Teaterprogrammer fra Friluftsteatret i Dyrehaven - billeder

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1910 - 1949

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Fra Friluftsteatrets første Aften 
Aabningsforestillingen "Hagbarth og Signe"
Tragedie af Adam Oehlenschläger

  Friluftsteatret i Dyrehaven

 Friluftsteatret i Dyrehaven

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1922
Ravnescenen af Kunstneren J. F. Willumsen
Friluftsteatrets Bygmester

 
Friluftsteatrets Leder Adam Poulsen 1910 - 1930

Friluftsteatrets Leder Adam Poulsen 1910 - 1930

Friluftsteatret i Ulvedalene
Adam Poulsen

Friluftsteatret i Ulvedalene
Johannes Nielsen


Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
"Hagbarth og Signe"
Tragedie af Adam Oehlenschläger

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Frk. Dagny Brincken "Hagbarth og Signe"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Fru Augusta Blad "Hagbarth og Signe"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Fru Augusta Blad "Hagbarth og Signe"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Fru Clara Wieth i "Hagbarth og Signe"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
"En Skærsommernatsdrøm"
Romantisk Lystspil af William Shakespeare 


Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Clara Wieth i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Clara Wieth "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Ulvedalene 1910
Emil Helsengreen og Frk. Dagny Brincken
 "En Skærsommernatsdrøm"

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1911
"Antigone"
Tragedie af Sofokles

Friluftsteatret i Dyrehaven 1911
Adam Poulsen og Fru Augusta Blad i "Antigone" 

Friluftsteatret i Dyrehaven 1911
Adam Poulsen i "Antigone"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1911
Adam Poulsen og Robert Dinesen i "Antigone" 

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1913
Frk. Marie Niedermann i "Dansen paa Koldinghus"
Melodrama af Holger Drachmann

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1913
Adam Poulsen i "Dansen paa Koldinghus"

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1913
Dagny Brincken og Bodil Ipsen i "Dansen paa Koldinghus"

  Friluftsteatret i Dyrehaven 1914
Frk. Dagny Brincken i "Elverhøj"
Skuespil af J. L. Heiberg 

  Friluftsteatret i Dyrehaven 1914
Adam Poulsen i "Elverhøj"

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1915
Fru Lilly Lamprecht i "Liden Kirsten"
Romantisk Opera af J. P. E. Hartmann

Friluftsteatret i Dyrehaven 1915
Kgl. Kammersanger Cornelius i "Liden Kirsten"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1918
"Gurre"
Drama af Holger Drachmann

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1922
"Der var engang -"
Dyrehavsspil af Holger Drachmann

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1922
Adam Poulsen i "Der var engang -"

 Friluftsteatret i Dyrehaven 1922
Ellen Aggerholm i "Der var engang -"

 Friluftteatret i Dyrehaven 1924
"Hakon Jarl"
Af Adam Oehlenschläger 


 Friluftteatret i Dyrehaven 1925
Emil Helsengreen i "Ebbe Skammelsen"
Af Harald Bergstedt

 Friluftteatret i Dyrehaven 1926
Hr. Svend Aage Larsen i "En Skærsommernatsdrøm"
Romantisk Lystspil af William Shakespeare 
 
 Friluftteatret i Dyrehaven 1926
"Dansen paa Koldinghus"
Af Holger Drachmann 

  Friluftteatret i Dyrehaven 1929
"Røverne"
Af Friedrich Schiller

 Friluftteatret i Dyrehaven 1929
Johannes Poulsen i "Røverne"

 Friluftteatret i Dyrehaven 1930
Erling Schroeder i "Elverhøj"
Skuespil af J. L. Heiberg


 Friluftteatret i Dyrehaven 1931
Holger Gabrielsen "Der var engang -"
Eventyrkomedie af Holger Drachmann

 Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Billeder af Christian Winthers "Hjortens Flugt"
i musikalsk og dramatisk Ramme ved Carl Langballe

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Ellen Malberg "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Gunder Knudsen "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Beth Kullmann "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Bjarne Henning-Jensen i "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Else Abildgaard "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Erik Westh "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Aage Fønss "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Asbjørn Andersen "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Ebba With i "Hjortens Flugt"

Friluftteatret i Dyrehaven 1932
Clara Schwartz "Hjortens Flugt"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1910 - 1935
Jubilæums Program
"Røverne fra Rold"
Friluftsspil af Axel Frische og Fleming Lynge

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Henry Skjær, Henrik Malberg og William Knoblauch
i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Holger Reenberg og Aage Foss i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
 Helga Frier i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Maria Garland i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Gerda Karstens i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Peter Nielsen i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1935
Paul Rohde og Ellen Malberg i "Røverne fra Rold"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
"Tata"
Ballet af Emil Mobeck 

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Margot Lander "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Harald Lander "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Leif Ørnberg "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Gerda Karstens "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Knud Henriksen i "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
Børge Ralov "Tata"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1936
"Tata"s Forfatter Emil Mobeck,
 Komponist Fini Henriques og Kapelmester Elof Nielsen

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Mogens Wieth i "Der var engang -"
Eventyrkomedie af Holger Drachmann

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Karin Nellemose "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Holger Gabrielsen "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Charles Wilken "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Aksel Schiøtz "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Edith Oldrup Pedersen "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Mogens Wieth i "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Holger Gabrielsen og Mogens Wieth i "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1941
Mogens Wieth i "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
"Elverhøj"
Skuespil af J. L. Heiberg

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Nic. Neiiendam "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Lisbeth Movin "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Erling Schroeder "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Aage Fønss "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Marie Niedermann "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Rasmus Christiansen i "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1942
Einar Nørby "Elverhøj"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
"En Skærsommernatsdrøm"
Romantisk Lystspil af William Shakespeare

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Ingeborg Brams i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Karen Berg i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Erling Schroeder i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Palle Huld i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Beatrice Bonnesen i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Valdemar Møller i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Rasmus Christiansen i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Martin Hansen "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Signi Grenness "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Charles Tharnæs "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
John Price "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Preben Lerdorff i "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
Charles Wilken "En Skærsommernatsdrøm"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
"En Skærsommernatsdrøm"s Instruktør Poul Kanneworff

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
"En Skærsommernatsdrøm"s Kapelmester Johan Hye-Knudsen

Friluftsteatret i Dyrehaven 1943
"En Skærsommernatsdrøm"s Balletmester Harald Lander

Friluftsteatret i Dyrehaven 1947
"Livet i Skoven eller Som man behager"
Lystsspil af William Shakespeare

Friluftsteatret i Dyrehaven 1947
Lily Weiding "Livet i Skoven"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1947
Signi Grenness "Livet i Skoven"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1947
Bjørn Watt-Boolsen i "Livet i Skoven"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1947
William Rosenberg "Livet i Skoven"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
 "Røverne"
Operette af Jacques Offenbach

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
Hans Kurt "Røverne"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
Else Marie "Røverne"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
Arthur Jensen i "Røverne"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
Hannah Bjarnhof i "Røverne"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
Torkil Lauritzen "Røverne"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
"Røverne"s Instruktør John Price, Emil Reesen, 
Kapelmester Johan Hye-Knudsen og Syngemester Harald Agersnap

Friluftsteatret i Dyrehaven 1948
"Røverne"s Koreograf Solodanser Niels Bjørn Larsen
 og Scenograf Teatermaler Helge Refn

Friluftsteatret i Dyrehaven 1949
"Der var engang -"
Eventyrkomedie af Holger Drachmann

Friluftsteatret i Dyrehaven 1949
Bendt Rothe "Der var engang -"

Friluftsteatret i Dyrehaven 1949
"Der var engang -"s Instruktør Poul Kanneworff

Friluftsteatret i Dyrehaven 1949
"Der var engang -"s Kapelmester Johan Hye-Knudsen

Se flere teaterprogrammer