Arkivet

                                                                                       
På en af de nederste etager i Statsbibliotekets bogtårn opbevares en stor samling af dansk materiale, som ikke er registreret. Samlingen omtales i daglig tale som ”Arkivet”, og indeholder en guldgrube af forskellige materialer. Samlingen fylder næsten hele etagen.

Da Statsbiblioteket åbnede i 1902 var intet katalogiseret. Man klarede sig med en systematisk opdeling i små grupper efter emne. Da man senere besluttede sig for en katalogisering, blev alt det, som man vurderede som vanskeligt eller ikke hensigtsmæssigt at katalogisere, sorteret fra. Det kom til at udgøre Arkivet. I år 2000 begyndte man at katalogisere i de materialetyper, som ellers tidligere blev placeret i Arkivet.

Er der dansk materiale, du ikke kan slå op i bibliotek.dk eller Statsbibliotekets biblioteksbase, kan det være, at det alligevel står i Arkivet.

Det kunne f.eks. være vejvisere , handelskalendere , telefonbøger og andre opslagsværker og håndbøger. Eksempelvis er der Kraks vejvisere og Københavns Vejviser helt tilbage fra 1772. Der er desuden lokale vejvisere , amtsvejvisere og skattebøger .

Prøv også Arkivet, hvis det drejer sig om årsberetninger og kongresberetninger fra institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger m.fl.

Arkivet indeholder en stor samling af skoleblade, årsskrifter og andet materiale materiale fra folkeskoler og gymnasier i København og provinsen, højere læreanstalter, højskoler, ungdomsskoler og efterskoler. Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminariun, teknisk skole eller handelsskole, findes der sandsynligvis årsskrifter og skoleblade her. Endvidere findes skoleprogrammer fra Hertugdømmerne og Dansk Vestindien.Der er stambøger over kvæg, heste, svin, væddere, hunde, fjerkræ m.m.