Teaterprogrammer fra Fiffer-Revyen - billeder

Knud Pheiffers Revy i Casino Biografen 
1944 - 1945

Casino-Revyen 1944
"10-11-16"
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Foto: Mass-Foto
Victor Stonnov, Forfatter Tao Michaëlis, Komponist Hans Schreiber, 
Knud Pheiffer, Tove Steines, Ole Monty, Aase Werrild og Jørgen Beck
Casino-Revyen "10-11-16"

Knud Pheiffer i Casino-Revyen 1945
Af Tao Michaëlis, Knud Pheiffer og Peer Guldbrandsen

Tove Steines i Casino-Revyen 1945

Bodil Steen i Casino-Revyen 1945

Carli Henriksen i Casino-Revyen 1945

Karen Mølholm i Casino-Revyen 1945

Jørgen Beck i Casino-Revyen 1945

Torkil Lauritzen i Casino-Revyen 1945

Casino-Revyen 1945's Komponist Hans Schreiber


Fiffer-Revyen 1946 - 1958

Fiffer-Revyens Direktør Knud Pheiffer 1946 - 1958

Fiffer-Revyen 1946. Nygade Teatret
"Smil paa Strøget"
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Fiffer-Revyen 1946's Forfatter og Instruktør Knud Pheiffer
Fiffer-Revyen 1946's Forfatter Tao Michaëlis

Bodil Steen og Tove Steines i Fiffer-Revyen 1946

Henry Madsen og Jørgen Beck Fiffer-Revyen 1946

Elly Hansen, Per Gundmann og Lizzi Thybo
Fiffer-Revyen 1946

Foto: Mass-Foto
Fiffer-Revyen 1946's Pianist Børge Roger-Henrichsen

Fiffer-Revyen 1947. Nygade Teatret 
"Striber paa Strøget"
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Bodil Steen i Fiffer-Revyen 1947

Jeanita Melin i Fiffer-Revyen 1947

Ole Monty i Fiffer-Revyen 1947

Elly Hansen i Fiffer-Revyen 1947

Kjeld Petersen i Fiffer-Revyen 1947

Povl Wöldike i Fiffer-Revyen 1947

Henry Madsen "Mads" i Fiffer-Revyen 1947

Fiffer-Revyen 1947's Forfattere Knud Pheiffer og Tao Michaëlis 

Fiffer-Revyen 1947's Orkester 
Børge Roger-Henrichsen, Niels Rothenborg og Hemming Hartmann

Fiffer-Revyen 1947's Komponist Kai Ewans

Fiffer-Revyen 1947's Komponist Hans Schreiber

Fiffer-Revyen 1947's Teatermaler Asger Jerrild

Fiffer-Revyen 1948. Nygade Teatret 
"Stadig paa Strøget"
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Foto: Helge Mass
Caja Heimann i Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Lise Thomsen i Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Lise Thomsen i Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Caja Heimann i Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Louis Miehe-Renard, Lizzie Jantz og Karin Laroux
 Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Karin Laroux, Ole Monty og Lizzie Jantz
 Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Knud Pheiffer, Louis Miehe-Renard, Ole Monty,
Tao Michaëlis og Henry "Mads" Madsen
 Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Henry "Mads" Madsen, Karin Laroux,
Lizzie Jantz og Caja Heimann 
Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Louis Miehe-Renard, Henry "Mads" Madsen, 
Lise Thomsen og Ole Monty
 Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Knud Pheiffer, Karin Laroux, Henry "Mads" Madsen, 
Lizzie Jantz og Tao Michaëlis 
 Fiffer-Revyen 1948

Foto: Helge Mass
Fiffer-Revyen 1948's 
Forfattere Knud Pheiffer og Tao Michaëlis
og Komponist Hans Schreiber

Fiffer-Revyen 1949. A.B.C. Teatret
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Foto: Mass-Foto
Grethe Thordahl Fiffer-Revyen 1949


Ole Monty Fiffer-Revyen 1949


Kjeld Petersen Fiffer-Revyen 1949


Birgitte Federspiel Fiffer-Revyen 1949

Foto: Mass-Foto

Dirch Passer Fiffer-Revyen 1949


Grethe Thordahl og Kjeld Petersen i Fiffer-Revyen 1949


Ole Monty, Kjeld Petersen og Birgitte Federspiel
Fiffer-Revyen 1949


Grethe Thordahl, Kjeld Petersen, 
Ole Monty og Dirch Passer
Fiffer-Revyen 1949


Ole Monty, Kjeld Petersen,
Johannes Marott og Knud Pheiffer
Fiffer-Revyen 1949


Fiffer-Revyen 1949

Knud Pheiffer og Ole Monty i Fiffer-Revyen 1949

Fiffer-Revyen 1949's Forfatter Tao Michaëlis

Fiffer-Revyen 1949's Komponist Hans Schreiber

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Fiffer-Revyen 1949's Instruktør Kai Wilton

Fiffer-Revyen 1949's Teatermaler Asger Jerrild

Foto: Mass-Foto
Fiffer-Revyen 1949's Pianist Skat Nørrevig

Dagmar-Fiffer Revyen 1950. Dagmar Teatret
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer

Foto: Mass-Foto
Gaby Stenberg, Hans Kurt,
Dirch Passer og Karen-Marie Løwert
i Dagmar-Fiffer Revyen 1950

Foto: Mass-Foto
Knud Pheiffer og Ole Monty i Dagmar-Fiffer Revyen 1950

 Fiffer Revyen 1951. Dyrehavsbakken
"En Tak til -!"
Af Tao Michaëlis, Knud Pheiffer og Kai Ewans

Foto: Mass-Foto
Ole Monty i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
Grete Frische i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
Tribini og Preben Mahrt i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
 Fiffer Revyen 1951's Orkester
 Erik Parker, Otto Francker, Carlo Jensen og Jørn Grauengaard

Foto: Mass-Foto

 Fiffer Revyen 1951's Direktør Knud Pheiffer
og "Bakkekongen" Frode-Jensen

Foto: Mass-Foto
 Fiffer Revyen 1951's Instruktør Preben Neergaard

Foto: Mass-Foto
Asta Hansen i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
Julie Grønlund i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
Dan Sorren i Fiffer Revyen 1951

Foto: Mass-Foto
 Fiffer Revyen 1951's Komponist Erik Fiehn,
forfatter Tao Michaëlis og Komponist Kai Ewans

 Fiffer Revyen 1953. Nygade Teatret 
 "Fiffer-Revyen - paa Strøget"
Af Tao Michaëlis og Knud Pheiffer 

Foto: Mass-Foto
Grethe Thordahl i Fiffer Revyen 1953

Aase Werrild i Fiffer Revyen 1953

Bjørn Puggaard-Müller i Fiffer Revyen 1953

Paul Hagen i Fiffer Revyen 1953

Sonja Margit i Fiffer Revyen 1953

Tao Michaëlis i Fiffer Revyen 1953

Knud Pheiffer i Fiffer Revyen 1953

Elly Gundmann i Fiffer Revyen 1953

 Fiffer Revyen 1953

Paul Hagen, Knud Pheiffer og Bjørn Puggaard-Müller  
i Fiffer Revyen 1953

 Fiffer Revyen 1953's Komponist Hans Schreiber

Fiffer Revyen 1953's Kapelmester Skat Nørrevig

 Fiffer Revyen 1958. Apollo Teatret
Af Jesper Jensen og Klaus Rifbjerg, 
Robert Arnold, Tao Michaëlis og Knud Pheiffer