Ældre politiske skrifterStatsbiblioteket har en uregistreret samling af ældre politiske skrifter helt tilbage fra 1600-tallet og langt op i 1700-tallet.

Samlingen indeholder skrifter vedrørende nordiske og især slesvigske forhold, herunder interessante danica vedrørende specielt den store nordiske krig.

Samlingen fylder ca. 4 meter, men mange af skrifterne er tynde, så antallet er forholdsvis større, end man tror.

Se f.eks. skriftet Relation der består af eet blad.