Teaterprogrammer fra Kunstner-Kabaretten Edderkoppen - billeder

Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1914 -

Kunstner-Kabaretten Edderkoppens Stifter og Direktrice Anna Norrie 

Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Robert Storm Petersen i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Edith Floridon i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Bokken Lasson i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Anna Widforss i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Christian Gottschalch i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Thit Jensen i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Aage Barfoed i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Ella Dyberg i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Ely Fischer i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Else Ward i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Hansy Petra i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Madame Francesca i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Harriet Vendelhaven i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918

Berthe Forchhammer i Kunstner-Kabaretten Edderkoppen 1918