Håndbøger

Arkivet rummer forskellige uregistrerede danske håndbøger og opslagsværker.

Et udvalg

Arbejdsgiverforeningens Haandbog 1901-1986.

Bankårbogen 1926-1973.

Beværterstandens Vejviser og Almanak 1898-1966.

Biografejerens Håndbog 1941-1983.

Brevposttakst 1941-1984.

Byggeriets Indkøbsbog 1965-1974.

Camping Danmark. Officiel fortegnelse over godkendte campingpladser i Danmark 1957-2000. Registreret fra 2002 ff.

Danmarks Vare- og Forretnings Vejviser 1885-1949.

Dansk Media Index 1961-1995. Registreret fra 1996 ff.

Dansk Væddeløbskalender 1905-1995.

Dansk Væddeløbsårbog 1905-1998.

Danske Bankpladser 1922-1988.

Danske Radiostationer. Fortegnelse over radiostationer i den maritime tjeneste 1937-1978.

Den danske Toldtarif med alfabetisk varefortegnelse m.m. 1928-1974.

Den Faste Voldgiftsrets kendelser / Arbejdsrettens domme 1909-1977. Derefter indgået i Arbejdsretligt tidsskrift.

Export Directory of Denmark / Dansk Eksportkalender 1927-1999.

Fagorganisationernes Håndbog: Arbejdsmarkedets opslagsbog 1944-1979.

Forelæsninger og Øvelser ved Københavns Universitet / Lektionskatalog 1792-1995. Registreret fra 1996 ff.

Forenede danske Motorejere. Haandbog 1. udg., 1914 – 9. udg., 1936.

Fortegnelse over autoriserede Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Danmark 1886-1992.

Fortegnelse over Danmarks Sparekasser, deres filialer og fællesorganisationer 1923-1990.

Fortegnelse over Fyrene i Kongeriget Danmark / Dansk Fyrliste 1836 – 1997. Senere udgaver er registreret.

Fortegnelse over samtlige Mejerier og Mejeriorganisationer i Danmark 1912-1971.

Håndbog for Hæren / Den Kongelige Danske Landmilitair-Etats Calender 1756-1969.

Håndbog for Studenter 1893-2001. Registreret fra 2002 ff.

Håndbog for Søværnet 1756-1969.

Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1871-1988.

Indenrigsk Avisfortegnelse 1864-1989.

Ingeniørens Indkøbsbog 1960-1990. Registreret fra 1992 ff.

Isberetninger 1922-1987.

Kommissioner, råd og nævn. Statsministeriet 1976-1989.

Kongeriget Danmarks Handelskalender 1883-2000. Registreret fra 2001 ff.

Kraks Fragtmandsliste 1926-1974.

Kraks Lommevejviser for København og Omegn 1911-1980.

Kraks Større Gårde & Skove 1956-1997. Registreret fra 1998 ff.

Kraks Vejviser 1772-1998. Registreret fra 1999 ff.

Kundgørelser for Hæren / Reskripter m.m. for den Danske Krigsmagt til Lands 1670-1988.

Kundgørelser for Søværnet 1873-1951.

Københavns Fondsbørs. Officiel kursliste 1964-1989. Registreret fra 1990 ff.

Landbrugshåndbog 1974-1998. Registreret fra 1999 ff.

Landbrugsårbog / Landøkonomisk Aarbog 1900-2000. Registreret fra 2001 ff.

Landøkonomisk Oversigt 1954-1999. Registreret fra 2001 ff.

LDV-bogen. Landsforeningen Danske Vognmænd 1960-1985. Registreret fra 1989 ff.

Ligningsvejledningen 1978-1990. Senere årgange er registreret.

Løsensbogen. Skriftsteder til hver dag i året suppleret med et salmevers 1891-2001. Registreret fra 2002 ff.

Meddelelser fra Landsskatteretten 1913-1986. Derefter indgået i publikationen Skat.

Meddelelser om Folkeskolen 1933-1959.

Media Scandinavia 1951-1989. Registreret fra 1990 ff.

Meteorologisk Instituts Vejrberetning / Vejrkort 1904-1981.

Pakkeposttakst 1940-1989.

Politiefterretninger 1867-1971.

Post- og Telegrafadressebog for Kongeriget Danmark 1936-1984.

Postadressebog for Kongeriget Danmark 1. udg., 1869 – 9. udg., 1921.

Postgirobogen 1938-1975.

Rigstelefonkatalogen 1901-1992.

Telex Danmark 1949-1988.

Trækningsliste over Obligationer. Danmarks Nationalbank m.fl. 1917-1978.

Relateret indhold
Arkivet