Teaterprogrammer fra Sønderbros Teater - billeder

Sønderbros Teater 1902 - 1931

Sønderbros Teater
Etableret i 1902. Ophørt i 1931

 Interiør Fra Sønderbros Theater

 Sønderbros Teaters Grundlægger Anders Henriksen

 Sønderbros Teaters Direktør Carl Henriksen 1902 - 1907

  Sønderbros Teaters Direktør Victor Wulff 1907 - 1915

 Sønderbros Teaters Direktør Victor Wulff 1907 - 1915

 Sønderbros Teaters Direktør Axel Frische 1915 - 1921

 Sønderbros Teaters Direktør Axel Frische 1915 - 1921

Sønderbros Teaters Direktør Eyvind Kornbeck 1921 - 1924

Sønderbros Teaters Direktør Eyvind Kornbeck 1921 - 1924 
og Teaterejer Anders Henriksen 

Sønderbros Teaters Direktør Martin Jensen 1924 - 1927

Sønderbros Teaters Musikdirektør Victor Jørgensen 1903 -

Sønderbros Teater 1902

Sønderbros Teater 1902
Schiøler Linck i "Amagerslægter"

Sønderbros Teater 1902
Oscar Stribolt i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"
Revy-Sangspil af Svend Flue (Axel Schwanenflügel)

Sønderbros Teater 1902
Julie Henriksen i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"

Sønderbros Teater 1902
Signe Wilhelmi i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"

Sønderbros Teater 1902
Lauritz Olsen i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"

Sønderbros Teater 1902
Mette Andersen i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"

Sønderbros Teater 1902
Waldemar Lippert i Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"

Sønderbros Teater 1902
Den nye Revy eller "Fra Absalon til Hamlet"s
Komponist Svend Flue (Axel Schwanenflügel)

Sønderbros Teater. Sommerreyen 1903 eller "Stadens Børn" 
Sitta Hansen i "Stadens Børn" 
Et Pust paa rette Sted af Robert Schønfeld

Sønderbros Teater. Sommerreyen 1903
Ellen Hansen i "Stadens Børn"

Sønderbros Teater. Sommerreyen 1903
"Stadens Børn"s Forfatter Robert Schønfeld

Sønderbros Teater 1903 
Peter Skytte i "Fandens Overmand"
Folkekomedie af Th. Overskou

Sønderbros Teater 1904
Paula Giers i "København ved Nat"
Lokal Københavnerkomedie af Robert Schønfeld
Musiken arrangeret af Victor Jørgensen

Sønderbros Teater 1904
"København ved Nat"s Musikdirektør Victor Jørgensen

Sønderbros Teater 1904
Gunnar Helsengren i "Tyvepak"
Farce af Peter Kronborg og Carl Hessel

Sønderbros Teater 1904
Arne Jensen i  Tyvepak"

Sønderbros Teater 1904
Anna Jørgensen i "Frk. Foraar"
Sangspil af Verner Nielsen

Sønderbros Teater. Sommerrevyen 1904
eller "Tante Cramersens Testamente"
Edvard Jacobsen i "Tante Cramersens Testamente"
Levende Timer fra Strand og Sund af Robert Schønfeld
Musiken arrangeret og tildels komponeret 
af Musikdirektør Victor Jørgensen

Sønderbros Teater. Sommerrevyen 1904
Agnes Larsen i "Tante Cramersens Testamente"

Sønderbros Teater. Sommerrevyen 1904
"Tante Cramersens Testamente"s Musikdirektør Victor Jørgensen

Sønderbros Teater 1904
Julie Henriksen i "Capriciosa"
Folkekomedie af Th. Overskou

Sønderbros Teater 1905
Schiøler Linck i "Den forbudne Frugt"
Farce af V. Sardou

Sønderbros Teater 1905
Laurits Alstrup i "Lersøbøllerne"
Moderne Folkelivsbillede af Robert Schønfeld

Sønderbros Teater 1905
Constance Rasmussen i "Vore rare Kælebørn"
Revy-Operette af Robert Schønfeld

Sønderbros Teater 1905
Constance Rasmussen i "Vore rare Kælebørn"

 Sønderbros Teater 1906
"Kaptain Grants Børn"
Folkekomedie af d'Ennery og Jules Verne

 Sønderbros Teater 1906
Ingeborg Løvaas i "Kaptain Grants Børn"

 Sønderbros Teater 1906
Ludvig Nathansen i "Kaptain Grants Børn"

 Sønderbros Teater 1906
Julie Henriksen i "København ved Nat"
Lokal Københavnerkomedie af Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1906
Skyldfri Sørensen i "København ved Nat"

 Sønderbros Teater 1906
"Den glade Skomager"
Københavner-Eventyr af Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1906
"Den glade Skomager"

 Sønderbros Teater 1906
Margrethe Jespersen i "Den glade Skomager"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1906
Mette Andersen i "Den glade Skomager"

 Sønderbros Teater 1906
Schiøler Linck i "Den glade Skomager"

Foto: Atelier "Moderne"
 Sønderbros Teater 1906
Ernst Munkeboe i "Den glade Skomager"

Sønderbros Teater 1906
Martin Jensen i "Den glade Skomager"

Sønderbros Teater 1906
Hans Kayrød i "Den glade Skomager"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1906
Victor Fabian i "Den glade Skomager"

Sønderbros Teater 1906
Jørgen Lund i "Den glade Skomager"

Foto: Atelier "Moderne"
 Sønderbros Teater 1906
Aage Lorentzen i "Den glade Skomager"

Sønderbros Teater 1906
Julie Henriksen i "Den glade Skomager"

Sønderbros Teater 1906
"Den glade Skomager"s Forfatter Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1907
"Landsoldaten"
Krigsskuespil af G. Betzonich 

 Sønderbros Teater 1907
"Landsoldaten"s Forfatter Georg Emil Betzonich 

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1907
Agnes Lorentzen i "Jorden rundt i 80 Dage"
Dramatiseret Rejseæventyr frit efter Jules Verne

 Sønderbros Teater 1907
"Gutter om Bord"
Originalt maritimt Folkelivsbillede
af V. Blichfeldt, Axel Thiess og Paul Marcussen

"Gutter om Bord"s Forfatter Paul Marcussen

Sønderbros Teater 1907
Jenny Wulff i "Gutter om Bord"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1907
Olga Svendsen i  "Gutter om Bord"

Sønderbros Teater 1908
Anna Gydum Madsen i "Pigernes Jenser"
Militær Farce af Jul. Andersen

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1908
Aage Lorentzen i "Pigernes Jenser"

Sønderbros Teater 1908
Frede Gædecken i "Stor-Københavneren"
Hverdagshistorie af Robert Schønfeld

Sønderbros Teater 1908
Christian Hansen i "Stor-Københavneren"

Sønderbros Teater 1908
Harald Lund i "Stor-Københavneren"

  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908 eller "Venus i København"
Dagligt Liv i Norden af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

Foto: Oluf Borup

  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
Henriques Nielsen i "Venus i København"

Foto: Oluf Borup

  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
Jac. Brochorst i "Venus i København" 

Foto: Oluf Borup

  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
Kate Fabian i "Venus i København"

Foto: Oluf Borup
  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
Agnes Lorentzen i "Venus i København"

  Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
Johan Nielsen i "Venus i København"

Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
"Venus i København"s Forfatter Verner Nielsen

Sønderbros Teater. Sommer Revuen 1908
"Venus i København"s Forfatter Robert Schønfeld

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1908
Lauritz Alstrup i "Kaptain Grants Børn"
Folkekomedie frit efter Jules Verne

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1908
Karen Lorentzen i "Kaptain Grants Børn"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1908
Ludvig Nathansen i "Kaptain Grants Børn"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
Jenny Gramstrup i "Buffalo-Bill"
Folkekomedie af Marius Wulff

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
Elisa Busch i "Buffalo-Bill"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
"Buffalo-Bill"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
"Buffalo-Bill"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
"Buffalo-Bill"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
"Buffalo-Bill"

Sønderbros Teater 1909
Charles Løwaas i "Buffalo-Bill"

Sønderbros Teater 1909
Hakon Bræstrup i "Buffalo-Bill"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1909
Carl Hinz i "Buffalo-Bill"

Sønderbros Teater 1909
Johannes Guldbrandsen i "Buffalo-Bill"

Sønderbros Teater 1909
Anna Guldbrandsen i "Buffalo-Bill"

Sønderbros Teater 1909
Jenny Gramstrup i "Buffalo-Bill"

    Sønderbros Teater 1910
"Den blaa Mus"
Farce af Alexander Engel og Julius Horst

   Sønderbros Teater 1910
"Guldklumpen"  
Lysbilleder fra det mørke København
af Robert Schønfeld og Verner Nielsen

   Sønderbros Teater 1910
"Guldklumpen"

Sønderbros Teater 1910
Christian Schrøder i "Guldklumpen"

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1910
Valdermar Keller i "Guldklumpen"

Foto: Oluf Borup
   Sønderbros Teater 1910
"Guldklumpen"s Forfattere Robert Schønfeld og Verner Nielsen

  Sønderbros Teater 1910
"Amor og Co."
Farce-Operette af Knud Zangenberg

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1910
Schiøler Linck i "Amor og Co."

 Sønderbros Teater. Sommer-Revyen 1910 eller "København rundt"
Emmy Gandrup, Schiøler-Linck, 
Kamma Nathansen, Givesen og Victor Wulff 
i "København rundt"
Selskabsrejse i 3 Ruter af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1910
Kamma Nathansen, Olga Svendsen og Schiøler Linck
i "Gennem Ild og Vand"
Folkekomedie af Christian Hjorth-Clausen og Axel Thiess

 Sønderbros Teater 1910
Knud Nathansen, Johs. Guldbrandsen og Kamma Nathansen
i "Gennem Ild og Vand"

Sønderbros Teater 1910
Valdemar Keller og Kamma Nathansen
 i "Gennem Ild og Vand"

Sønderbros Teater 1910
Olga Svendsen og Alfred Kjøge i "Gennem Ild og Vand"

 Sønderbros Teater 1910
Victor Wulff i "Gennem Ild og Vand"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1910
Kamma Nathansen i "Gennem Ild og Vand"

Sønderbros Teater 1910
Olga Svendsen i "Gennem Ild og Vand"

 Sønderbros Teater 1910
Amelie Sønderskov i "Gennem Ild og Vand"

Sønderbros Teater 1911

Foto: George Mathieu
Sønderbros Teater 1911
Rigmor Nathansen i "Ungkarlehjælpen"
Farce-Operette af Carl Palner

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1911
Schiøler Linck i "Ungkarlehjælpen"

Sønderbros Teater 1911
Arnold Jensen i "Ungkarlehjælpen"

Sønderbros Teater 1911
"Ungkarlehjælpen"s Forfatter og Komponist Carl Palner

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1911
Valdemar Keller i "Det gyldne Horn"
Københavner-Eventyr af Chr. Hjorth-Clausen og Robert Schønfeld

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1911
Knud Nathansen i "Det gyldne Horn"

Sønderbros Teater 1911
Olga Svendsen i "Det gyldne Horn"

 Sønderbros Teater 1911
"Dyden og Lasten"
Københavnske Fotografier i 6 Lynskud
af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Charles Løvaas i "Dyden og Lasten"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Ingeborg Løvaas i "Dyden og Lasten"

 Sønderbros Teater 1911
Nina Alstrup i "Dyden og Lasten"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Karen Lorentzen i "Dyden og Lasten"

  Sønderbros Teater 1911
Hans Kayrød og Schiøler Linck i "Aand er Magt"
Spiritistisk Farce af Ludvig Rosenberg

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Schiøler Linck i "Aand er Magt"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Emmy Gandrup Schønfeld i "Aand er Magt"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1911
Sigrid Creutz Hindborg i "Aand er Magt"

Sønderbros Teater 1911
"Aand er Magt"s Forfatter Ludvig Rosenberg

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1911
Arnold Jensen i "De glade Rekrutter"
Kantonnementsfarce af Henry Ette

Sønderbros Teater 1911
"De glade Rekrutter"s Forfatter Henry Ette

 Sønderbros Teater 1912 - 13

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater 1912
Olga Svendsen i "Guldklumpen"
Københavnerkomedie af Verner Nielsen og Robert Schønfeld  

 Sønderbros Teater 1912
Hans Kayrød i "Lykke-Drengene"
Rejseæventyr af Chr. Hjorth-Clausen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1912
"Lykke-Drengene"s Forfatter Chr. Hjorth-Clausen

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater 1912
"Lykke-Drengene"s Forfatter Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1912
"Den store Kærlighed"s Komponist Georg Prehn
Farce af Knud Zangenberg

 Sønderbros Teater 1912
"Den lille Hornblæser"
Folkekomedie af Julius Andersen
Teatrets 10 års jubilæum 1902 - 1912

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
eller i "Den syvende Himmel"
Kamma Nathansen i "Den syvende Himmel"
Københavnerfortælling af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

Foto: Oluf Borup
Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
Sigrid Creutz Hindborg i "Den syvende Himmel"

Foto: Oluf Borup
 Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
Karen Lorentzen i "Den syvende Himmel"

 Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
Hjalmar Bendtsen i "Den syvende Himmel"

 Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
Carl Hemmingsen i "Den syvende Himmel"

 Sønderbros Teater. Vinter-Revuen 1913
"Den syvende Himmel"s Musik ved Musikdirektør Victor Jørgensen

 Sønderbros Teater 1913
"Hvor Nilen vander -"
Rejseæventyr af Chr. Hjorth-Clausen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1913
Emmy Gandrup Schønfeld i "Hvor Nilen vander -"

 Sønderbros Teater 1913
Olga Jensen i "Hvor Nilen vander -"

 Sønderbros Teater 1913
Herman Florentz i "Hvor Nilen vander -"

 Sønderbros Teater 1913
Hjalmar Bendtsen i "Hvor Nilen vander -"

Sønderbros Teater 1913
Arnold Jensen i "Hvor Nilen vander -"

 Sønderbros Teater 1914
Aÿoe Willumsen i "Tango-Prinsessen"
Folkelivsbillede fra By og Land af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1914
Olga Jensen i "Tango-Prinsessen"

 Sønderbros Teater 1914
Schiøler Linck, Tonny Lehmann og Victor Wulff
i "Den røde Streg"
Rejseæventyr af af Chr. Hjorth-Clausen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1914
Tonny Lehmann i "Den røde Streg"

 Sønderbros Teater 1914
Hjalmar Zangenberg i "Gutter Ombord"
Originalt maritimt Folkelivsbillede

 Sønderbros Teater 1914
Henry Jensen i "Gutter Ombord"

 Sønderbros Teater 1915
Hjalmar Bendtsen i "Min egen Dreng"
Folkekomedie af Adolph L'Arronge

 Sønderbros Teater 1915
Sylvia Eckhausen i "Modens Dronning"
Farce af Holger Gundelach

 Sønderbros Teater 1915
"Modens Dronning"s Forfatter Holger Gundelach

 Sønderbros Teater 1915
"Modens Dronning"s Komponist Einer Møller

 Sønderbros Teater 1915
Agnes Ibenfeldt i "Tango-Prinsessen"
Folkelivsbillede fra By og Land af Verner Nielsen og Robert Schønfeld

 Sønderbros Teater 1915
Tonny Lehmann i "Nerveklinikken"
Farce af Axel Andreasen

 Sønderbros Teater 1915
Herman Florents i "Sherlock Holmes"
Folkeskuespil af A. Conan Doyle og William Gillette

 Sønderbros Teater 1915
Christian Frier i "Sherlock Holmes"

 Sønderbros Teater 1915
Agnes Ibenfeldt i "Hans og Kresten"
Folkekomedie ved Axel Frische efter Fr. Kaiser

Sønderbros Teater 1915
Gudrun Carlson-Fønss i "Gamle Postgaard"
Lystspil af Henrik Malberg

Sønderbros Teater 1915
Ellen Thomsen i "Gamle Postgaard"

Sønderbros Teater 1915
Olga Jensen i "Gamle Postgaard"

 Sønderbros Teater 1915
Dagmar Heinemann i "Paa Farten"
Originalt Folkelivsbillede af Johannes Buntzen

 Sønderbros Teater 1915
Helga Mollerup i "Paa Farten"

 Sønderbros Teater 1915
Fritz Stannis i "Paa Farten"

 Sønderbros Teater 1915
Herman Florentz i "Paa Farten"

 Sønderbros Teater 1915
Christian Møllback i "Paa Farten"

 Sønderbros Teater 1915
Direktør Axel Frische i "Paa Farten"

 Sønderbros Teater 1915
"Paa Farten"s Musik til Dels af Musikdirektør Victor Jørgensen

 Sønderbros Teater 1916
Ellen Thomsen i "Manden, der blev hjemme"
Spion-Komedie af Worral og Harold Torry
Oversat og bearbejdet af Axel Breidahl

Sønderbros Teater 1916
Margrethe Nielsen i "Manden, der blev hjemme"

Sønderbros Teater 1916
"Manden, der blev hjemme"s
 Oversætter og Bearbejder Axel Breidahl

 Sønderbros Teater. Dame- og Herrepersonalet 1917 - 18

Foto: A. Michelsen
Sønderbros Teater 1917
Emmy Schønfeld og Axel Frische i "Rasmines Bryllup"
Lystspil-Farce af Axel Frische og Robert Schønfeld

Personlisten til "Rasmines Bryllup"
ved den 300 Opførelse paa Sønderbros Teater
den 3. September 1917

Sønderbros Teater 1917
Emmy Schønfeld i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Emmy Schønfeld i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Helga Mollerup-Frier i "Rasmines Bryllup"

Foto: Anna Otto
Sønderbros Teater 1917
Direktør Axel Frische i "Rasmines Bryllup"

Foto: Anna Otto

Sønderbros Teater 1917
Max Ibenfeldt i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Herman Florents i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Hjalmar Bendtsen i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Olga Jensen i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Christian Møllback i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Regissør Reinar Schønfeld i "Rasmines Bryllup"

Sønderbros Teater 1917
Hjalmar Bendtsen i "Baghus og Forhus"
Folkekomedie af Hermann Sudermann

Sønderbros Teater 1917
Solborg Fjeldsøe i "Baghus og Forhus"

Sønderbros Teater 1917
Adda Jordan i "Baghus og Forhus"

Sønderbros Teater 1917
Direktør Axel Frische i "Baghus og Forhus"

Sønderbros Teater 1917
Christian Frier i "Baghus og Forhus"

Foto: A. Michelsen
Sønderbros Teater 1917
Edith Psilander og Helga Frier i "De smaa Landstrygere"
Folkekomedie af Pierre Decourcelle

Sønderbros Teater 1917
Ingeborg Christensen i "De smaa Landstrygere"

Sønderbros Teater 1917
Tonny Lehmann i "De smaa Landstrygere"

Sønderbros Teater 1917
Christian Frier i "De smaa Landstrygere"

Sønderbros Teater 1917
Hermann Florents i "De smaa Landstrygere"

Sønderbros Teater 1917
Edith Norup i "De smaa Landstrygere"

Sønderbros Teater 1918
Magna Redøhl og Emmy Schønfeld i "Krage søger Mage"
Folkekomedie-Farce af Axel Frische

Sønderbros Teater 1918
Magna Redøhl i "Krage søger Mage"

Sønderbros Teater 1918
Marie Borch-Hee i "Krage søger Mage"

Sønderbros Teater 1918
Einar Jensen i "Krage søger Mage"

Sønderbros Teater 1918
Christian Frier, Christian Mølback og Hjalmar Bendtsen
i "Charleys Tante"
Farce af Brandon Thomas

Sønderbros Teater 1918
 Hjalmar Bendtsen i "Charleys Tante"

Sønderbros Teater 1918
Christian Frier i "Charleys Tante"

Sønderbros Teater 1918
Helga Frier i "Charleys Tante"

Sønderbros Teater 1918
Inga Rosenberg i "Charleys Tante"

     Sønderbros Teater 1919 - 20

 Sønderbros Teater 1919
Helga Frier i "Bolettes Bryllupsfærd"
Lystspil af Orla Bock og Henrik Malberg

 Sønderbros Teater 1919
"Bolettes Bryllupsfærd"s Forfatter Orla Bock

     Sønderbros Teater 1919
Helga Frier i "Barken Margrethe af Danmark"
Folkeskuespil af Christian Bogø og J. Ravn-Jonsen

     Sønderbros Teater 1919
Christian Frier i "Barken Margrethe af Danmark"

Sønderbros Teater 1919
Henry Nielsen i "Barken Margrethe af Danmark"


 Sønderbros Teater 1919
Povl Vendelbo i "Barken Margrethe af Danmark"

Sønderbros Teater 1919
Olaf Lundgaard i "Barken Margrethe af Danmark"

Sønderbros Teater 1919
"Barken Margrethe af Danmark"s Forfatter J. Ravn-Jonsen

Sønderbros Teater 1919
"Barken Margrethe af Danmark"s Forfatter Christian Bogø

 Sønderbro Teater 1921 - 22

Sønderbro Teater 1921
Marie Brink i "Pigernes Jens"
Kantonnements-Farce af Charles Kjerulff og Peter Nansen

Sønderbro Teater 1921
Helga Frier i "Pigernes Jens"

Sønderbro Teater 1921
Sønderbros Teaters Regissør Olaf Lundgaard
"Pigernes Jens"

 Sønderbro Teater 1921
Christian Møllback i "Vor Ven Levy"
Lystspil af Axel Breidahl og Hans-Helge Schultz   


 Sønderbro Teater 1921
Kaj Paaske i "Vor Ven Levy"

 Sønderbro Teater 1921
Maria Kornbeck i "Vor Ven Levy"

 Sønderbro Teater 1921
Nicka Vendelbo i "Vor Ven Levy"

 Sønderbro Teater 1921
Kaj Paaske i "Manden fra Amerika"
Folkeskuespil af Christian Bogø og J. Ravn-Jonsen

 Sønderbro Teater 1921
Christian Frier i "Manden fra Amerika"

Sønderbro Teater 1921
Helga Frier i "Manden fra Amerika"

 Sønderbro Teater 1921
Elisa Paaske i "Manden fra Amerika"

 Sønderbro Teater 1921
Olga Jensen i "Hotelrotten"
Folkeskuespil af Christian Gjerløv

 Sønderbro Teater 1921
"Hotelrotten"s Forfatter Christian Gjerløv

Sønderbro Teater. Personalet 1921 - 22
Hr. Direktør Eyvind Kornbeck og Teaterejer Anders Henriksen  

Sønderbro Teater 1922
Hjalmar Bendtsen i "Ama'ermor"
Sommerkomedie af Axel Breidahl og Aage Steffensen

Sønderbro Teater 1922
Christian Møllback "Christianshavn...!"
Sommerkomedie af Axel Breidahl og Aage Steffenen

Sønderbro Teater 1922
Alida Møllback i "Christianshavn...!"

Sønderbro Teater 1923
Margot Linnet i "Christianshavn...!"

Sønderbro Teater 1922
Einer Reim "Christianshavn...!"

Sønderbro Teater 1922
Christian Schenstrøm "Christianshavn...!"

Sønderbro Teater 1923
Adelheid Nielsen i "Bag de røde Porte"
Moderne Dyrehavsspil af  Axel Breidahl og Aage Steffensen

Sønderbro Teater 1923
Ella Gregers i "Bag de røde Porte"

 
Sønderbro Teater 1924 - 25

Sønderbro Teater 1924
Tronier-Funder i "Mesterbokseren"
Folkekomedie af Christian Frier og Christian Møllbach

 Sønderbro Teater 1924
Hjalmar Bendtsen i "Menig Nr. 66"
Soldaterfarce af Verner Nielsen

 Sønderbro Teater 1924
Hjalmar Bendtsen i "Menig Nr. 66"

 Sønderbro Teater 1924
Gudrun Barfoed i "Menig Nr. 66"

 Sønderbro Teater 1924
Mulle Helsengreen i "Olines Lyst"
Sommerkomedie af Axel Breidahl og Aage Steffensen

 Sønderbro Teater 1924
Mulle Helsengreen i "London i Lygteskær"
Folkekomedie med original ledsagende Musik af George R. Sims

Sønderbro Teater 1925 - 26

Sønderbro Teater 1925
Emmy Schønfeld i "Den ny Husasssistent"
Lytspil af Christian Bogø og Axel Frische

Sønderbro Teater 1925
Julie Morting i "Den ny Husasssistent"

Sønderbro Teater 1925
Magna Redøhl i "Den ny Husasssistent"

Sønderbro Teater 1925
Povl Møller i "Den ny Husasssistent"

Sønderbro Teater 1925
"Den ny Husasssistent"s Forfattere Axel Frische og Christian Bogø

Sønderbro Teater 1926
Carl Thejll i "Reservebaronen"
Sangfarce af Pordes Milo og Herman Haller

Sønderbro Teater 1926
Vilhelm Møller i "Reservebaronen"

Sønderbro Teater 1926
Olaf Lundgaard i "Reservebaronen"

Sønderbro Teater 1926
Olga Svendsen i "Reservebaronen"

Sønderbro Teater 1926
Inga Raun i "Reservebaronen"

Sønderbro Teater 1926
 "Reservebaronen"s musikalske Indstuderíng
ved Kapelmester Henry Andersen