TelefonbøgerI Statsbibliotekets Arkiv findes en uregistreret samling af lands(dels)dækkende telefonbøger. Telefonbøgerne er registreret fra 2001 ff.

Den første danske telefonbog udkom i 1881. Den var håndskrevet og med 22 abonnenter.

Den 15. januar 1881 oprettede Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn Danmarks første offentlige telefoncentral.

Herunder en annonce på forsiden af Berlingske Politiske og Avertissements-Tidende indrykket af Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn:

Fortegnelse over de med Abonnenter o.Fl. til de 15de Januar 1881 oprettede direkte Samtale-Forbindelser gjennen Selskabets Centralbureau.
Abonnenterne er bl.a. De danske Sukkerfabrikker, Det kjøbenhavnske Byggeselskab, De forenede Dampmøller, Aug. J. Wolff & Co.s Annoncebureau, C. Jacobsen, jun., Brygger og Oscar Prior, Grosserer, Dampmøller.


Samlingen indeholder:

Statstelefonkatalogen 1901-1907. Fortsættes i Rigstelefonkataloget 1908-1992. Fra 1977-1992 haves dog kun fagregistre.

Telefonbøger fra KTAS 1978 ff.

Telefonbøger fra Jydsk Telefon 1977 ff.
Fagbøger fra Jydsk Telefon haves fra 1955 ff.

Telefonbøger fra Fyns Telefon 1978 ff.

Telefonbøger fra Tele Sønderjylland 1977 ff.


Relateret indhold
Arkivet