Hvor står særsamlingerne?

ARKIVET
Opstillet på 2. etage i systematiske grupper.
Stort format er opstillet på 1. etage i systematiske grupper.
Da Statsbiblioteket åbnede i 1902 var intet katalogiseret. Man klarede sig med en systematisk opdeling i små grupper efter emne. Da man så begyndte at katalogisere, blev alt det ”vanskeligt katalogiserbare” sorteret fra, og det kom til at udgøre Arkivet. Efter 2000 er materialet katalogiseret.
Katalog over samlingen: ”Arkivets systematik”. Statsbiblioteket. Danske Afdeling. 1989.

Samlingen indeholder bl. a.:

Vejvisere, handelskalendere og telefonbøger:
Kraks vejvisere og ældre københavnske vejvisere tilbage til 1772.
Lokale vejvisere og skattebøger opstillet efter sted.
Diverse handelskalendere.
Telefonbøger: Rigstelefonkataloget, KTAS, Fyns kommunale Telefonselskab, Jydsk Telefon.

Årsberetninger og regnskaber fra institutioner, virksomheder, foreninger m.m.

Skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier, folkehøjskoler, seminarier, tekniske skoler, handelsskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, idrætsskoler m.fl. Opstillet efter lokalitet.

Jubilæumsskrifter udgivet af danske firmaer, institutioner, foreninger m.m. Opstillet efter jubilæumsår (sidste årstal), og herunder efter firma og institutionsnavn eller sted. Omfatter jubilæumsskrifter under ca. 50 sider, udgivet fra 1885 til og med 1985. 1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld. Materialet bliver katalogiseret ved udlån.

Byrådsforhandlinger og amtsrådsforhandlinger. Opstillet alfabetisk efter kommune og amt.

Partiprogrammer, valgagitationsmateriale, valgbøger fra politiske partier. Opstillet efter partipolitisk stikord eller kronologisk.

Rejsebrochurer opstillet kronologisk.

Stambøger over kvæg, heste, svin, væddere, hunde, fjerkræ m.m.

Udstillingskataloger.

Auktionskataloger. Opstillet alfabetisk efter firmanavn.

Love:
Schultz/Juristforbundet. Opstillet i nummerorden.
Pios love. Opstillet efter det mest betydende ord.
A.O. Love. Opstillet i nummerorden.
Grundlove, kongelove og tronfølgelove. Valglove.

Kantater, viser og lejlighedssange:
F.eks. sange for kongehuset. Universitets- og skolekantater. Bryllupsange. Konfirmationssange. Revysange. Studentersange. Skillingsviser. Grundlovssange. Kvindens pris. Århusiana.

Teaterprogrammer:
Det kongelige teater og andre københavnske teatre, herunder programmer for Tivoli.
Provinsteatre. Turnerende teatre. Studenterscener. Skolekomedier. Cirkusprogrammer.

Koncertprogrammer.


BØRNEBØGER
Opstillet på 1. etage og 2. etage alfabetisk efter forfatter.
Efter 1986 er materialet katalogiseret. Før 1986 bliver materialet katalogiseret ved udlån.
1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld.


SKOLEBØGER
Beregnet til undervisning i folkeskolen, gymnasiet og HF.
Opstillet på 1. etage alfabetisk efter forfatter. Nogle er opstillet efter serietitel.
En særskilt samling af slesvigske skolebøger er opstillet på 1. etage.
Efter 1986 er materialet katalogiseret. Før 1986 bliver materialet katalogiseret ved udlån.
1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld.


ABC´er
Opstillet på 1. etage alfabetisk efter forfatter.
Efter 1986 er materialet katalogiseret. Før 1986 bliver materialet katalogiseret ved udlån.
1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld.


PJECER
Som hovedregel under 50 sider, men der er også en del over 50 sider.
Opstillet i 2. kld. alfabetisk efter forfatter eller første navneord i navnemåden. Enkelte er dog opstillet efter serienavn.
Efter 1986 er materialet katalogiseret. Før 1986 bliver materialet katalogiseret ved udlån.
1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld.


PERSONLIGE PJECER
Opstillet i 2. kld. alfabetisk efter person eller sted.
Efter 1986 er materialet katalogiseret. Før 1986 bliver materialet katalogiseret ved udlån.
1920-1985 er registreret i kartotek i 3. kld.


LIGPRÆDIKENER
Opstillet i 2. kld. alfabetisk efter afdøde person.
Materialet bliver katalogiseret ved udlån.


PRÆDIKENER
Samlingen indeholder prædikener afholdt i forbindelse med almindelige kirkelige begivenheder undtagen begravelser.
Opstillet i 2.kld. Materialet bliver katalogiseret ved udlån.


DØDFØDTE TIDSSKRIFTER
Samlingen indeholder tidsskrifter, der ikke når ud over det første nummer eller de første numre. F.eks. ”Dansk Dyreværn”. 1. årg., nr.1., 1928.
Opstillet i 2. kld. alfabetisk efter titel.
En samling af dødfødte foreningstidsskrifter er opstillet i 4. kld. alfabetisk efter titel.
Registreret i kartotek i 2. kld.


FORENINGSTIDSSKRIFTER
Samlingen indeholder tidsskrifter udgivet af ikke-landsdækkende foreninger.
Opstillet i 3. kld. alfabetisk efter titel.
Stort format er opstillet i 4. kld. alfabetisk efter titel.
Registreret i kartotek i 2. kld.


KØREPLANER
Opstillet i 4. kld. alfabetisk efter titel.
Registreret i kartotek i 2. kld.


KONGERØGELSE
Samlingen omfatter bøger og pjecer forfattet i anledning af kongelige begivenheder. Fra Chr. III. – Chr. X.
Opstillet efter kongerækken i sikringsrummet i 3. kælder.


ILLEGAL SAMLING
Samlingen omfatter bøger, pjecer og tidsskrifter udgivet illegalt under besættelsen 1940-1945.
Kataloger over samlingen: ”Besættelsestidens illegale blade og bøger, 1940-1945” af Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen. Udgivet af Det kongelige Bibliotek. 1954. Og ”Katalog over Statsbibliotekets samling af illegale blade og bøger” af Astrid Lyngby og Søren Christian Hansen. Århus 1975.
Bestillinger sendes til Lotte Thyrring Andersen eller Birgitte Langkilde.


HÅNDSKRIFTSAMLINGEN
Samlingen indeholder et bredt spektrum af arkivalier fra især det 19. og 20. århundrede samt specielle samlinger vedrørende Aarhus Universitet og århusiansk personalhistorie.
Katalog over samlingen: ”Statsbibliotekets Håndskriftsamling. En katalog” af Hans J. Hinrup. Statsbiblioteket 1993.
Bestillinger sendes til Lotte Thyrring Andersen eller Birgitte Langkilde.


Materialet i de uregistrerede samlinger kan bestilles via Statsbibliotekets website ”Lån fra andre biblioteker” eller via Danbib (evt. med Skaf-kommandoen).