Teaterprogrammer fra Studenterscenen / Den danske Studenterscene - billeder

Studenterscenen 1929 - 1932

Foto: Jonals Co.
Studenterscenens 
Stifter og kunstneriske Leder Mogens Brandt 1929 - 1932

Foto: Jonals Co.
Studenterscenens
Stifter og kunstneriske Leder Mogens Brandt 1929 - 1932

Studenterscenen 1929
"Ønsket"
Skuespil af Johann Sigurjonsson

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1929
Tove Grandjean i "Ønsket"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1929
Knud Hallest i "Ønsket"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1929
Grethe Reumert-Schaltz i "Ønsket"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1929
"Ønsket"s Instruktør Mogens Brandt

Studenterscenen 1930 - 1931
"Sonofferet"
Aischylos' Tragedie gendigtet af Thor Lange

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
Samuel Besekow i "Sonofferet"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
Tove Rohde i "Sonofferet"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
Marianne Bojsen-Møller i "Sonofferet"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
Annelise Bredsdorff i "Sonofferet"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
Blanche Funch i "Sonofferet"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1930 - 1931
"Sonofferet"s Instruktør Mogens Brandt

Studenterscenen 1931 - 1932
"Dr. Rung"
Drama af Johann Sigurjonsson

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Vilhelm Henriques i "Dr. Rung"

Studenterscenen 1931 - 1932
"Ønsket"
Skuespil af Johann Sigurjonsson

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Rigmor Jespersen i "Ønsket"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Ruth Termansen i "Ønsket"

Studenterscenen 1931 - 1932
"En ung Mands Kærlighed"
Skuespil af Nordahl Grieg

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Richard Ramer i "En ung Mands Kærlighed"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Birte Gemzøe i "En ung Mands Kærlighed"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Jeanne Debois i "En ung Mands Kærlighed"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
Johannes Rud i "En ung Mands Kærlighed"

Foto: Jonals Co.
Studenterscenen 1931 - 1932
"En ung Mands Kærlighed"s Pianist Palle Alsfelt


Den danske Studenterscene 1936 - 1969

Amatørteater drevet af studerende ved Københavns Universitet


Studenterscenens Stifter og Formand Bjørn Moe 
1936 - 1941

Studenterscenens Formand Hans Chr. Beck
1941 - 1943

Studenterscenens Formand Hans Chr. Beck
1941 - 1943

Studenterscenens Formand Carlo M. Pedersen
1943 - 1946

Studenterscenens Formand Carlo M. Pedersen
1943 - 1946

Studenterscenens Formand Ole Krøyer
1946 - 1950

Studenterscenens formand Erik Holst 1950 - 1951

Den danske Studenterscene 1939
"Den Usynlige"
Skuespil af Pär Lagerkvist

Den danske Studenterscene 1939
"Den Usynlige"s Instruktør Bjørn Moe

Studenterscenen 1941
Kirsten Fogtmann i "Den forelskedes Luner"
Af J. W. Goethe

Studenterscenen 1946
"Saa længe jeg lever"
Skuespil af Clifford Odets

Studenterscenen 1945 - 46
"Saa længe jeg lever"s Instruktør Hans Henrik Krause

Den danske Studenterscene 1946
"Tiggernes Opera"
Af John Gay

Den danske Studenterscene 1946
Karen Glargaard i "Tiggernes Opera"

Den danske Studenterscene 1947
"Livet er en Drøm"
Af Calderón de la Barca


Den danske Studenterscene 1947
"Mens vi venter"
Skuespil af Johan Borgen
Gæstespil af norske Studenter

Den danske Studenterscene. Rusfest 1947
"I Rosenlænker"
Af Sven Clausen

Den danske Studenterscene 1947
"Den svåra Stunden". Af Pär Lagerkvist
Gæstespil af Stochholms Studentteater
"Kapelmesteren". Komisk Opera af G. B. Pergolesi

Den danske Studenterscene 1951
"De Retfærdige" 
Af Albert Camus

Den danske Studenterscene 1951
"De Retfærdige"s instruktør Svend Fridberg

Den danske Studenterscene 1954
"Acharnerne"
Af Aristofanes

Den danske Studenterscene 1955
"Didrik"
Af Frank Jæger

Den danske Studenterscene 1955
Chalmersspexet "Gustaf E:son Vasa"
Chalmers-gæstespil fra Göteborg

Den danske Studenterscene 1955
"Kristiern II"
Nationalt spex af Odomanterne

Den danske Studenterscene 1955
Bent Rasmussen i "Kristiern II"

Den danske Studenterscene 1960
"Jacgues - eller Underkastelsen"
Af Ionesco