Teaterprogrammer fra Operaballet i Odd Fellow Palæet

Operaballet i Odd Fellow Palæet 

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1937
I Anledning af Den kgl. Operas private Pensionskasses
25 Aars Jubilæum

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1938
Til Fordel for Det kgl. Teaters Personalers priv. Pensionsfond

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1938

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1938

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1938

Det kgl. Kapel under Ledelse af Kapelmester Johan Hye-Knudsen

Opera-Ballet i Odd Fellow Palæet 1950
Til Fordel for
Operaens, Ballettens og Kapellets private Pensionskasser

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Kapelmester John Frandsen

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Kapelmester Johan Hye-Knudsen

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Aage Fønss

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Einar Nørby

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Frans Andersson

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Else Brems

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Stefan Islandi

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Henry Skjær

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Ruth Guldbæk

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Lilian Weber Hansen

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Margot Lander

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Børge Ralov

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Balletmester Harald Lander

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Svend Erik Jensen, Mona Vangsaa, Hans Brenaa,
Frank Schaufuss, Kirsten Ralov, Poul Gnatt,
Stanley Williams, Margrethe Schanne og Freddy Bjørnson

Operaballet i Odd Fellow Palæet 1950
Inga Gotha, Vivi Thorberg, Tove Leach, Toni Pihl,
Balletmester Harald Lander, Jan Holme, Kjeld Noack, 
Verner Andersen og Anker Ørskov

Opera-Ballet i Odd Fellow Palæet 1954
Til Fordel for
Operaens, Ballettens og Kapellets private Pensionskasser

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Opera-Ballet i Odd Fellow Palæet 1954

Foto: Mydtskov. www.mydtskov.dk
Opera-Ballet i Odd Fellow Palæet 1954

Det kgl. Kapel