Handelskalendere - billeder


Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes Slesvigs og Holsteens
Speil for Aaret 1777
Samlet og udgivet ved H. Holck
1765 udkom Danmarks første handelskalender
 Kiøbenhavns Handels-Speil udgivet af Hans Holck.
Bogen har et indholdsrigt fagregister
 over handlende og fabrikanter med deres bopæle,
samt en mængde for handelsstanden vigtige oplysninger
 om brevporto, toldvæsenet, veksler, takster m.m.

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
Udgivet og forlagt af O. Prieme
1. Udgave 1883-84
Fortegnelse over Handlende, Fabrikanter,
Haandværkere og andre Industridrivende,
Embeds- og Bestillingsmænd samt større Jordbrugere

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
Udgivet og forlagt af O. Prieme
3. Udgave 1891-93
Autoriteter og Næringsdrivende i Danmark
med Bilande og Kolonier ordnede efter deres Postadresser
samt fuldstændigt Handels-Register

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
Udgivet og forlagt af O. Prieme
7. Udgave 1908-09
Adressebog for hele Riget med Bilande og Kolonier

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
Niende reviderede Udgave 1915
Fortegnelse over Industri- og Næringsdrivende
 i det egentlige Danmark, Færøerne, Island og Dansk Vestindien
 Postadresser i Kongeriget
Oplysninger af Interesse i alle Handelsforhold

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
Fjortende Udgave 1921

Tillæg til Kongeriget Danmarks Handels-Kalender
De sønderjyske Landsdele 1920

Kongeriget Danmarks Handels-kalender
 med Postadresseregister 1963

Export Denmark 1995-1996
Kongeriget Danmarks Handels- og Eksportkalender

Export Denmark 1997-98
Directory of Danish Exporters

Export Denmark 1998
Directory of Danish Exporters
 Kongeriget Danmarks Handelskalender

Kjøbenhavns Vejviser. Danmarks Handelsspejl 1906
Udgivet af Ove Krak
Jeg har for Kortheds Skyld kaldet den...Handelsspejl
grundende Titlen paa den bekendte Sandhed af et Spejl
viser os vore Fordele og Mangler
Holck 1765

Kraks Vejviser
Adressebog og Handelskalender for Danmark
Bind 2. Handelskalender 1923

Kraks Vejviser
Bind 1. Kraks Industri- og Handelskalender 1967

Dansk Eksportkalender 1945-1946

Krak´s Export Directory of Denmark 1934

Kjøbenhavns Vare- og Forretnings-Vejviser
Udgivet af Johs. Thornam
2. Aargang 1902

Kongeriget Danmarks Handels- og Industrikalender
over Herregaards-, Fælles- og Andelsmejerier, Teglværker,
 Damptærskeværker, Møller, Fabriker etc. paa Landet
Udgivet af Chr. P. Barløse
1. Udgave 1889

Provins Vejviseren for Danmark
(Merkantil-Kalender - Handels-Kalender)
3. Aargang 1883-84
En fuldstændig vejviser for alle Kongerigets Danmarks
provinsbyer og større handelspladser
med et personaleregister over skatteydere,
et fagregister over mercantile og industrielle etablissementer
samt en fortegnelse over offentlige institutioner.
Endvidere er der et register over Københavns
 mercantile og industrielle firmaer og håndværksdrivende

Danmarks Vare- og Forretnings-Vejviser
1. Aargang 1885
Firmaer og erhverv er opført i alfabetisk orden
 under hver varegruppe eller fagbetegnelse

Danmarks Vare- og Forretnings-Vejviser 1923-1925

Mercantilsk Almanak for Aaret 1846
Udarbeidet af Haldur R. Grüner

Comptoirbog eller Almeennyttig Veiledning for Aaret 1836
nærmest udarbeidet med Hensyn til den Handlende,
saavelsom enhver anden Forretningsmand eller Reisende,
i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen
 ved C. J. Giessing