Blichersamlingen

Statsbiblioteket har en sjælden samling af artikler og bøger af og om Steen Steensen Blicher.

Materialet er indsamlet af en grosserer Mandrup Philipsen og skænket til Statsbiblioteket i 1915. Samlingen omfatter bl.a. første udgaver af alle Blichers værker, breve, samt artikler og særtryk af og om Blicher.

Materialet er kun til brug på læsesal.

Størsteparten af samlingen er registreret og kan bestilles via bibliotek.dk eller Statsbibliotekets biblioteksbase.