Skoleårsskrifter og skoleblade fra universiteter og andre højere læreanstalter - billeder


Kjøbenhavns Universitets Aarbøger
 for 1837, 1838, 1839, 1840
Københavns Universitet. Oprettet 1479

Aarbog for Kjøbenhavns Universitet 
og øvrige højere Undervisningsanstalter for 1846

Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet,
den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academi og de lærde Skoler
med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark
for Aarene 1857-1863

Forelæsninger og Øvelser
 ved Kjøbenhavns Universitet og Den Polytechniske Læreanstalt
fra den 1. November 1851 til den 29. Februar 1852

Fortegnelse over de 149 Studerende,
der i 1875 have tilendebragt Afgangsexamen ved de lærde Skoler
 eller Adgangsexamen ved Universitetet

Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole
Oprettet 1829 som Den Polytekniske Læreanstalt
Fra 1933 Den Polytekniske Læreanstalt,
 Danmarks Tekniske Højskole
Fra 1994 Den Polytekniske Læreanstalt,
 Danmarks Tekniske Universitet

Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole
Oprettet 1829 

Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole
Oprettet 1829

Handelshøjskolen
Oprettet 1917 som Købmandsskolens Handelshøjskoleafdeling
 af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse  
 Copenhagen Business School

Købmandsskolen
Oprettet 1881 af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse
Fra 1991 Niels Brock. Copenhagen Business College

Niels Brocks Handelsskole
Oprettet 1888 som De Brockske Handelsskoler
Fra 1908 en afdeling af Købmandsskolen
Fra 1991 Niels Brock. Copenhagen Business College

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Oprettet 1858
Fra 2007 LIFE - 
Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Oprettet 1858
Fra 2007 LIFE -
 Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
Oprettet 1754 som Det Kongelige Danske Skildre-,
Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn
Fra 1771 Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet
Fra 1814 Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster
Fra 1968 Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster  

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
Oprettet 1754 som Det Kongelige Danske Skildre-,
Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn
Fra 1814 Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster
Fra 1968 Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Kunstakademiets Arkitektskole
Oprettet 1754 som Det Kongelige Danske Skildre-,
Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn
Fra 1968 Det Kongelige Danske Kunstakademi,
 Kunstakademiets Arkitektskole

Den Farmaceutiske Læreanstalt. Oprettet 1892
Fra 1942 Danmarks Farmaceutiske Højskole
Fra 2003 Danmarks Farmaceutiske Universitet
Fra 2007 Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Danmarks Tandlægehøjskole
Oprettet 1888 som Tandlægeskolen
Fra 1941 Danmarks Tandlægehøjskole
Fra 1958 Københavns Tandlægehøjskole
Fra 1991 Odontologisk Institut, Københavns universitet

Den Grafiske Højskole. Oprettet 1943
Fra 2008 Mediehøjskolen

Statens Lærerhøjskole
Oprettet 1856 som Monrads Kursus
Fra 1895 Statens Lærerkursus
Fra 1906 Statens Lærerhøjskole
Fra 1944 Danmarks Lærerhøjskole
Fra 2000 Danmarks Pædagogiske Universitet
Fra 2006 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
 Århus Universitet

Statens Kursus i Gymnastik. Oprettet 1898
Fra 1911 Statens Gymnastikinstitut
Fra 1941 Danmarks Højskole for Legemsøvelser
Fra 1997 Institut for Idræt, Københavns Universitet

Danmarks Højskole for Legemsøvelser
Oprettet 1898 som Statens Kursus i Gymnastik
Fra 1941 Danmarks Højskole for Legemsøvelser
Fra 1997 Institut for Idræt, Københavns Universitet

Universitetsundervisningen i Jylland. Oprettet 1928
Fra 1933 Århus Universitet

Aarhus Universitet
Oprettet 1928 som Universitetsundervisningen i Jylland
Fra 1933 Århus Universitet

Studenterhaandbogen. Aarhus Universitet
Oprettet 1928

Handelshøjskolen i Århus. Oprettet 1939
Fra 2007 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Århus Tandlægehøjskole
Oprettet 1958 som Den Kongelige Tandlægehøjskole i Århus
Fra 1992 Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, 
Århus Universitet

Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet
 Oprettet 1938 
som Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker 
og for ledende og undervisende Sygeplejersker
Fra 1958 Institut for Syge- og Sundhedsplejersker
 ved Aarhus Universitet
Fra 1965 Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet
I 2003 fusioneret ind i VIA University College

Odense Universitet. Oprettet 1966
Fra 1998 Syddansk Universitet