LigprædikenerStatsbiblioteket har en uregistreret samling af danske ligprædikener og prædikener.

Hovedparten af prædikenerne er trykt i perioden 1875 til 1920, men der kan findes prædikener trykt op til 1986. Prædikenerne er hovedsagelig indsættelses- og afskedsprædikener.

Ligprædikenerne er primært holdt over personer fra 'det bedre borgerskab' og er opstillet efter den afdødes navn. De udgør et vigtigt slægtshistorisk materiale og kan være meget sigende for tiden.

Samlingen fylder ca. 4 meter, men med hver prædiken på kun 2-12 sider, er der i hundredvis.

Materialet bliver registreret ved udlån.

Se også degnehistorie.dk - Ligprædikener