Fotografer - teaterprogrammer


Liste over fotografer, som vederlagsfrit har stillet deres billeder til rådighed for bloggen

Huset Mydtskov
Teaterfotografier fra Det Kongelige Teater fra 1930- af Hans Julius Mydtskov, datteren Rigmor Mydtskov, sønnen Jørgen Mydtskov, Jakob Mydtskov (søn af Jørgen Mydtskov) og Martin Mydtskov Rønne 
(søn af Rigmor Mydtskov).

John R. Johnsen 
Balletfos af Den Kongelige Ballet fra 1970-1995. 
Se også bogen Dansen i spejlet : John R. Johnsens balletfotos. 2012. Se mere her

Rolf Linder. Teaterfotograf for Aarhus Teater.

Gunnar Graham. Teaterfotograf for Odense Teater.

Knud Buus Jensen.Teaterfotograf for Aalborg Teater 1947-1984.

Mogens Amsnæs. Fotografier fra Frederiksberg Teater og Nygade Teatret.

Carsten Andersen. Fotografier fra Det Kongelige Teater/ DR.

Tune Andersen. Fotografier fra Det Kongelige Teater.

Carsten Andreasen. Fotografier fra Odense Teater.

Anders Bach. Fotografier fra Den jyske Opera.

Tomas Bertelsen. Fotografier fra Det Lille Teater.

Mogens Berger. Fotografier fra Rialto Teatret, Gladsaxe Teater, A.B.C. Teatret, Amager Scenen, Cirkus Revyen, Bristol Teatret, Allé Scenen, Privat Teatret og Jørgen Blaksted Turnéen.

Kirsten Bille. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest og Det Danske Teater.

Ole Bjørk. Fotografier fra Gladsaxe Teater.

Arne Bloch. Fotografier fra Odense Teater.

Jesper Blæsild. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Lilian Bolvinkel. Fotografier fra Allé Scenen.

Ole Buntzen. Fotografier fra Cirkus Revyen og Gladsaxe Teater.

Peter Bysted. Fotografier fra Det Lille Teater.

Mats Bäcker. Fotografier fra Det Kongelige Teater.

Jakob Carlsen. Fotografier fra Betty Nansen Teatret.

Grete Dahl. Fotografier fra Aalborg Teater.

Mogens Dalsgaard. Fotografier fra A.B.C. Teatret, Tivoli Revyen og Tribunen.

Jørn de Place Rimmen. Fotografier fra Odense Teater og Aalborg Teater.

Torben Dragsby. Fotografier fra Café Teatret og Rialto Teatret.

Elfelt. Fotografier fra Det Kongelige Teater, Dagmar Teatret, Casino og Frederiksberg Teater.

Anne-Li Engström. Fotografier fra Fiolteatret og Boldhus Teatret.

Steen Evald. Fotografier fra Gladsaxe Teater.

Jacqueline Fluri. Fotografier fra Aveny Teatret.

Jørn Freddie. Fotografier fra Betty Nansen Teatret, Bristol Teatret, Det Ny Teater og Bellevue Teatret.

Henrik Friis. Fotografier fra Folketeatret, Gladsaxe Teater, Café Teatret og Det Kongelige Teater.

Kyle Froman. Fotografier fra Det Kongelige Teater.

Jørgen Gregersen. Fotografier fra Studenterrevyen.

Per Grubbe. Fotografier fra Gladsaxe Teater.

Lars Grunwald. Fotografier fra Betty Nansen Teatret, Bristol Teatret og Østre Gasværk Teater.

Marianne Grøndahl. Fotografier fra Det Kongelige Teater, Det Danske Teater, Det Ny Teater, Privat Teatret, Odense Teater, Café Teatret, Grønnegårds Teatret og Folketeatret.

Graae og Bangsbo. Fotografier fra Cirkus Revyen.

Lars Gundersen. Fotografier fra Grønnegårds Teatret, Tribunen, Comediehuset og Det Kongelige Teater.

Hammerschmidt Foto. Teaterfotografer for Aarhus Teater.

Erik Hansen-Hansen. Fotografier fra Betty Nansen Teatret, "The Ocular One"s fotografier fra Dr. Dante, Aveny-T og Østre Gasværk Teater.

Kissen Møller Hansen. Fotografier fra Café Teatret.

Rolf Søborg Hansen. Fotografier fra Det Lille Teater.

Rune Hansen. Fotografier fra Det Lille Teater.

Tine Harden. Fotografier fra Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Betty Nansen Teatret og Grønnegårds Teatret.

Susanne Hasman. Fotografier fra Café Teatret.

Peter Hauerbach. Fotografier fra Harald Jørgensen Tourneen.

Ole Haupt. Fotografier fra Nørrebros Teater, Gladsaxe Teater og Jørgen Blaksted Turnéen.

Finn Heidelberg. Fotografier fra Aveny Teatret, Det Lille Teater, Teatret ved Sorte Hest, Det Danske Teater, Hvidovre Teater, Bellevue Teatret og Tivoli Revyen.

Per Helmo. Fotografier fra Odense Teater.

Jens Hemmel. Fotografier fra Det Lille Teater.

Poul Ib Henriksen. Fotografier fra Den jyske Opera, Holbergspillene i "Den gamle By" og Riddersalen.

Helle Hind. Fotografier fra Betty Nansen Teatret.

Anders Hjerming. Fotografier fra Grønnegårds Teatret, Café Teatret og Rialto Teatret.

Per Houby. Fotografier fra Det Kongelige Teater.

Nicolai Howalt. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Carsten Ingemann. Fotografier fra Helsingør-Revyen.

Ulrik Jantzen. Fotografier fra Betty Nansen Teatret.

Inger Birkestrøm Juul. Fotografi fra Odense Teater.

Flemming Keith Karlsen. Fotografier fra Nykøbing F. Revyen.

Jesper Kirknæs. Fotografier fra Det Lille Teater.

Morten Kjærgaard. Fotografier fra Odense Teater.

Thomas Kolding. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Rolf Konow. Fotografier fra Det Ny Teater, Privat Teatret og Tivoli Revyen.

Elisabeth Rønde Kristensen. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest og Østre Gasværk Teater.

Per Kruse. Fotografier fra Betty Nansen Teatret, Det Ny Teater, Privat Teatret, Gladsaxe Teater, Det Kongelige Teater, Café Teatret, ABC Teatret, Amager Scenen, Falkoner Centret og Cirkusbygningen.

Joachim Ladefoged. Fotografier fra Gladsaxe Teater.

Mogens Laier. Fotografier fra Aalborg Teater.

Erling Larsen. Fotografier fra Café Teater.

Peter Lind. Fotografier fra Det ny Teater.

Klaus Lindewald. Fotografier fra Folketeatret, Det Danske Teater, Det ny Teater, Aveny Teatret, Gladsaxe Teater, Hvidovre Teater, Boldhus Teatret, Teatret ved Sorte Hest, Jørgen Blaksted Turnéen og Danmarks Tourneteater. Teaterfotografier fra perioden 1965-1986 er indgået i Det kongelige Biblioteks Billedsamling som donation fra universalarvingerne forældrene Ella og Erik Lindewald.

Tue Lütken. Fotografier fra Tivoli Revyen, Det Danske Teater og Boldhus Teatret.

Lone Mengel. Fotografier fra Odense Teater.

Morten Menzer. Fotografier fra Østre Gasværk Teater.

Susanne Mertz. Fotografier fra Gladsaxe Teater og Det Lille Teater.

Maiken Norup. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Ebbe Nyvold. Fotografier fra Bristol Teatret.

Kristian Mikael de Freitas Olesen. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Jan Persson. Fotografier fra Gladsaxe Teater, Det Ny Teater, Privat Teatret, Cirkus Revyen og Falkoner Teatret.

Thomas Petri. Fotografier fra Det Kongelige Teater, Betty Nansen Teatret, Gladsaxe Teater, Det Danske Teater, Rialto Teatret, Det Lille Teater og Teatret ved Sorte Hest.

Christoffer Regild. Fotografier fra Dr. Dante.

Dennis Rosenfeldt. Fotografier fra Grønnegårds Teatret.

Søren Rud. Fotografier fra Privat Teatret.

Henrik Saxgren. Fotografier fra Det Kongelige Teater og Rialto Teatret.

Robin Skjoldborg. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Svend Erik Sokkelund. Fotografier fra Café Teater.

Jan van Steenwijk. Fotografier fra Kay Abrahamsen Tourneen.

Lis Steincke. Fotografier fra Odense Teater.

Jan Stephan. Fotografier fra Dr. Dante.

Birger Storm. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Jesper Stormly. Fotografier fra Cirkus Revyen.

Hanne Stroyer. Fotografier fra Den jyske Opera.

Torben Stroyer. Fotografier fra Den jyske Opera.

Bjarne Stæhr. Fotografier fra Grønnegårds Teatret og Det Lille Teater.

Hans-Olof Tani. Fotografier fra Aarhus Teater.

Mads Teglers. Fotografier fra Teatret ved Sorte Hest.

Torben Thesander. Fotografier fra Ungdommens Teater.

Kjeld Thomsen. Fotografier fra Aalborg Teater.

Bent Tilsted. Pressefotograf ved Holstebro Revyerne i 1970'erne og 1980'erne.

Aske Rif Torbensen. Fotografier fra Det Lille Teater.

David Trodd. Fotografier fra Dr. Dante.

Steen Tronsgaard. Fotografier fra Betty Nansen Teatret, Østre Gasværk Teater og Den jyske Opera.

Leif Tuxen. Fotografier fra Folketeatret.

Gorm Valentin. Fotografier fra Aveny Teatret, Rialto Teatret, Café Teatret og Det Lille Teater.

Ole Winther. Fotografier fra Helsingør-Revyen.

Karsten Wolstad. Fotografier fra Rialto Teatret og Café Teatret.