Handelskalendere


Statsbibliotekets Arkiv rummer en uregistreret samling af danske handelskalendere, som er vejvisere over erhvervslivet. Handelskalendere kan bl.a. bruges af lokalhistorikere til at beskrive erhvervslivets udvikling i lokalområdet.

Den første danske handelskalender udkom i 1765. Det var Kjøbenhavns Handelsspeil udgivet af Hans Holck. I 1766 udkom 2. årgang under navnet Danmarks Handels-Speil. Den omfatter foruden København også alle danske købstæder. I senere årgange optages endvidere byerne i Norge og Hertugdømmerne, og navnet ændres ved hver udvidelse. Med en lille afbrydelse udkom denne bog årligt indtil 1780.

Bogen har et indholdsrigt fagregister over handlende og fabrikanter med deres bopæle, samt en mængde for handelsstanden vigtige oplysninger om brevporto, toldvæsenet, veksler, takster m.m.

Statsbiblioteket har Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes Slesvigs og Holsteens Speil for året 1777, samt De Kongelig Danske Rigers og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl for året 1780.


Samlingen indeholder endvidere:

Kongeriget Danmarks Handels-Kalender for årene 1883-84, 1887-88, 1891-93, 1896-97, 1901-02, 1904-05, 1908-09 og 1914 ff. De første udgaver indeholder en fortegnelse over industri- og næringsdrivende i det egentlige Danmark, Færøerne, Island og Dansk Vestindien, et postadresse-register samt oplysninger af interesse i alle handelsforhold. Handelskalenderen er registreret fra 2001 ff.

Kraks Vejviser: Industri- og Handelsvejviser for Danmark 1772-1998. Vejviseren er registreret fra 1999 ff.

Export Directory of Denmark / Dansk Eksportkalender 1927-1999. Udgivet af Krak i samarbejde med Udenrigsministeriets Erhvervskontor.

Mercantil-Calender for det danske Monarchie udkom fra 1851 til 1869. Kalenderen har en mercantil adressebog med en fortegnelse over embedsmænd, procuratorer, købmænd, fabrikanter m.m., et skibsregister samt forskellige oplysninger vedrørende navnlig handel og søfart. Statsbiblioteket har årgangene 1860, 1862 og 1867.

Handelskalender for Danmark for årene 1876 og 1879.

Kongeriget Danmarks Handels- og Industrikalender over Herregaards-, Fælles- og Andelsmejerier, Teglværker, Damptærskeværker, Møller, Fabriker og Slagterier paa Landet udgivet af Chr. P. Barløse. Statsbiblioteket har 1.udgave fra 1889 og 2.udgave fra 1892. 3.udgave fra 1904 mangler.

Provins Vejviseren for Danmark (Merkantil-Kalender - Handels-Kalender) for årene 1881-1893. En fuldstændig vejviser for alle Kongerigets Danmarks provinsbyer og større handelspladser med et personaleregister over skatteydere, et fagregister over mercantile og industrielle etablissementer samt en fortegnelse over offentlige institutioner. Endvidere er der et register over Københavns mercantile og industrielle firmaer og håndværksdrivende.

Danmarks Vare- og Forretnings Vejviser for årene 1885-1949. Firmaer og erhverv er opført i alfabetisk orden under hver varegruppe eller fagbetegnelse.


Relateret indhold
Arkivet