Love

Statsbibliotekets Arkiv indeholder en uregistreret samling af danske love.

Oversigt

Schultz lovbibliotek nr. 1, 1977 – nr.112, 1994. Senere udgaver er registreret.

Pios love nr. 1, 1913 – nr. 175.

A.O. Lov nr. 1 – nr. 384, 1958.

A.O. Bek bekendtgørelse nr. 1, 1922 – nr. 51, 1950.

Grundlove, kongelove, tronfølgelove og valglove.

Gamle love og cirkulærer omhandlende handel og industri, kommunalvæsen, medicinalvæsen, landbrug, forsikring, lønninger, pensioner og kontorhold, København, møntvæsen, militærvæsen, skatter og told, statsforfatning, undervisningsvæsen, trafikvæsen, skibsfart m.m.

Originale enkelttryk af forordninger m.m. for Danmark og Norge 1612-1814, Danmark 1815-1870, Norge 1640-1814, Hertugdømmerne 1601-1864, Island og Færøerne 1815-1899, Vestindien 1880-1917.


Relateret indhold
Arkivet