Skoleblade

                                                      
Statsbibliotekets Arkiv indeholder en stor uregistreret samling af skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier og folkehøjskoler. Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminarium, teknisk skole eller handelsskole, findes der sandsynligvis materiale derfra i Arkivet.

Skoleblade er meget sigende for tiden. De giver et billede af skoletidens dagligdag, tidens brændende emner og hele ungdommens foreningsliv.

Se skoleårsskrifter og skoleblade