Dødfødte tidsskrifter


Statsbiblioteket har en uregistreret samling af såkaldte dødfødte tidsskrifter.

Dødfødte tidsskrifter er tidsskrifter, der aldrig når ud over det første nummer eller de første numre. Dem er der ikke så få af.

For eksempel 1. Aargang, Januar 1943, Nummer 1 af bladet Succes. Tidsskrift for den, der vil frem.
Bladet er udgivet af Olympia Skolen, Vesterbrogade 5, Kbh. V.

Dette dødfødte tidsskrift har et billede af en maskinskrivningsklasse, der lærer Hvad man før ofte var AAR om, kan nu naas på MAANEDER, ja undertiden PAA EEN MAANED !