Årsberetninger

Statsbibliotekets Arkiv rummer en omfattende uregistreret samling af danske årsberetninger fra institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger m. fl.

Et udvalg

Akademisk Architektforening 1879- / Danske Arkitekters Landsforbund 1951-.
Årbog 1931 – 1995.

Amtsvandinspektørforeningen 1928-.
Årsberetning 1929 – 1973.

Amtsvejinspektørforeningen 1911-.
Årsberetning 1913 – 1949.

Arbejderforsikringsraadet 1898- / Direktoratet for Ulykkesforsikringen 1933- / Sikringsstyrelsen 1973- / Arbejdsskadestyrelsen 1989-.
Beretning 1898 - 1981 + 1991 - 1998. Er registreret.

Arbejdsgiverforeningen af 1896- / Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1899- / Dansk Arbejdsgiverforening 1919- / DA.
Beretning 1913 – 1994.

Arbeidshjemmet for døvstumme Piger i Kjøbenhavn 1869- / Hjemmet for døve Piger 1952-.
Årsberetning 1873 – 1962.

Arbejdsløshedsinspektøren 1907- / Arbejdsdirektøren 1921- / Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen m.m. 1924- / Arbejdsformidlingen og Arbejdsløshedsforsikringen m.m. 1969- / Arbejdsdirektoratet 1978-.
Beretning 1907 – 1983. Registreret fra 1984 ff. Findes også på internettet.

Arbejdsraadet 1901-.
Beretning 1901 – 1932.

Atomenergikommissionen 1955- / Forsøgsanlæg Risø  / Risø DTU 2007-.
Årsberetning 1957 – 1984. Registreret fra 1985 - 2003.

Brugsforeningsstatistik.
Beretning 1928 – 1975.

Børnehospitalet i Rigensgade 1850-1879 / Dronning Louises Børnehospital 1879-1971.
Beretning 1859 – 1971.

Centralorganisationen af danske Handels- og Kontormedhjælperforeninger 1900- / Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1922- / Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1953- / HK.
Beretning 1910 – 1987.

Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark 1912- / Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark / CO-industri 1992-.
Beretning 1915 – 1984. Registreret fra 1997 ff.

Det Classenske Fideikommis 1789-.
Beretning 1888 – 1980.

Danmarks Afholdsforening 1879-.
Årsberetning 1884 – 1992. Registreret fra 1993 - 2002.

Dansk Blindesamfund 1911-.
Årsberetning 1911 – 1975. Registreret fra 2000 - 2006.

Dansk Brændsels og Kontrolforening 1918- / Dansk Kedelforening  / dk-TEKNIK ENERGI og MILJØ.
Årsberetning 1918 – 1987.

Dansk Funktionærforbund 1911-.
Beretning 1929 – 1984.

Dansk Gymnastik-Forbund 1899- / Danmarks Gymnastik Forbund, DGF 1994-.
Årsberetning 1910 – 1966.

Dansk Idræts-Forbund 1896- / Danmarks Idræts-Forbund, DIF 1993-.
Årsberetning 1912 – 1984.

Dansk Industriberetning / Udgivet af Industriforeningen i København 1838-1910 / Industriraadet 1910-1992 / Dansk Industri, DI 1992-.
Årsberetning 1915 – 1988. Registreret fra 1992 ff.

Dansk Karetmagerforbund 1895- / Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund. Tilsluttet Dansk Metalarbejderforbund i 1976.
Beretning 1908 – 1974.

Dansk Komité til Bekæmpelse af Brandfare 1920- / Dansk Brandværns-Komité 1923- / Dansk Brandteknisk Institut 1991- / DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 2000-.
Beretning 1920 – 1983.

Dansk Skotøjarbejder Forbund 1885-1983 / Indgået i Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund i 1983.
Beretning 1914 – 1982.

Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund 1888- / Dansk Metalarbejderforbund 1972- / Dansk Metal.
Beretning 1901 – 1971. Registreret fra 1991 ff.

Dansk Textilarbejderforbund 1885- / Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund 1978-1997 / Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1997.
Beretning 1904 – 1977.

De danske Banker. Bankinspektøren 1919- / Banker og sparekasser. Tilsynet med Banker og Sparekasser 1975-. Fortsættes som Beretning fra Finanstilsynet 1988-.
Beretning 1921 – 1987. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.

Danske Bankers Fællesrepræsentation 1950-1974 / Den Danske Bankforening 1974-1990. Fortsættes som Finansrådets årsberetning.
Årsberetning 1965 – 1988. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.

Danske Bibelselskab 1814-.
Beretning 1814 – 1922. Registreret fra 1922 ff.

De danske Gymnastikforeninger 1929- / De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger 1965- / Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger, DGI 1992-.
Årsberetning 1930 – 1973. Registreret fra 2004 ff.

Det danske Hedeselskab 1866- / Hedeselskabet.
Årsberetning 1866 - 1981.

Det Danske Post- og Telegrafvæsen / P & T.
Beretning 1833 - 1993.

De Danske Provinsbankers Forening 1905- / Lokale Pengeinstitutter 1993-.
Beretning 1907 – 1970.

De danske Skytteforeninger 1861-.
Beretning 1872 – 1942. Registreret fra 1992 ff.

Den Danske Standardiserings Kommission 1926- / Dansk Standardiseringsraad 1929- / Dansk Standard 1992-.
Årsberetning 1926 – 1987. Registreret fra 1987 - 1999.

Danske Statslån (Finansministeriet) / Statens låntagning og gæld (Danmarks Nationalbank).
Beretning 1922 – 2000. Registreret fra 2001 ff. Findes også på internettet.

Diakonissestiftelsens Hospital 1863-1987.
Lægeberetning 1903 – 1975.

Fabriktilsynet 1873- / Arbejds- og Fabriktilsynet 1901- / Arbejdstilsynet.
Beretning 1892 – 1996.

Finsens Medicinske Lysinstitut 1896-1981.
Beretning 1900 – 1963.

Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbane / Fjerritslevbanen 1897-1969.
Driftsberetning 1901 – 1967.

Foreningen af danske Textilfabrikanter 1895- / Textilfabrikantforeningen 1900- / Textilindustrien 1980- / Textil- og Beklædningsindustrien i Danmark 1991- / Dansk Textil- og Beklædning 1997-.
Beretning 1918 – 1971.

Forsikringsrådet 1904- / Forsikringstilsynet 1922-. Fortsættes som Forsikringsselskaber og pensionskasser m.v. Beretning fra Finanstilsynet 1988-.
Beretning 1905 – 1987. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.

Forvaltningsnævnet 1952-1965 / Administrationsrådet 1965-1970 / Administrationsdepartementet 1970-
Årsberetning 1956 – 1983.

Frederiksberg Sogns Sygehus 1863-1903 / Frederiksberg Hospital 1903-.
Beretning 1875 – 1980.

Grosserer-Societetets (1742-) Komite 1817-. Fusionerede i 1987 med Provinshandelskammeret til Det Danske Handelskammer.
Beretning 1877 - 1966. Er registreret.

Graabrødre Hospital 1539- / Odense Amts og Bys Sygehus 1912- / Odense Sygehus 1970- / Odense Universitetshospital 1994-.
Lægeberetning 1897 – 1972.

Guldsmede. Guldsmedefagets Fællesråd.
Årbog 1948 – 1977.

Hammel-Aarhus Jernbane / Hammelbanen 1902-1956.
Driftsberetning 1902 – 1930.

Helbredelses-Anstalten for Idiotiske, Svagsindige og Epileptiske Børn paa Gamle Bakkehuus ved Kjøbenhavn 1855- / Idiotanstalten paa Gamle Bakkehuus ved Kjøbenhavn 1862- / Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus ved København 1892- / Aandssvageanstalten Gl. Bakkehus-Ebberødgaard med Filialer / Den Sjællandske Aandssvageanstalt 1902- / Østifternes Åndssvageanstalt 1929-1970. Under Statens Åndssvageforsorg 1959-1980.
Beretning 1856 - 1959. Er registreret .

Den internationale Arbejderforening for Danmark 1871- / Socialdemokratisk Forbund i Danmark 1878- / Det Socialdemokratiske Parti i Danmark 1965- / Socialdemokraterne 2002-.
Beretning 1910 - 1964.

Invalideforsikringsretten 1921-1976.
Beretning 1921 – 1970.

Johan Kellers Abnormanstalter 1865- / De Kellerske Aandsvage-Anstalter / Den Kellerske Aandsvageanstalt i Brejning 1898- / Den Kellerske Aandsvageanstalt i Brejning og dens Filial paa Livø 1911- / Den Kellerske Aandsvageanstalt i Brejning med Livø- (1911-1961) og Sprogø- (1923-1961) Filialerne. Under Statens Åndssvageforsorg 1959-1980.
Beretning 1879-1929. Er registreret.

De jydske Kjøbstæders Kommunalbestyrelser / Den Danske Kjøbstadsforening 1873-1970 / Kommunernes Landsforening 1970-.
Beretning 2, 1866 - 4, 1868 + 5, 1873 - 1950 + 1970 – 1987. Registreret fra 1988 ff.

Keramisk Forbund 1897-1988 / Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1988.
Beretning 1919 – 1985.

Kirkelig Forening for Indre Mission i Kjøbenhavn 1865-.
Beretning 1878 – 1950.

Det kongelige Blindeinstitut 1811- / Statens Institut for Blinde og Svagsynede 1958- / Instituttet for Blinde og Svagsynede 1980-.
Beretning 1864 – 1944.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 1769-.
Årsberetning 1816 – 1943.

Det Kongelige Frederiks Hospital 1757-1910 / Rigshospitalet 1910-.
Beretning 1870 – 1976. Registreret fra 1993 ff.

Det Kongelige Sundhedskollegium 1803- / Statskontoret for Sundhedsvæsenet / Sundhedsstyrelsen 1909-.
Beretning 1878 ff. Er registreret.

Det Kongelige Teater 1748-.
Beretning 1876 – 1987. Registreret fra 1992 ff.

Kredit- og Hypotekforeningerne. Boligministeriet.
Beretning 1936 – 1970.

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, oprettet af danske Frimurere 1900-.
Beretning 1901 – 1950.

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark / KAD 1901- / Fusioneret med SID i Fagligt Fælles Forbund, 3F i 2005.
Beretning 1903 – 1987.

Kjøbenhavns Amts Sygehus i Fredriksberg Sogn 1891- / Københavns Amts Sygehuse 1927-.
Lægeberetning 1898 – 1970.

Københavns Brandvæsen 1687-.
Beretning 1893 – 1973. Registreret fra 1998 - 2008.

Københavns Kommunale Arbejderforbund 1899- / Dansk Kommunal Arbejderforbund 1920- / Forbundet af Offentligt Ansatte 1992- / FOA - Fag og Arbejde 2005-.
Beretning 1937 – 1984.

Københavns Kommunehospital 1863- / Københavns Hospitalsvæsen.
Beretning 1866 – 1976.

Landsforeningen mod Børnelammelse ( Polio) 1945- / Polioforeningen / Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede / PTU 1985-.
Beretning 1945 – 1974.

Den landøkonomiske Konsulentvirksomhed 1888-.
Beretning 1888 – 1911.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab 1874- / Aktieselskabet Lollandsbanen 1954- / Regionstog A/S 2009-.
Driftsberetning 1874 – 1987. Registreret fra 1988 - 2008.

Murerforbundet i Danmark 1887-1994 / Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1994.
Beretning 1902 – 1958.

Mødrehjælpsinstitutionerne 1939-1976.
Beretning 1939 – 1974.

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1901- / Danmarks Lungeforening 1998-.
Beretning 1901 – 1987. Registreret fra 1998 - 2006.

Nordfyenske Jernbane 1882-1966.
Driftsberetning 1882 – 1966.

Ny Carlsberg Glyptotek 1897-.
Beretning 1903 – 1974.

Odsherreds Jernbane / Odsherredbanen 1899-2003 / Vestsjællands Lokalbaner 2003- / Regionstog A/S 2009-.
Driftsberetning 1899 – 1961.

Opdragelsesanstalten Himmelbjerggaarden 1897- / Skolehjemmmet Himmelbjerggaarden 1922- / Himmelbjerggaarden.
Årsberetning 1903 – 1945.

Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg 1836- og Landerupgaard 1867- / Flakkebjerg Institut og Landerupgaard Skolehjem / Behandlingshjemmet Landerupgaard.
Beretning 1857 – 1923.

Overværgerådet 1905- / Landsnævnet for Børneforsorg 1933- / Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorgen 1957-1973. Overgået til Den Sociale Ankestyrelse i 1973.
Statistiske oplysninger 1906 - 1932. Beretning 1938 – 1969.

Priskontrolrådet 1937- / Monopoltilsynet 1955- / Konkurrencerådet.
Beretning 1937 – 1989. Registreret fra 1990 – 1996.

Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg 1901- / Provinshandelskammeret 1918-1987. Fusionerede i 1987 med Grosserer-Societetet til Det Danske Handelskammer.
Årsberetning 1901 – 1967.

Redningsvæsenet 1852-1973. Lagt ind under Farvandsdirektoratet i 1973.
Beretning 1859 – 1966.

Registertilsynet 1978- / Datatilsynet 2000-.
Årsberetning 1979 – 1999. Registreret fra 2000 ff. Findes også på internettet.

Retslægerådet 1909-.
Årsberetning 1909 – 1968. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.

Rigsombudsmanden på Færøerne 1948-.
Årsberetning 1962 – 1985. Registreret fra 1989 - 2000. Findes også på internettet.

Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1872- / Sahva Fonden 1980-.
Beretning 1872 – 1963.

De samvirkende danske Husholdningsforeninger 1921-1995 / Familie og Samfund 1996-2007.
Beretning 1936 – 1987. Registreret fra 1988 – 1992.

De samvirkende danske Husmandsforeninger 1910- / Dansk Familielandbrug 1993- / Dansk Landbrug 2003-.
Beretning 1930 – 1988. Registret fra 1988 ff.

De samvirkende danske Landboforeninger 1893- / Dansk Familielandbrug 1993- / Dansk Landbrug 2003-.
Beretning 1895 – 1988. Registreret fra 1989 ff.

De samvirkende danske Mejeriforeningers Fællesorganisation 1912- / Danske Mejeriers Fællesorganisation 1972- / Mejeriforeningen 1997-.
Beretning 1927 – 1987. Registreret fra 1987 ff.

De samvirkende Fagforbund 1898- / Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund 1959- / Landsorganisationen i Danmark / LO 1967-.
Beretning 1905 – 1988. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.

De samvirkende jydske Husmandsforeninger 1902- / Dansk Familielandbrug 1993- / Dansk Landbrug 2003-.
Beretning 1904 – 1988.

Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Forbund i Danmark 1895- / Dansk Træarbejderforbund 1906- / Træindustriarbejderforbundet i Danmark 1909- / Træindustriforbundet i Danmark 1985- / Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 1997-.
Beretning 1915 – 1973.

Selskabet til Havedyrkningens Fremme 1830- / Det Kgl. Danske Haveselskab 1880- / Haveselskabet 2008-.
Beretning 1830 – 1918.

Det Sjællandske Jernbaneselskab 1847- / De danske Statsbaner 1885- / DSB.
Beretning 1847 - 1984. Registreret fra 1985 ff.

Skandinavisk Sadelmager- og Tapetserer-Forbund 1894- / Sadelmager- og Tapetsererforbundet i Danmark 1940- / Indgår i Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark .
Beretning 1949 – 1973.

Skolen til Oplæring af Arbejdsinvalider, Institut for Arbejdsterapi 1932- / Arbejdsskolen.
Beretning 1932 – 1960.

Snedkerforbundet i Danmark 1885- / Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark 1970- / Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 1997-.
Beretning 1910 – 1977.

Socialforskningsinstituttet 1958- / SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2007-.
Beretning 1958 – 1987.

Sparekasserne i Danmark. Sparekasseinspektøren / Banker og sparekasser. Tilsynet med Banker og Sparekasser 1975-. Fortsættes som Beretning fra Finanstilsynet 1988-.
Beretning 1892 – 1987. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.

St. Joseph´s Hospital i København 1873-2005.
Beretning 1901 – 1972.

Statens Foderstofkontrol / Plantedirektoratet 1990-.
Beretning 1926 – 1989. Registreret fra 1990 ff. Findes også på internettet.

Statens Forsøgsmejeri 1923- / Statens Mejeriforsøg 1984-1991.
Beretning 1925 – 1989.

Statens Fødselsanstalt i Jylland 1910-1996.
Beretning 1911 – 1975.

Statens Husholdningsråd 1935-1999.
Årsberetning 1936 - 1987. Derefter indgået i Forbrugerstyrelsens årsberetning. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.

Statens Planteavlsudvalg 1898- / Plantedirektoratet 1990-.
Beretning 1901 – 1979. Registreret fra 1990 ff. Findes også på internettet.

Statens Skadedyrlaboratorium 1948-.
Årsberetning 1948 – 1998. Udkommer herefter på internettet www.dpil.dk

Statsdyrskuekommissionen.
Beretning 1888 – 1926.

Statsradiofonien 1925- / Danmarks Radio 1959- / DR.
Beretning 1946 – 1972. Registreret fra 1986 ff.

Statsregnskabet for Finansaaret… Statsrevisorerne.
Beretning / Betænkning 1850 – 1998. Registreret fra 1999 ff. Fra 1996 tilgængelig via Økonomistyrelsen www.oes-cs.dk/bevillingslove/

Den sydfyenske Jernbane 1876-1949.
Driftsberetning 1877 – 1949.

Sygekasseinspektøren 1892- / Sygekasseinspektoratet / Direktøren for Sygekassevæsenet / Direktoratet for Sygekassevæsenet -1973.
Beretning 1898 – 1973.

Sømændenes Forbund i Danmark 1897-. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1994.
Beretning 1931 - 1984.

Tjenerforbundet i Danmark 1931- / Restaurationsbranchens Forbund 1991- / Fagligt Fælles Forbund, 3F 2006-.
Beretning 1932 - 1970.

Tobaksarbejderforbundet i Danmark 1887- / Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 1980- / Fødevareforbundet NNF 2009-.
Beretning 1917 – 1973.

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbaner / Lemvigbanen 1879- / Midtjyske Jernbaner 2008-.
Driftsberetning 1880 – 1983.

Det Veterinære Sundhedsraad 1851-.
Årsberetning 1871 – 1983. Registreret fra 1984 – 2000. Findes også på internettet.

Veterinærfysikatet 1922- / Veterinærdirektoratet 1930- / Veterinær- og Fødevaredirektoratet 1997- / Fødevaredirektoratet / Fødevarestyrelsen 2004-.
Årsberetning 1922 – 1986. Registreret fra 1987 -1997.

Den zoologiske Have ved Kjøbenhavn / Zoo København 1859-.
Beretning 1876 – 1986. Registreret fra 1988 ff.

Den Østsjællandske Jernbane / Østbanen 1879- / Lokalbanen A/S 2001- / Regionstog A/S 2009-.
Driftsberetning 1880 – 1957.

Aandssvageanstalternes Regnskaber.
Beretning 1891 – 1932.

Aarhus Amtssygehus 1898- / Århus Sygehus 2004- / Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2007-.
Beretning 1903 – 1973.

Aarhus Kommunes Hospitaler.
Beretning 1902 – 1972.

Relateret indhold
Arkivet