Teaterprogrammer fra Aveny-T - billeder

Aveny-T 2001-2007

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Lars Bom i "Boblerne i bækken"
Af Nikoline Werdelin

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Lars Bom og Ann Eleonora Jørgensen "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Claus Ryskjær og Lars Brygmann i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Ellen Hillingsø i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Claus Ryskjær i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Lars Brygmann i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Henrik Prip i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Baard Owe i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Lars Bom i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
"Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
Lars Bom, Baard Owe, Henrik Prip og Lars Brygmann
i "Boblerne i bækken"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
"Boblerne i bækken"s forfatter og instruktør
Nikoline Werdelin

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
"Boblerne i bækken"s scenograf Marianne Nilsson

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2002
"Boblerne i bækken"s koreograf Bill Holmberg

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Lotte Bergstrøm i "Marta's Tema"
Af Nikoline Werdelin

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Henrik Prip i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Lars Mikkelsen og Tammi Øst i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Lars Mikkelsen, Thure Lindhardt og Claus Ryskjær
i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Birthe Neumann og Ellen Hillingsø i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Lars Mikkelsen i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Tammi Øst og Lotte Bergstrøm i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Thure Lindhardt i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Lotte Bergstrøm i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Tammi Øst, Henrik Prip, Ellen Hillingsø,
 Birthe Neumann og Claus Ryskjær
i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Thure Lindhardt, Lotte Bergstrøm og Lars Mikkelsen
 i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
 "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Ellen Hillingsø i "Marta's Tema"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
 "Marta's Tema" scenograf Marianne Nilsson,
 koreograf Bill Holmberg og forfatter og instruktør Nikoline Werdelin

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
"Love"
Af Anna Bro

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Dejan Cukic i "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Maria Rossing og Thomas Bo Larsen i "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Thomas Bo Larsen og Maria Rossing i "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Maria Rossing, Dejan Cukic og Thomas Bo Larsen "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Jannie Faurschou i "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Jannie Faurschou i "Love"

Foto: Erik Hansen/Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2005
Dejan Cukic og Thomas Bo Larsen i "Love"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
 Nikolaj Lie Kaas i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"
Af Tom Stoppard

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nicolas Bro i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Edith Lauglo Endsjø og Ken Vedsegaard
i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Henrik J. Svendsen, Claus Ryskjær og Thomas Hwan
"Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"


Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nicolas Bro og Nikolaj Lie Kaas
 i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nicolas Bro og Nikolaj Lie Kaas
 i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nikolaj Lie Kaas og Nicolas Bro 
i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nikolaj Lie Kaas, Ken Vedsegaard og Nicolas Bro
 i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Foto: Hansen-Hansen.com
Aveny-T 2006
Nicolas Bro, Nikolaj Lie Kaas, Hans Henrik Clemensen,
Birgitte Simonsen, Niels Skousen og Edith Lauglo Endsjø
 i "Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde"

Se flere teaterprogrammer