Inger Lassen i "Rebecca"

Det ny Teater 1944
Inger Lassen og Maria Garland i "Rebecca"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Gunnar Lauring og Inger Lassen i "Rebecca"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Maria Garland "Rebecca"

Det ny Teater 1944
Inger Lassen "Rebecca"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Gunnar Lauring i "Rebecca"

Det ny Teater 1944
Maria Garland "Rebecca"

Det ny Teater 1944
Poul Reichhardt "Rebecca"

Det ny Teater 1944
Else Marie i "Den glade Enke"
Operette af Franz Lehar

Foto: Weg. Polyfoto
Det ny Teater 1944
Hans Kurt i "Den glade Enke"


Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Else Marie og Hans Kurt i "Den glade Enke"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Knud Heglund og Inger Stender i "Den glade Enke"

Det ny Teater 1944
"Den glade Enke"s
 Instruktør John Price, Kapelmester Emil Reesen, 
Balletmester Niels Bjørn Larsen og Scenograf Erik Nordgreen

Det ny Teater 1944
Erni Arneson, Asbjørn Andersen, 
Gunnar Lauring og Beatrice Bonnesen
i "Middag Kl. 8"
Lystspil af George S. Kaufman og Edna Ferber

Det ny Teater 1944
Agnes Rehni, Knud Heglund, Bjarne Forchhammer og Elsa Kourani
i "Middag Kl. 8"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Agnes Rehni og Bjarne Forchhammer i "Middag Kl. 8"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1944
Beatrice Bonnesen og Gunnar Lauring i "Middag Kl. 8"

Det ny Teater Sæson 1944 - 45
"Det lille Thehus"
Lystspil af John Patrick

Det ny Teater 1945
Else Skouboe og Gunnar Lauring i "Teater"
Af Guy Bolton

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1945
Gunnar Lauring og Else Skouboe i "Teater"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1945
Else Skouboe i "Teater"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1945
Else Marie og Hans Kurt i "Teresina"
Af Oscar Strauss

Det ny Teater 1945
Gyrd Løfquist og Elsa Kourani
i "Jul i Købmandsgaarden"
Komedie af Sophie Breum og Thorvald Larsen

Det ny Teater 1945
"Jul i Købmandsgaarden"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Per Buckhøj og Beatrice Bonnesen i "Tilbage ved Daggry"
Af Terence Rattigan

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Lisbeth Movin og Edvin Tiemroth i "Tilbage ved Daggry"

Det ny Teater 1946
"Silkeborg"
Skuespil af Kjeld Abell

Det ny Teater 1946
Gunnar Lauring og Inger Lassen i "Silkeborg"

Det ny Teater 1946
Beatrice Bonnesen og Gunnar Lauring i "Silkeborg"

 Det ny Teater 1946
"Silkeborg"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1946
Bjørn Watt Boolsen og Bendt Rothe i "Silkeborg"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Det ny Teater 1946
Sigurd Langberg, Beatrice Bonnesen og Inger Lassen i "Silkeborg"

 Det ny Teater 1946
"Silkeborg"

Det ny Teater 1946
"Silkeborg"s Kompomist Kai Normann Andersen,
Kapelmester Arne Hammelboe og Scenograf Erik Nordgreen

Det ny Teater 1946
Sonja Wigert i "Min Kone spøger"
Lystspil af Noel Coward

Det ny Teater 1946
Vera Gebuhr i "Min Kone spøger"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Randi Michelsen i "Min Kone spøger"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Grethe Holmer i "Min Kone spøger"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Vera Gebuhr, Gunnar Lauring og Sonja Wigert i "Min Kone spøger"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1946
Knud Heglund, Gunnar Lauring,
 Beatrice Bonnesen og Angelo Bruun
i "Jacobowsky og Obersten"
Af Franz Werfel

 Det ny Teater 1946
"3 Noel Coward"
En-Aktere af Noel Coward

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1947
Gunnar Lauring og Beatrice Bonnesen i "Født i Gaar"
Lystspil af Garson Kanin

Det ny Teater 1947
Angelo Bruun, Gunnar Lauring og Beatrice Bonnesen
i "Født i Gaar"

Det ny Teater 1947
Lisbeth Morin og Gunnar Lauring i "Livet er skønt"
Skuespil af Leck Fischer

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1947
Lis Løwert og Valdemar Skjerning i "Rødt og gråt"
Tragikomedie af Soya

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1948
 Freddy Koch, Lisbeth Movin og Preben Neergaard
  i "Kære Ruth"
Lystspil af Norman Krasna

Det ny Teater 1948
Beatrice Bonnesen og Gunnar Lauring i "Kære Ruth"

Det ny Teater 1948
Lisbeth Movin og Preben Neergaard i "Kære Ruth"

Det ny Teater 1948
Lis Løwert og Freddy Koch i "Kære Ruth"

Det ny Teater 1948
Grethe Holmer og Kjeld Jacobsen i "Kære Ruth"

Det ny Teater 1949
"Han, Hun og Hende"
Enaktere af Leck Fischer, Soya og Knud Sønderby

Det ny Teater 1949
"Liggende Gæster"
Komedie af Noël Coward

Det ny Teater 1949
Sigfred Johansen og Birgitte Reimer i "Frit Valg"
Skuespil af Soya

 Det ny Teater 1950
"Insektliv"
Skuespil af Josef og Karel Capek

 Det ny Teater 1950
Kjeld Jacobsen og Birgitte Reimer i "Insektliv"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1950
Lone Luther, Kjeld Jacobsen, Birgitte Reimer,
Olaf Nordgreen og Henrik Wiehe
"Insektliv"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Det ny Teater 1951
Henrik Bentzon og Beatrice Bonnesen i "Clérambard"
Af Marcel Aymé

Det ny Teater 1952
"Giv Kejseren Støvet"
Skuespil af Mogens Linck

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Edvin Tiemroth i "Giv Kejseren Støvet"

Det ny Teater 1952
Gunnar Lauring "Giv Kejseren Støvet"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Olaf Ussing, Berthe Qvistgaard, Gunnar Lauring, Karl Stegger,
Arthur Jensen, Kjeld Jacobsen og Nina Pens
i "Retten paa Vrangen"
Af Marcel Aymé

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Olaf Ussing i "Retten paa Vrangen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Olaf Nordgreen og Berthe Qvistgaard i "Rytteren"
Skuespil af H. C. Branner

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Valdemar Skjerning, Gunnar Lauring og Olaf Nordgreen
i "Skrå Brædder"
Skuespil af Clifford Odets

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Hass Christensen, Gunnar Lauring og Beatrice Bonnesen 
i "Skrå Brædder"

Det ny Teater 1952
Beatrice Bonnesen og Gunnar Lauring i "Skrå Brædder"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Gunnar Lauring, Kjærulff-Schmidt og Berthe Qvistgaard i "Nina"
Lystspil af André Roussin

Det ny Teater 1952
Berthe Qvistgaard i "Nina"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1952
Gunnar Lauring i "Nina"

Det ny Teater 1952
Kjærulff-Schmidt i "Nina"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1953
Nina Pens og Helle Virkner i "Sejrherren"
Drama af Pierre Corneille

Det ny Teater 1953
Nina Pens i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
Helle Virkner i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
Olaf Ussing i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
Gunnar Lauring og Valdemar Skjerning i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
Nina Pens og Olaf Nordgreen i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
Nina Pens og Olaf Nordgreen i "Sejrherren"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1953
Olaf Ussing i "Sejrherren"

Det ny Teater 1953
"Sejrherren"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1953
Kjeld Jacobsen, Hass Christensen, Gunnar Lauring,
Olaf Nordgreen, Valdemar Skjerning, Nina Pens,
Axel Boesen og Beatrice Bonnesen
 i "Cant"
Skuespil af Kaj Munk

Det ny Teater 1953
Gunnar Lauring i "Cant"

      Det ny Teater 1954
"Heksejagt"
Skuespil af Artur Miller 

Det ny Teater 1954
Jørn Jeppesen og Berthe Qvistgaard i "Heksejagt"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1954
Olaf Ussing i "Heksejagt"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1954
Jørn Jeppesen, Elsie Neubert og Berthe Qvistgaard i "Heksejagt"

Det ny Teater 1954
Gunnar Lauring og Berthe Qvistgaard i "Lukretia"
Af Jean Giraudoux

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1954
Kjeld Jacobsen, Henrik Wiehe, Berthe Qvistgaard, 
Valdemar Skjerning, Gunnar Lauring,
Lily Weiding og Beatrice Bonnesen
i "Lukretia"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1955
Lily Weiding og Bodil Ipsen i "Mørket er lyst nok"
Komedie af Christopher Fry

Det ny Teater 1955
Bodil Ipsen i "Mørket er lyst nok"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1955
Kjærulff-Schmidt, Hass Christensen, Olaf Nordgreen,
Olaf Ussing og Jørn Jeppesen
i "Det lille Thehus"
Lystspil af John Patrick

Det ny Teater 1955
"Misantropen"
Komedie af Molière

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1955
Mogens Wieth i "Misantropen"

Det ny Teater 1955
Bodil Kjer og Mogens Wieth i "Misantropen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1955
Mogens Wieth, Olaf Ussing og Bodil Kjer i "Misantropen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1955
Kjeld Jacobsen og Lilian Tillegreen i "Misantropen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Valdemar Skjerning og Olaf Ussing i "Et minde om to mandage"
Skuespil af Arthur Miller

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Mogens Wieth i "Fragt under Havet"
Skuespil af Arthur Miller

Det ny Teater 1956
Olaf Ussing og Mogens Wieth i "Fragt under Havet"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Bodil Kjer, Olaf Nordgreen og Mogens Wieth i "Vejen til Rom"
Skuespil af Robert E. Sherwood

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Mogens Wieth og Bodil Kjer i "Vejen til Rom"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Bodil Kjer

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Mogens Wieth 

Det ny Teater 1956
Bodil Kjer i "Kat paa et varmt Bliktag"
Skuespil af Tennessee Williams

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1956
Bodil Kjer og Olaf Nordgreen i "Kat paa et varmt Bliktag"

Det ny Teater 1956
Bodil Kjer i "Kat paa et varmt Bliktag"

Det ny Teater 1956
"Kat paa et varmt Bliktag"s instruktør Sam Besekow

Det ny Teater 1957
Kjærulff-Schmidt i "Den indbildt Syge"
Komedie af Molière

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1957
Kjærulff-Schmidt i "Den indbildt Syge"

Det ny Teater 1957
Grethe Thordahl i "Den indbildt Syge"

Det ny Teater 1957
Clara Østø i "Den indbildt Syge"

Det ny Teater 1957
Berthe Qvistgaard og Mogens Wieth i "Toreadorvalsen"
Farce af Jean Anouilh

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1957
Mogens Wieth og Berthe Qvistgaard i "Toreadorvalsen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1958
Bodil Kjer i "Messe for en Skøge"
Skuespil af William Faulkner

Det ny Teater 1958
Erling Schroeder og Bodil Kjer i "Messe for en Skøge"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1958
Helle Virkner og Bodil Kjer i "Bagtalelsens Skole"
Komedie af R. B. Sheridan

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1958
Valdemar Skjerning og Ebbe Rode i "Bagtalelsens Skole"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 
Det ny Teater 1959
Lily Weiding i "Englen paa Torvet"
Skuespil af Ketti Frings

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1959
Inge Hvid Møller i "Englen paa Torvet"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1959
Svend Methling i "Englen paa Torvet"

Det ny Teater 1959
Berthe Qvistgaard, Malene Schwartz og Henrik Bentzon
i "Min Datters Far"
Lystspil af Samuel Taylor og Cornelia Otis Skinner

Det ny Teater 1959
Bodil Kjer og Henrik Bentzon i "Trold kan tæmmes"
Lystspil af William Shakespeare

 Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Det ny Teater 1959
"Kameliadamen"
Skuespil af Kjeld Abell 

 Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1959
"Kameliadamen" 

Det ny Teater 1960
     "Ungdoms lyse Vaar"    
Skuespil af Tennessee Williams

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
Berthe Qvistgaard i "Ungdoms lyse Vaar"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1960
Henrik Bentzon "Ungdoms lyse Vaar"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
John Wittig "Ungdoms lyse Vaar"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
Malene Schwartz "Ungdoms lyse Vaar"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
Ebbe Rode og Berthe Qvistgaard i "Maagen"
Skuespil af Anton Tjekhov

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
Erik Mørk i "Maagen"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1960
Henrik Bentzon og Ingeborg Brams
i "Den forelskede Kamphane"
Komedie af Jean Anouilh

Det ny Teater 1961
Ingeborg Brams i "Major Barbara"
Skuespil af Bernard Shaw

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Erik Mørk i "Major Barbara"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Ingeborg Brams og Erik Mørk i "Major Barbara"

Det ny Teater 1961
Erik Mørk og Birgitte Federspiel i "Slottet i Sverige"
Komedie af Francoise Sagan

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Erik Mørk og Ingeborg Brams i "Slottet i Sverige"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Birgitte Federspiel i "Slottet i Sverige"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Ingeborg Brams i "Slottet i Sverige"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Randi Michelsen i "Slottet i Sverige"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1961
Keld Markuslund i "Slottet i Sverige"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Erik Mørk i "Den, der ler sidst"
Komedie af A. N. Ostrovskij

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Ebbe Rode i "Den, der ler sidst"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Else Marie i "Den, der ler sidst"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Susse Wold i "Den, der ler sidst"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Susse Wold og Berthe Qvistgaard i "Den, der ler sidst"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Berthe Qvistgaard i "Kære løgner"
Komedie af Jerome Kilty

Det ny Teater 1962
"Kære løgner"s instruktør Erling Schroeder

Det ny Teater 1962
Bjarne Forchhammer og Ghita Nørby i "Ondine"
Skuespil af Jean Giraudoux

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Ghita Nørby og Henrik Bentzon i "Ondine"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Ghita Nørby i "Ondine"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Kjeld Jacobsen i "Ondine"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Valdemar Skjerning i "Ondine"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Olaf Ussing i "Ondine"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1962
Bjarne Forchhammer i "Ondine"

Det ny Teater 1963
Ghita Nørby og Carl Ottosen i "Balkonen"
Skuespil af Jean Genet

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1963
Henrik Bentzon og Ebbe Rode i "Slutspurten"
Komedie af Peter Ustinov

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1963
Bent Mejding, Kjeld Jacobsen, Ebbe Rode og Henrik Bentzon
i "Slutspurten"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1963
Bendt Rothe i "Slutspurten"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1963
Birgitte Federspiel i "Slutspurten"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1963
Lone Hertz i "Min elskede er en rose"
Skuespil af Bo Sköld

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1963
Kjeld Jacobsen i "Min elskede er en rose"

Det ny Teater 1963
Susse Wold og Bent Mejding i "Victor"
Skuespil af Roger Vitrac

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1963
Susse Wold og Bent Mejding i "Victor"

Det ny Teater 1964
Bodil Udsen og Bendt Rothe
 i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"
Skuespil af Edward Albee

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Bodil Udsen og Bent Mejding i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Bendt Rothe og Susse Wold i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Bodil Udsen i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Bendt Rothe i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Susse Wold i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1964
Hanne Borchsenius i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk

Det ny Teater 1964
Bent Mejding i "Hvem er bange for Virginia Woolf?"

Det ny Teater 1964
Axel Strøbye, Ove Sprogøe og Paul Hagen i "Arturo Ui"
Skuespil af Bertolt Brecht

Det ny Teater 1965
Søren Elung Jensen og Bent Mejding i "Dagens ret"
Skuespil af Arnold Wesker

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Ghita Nørby og Bendt Rothe i "Stolene"
Tragisk farce af Eugène Ionesco

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Ghita Nørby i "Stolene"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Søren Elung Jensen i "Automobilkirkegården"
Skuespil af Fernando Arrabal

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Morten Grunwald i "Automobilkirkegården"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Henrik Wiehe i "Automobilkirkegården"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Ove Sprogøe og Bendt Rothe i "Majestæter"
Lystspil af Jean Anouilh

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Ove Sprogøe i "Majestæter"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Bendt Rothe i "Majestæter"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Willy Rathnov i "Majestæter"

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Det ny Teater 1965
Edouard Mielche i "Majestæter"

  Det ny Teater 1965
"Dyrene i Hakkebakkeskoven"
Eventyrspil af Thorbjørn Egner

Det ny Teater 1965
"Dyrene i Hakkebakkeskoven"s forfatter Thørbjørn Egner
Musik, dekorationer og kostumer af Thørbjørn Egner