Teaterprogrammer fra Aarhus Kasino - billeder

Kasino-Teatret 1900 - 1943

Kasinos Facade mod Rosenkrantzgade
Variéteteater i Rosenkrantzgade 21 i Aarhus
Morskabsteater for varietékunst, revyer
og anden lettere underholdning

Variete og Konsertsalen i Aarhus Kasino

Salen i Kasino

Aarhus Kasino 1905

Kasinos Stifter og Direktør Marinius Olsen 1900 - 1912

Kasinos Stifter og  Direktør Marinius Olsen 1900 - 1912

Kasinos Stifter og  Direktør Marinius Olsen 1900 - 1912

Kasinos Direktør Charles A. Ehlers 1912 - 1915


Kasinos Direktør S. M. Mikkelsen 1918 - 1923

Kasinos Direktør Richard Mortensen 1924 - 1942

Kasinos Direktør Richard Mortensen 1924 - 1942

Kasinos Direktør Aage Oderwald-Lander 1924 -1934

Marinius Olsen. "En skikkelig Mand"
Humoristisk Monolog
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen. "I bar Figur" 
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen
 "En gemytlig Troesbekendelse!"
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen. "Visen om Hulda"
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen. "Visen om Rikke og Nikkelaj"
Af Marinius Olsens Repertoire

Af Marinius Olsens "Galleri"

Marinius Olsen. "Efter en bedre Frokost"
Af Marinius Olsens Repertoire

Af Marinius Olsens "Galleri"

Af Marinius Olsens "Galleri"

Marinius Olsen. "En Vandkur"
Af Marinius Olsens "Galleri"

Marinius Olsen. "Visen om den smukke Ane"
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen. "En fransk Brandmand!"
Af Marinius Olsens Repertoire

Marinius Olsen. "Et miskendt Geni"
Af Marinius Olsens "Galleri"

Marinius Olsen som: "Den smukke Tæ-ve-dor"

Marinius Olsen. "Et lille Kursus i Geografi "
Af Marinius Olsens Repertoire

Kasino. Aarhus 1904
Eva Haller, bedste danske Ueberbret'l Sangerinde

Kasino. Aarhus 1904
Skuespillerinden Anna Christensen

Kasino. Aarhus 1904
Skuespillerinden Anna Christensen,
Revy- og Koupletsangerinde

Kasino. Aarhus 1904
Arthur Frender, moderne Jonglør

Kasino. Aarhus 1904
Crawford-Troupen, bedste engelske Parterre-Akrobater

Kasino. Aarhus 1905

Kasino. Aarhus 1905
Boerskytten Kaptajn Smith
Elsa og Kaptejn Hermann Smith,
Nutidens bedste Dobbelt-Kunstskytter

Kasino. Aarhus 1905
Elsa Smith

Kasino. Aarhus 1905 - 1906

Kasino. Aarhus 1905
Anny Luzzi, russisk Sang-Danserinde

Kasino. Aarhus 1905
L. Carstensen, dansk Mesterskabs-Athlet

Kasino. Aarhus 1905
Marinius Olsen, 
humoristisk Sang-Cabaret med lokale Stænk

Kasino. Aarhus 1905
Folkevisesangeren Peter Jensen

Kasino. Aarhus 1905
Alexius og Dusinius,
Kunstcyklister med Saltomortale paa et Hjul fastbundet til Benene

Kasino. Aarhus 1905
Satanello, fantastisk Gummi-Djvæle-Akt

Kasino. Aarhus 1905
Les Satanellos

Kasino. Aarhus 1905
Karin Lundin, svenske Romancer

Kasino. Aarhus 1905
The Wingårds, Nationaldansere

Kasino. Aarhus 1905
Atrani, moderne Jonglør fra Københavns Tivoli

Kasino. Aarhus 1905
Alexandra Fernandi, 
Ballet- og Taaspids-Danserinde

Kasino. Aarhus 1905
Mlle Eugenia, Linedanserinde

Kasino. Aarhus 1905
Emor, exentrisk Herreparodist

Kasino. Aarhus 1905

Kasino. Aarhus 1905
Oscar Flaaten, Tand-Ekvilibrist,
kaldet "Manden med Tigermunden".
Den Tønde, Hr. Flaaten løfter i Tænderne,
er fyldt med Sand og vejer 450 Pund

Kasino. Aarhus 1905
Charles Depford, Piedestal- og Stige-Ekvilibirist

Kasino. Aarhus 1905
4 Sisters Brown, engelske Kraft-Ekvilibrister

Kasino. Aarhus 1905
Skuespillerparret Thorvald og Julie Frederiksen,
humoristiske Duetter

Kasino. Aarhus 1905
Skuespillerparret Thorvald og Julie Frederiksen

Kasino. Aarhus 1905
Teo Johnsson, komisk Parodi-Jonglør

Kasino. Aarhus 1905
The 3 Emilongs, bedste danske Lyn-Akrobater

Kasino. Aarhus 1905
The Hesse Trio, akrobatisk Line-Potpourri

Kasino. Aarhus 1905
The de Filippis, 
bedste amerikanske Grotesque-Dansere

Kasino. Aarhus 1905
Boston and Filidelphia, amerikanske Comedianter

Kasino. Aarhus 1905
Boston and Filidelphia, amerikanske Comedianter

Kasino. Aarhus 1905
The 3 originale Bussons, humoristiske Parodier

Kasino. Aarhus 1905
Kidd and Kettle, amerikanske Neger-Parodister

Kasino. Aarhus 1905
Johan Steinbeck, dansk Illusionist og Bugtaler

Kasino. Aarhus 1905
Arthur D'Elbost, 
den enbenede Haandekvilibrist

Kasino. Aarhus 1905
Miss Zephora, den unge, smukke Trapezkunstnerinde
med Luftfart gennem hele Lokalet

Kasino. Aarhus 1905
Esther Bellina, dansk Soubrette

Kasino. Aarhus 1905
Wilhelmine Frederiksen, 
dansk Visesangerinde fra Cirkus Variété

Kasino. Aarhus 1905
Elisabeth Christensen,
 skuespillerparret Frederik og Elisabeth Christensen

Kasino. Aarhus 1905
Skuespillerinden Olga Nielsen,
Sangpartier af forskellige Operaer og Operetter

Kasino. Aarhus 1906

Kasino. Aarhus 1906
Marinius Olsen, et lille Kursus i Geografi 
og en lille Vise om de mange Tyverier paa de danske Statsbaner,
meget aktuel og noget lokal Revybagatel

Kasino. Aarhus 1906 - 07

Kasino. Aarhus 1906
Anna og Carl Anton, svenske Duettister

Kasino. Aarhus 1906
Anna og Carl Anton, svenske Duettister

Kasino. Aarhus 1906
The two Eduardos,
svenske Kraft-Ekvilibrister i hængende Kæder

Kasino. Aarhus 1906
Den norske Skuespillerinde Anna Asmundsen,
morsomme Viser og smaa Romancer

Kasino. Aarhus 1906
Paula Duval, dresserede Hunde

Kasino. Aarhus 1906
Duettistparret Jonna og Oscar Holst, Sang og Dans

Kasino. Aarhus 1906
Charles Renz, exentrisk Clown-Entré

Kasino. Aarhus 1906
Parisch og Edelweiss, akrobatic-comic og Tyroler-Parodi

Kasino. Aarhus 1907

Kasino. Aarhus 1907
The Campbells Comp., amerikansk Sang og Dans

Kasino. Aarhus 1907
Harry and Weston, exentriske Militær-Ekvilibrister

Kasino. Aarhus 1907 - 08

Kasino. Aarhus 1907
Seymor og Alva, moderne Kraft-Ekvilibrister

Kasino. Aarhus 1907
Little Solveig, Miniatur-Danserinde

Kasino. Aarhus 1907
Max Donald,
 moderne dansk Illusionist og Billard Ball-Manipulatør

Kasino. Aarhus 1907
Frederik Buch, dansk Visesanger

Kasino. Aarhus 1907
Carl Fischer, dansk Humorist og Revysanger

Kasino. Aarhus 1907
Sigurd Wantzin, 
 Üeberbrettl-Humorist til eget Flygel-Akkompagnement

Kasino. Aarhus 1907
John Fredericks-Troupen, bedste engelske Kraft-Ekvilibrister

Kasino. Aarhus 1907
Trio Tcherpanoff, russisk Musik, Sang- og Danse-Ensemble

Kasino. Aarhus 1907
The original Brothers Elgona, amerikansk Exentric

Kasino. Aarhus 1907
Jacksons Duo, amerikansk Sang og Dans

Sommerteatret i Kasino 1908
"Sommerrejsen"
Aktuel, lokal Farce-Operette

Sommerteatret i Kasino 1908
 Carl Thomsen i "Sommerrejsen"

Kasino. Aarhus 1908

Kasino. Aarhus 1908- 09

Kasino. Aarhus. Foraarskabaretten 1918
Af Eigil Munch

Kasino. Aarhus. Sommer-Revy 1919
Revy-Operette af Kaj Allen og Alfred Kjerulf

Kasino. Aarhus 1919 - 20
"Den Rigtige!"
Lokal Revyfarce af Alfred Kjerulf og Helge Nielsen

Kasino-Teatret. Aarhus 1924 - 25

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Georg Feder i "Det grønne Haab"
Sangspil af Holger Drachmann

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Hertha Strandvold i "Det grønne Haab"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Ejner Larsen i "Det grønne Haab"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Vilhelm Møller i "Det grønne Haab"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Tove Bang i "Det grønne Haab"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Eli Fahnøe i "Det grønne Haab"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Edith Bech og Ole Larsen i "Reserve-Baronen"
Operette-Farce af Gordes Mile og Herman Haller

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Vilhelm Møller i "Reserve-Baronen"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Tove Bang og Georg Feder i "Reserve-Baronen"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Hertha Strandwold og Einer Larsen i "Reserve-Baronen"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1924
Vilhelm Møller, Dagmar Cortz og Hjalmer Hansen
"Reserve-Baronen"

Kasino-Teatret. Aarhus 1925- 26

Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Alfred Cohn i "Nattens Dronning"
Farce-Operette af Franz Arnold og Ernst Bach

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Misse Jørgensen i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Viking Ringheim i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Hertha Strandvold i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Dagmar Cortz i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Hjalmar Hansen i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1925
Sven Buemann  i "Nattens Dronning"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1926
Gudrun Fønss i "Cornevilles Klokker"
Operette af Clairville og Gabet

 Kasino-Teatret. Aarhus 1926
Misse Jørgensen i "Cornevilles Klokker"

Kasino-Teatret. Aarhus 1926
Alfred Cohn i "Cornevilles Klokker"

 Kasino-Teatret. Aarhus 1926
Alfred Cohn og Viking Ringheim i "Cornevilles Klokker"

Kasino Teater. Aarhus 1926 - 27

Kasino Teater. Aarhus 1926
Kai Voigt i "Madame Tapins Mænd"
Farce-Operette af M. Wilned og Marcel Grandjean

Kasino Teater. Aarhus 1926
Bergliot Skands i "Madame Tapins Mænd"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Ida Tranborg, Oda Brandrup, Gudrun Skovgaard,
Nelly Sørensen, Edtith Freytag, Gudrun Berg,
Astrid Jensen og Elly Jensen
i "Madame Tapins Mænd"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Emmy Gandrup-Schønfeld i "Den ny Husassistent"
Farce af Chr. Bogøe og Axel Fritsche

Kasino Teater. Aarhus 1926
Lisbet Lange i "Den ny Husassistent"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Inger Madsen i "Den ny Husassistent"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Reinar Schønfeld i "Den ny Husassistent"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Edith Freytag i "Den ny Husassistent"

Kasino Teater. Aarhus 1926
Oda Brandrup i "Den ny Husassistent"

Se flere teaterprogrammer