Teaterprogrammer fra Holbergspillene i "Den gamle By", Aarhus - billeder

Holbergspillene i "Den gamle By" 1950 -

Startet i 1950 på initiativ af skuespiller Karl Stegger,
tilknyttet Aarhus Teater

Holbergspillenes kunstneriske leder Ulf Stenbjørn 1957 - 1961

Helsingør Theater, "Den gamle By"
Huser Holbergspillene 1963 - 1967. Friluftsspil 1950 - 1961

Helsingør Theater, "Den gamle By"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1950
"Henrik og Pernille"
Komedie af Ludvig Holberg

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1950
Carla Peter Christiansen og Holger Perfort
i "Henrik og Pernille"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1950
Karl Stegger og Poul Christiansen
i "Henrik og Pernille"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1950
Ove Steen Müller og Lene Ingemann Jørgensen
i "Henrik og Pernille"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1950
Asta Hagen og Paul Hagen i "Henrik og Pernille"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1951
"Den pantsatte Bondedreng"
Komedie af Ludvig Holberg

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1951
Holger Munk i "Den pantsatte Bondedreng"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1951
Lillian Tillegreen og Paul Hagen
i "Den pantsatte Bondedreng"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1951
Carla Peter-Christiansen, Holger Perfort og Sigvald Larsen
i "Den pantsatte Bondedreng"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1952
"Jeppe paa Bjerget"
Komedie af Ludvig Holberg

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1952
Karl Stegger i "Jeppe paa Bjerget"

Friluftsspillene i "Den gamle By" 1952
Karl Stegger i "Jeppe paa Bjerget"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1953
"Den Vægelsindede"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1953
Lillian Tillegreen i "Den Vægelsindede"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1954
"Jacob von Tyboe"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1954
Sigvald Larsen, Ove Steen-Müller og Holger Perfort
i "Jacob von Tyboe"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1955
"Pernilles korte Frøkenstand"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1955
Wm. Knoblauch, Lotte Sernberg og Ulf Stenbjørn
"Pernilles korte Frøkenstand"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1956
"Gert Westphaler"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1956
Karl Erik Christophersen og Preben Borggaard
"Gert Westphaler"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1957
"Jean de France"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1957
Karl Erik Christophersen, Thorkil Demuth og Ulf Stenbjørn
"Jean de France"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1958
"Erasmus Montanus"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1958
Holger Perfort og Karl Erik Christophersen i "Erasmus Montanus"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1959
"Hexerie eller Blind Alarm"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By" 1959
Lise Wolst, Ruth Brejnholm, Ejnar Larsen,
Bodil Lindorff, Erno Müller og Hilma Egeskov
"Hexerie eller Blind Alarm"

Holbergspillene i "Den gamle By" 1960
"Henrik og Pernille"
Komedie af Ludvig Holberg

Holbergspillene i "Den gamle By", Helsingør Theater 1964
"Den forvandlede Brudgom". Komedie af Ludvig Holberg
"Man skal ingenting forsværge". Komedie af Alfred de Musset

Foto: Poul-Ib Henriksen
Holbergspillene i " Den gamle By" 1964
Inger Gleerup, Elsebeth Steentoft,
 Birthe Mariat og Asbjørn Andersen
"Den forvandlede Brudgom"

Holbergspillene i " Den gamle By" 1964
Marguerite Viby i "Den forvandlede Brudgom"

Foto: Poul-Ib Henriksen
Holbergspillene i " Den gamle By" 1964
William Knoblauch, Vigga Bro og Povl Wöldike
"Man skal ingenting forsværge"

Foto: Poul-Ib Henriksen
Holbergspillene i " Den gamle By" 1964
Fritz Brun og Marguerite Viby "Man skal ingenting forsværge"

Holbergspillene i " Den gamle By" 1964
Marguerite Viby "Man skal ingenting forsværge"

Holbergspillene i "Den gamle By", Helsingør Theater 1965
"Diderich Menschen-Skræk". "Doktor imod sin Vilje"
Komedier af Ludvig Holberg

Holbergspillenes personale 1965

Se flere teaterprogrammer