Teaterprogrammer fra Hornbæk-Revyen - billeder

Hornbæk-Revyen 1935 - 1952

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyens Direktør Stig Lommer

Hornbæk-Revyen 1935
Af Mogens Dam

Foto: Polyfoto
Ellen Jansø i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Aase Jacobsen i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Sigfred Johansen i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Tove Wallenstrøm i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Betty Söderberg i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Per Gundmann i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Edna Mc. Kay i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Stig Lommer i Hornbæk-Revyen 1935

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyen 1935's Pianist Hans Kauffmann

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyen 1935's Pianist Børge Rosenbaum

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyen 1935's Forfatter Mogens Dam

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Stig Lommer i Hornbæk-Revyen 1935

Hornbæk-Revyen 1936
Af Mogens Dam

Foto: Polyfoto
Ellen Jansø i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Sigfred Johansen i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Tove Wallenstrøm i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Fin Olsen i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Rigmor Jespersen i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Edna Mc. Kay i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Per Gundmann i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Karen Jønsson i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Stig Lommer i Hornbæk-Revyen 1936

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyen 1936's Pianist Børge Rosenbaum

Foto: Polyfoto
Hornbæk-Revyen 1936's Forfatter Mogens Dam

Hornbæk-Revyen 1944
Af Mogens Dam, Knud Pheiffer,
Ludvig Brandstrup, Epe og Poul Sørensen m.fl.

Foto: Mass-Foto
Gerda og Ulrik Neumann,
Svend Asmussen og Kjærulff-Schmidt
Hornbæk-Revyen 1944

Foto: Mass-Foto
Sigrid Horne-Rasmussen, Tove Wallenstrøm,
Pianist Inger Christrup og Komponist Amdi Riis
Hornbæk-Revyen 1944

Foto: Mass-Foto
Tove Steines og Ole Monty i Hornbæk-Revyen 1944

Foto: Mass-Foto
Hornbæk-Revyen 1944's Instruktør Stig Lommer

Sigrid Horne-Rasmussen i Hornbæk-Revyen 1944

Hornbæk-Revyen 1945
Stig Lommers Jubilæums-Revy "Alle go'e Gange ti"

Foto: Mass-Foto
Gerda og Ulrik Neumann,
Svend Asmussen og Sigrid Horne-Rasmussen
Hornbæk-Revyen 1945

Tove Wallenstrøm og Svend Bille Hornbæk-Revyen 1945

Poul Mourier og Eva Wolter Hornbæk-Revyen 1945

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Hornbæk-Revyen 1945's Pianist Inger Christrup

Foto: Polyfoto
 Hornbæk-Revyen 1945's Pianist Kjeld Nørregård

Hornbækrevyen 1983

Foto: Cameraman
Judy Gringer og Claus Nissen i Hornbækrevyen 1983

Foto: Cameraman
Susanne Heinrich i Hornbækrevyen 1983

Foto: Cameraman
Jørn Faurschou i Hornbækrevyen 1983

Foto: Cameraman
Hornbækrevyen 1983's instruktør Ole Ishøy

Foto: Cameraman
Hornbækrevyen 1983's kapelmester Palle Weiss

Foto: Cameraman
Hornbækrevyen 1983's bassist og sanger Asger Rosenberg

Foto: Cameraman
Hornbækrevyen 1983's scenograf Kirsten Victoria Lind