Skoleårsskrifter og skoleblade


Statsbibliotekets Arkiv rummer en omfattende uregistreret samling af danske årsskrifter fra skoler.
Der findes materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier, folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, idrætsskoler, seminarier, tekniske skoler, handelsskoler m.fl.

Et udvalg

A propos. Skoleblad for Næstved Gymnasium (1943-).
1, 1944 - 1965.

A. Schmidts Borgerskole og Realskole, Kbh.
Efterretninger 1874 - 1906.

Agerskov Ungdomsskole 1919-.
Årsskrift 1946 – 1994. Registreret fra 1995 ff.

Agnes Schmidts højere Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1875 – 1892.

Akset. Elevblad for Silkeborg Seminarium (1886-).
1, 1960 - 15, 1974.

Allerød Amtsgymnasium / Allerød Gymnasium.
Årsskrift 1979 - 1988. Registreret fra 1989 ff.

Als Husholdningsskole 1928-1970.
Julehilsen 1929 - 1969.

Altona Gymnasium.
Program 1740 – 1863.

Amtsgymnasiet i Greve 1972- / Greve Gymnasium.
Årsskrift 1974 - 1997. Registreret fra 2000 - 2008.

Amtsgymnasiet i Hadsten 1981- / Favrskov Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1982 - 1988. Registreret fra 1989 ff.

Amtsgymnasiet, Vejlby-Risskov 1968- / Risskov Amtsgymnasium 1969- / Risskov Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1968 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Andelsskolen. Den danske Andelsskole, Middelfart. FDB´s fagskole 1932-.
Årsskrift 1934 - 1986.

Ankerhus Husholdningsseminarium, Sorø 1902- / Ankerhus Seminarium / CVU Sjælland, Ankerhus 2003-2006 / University College Sjælland, Ankerhus 2007-.
Beretning / Årsskrift 1902 - 1990. Registreret fra 1991 ff.

Antvorskov Højskole 1908-1972 / Skælskør Folkehøjskole 1973-2005.
Årsskrift 1910 – 1974.

Arbejderhøjskolen. Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskole (1910-) og Roskilde Højskole (1907-). Fra 1930 arbejderhøjskole.
Årsskrift 1916 – 1962. Fortsættes som Idé og hverdag 1963 – 1983. Idé og hverdag er registreret.

Arbejdernes Oplysningsforbund, Kbh. 1924- / AOF Danmark.
Beretning 1924 – 1983 + 1997 – 2001.

Arbejdernes Oplysningsudvalg for København og Den socialdemokratiske Arbejderskole / AOF Hovedstaden.
Beretning 1925 – 1974 + 1990 – 2006.

Arbejdsteknisk skole i Danmark. Specialarbejderskolen for Hovedstadsområdet, Kbh. 1940- / Herlevskolen 1974-.
Beretning 1940 - 1984.

Arkitektskolen i Århus 1965-.
Beretning 1968 – 1985.

Arosia. Medlemsblad for Århusianer-Samfundet. Foreningen Aarhus Katedralskoles venner.
1922 - 1939 + 1992 ff. Er registreret.

Ask Højskole 1869-2005.
Årsskrift 1903 - 2002.

Askov Højskole, Vejen 1865- / Askov Lærlinge / Askov Højskole og Efterskole 2001-.
Årsskrift 1904 ff. Er registreret.

Askov udvidede Folkehøjskole, Vejen 1878-.
Meddelelser 1879 – 1912.

Askovbogen. Askov Højskole 1865-.
Årsskrift 1914 – 1969.

Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg 1908-.
Årsskrift 1910 ff. Er registreret.

Asminderød-Grønholt Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1963 - 1970.

Asnæs Kost- og Realskole 1907- / Asnæs Mellem- og Realskole / Asnæs Realskole.
Beretning 1907 - 1925 + 1931 - 1956.

Assens kommunale Borger- og Realskole 1853- / Assens kommunale Mellem- og Realskole 1905- / Assens kommunale Skolevæsen 1927-.
Beretning 1884 - 1969.

At / Montanus. Universitetsblad udgivet af Studenterrådet, Århus Universitet.
1, 1967 – 5, 1971.

AT-nyt. Udgivet af Aarhus Teknikum.
1, 1970 - 27, 1996.

AUC nyt / SR nyt / Center nyt 1974-1994 / Aalborg universitetsavis 1994-1996 / Uglen 1996 ff.
1974 – 1990. Registreret fra 1991 ff.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1908-.
Meddelelser 1915 - 1984 + 1989 - 2002.

Balle Friskole, Bredsten 1866- / Balle Ungdosmskole 1962- / Balle Fri- og Ungdomsskole / Balle Musik- og Idrætsefterskole 2006-.
Beretning 1966 - 1997.

Barnets Højskole. Hindholm Højskole 1934- / Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.
1, 1940 – 26, 1967.

Baunen. Udgivet af Aarhus Seminariums (1909-) Elevforening.
Årsskrift 1935 – 1973.

Baungaard Landhusholdningsskole, Vejen / Baungaard Husholdningsskole 1906-1926.
Årsskrift 1911 - 1924.

Bavnen. Organ for Vordingborg Gymnasium (1935-).
5, 1948 - 7, 1951 + 2, 1964 - 7, 1969.

Bernstorffsminde Friskole, Faaborg 1927-1966 / Bernstorffsminde Efterskole 1960-
Årsskrift 1962 - 1987. Fortsættes som BE Avisen. Bernstorffsminde Efterskole 2001 ff. Er registreret.

Beyers, Bohrs og Femmers kursus for damer, Kbh. 1861- / Femmers kursus og seminarium 1894- / Femmers kvindeseminarium 1896-.
Meddelelser 1868 – 1932.

Biblioten. Danmarks Biblioteksskole (1918-). Fortsættes som Over broen. Bibliotekarstuderendes blad.
1, 1970 - 1986 + 1, 1988 - 1999.

Billes Skole. Forberedelses- og Realskole for Piger og Drenge, Kbh. 1887- / Billes Skole og Billes Kursus til Præliminæreksamen / Kaptajn Johnsens Skole 1936-.
Årbog 1900 - 1918 + 1925 - 1929.

Birgitte Berg Nielsens Husholdningsseminarium og Husholdningsskole, Kbh. 1905-1961.
Beretning 1909 - 1944.

Birkebladet. Meddelelser fra Birkerød Kostskoles Samfund 1905-.
1918 - 1970.

Birkerød kommunale Skolevæsen.
Beretning 1935 - 1972.

Birkerød Kostskole / Mantzius´ Skole 1868-1886 / Birkerød Kost- og Latinskole 1886-1905 / Birkerød højere Almenskole og Kostskole 1905-1920 / Birkerød Statsskole 1920-1986 / Birkerød Gymnasium og HF1986-.
Meddelelser / Årsskrift 1880 – 1983.

Birkerød private Forberedelsesskole 1920- / Birkerød Privatskole 1958-.
Beretning 1920 - 1969.

Birkerød Skoleblad / Birkebavnen. Organ for Birkerød Statsskole 1868-.
1, 1925 - 45, 1972.

Bispebjerg Skoleblad. Organ for Grundtvigsskolen (1938-) og Bispebjerg Skole (1912-).
1944 - 1952. Er registreret.

Bjerre Herreds Ungdomsskole 1955-2000 / Bjerre Gymnastik- & Idrætsefterskole 2000-2009 / BGI-Akademiet 2009-.
Årsskrift 1960 - 1984 + 1999 – 2005.

Bjerringbro Gymnasium 1979-.
Årsskrift 1980 - 1988. Registreret fra 1991 - 1998.

Blidstrup Bladet. Organ for Blidstrup Ungdomsskole, Øster Assels (1962-).
1, 1963 - 25, 1988. Registreret fra 1999 ff.

Blækuglen. Struer Statsgymnasiums (1938-) Skoleblad.
3, 1940 - 29, 1967.

Blaagaard Seminarium, Kbh. 1859-.
Meddelelser / Årsskrift 1861 – 1957.

Blaagaard Seminarium, Kbh. 1790- / Det kongelige Skolelærerseminarium paa Jonstrup 1808- / Jonstrup Statsseminarium, Lyngby 1890-1992.
Beretning 1881 - 1964.

Blaakilde Ungdomsskole, Tarm 1950- / Blaakilde Efterskole.
3, 1953 - 48, 1998. Registreret fra 1998 ff.

Bogense Realskole / Bogense Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1910 - 1971.

Bogø Private Realskole 1887- / Bogø Kostskole.
Årsskrift 1888 - 1939 + 1944 + 1949 + 1952.

Bogø-Samfundet 1913-. Forening for tidligere dag- og kostelever ved Bogø Kostskole (1887-) og Idrætsefterskolen Grønsund (1992-).
Årsskrift 1913 – 1975.

Bordings Friskole, Kbh. 1945-.
Årsberetning 1948 ff. Er registreret.

Borger- og Almueskolevæsenet udenfor Kjøbenhavn.
Tabellariske Meddelelser 1893 – 1901.

Borger- og Realskolen, Nykøbing Sj. / Grundtvigsskolen.
Meddelelser 1902 - 1970.

Borgerdydselskabets skole 1787-1788 / Borgerdydskolen paa Christianshavn 1788-1893 / Borgerdydskolen i Helgolandsgade 1893-1919 / Vestre Borgerdydskole 1919-1991 / VB, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 1991-2007 / Københavns åbne Gymnasium 2007-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1840 – 1976. Er registreret.

Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1919 / Østre Borgerdydskole 1919- / Østre Borgerdyd Gymnasium 2000- / Gefion Gymnasium 2010-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1839 - 1990. Er registreret.

Borgerskolen i Skolegade, Horsens 1859- / Den Borgerlige Realskole 1900- / Horsens kommunale Mellem- og Realskole 1909-1984.
Årsskrift 1938 - 1978.

Bornholms Husholdningsskole 1922-1943.
Årsskrift 1932 - 1942.

Bornholms Højskole 1893-.
Årsskrift 1911 - 1997. Registreret fra 1999 ff.

Borrehus´s Elever. Borrehus Husholdningsskole, Kolding 1908-1973.
Årsskrift 1913 – 1973.

Borremose båndet. Borremose Ungdomsskole, Nørager (1962-).
Årsskrift 1966 - 1996.

Borris Landbrugsskole 1907-2000 / Agroskolen. Borris-Hammerum-Kongensgaard 2000-.
Årsskrift 1912 ff. Er registreret.

Borups Læreanstalt, Kbh. 1885- / Borups Højskole.
1, 1915 - 25, 1940. Er registreret.

Brabrand Realskole 1911-1937.
Meddelelser 1911 - 1936.

Bramminge Efterskole 1897-2002 / Bramminge Gymnastik- og Idrætsefterskole 2002-.
Årsskrift 1928 - 1991. Registreret fra 2000 ff.

Brandbjerg Højskole, Jelling 1964-.
Årsskrift 1968 - 1996.

Brejninggaard Efterskole, Spjald 1942-.
Årsskrift 1943 - 1997.

Brenderup Realskole 1911- / Brenderup og Omegns Realskole.
Årsskrift 1914 – 1919 + 1950 – 1980. Registreret fra 1998 ff.

Den Bressendorff-Femmerske pigeskole, Kbh. 1901-1923.
Årsskrift 1903 – 1920.

De Brockske Handelsskoler 1888- / fra 1908 en afdeling af Købmandsskolen / Niels Brocks Handelsskole / Niels Brock Handelsgymnasium / Niels Brock. Copenhagen Business College 1991-.
Beretning 1889 - 1973. Registreret fra 1987 ff.

Brunde Efterskole 1932-.
Årsskrift 1943 - 1955.

Brædstrup Realskole 1900-.
Beretning 1904 - 1958.

Brændpunktet. Organ for Henrik Madsens Skole (1858-) og Ingrid Jespersens Skole (1894-).
1, 1911 - 6, 1917.

Brøderup Højskole, Tappernøje 1868- / Brøderup Ungdomsskole / Brøderupbogen.
Årsskrift 1901 – 1997. Registreret fra 1998 ff.

Brønderslev Gymnasium & HF-kursus 1973-.
Årsskrift 1977 - 1999. Registreret fra 2000 - 2005.

Brønderslev kommunale Skolevæsen.
Beretning 1912 - 1968.

Brøruphus Ungdomsskole 1949- / Brøruphus Efterskole.
Årsskrift 1967 - 1988. Registreret fra 1998 - 2008.

Budstikke fra Sorø Folkehøjskole (1888-) / Sorø Ungdomsskole 1927-.
1, 1901 - 1929.

Bygholm Landbrugsskole, Horsens 1956-.
Årsskrift 1958 – 2000. Registreret fra 2001 ff.

Bygmester-, Snedker- og Malerskolen ved Holbæk 1913-.
Meddelelser fra Elevforeningen 1922 - 1952.

Bælum Højskole 1885-1939 / Bælum Landbrugsskole 1939-1954 / Østhimmerlands Ungdomsskole 1954-.
Årsskrift 1932 - 1937 + 1955 - 1995. Registreret fra 1998 ff.

Børkop Højskole 1889- / IMB fra Børkop Højskole - Indre Missions Bibelskole.
1, 1910 – 88, 1997. Registreret fra 89, 1998 ff.

Børkop Realskole 1904-1967 / Børkop Realskole og Gauerslund Skole.
Årsskrift 1913 - 1927 + 1946 - 1969.

Bøvling Friskole 1877- / Bøvling Fri- og Idrætsefterskole.
Årsskrift 1984 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Båndet. Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød (1923-).
1, 1924 ff. Er registreret.

Baandet. Medlemsblad for Frederiksberg tekniske Skoles (1871-) Elevforening.
1, 1931 - 18, 1948.

Båndet. Organ for Ranum Seminariums (1848-) Elevforening.
1, 1926 – 44, 1970.

Baandet om Ondløse Højskole (1873-) / Baandet om Ondløse og Karise Højskoler (1869-).
1914 - 1922.

Båring Højskole, Asperup 1959–2008.
Årsskrift 1960 - 1970 + 1995 - 2002.

Calamus. Hellerup Seminarieblad (1953-).
1959 - 1966.

Cand. theol. C. S. Jacobsens Skole i Aalborg 1892-.
Efterretninger 1893 - 1938.

Caroline Wroblewskys Pigeskole, Kbh. 1818-1873 /  Frøken Løbners Skole 1873-1892 / Karen Kjærs Skole 1892-1919 / Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole 1919-1971 / Nørre Gymnasium 1971-.
Årsskrift 1873 - 1890 + 1897 - 1984.

Centrum. Østre Borgerdydskole, Kbh.
1, 1930 – 34, 1964.

Christianshavns Døttreskole, Kbh. 1799-.
Årsskrift 1873 – 1937. Registreret fra 1947 - 1988 + 1997 – 1999.

Christians Sogns Arbejdsstuer for arbejdsledige, Kbh. 1928- / Skolen for Arbejdsledige / Kofoeds Skole.
Årsskrift 1941 – 1987. Registreret fra 1988 ff.

C.L. Wolffsens Drengeinstitut. Kbh.
Beretning 1862 - 1885.

Den Classenske Legatskole, Kbh. 1793-.
Meddelelser 1900 – 1914.

Collegium. Skoleblad for Frederiksborg Statsskole.
1, 1943 - 34, 1975.

Commerciel. Udgivet af H.A. studerende ved Handelshøjskolen i Århus.
1, 1959 - 18, 1976.

Communicatio. Danmarks Farmaceutiske højskoles meddelelsesblad / Plexus. Tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole 1999-.
1970 – 1989 + 1992 - 1995. Registreret fra 1996 ff.

CSE. Organ for Christianshavns Skole (1865-).
1, 1942 - 12, 1953.

C.S.F. Organ for Christianshavns Skole (1865-).
1, 1930 - 5, 1935.

Dagmar Nielsens Pigeskole, Kbh. / K.F.U.M.´s Seminarieskole 1922-.
Årsberetning 1901 - 1921 + 1923 - 1937.

Dalum kommunale Skolevæsen.
Beretning 1949 - 1969.

Dalum lærlinge. Dalum Landbrugsskole, Odense 1886-.
Årsskrift 1902 ff. Er registreret.

Danebod Højskole, Als 1920-2002.
Årsskrift 1922 ff. Er registreret.

Danmarks Fiskerhøjskole, Esbjerg.
2, 1952 - 13, 1963.

Danmarks Ingeniørakademi / DIA, Kbh. 1957-.
Årsberetning 1967 - 1994. I 1995 fusioneret med DTH/DTU.

Danmarks Tekniske Højskole, Kbh. 1829-.
Meddelelser 1, 1955 – 17, 1971.

Dansk Friskoleforening 1886-.
Årsberetning 1888 – 1984. Registreret fra 1985 ff.

Dansk Højskoleforening 1878-.
Årsberetning 1, 1880 – 16, 1895.

Dansk Kunstflidsforening 1900- / Dansk Kunstflidsforening. Statsunderstøttet Læreanstalt / Kursus i Beskæftigelsesterapi og Arbejdsterapi 1933- / Dansk Kunstflidsforening og Institut for Haandarbejdsterapi 1936- / Dansk Kunstflidsforening og Skolen for Beskæftigelsesterapeuter 1949- /
Skolen for Beskæftigelsesterapeuter 1954- / Ergoterapeutskolen / Professionshøjskolen Metropol.
Årsberetning 1, 1901 – 1962 + 1993 - 1996

Dansk Skoleforening, Flensborg 1920-1961 / Dansk Skoleforening for Sydslesvig 1961-.
Årsberetning 1922 – 1940. Registreret fra 1940 ff.

Dansk Skoleforening i Argentina 1908- / Dansk Skoleforening for Tandil og Omegn.
Årsskrift 1908 – 1925.

Dansk Sløjdlærerskole 1886- / CVU København & Nordsjælland 2003- / Skolen for Materiel Design 2007- / Professionshøjskolen UCC 2009-.
Årsberetning 1918 – 1949.

Den danske Fjerkræskole 1957-1963 / Landboskolen ved Middelfart 1964-1970.
Årsskrift 1957 - 1969.

Det danske Selskabs Skole, Kbh. 1899-1911.
Årsskrift 1899 – 1910.

De danske Skomageres Fagskole, Kbh.
Beretning 1887 - 1957.

Den danske Uhrmagerskole, Kbh. 1889-.
Årsberetning og Regnskab 1918 - 1956.

Den danske Ungdomsskole i Højer 1951- / Højer Ungdomsskole / Højer Efterskole 2010-.
Årsskrift 1952 – 2000. Registreret fra 2001 ff.

Dekorationsskolen, Kbh. 1901- / Skolen for dansk Kunsthaandværk 1912-1937.
Årsberetning 1913 - 1937.

Delingsføreren. Idrætshøjskolen i Gerlev 1938-.
1, 1941 – 13, 1953.

Deutsche Schule Apenrade 1947- / Deutsche Privatschule Apenrade.
Jahresschrift 1979 – 2004.

Deutsche Schule, Hadersleben 1946-.
Jahresschrift 1987 – 1996. Registreret fra 2000 ff.

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig 1947-.
Jahresbericht 1962 – 2000. Registreret fra 2001 ff.

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, Åbenrå 1959-.
Jahresbericht 1961 - 1987 + 2000 – 2002.

Diplen. Herlufsholms Skole.
1909 - 1964.

Djursland Højskole, Lyngby 1897- / Djurslands Husmandsskole / Kalø Landboskole 1948- / Kaløskolerne.
Årsskrift 1911 – 2000. Registreret fra 2001 ff.

Domskolen / Vor Frue Skole, Kbh. 1209-1817 / Metropolitanskolen 1817- / Gefion Gymnasium 2010-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1777 ff. Er registreret.

Drabanten. Elevorgan for Aarhus Seminarium (1909-).
1958 - 1963.

Drenge-asylskolen, Kbh.
Beretning 1852 - 1876.

Dronninglund Gymnasium 1979-.
Årsskrift 1981 - 1993. Registreret fra 2006 ff.

Dronninglund Mellem- og Realskole 1909- / Dronninglund Realskole.
Beretning 1910 - 1959.

dsh-Nyt. Den Sociale Højskole i Århus (1957-).
1, 1974 - 13, 1986.

Duborg-Samfundet. Forening for tidligere Duborg-elever, tidligere undervisere på Duborg-Skolen og andre med interesse for Duborg-Skolen.
Årsskrift 1931 – 1949.

Dæmring. Seminaristerne paa Nørre Nissum Seminarium (1892-).
1, 1905 - 57, 1961.

Døckers kursus, 1879-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
Meddelelser / Årsskrift 1880 – 1921. Registreret fra 1921 – 1975.

Døtreskolen af 1881 i Kolding.
Skoleefterretninger 1889 – 1949.

Efterskoler.
Fortegnelse m.m. 1971 – 1994.

Efterslægten. Organ for Efterslægtselskabets Skole.
1, 1937 - 1946.

Efterslægtselskabets Skole, Kbh. 1786-1988 / Efterslægtselskabets Gymnasium 1988-1991 / HF-Centret Efterslægten 1991-.
Efterretninger / Årsskrift 1851 ff. Er registreret.

Egedesminde Efterskole i Nordgrønland 1928-.
Årsberetning 1928 - 1950.

Egmont Højskolen, Hou 1956-.
Årsskrift 1956 - 1972. Registreret fra 1992 ff.

Egå Efterskole 1921- / Egå Ungdoms Højskole 1970- / Egå-bogen.
Årsskrift 1926 - 2002.

Einar W. Friderichsens højere Pigeskole, Kbh.
Beretning 1902 - 1914.

Ekko. Organ for Haslev Seminariums (1905-) Elever.
1, 1938 - 34, 1970.

Eksamenskursus Lykeion 1898-. Sammenlagt med Kursus København i 1910.
Meddelelser 1900 - 1910.

Elbæk Friskole 1887-1906 / Elbæk Fri- og Efterskole 1906-1966 / Elbæk Efterskole 1967-.
Årsskrift 1918 – 1926 + 1952 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Elbæk Højskole / Elbæk Folkehøjskole 1979-2000.
Årsskrift 1906 - 1921 + 1979 - 1997.

Elbæk Lærerskole.
Årsskrift 1929 - 1940 + 1955 - 1978.

Elevforeningen KMR 1942-. Kirketorvets Mellem- og Realskole. Vejle / Damhaven, Kirketorvet, Klostergade, Vejle.
1, 1943 - 55, 1997. Registreret fra 56, 1998 ff.

Elevnyt. Ollerup delingsførere. Gymnastikhøjskolen i Ollerup (1920-).
1958 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Engelsholm Højskole, Bredsten 1940-.
Årsskrift 1940 – 2000. Registreret fra 2005 ff.

Eriksminde Friskole, Boulstrup 1865- / Eriksminde Friskole og Efterskole 1906- / Eriksminde Efterskole 1956-.
Årsskrift 1956 - 1988. Registreret fra 1991 ff.

Esbjerg kommunale Skolevæsen / Esbjerg Kommune. Skole- og Fritidsforvaltningen 1977-.
Beretning 1902 - 1987.

Esbjerg Realskole 1889-1907 / Esbjerg Gymnasium 1907-1919 / Esbjerg Statsskole 1920-.
Meddelelser / Årsskrift 1892 - 1974 + 1999 – 2002.

Esbjerg tekniske Skole 1883- / EUC Vest.
Årsberetning 1921 - 1960.

Esbjergenseren. Medlemsblad for Esbjergenser-Samfundet.
1, 1938 - 21, 1959.

F.A.C. Møllers Borgerskole 1843-1860 / Clausens Borgerskole 1860-1862 / Clausens Realskole 1863-1882 / Kjær og Lyngbyes Realskole 1883-1919 / Københavns kommunale Drengeskole i Ravnsborggade 1919-1923 / Sankt Annæ Vestre Skole 1923-1938 / De forenede Kirkeskoler, Sangskolen 1938-1953 / Københavns Kommunes Sangskole / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
Meddelelser / Årsskrift 1860 – 1881 + 1887 – 1919 + 1953 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

Fagskolen for Boghaandværk, Kbh. 1893-.
Beretning 1898 – 1941.

Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende, Kbh. 1906- / Dansk Teknologisk Institut / Teknologisk Institut 1999-.
Årsberetning 1907 - 1971. Registreret fra 1988 ff.

Fanny Christensens Skole / Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1888 - 1898 + 1904 - 1908.

Farum private Mellem- og Realskole / Farum private Realskole.
Beretning 1923 - 1958.

Faxe private Mellem- og Realskole / Faxe kommunale Skolevæsen 1948-
Beretning 1915 - 1969.

Ferlen. Elevblad for Aalborg Seminarium (1960-).
1965 - 1968.

Finn Tullinius´ Skole, Kbh. 1922-.
Meddelelser 1922 - 1938.

4. maj Kollegiet, Aalborg 1950-.
Årsskrift 1950 - 1972. Registreret fra 1992 ff.

Fjerritslev Gymnasium 1979-.
Årsskrift 1980 - 1994 + 1997 - 2000.

Fjordvang Ungdomsskole, Velling 1946- / Fjordvang Landboskole 1944-.
Årsskrift 1946 - 1969 + 1975 - 1989. Registreret fra 1994 - 2002.
 
Flemming Efterskole 1893-.
Årsskrift 1925 - 1982 + 1998 - 2009. Er registreret.

Flensborgs Latin- og Realskole / Flensburger Gelehrtenschule.
Program / Indbydelsesskrift 1801 – 1863.

Fnug. Skoleblad for Sct. Knuds Gymnasium, Odense (1853-).
1, 1941 - 24, 1964.

Folkehøjskoler.
Fortegnelse m.m. 1971 – 1993.

Folkelig dansk Realskole, Flensborg. Duborg-skolen 1920- / Duborg-skolen. Dansk gymnasium for Sydslesvig.
Beretning / Årsskrift 1922 - 1940 + 1948 – 1951 + 1962 - 2004.

Folkeskolen i Haderslev Amt.
Statistik 1933 - 1969.

Forberedelsesskolen, Nykøbing F.
Meddelelser 1927 - 1947.

Forberedelsesskolen i Horsens 1883-1949. Sammenlagt med Horsens private Real- og Forberedelsesskole i 1949.
Meddelelser 1875 - 1949.

Forberedelsesskolen i Randers 1905-.
Beretning 1905 - 1951.

Forberedelsesskolen til Aalborg Katedralskole 1871- / Klostermarksskolen.
Beretning 1876 - 1958.

De forenede Kirkeskoler, Kbh. 1864-1938 / De forenede Kirkeskoler. Sangskolen 1938-1953 / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
Efterretninger / Årsskrift 1864 – 1938 + 1953 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

De forenede Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge, Kbh. 1890- / Kommunens Belønnings- og Betalingsskole 1899- / Kommunens Mellem- og Realskole på Forchhammersvej 18 1912- / Forchhammersvejs og Vestervoldgades Skole, Vestervoldgade 98 1935 - 1937.
Meddelelser 1891 - 1908.

De forenede Kursus 1908-1921. Sammenslutning af Døckers kursus (1879-), Lang & Hjorts Kursus (1886-), Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København (1882-), Wedels Kursus og Eksamenskursus Lykeion (1898-).
Meddelelser 1908-1916.

De forenede Præliminærkusus, Linnesgade 22, Kbh. 1921-. Tidligere Døckers kursus (1879-) og Lang & Hjorts Kursus (1886-).
Meddelelser 1921 - 1960.

Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Drengeskole, Kbh. 1834- / Frederik Barfods Skole.
Beretning 1931 - 1945 + 1986 - 2007.

Foreningen ”Lyngby Elever”. Forening for elever og lærere ved Landboskolen ved Lyngby (1867-) og Grundtvigs Højskole (1856-).
Årsskrift 1897 – 1937.

Foreningen til Unge handelsmænds Uddannelse, Kbh. 1880-2001 / FUHU 2001-.
Beretning 1880 - 1985. Registreret fra 1988 ff.

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Handelshøjskolen i København 1880-1917 / Handelshøjskolen i København 1917-1932 / Den Handelsvidenskabelige Læreanstalt 1932-1939 / Handelshøjskolen i København 1939- / Copenhagen Business School.
Årsberetning 1881 – 1887. Registreret fra 1922 - 2006. Se også internettet.

Fortegnelse over Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 1890 – 1933 / Meddelelser vedrørende Folkeskolen, Seminarierne m.v. 1933 – 1943 / Meddelelser om Folkeskolen, Ungdomsundervisningen og Læreruddannelsen 1943 – 1959.

Fortsætteren. Organ for Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus (1900-).
1, 1935 - 31, 1967.

Forum. Skoleblad for Fredericia Gymnasium.
1, 1946 - 1963.

Fr. Friis´ Realskole, Kbh.
Indbydelsseskrift 1845 - 1857.

Fra Haslev Landbrugs- og Husholdningsskole 1904-.
1933 – 1970.

Fra Havet. Fiskerhøjskolen Snoghøj.
1, 1911 - 15, 1925.

Fredensborg Kommune- og Realskole 1906- / Fredensborg Skole.
Årsberetning 1946 - 1963.

Fredericia Realskole 1895-.
Beretning 1918 - 1939 + 1951 - 1987.

Fredericia Skolevæsen.
Beretning 1910 - 1973.

Fredericiæ Skole 1664-1818 / Det lærde undervisningsinstitut i Fredericia 1818-1872 / Fredericia Latin- og Realskole 1872-1903 / Fredericia Kommunale Højere Almenskole 1903-1940 / Fredericia Gymnasium 1940-1989 / Fredericia Amtsgymnasium og HF 1989-2007/ Fredericia Gymnasium 2007-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1872 - 1974. Registreret fra 1997 ff.

Frederiksberg Realskole 1881-1919 / Svanholm Forberedelsesskole 1919- /  Niels-Hjort Skolen 1926- / Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1933.
Meddelelser 1881 - 1934.

Frederiksberg Skolevæsen.
Beretning 1885 - 1941.

Frederiksberg tekniske Skole 1871- / TEC. Teknisk Erhvervsskole Center.
Årsberetning 1898 - 1984.

Frederiksborg Højskole, Hillerød 1895-1937 / Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1937-.
Årsskrift 1909 - 1999. Er registreret.

Frederiksborg lærde Skole 1630-1903 / Frederiksborg Statsskole 1903-1986 / Frederiksborg Gymnasium 1986- / Frederiksborg Gymnasium & HF.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1811 - 1996. Registreret fra 2003 ff.

Frederiksborg Slotssogns Skolevæsen.
Beretning 1941 - 1965.

Frederikshavn kommunale Gymnasium 1947- / Frederikshavn Gymnasium og HF.
Årsskrift 1948 - 1972. Registreret fra 1989 - 2005.

Frederikshavn kommunale Skolevæsen.
Beretning 1921 - 1977.

Frederikssund kommunale Skolevæsen.
Beretning 1939 - 1956.

Frederikssund Private Realskole 1889-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1893 – 1979.

Frijsenborgegnens Ungdomsskole, Hammel 1949- / Frijsenborg Efterskole 2007-.
Årsskrift 1956 - 1971.

Frikvarter. Viborg private Realskole (1890-).
1, 1952 - 22, 1974.

Frikvarteret. Roskilde Private Realskole for Piger og Drenge (1875-).
1940 - 1962.

Frisk Syn. Odense Malerskoles Elevforening.
1934 - 1987.

Friskole for Pigebørn, Kbh. 1833- / Friskole for Døttre af Handelsklassen og Embedsstanden / Døttreskolen til Frederik den Sjettes Minde / Camilla Whittes højere Pigeskole og Børnehave 1839-.
Beretning 1834 – 1919.

Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro, Kbh. 1805- og den jødiske pigeskole, Carolineskolen 1810- / Carolineskolen, Jødisk Fællesskole 1945-.
Beretning 1902 – 1942.

Frk. A. Krags Skole 1866- / Fredericia Døtreskole 1913-.
Meddelelser 1913 - 1941.

Frk. Henny Algreen Ussings Pogeskole 1899- / Holte højere Almenskole 1914- / Holte Gymnasium 1932-1996.
Meddelelser 1914 - 1931. Registreret fra 1932 - 1987.

Frk. J. Sachmann´s Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1885 – 1916.

Frk. Jessens Drenge Forberedelsesskole, Kbh. 1858-1889 / J.V. Jessens Latin- og Realskole 1889-1898 / Industribygningens Latin- og Realskole 1899-1904 / Henrik Madsens Latin- og Realskole 1904-1919 / Sankt Jørgens Gymnasium 1919-1991.
Årsskrift 1881 – 1991.

Frk. L. Engelhardts Skole, Kbh. 1881-1919 / Rysensteen Gymnasium 1919-.
Årsskrift 1886 - 1998.

Frk. L. Wintelers Skole, Odense 1853-1920 / Sct. Knuds Gymnasium 1920- / Sct. Knuds Gymnasium og HF-kursus.
Årsskrift 1891 - 1993.

Frk. Storms Forberedelsesskole for Drenge, Kbh. 1879-1901 / Feilbergs Forberedelsesskole for Drenge 1902-1930.
Beretning 1898 - 1930.

Frk. Westergaards Institut / Frk. Westergaards Skole, Kbh.
Meddelelser 1858 - 1877.

Frkn. Helms Skole, Korsør 1865- / Helms Skole 1967-.
Årsskrift 1915 – 1927 + 1970 – 1983 + 1989 - 2000.

Frkn. M. og C. Grundtvigs Privatskole, Kbh.
Meddelelser 1907 - 1911.

Frkn. Schou og Trolles Skole 1882-1906 / Hellerup højere Pigeskole 1906-1919 / Hellerupgaard Gymnasium 1919-1926 / Gentofte Statsskole 1926-1986 / Gentofte Gymnasium 1986-1988 / Gentofte HF 1988-.
Årsskrift 1895 – 2004.

Fru K. Busse´s Privatskole, Hellerup 1917- / Busses Skole 1969-.
Årsberetning 1931- 1971.

Fru Lundings Forberedelsesskole, Kbh.
Meddelelser 1881 - 1906.

Fru Seidelins og Kand. Andersens Pigeskole, Aalborg 1886- / Alborg højere Pigeskole / Elisabeth Brøndsteds Skole / Skipper Clement Skolen 1973-.
Beretning 1887 - 1955.

Frøbels Børnehave-Kursus for unge Piger 1885- / Frøbel-Højskolen 1906- / Frøbel-Seminariet / Roskilde Pædagogseminarium, CVU Sjælland 2004- / University College Sjælland 2008-.
Årsberetning 1906 - 1948.

Frøken A. Rørbyes højere Pigeskole, Kbh.
Beretning 1875 – 1895.

Frøken Schmidts Skole, Odense 1924- / Fyns Studenterkursus. Statskursus 1938- / Fyns Studenter og HF-Kursus 1981- / Fyns HF-kursus 2001-.
Årsskrift 1938 - 1940 + 1943 - 1972 + 1987 - 1999.

Frøknerne Branners Skole, Slagelse 1881- / Slagelse private Mellem- og Realskole 1907- / Slagelse private Realskole / Dyhrs Skole 1971-.
Årsberetning 1890 - 1991.

Frøknerne H. og N. Gedes Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1877 - 1886.

Frøknerne Smiths Pigeskole, Kbh. 1820- / H. Smiths Skole 1820-1889.
Meddelelser 1878 - 1889.

Fyns Amtskommunes Ny Gymnasium, Odense 1978- / Tornbjerg gymnasium.
Årsskrift 1980 - 1988. Registreret fra 1998 - 2005.

Fyns Stifts Husmandsskole, Odense 1908- / Nordisk Landboskole 1963- / Nordisk Landbrugsakademi 1999-.
Årsskrift 1910 – 1997.

Det Fynske Musikkonservatorium 1929-.
Beretning 1938 - 1939 + 1948 - 1998.

Færgemans Handelsskole 1901-1953 / Aalborg Handelskole 1957-.
Skoleplan 1923 - 1953. Registreret fra 1988 ff.

Færøernes Skolevæsen / Føroya Skúli.
Beretning / Frágreiðing 1955 – 1979.

Faaborg Gymnasium 1979-.
Årsskrift 1979 - 1999.

Fåborg Realskole / Fåborg kommunale Skolevæsen.
Meddelelser 1909 - 1919 + 1937 - 1963.

Faarevejle Fri- og Efterskole 1903-.
Årsskrift 1915 - 1919 + 1928 - 1935 + 1948 - 1964.

Faarevejle Højskole. Indre Missions Højskole i Faarevejle 1907- / Odsherreds Efterskole 1972-.
Program / Årsskrift 1908 – 1947 + 1990 – 2001.

G. A. Hagemanns Kollegium 1908-.
Årsskrift 1908 – 1968. Registreret fra 2001 ff.

G. Andersens Realskole, Svendborg 1893- / Haahrs Skole 1917-.
Årsskrift 1903 - 1913 + 1917 - 1943. Registreret fra 1991 ff.

Galtrup Højskole, Mors 1864- / Galtrup Efterskole 1879- / Morsø Ungdomsskole 1964-1982 / Galtrup Efterskole.
Årsskrift 1913 - 1997. Registreret fra 1999 ff.

Gammelholms Forberedelsesskole for Drenge, Kbh. / Gammelholms Latin- og Realskole 1872-1909.
Meddelelser 1875-1909. Er registreret.

garrulitas. Organ for Gentofte Statsskole.
1, 1935 - 24, 1958 + 31, 1965 - 34, 1969.

Gartnerskolen Søhus, Odense 1955-2004 / Dalum UddannelsesCenter, College of Food and Technology 2004-2008 / Kold College 2008-.
Årsskrift 1956 - 1991. Registreret fra 1992 ff.

Gennemtræk. Gedved Seminariums (1862-) Elevblad.
1957 - 1969.

Gerlev Idrætshøjskole 1938-.
Årsskrift 1957 – 1999.

Gistrup Højskole, Himmerland 1891-1928 / Tølløse Højskole 1928-1986 / Tølløse Privat- og Efterskole / Baptisternes Skoler i Tølløse.
Årsskrift 1914 – 1970. Registreret fra 1971 ff.

Gjallar-Hornet. Udgivet af eleverne på Jelling Statsseminarium 1841-.
1909 - 1967.

Gjedved Budstikke / Gjedved Friseminarium 1862-1962 /Gedved Statsseminarium 1962-.
Årsskrift 1898 – 1989.

Gjentofte Kommunes Offentlige Skolevæsen / Gentofte Kommunes Skolevæsen 1939-.
Beretning 1913 - 1939 + 1971 - 1977.

Gladsaxe Gymnasium 1956- / Gladsaxe Gymnasium & HF.
Årsberetning 1957 - 1972 + 1989 - 2005.

Glamsbjerg Friskole 1898- / Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1905-.
Årsskrift 1911 - 1988. Registreret fra 1998 - 2008.

Glenten. Organ for Nykøbing F. Katedralskole.
3, 1959 - 14, 1970 + 1990 - 1993 + 1999.

Glumsø private Mellem- og Realskole 1914-1964.
Årsberetning 1932 - 1950.

Glückstadt Gelehrtenschule.
Program 1818 – 1863.

Gnisten. Elevblad for Slagelse Gymnasium.
1, 1935 - 39, 1972 + 1989 - 2007.

Gnisten. Justitsraad Møllers Handelshøjskoles (1875-) Elevforening.
1, 1939 - 14, 1952.

Godthaabs Seminarium 1847- / Godthaab Seminarium og Højskole / Godthaab Seminarium, Højskole og Efterskole / Godthaab Seminarium, Realskole og Efterskole.
Årsberetning 1908 – 1950.

Gossip. Organ for elever på Kalundborg Gymnasium.
1, 1960 - 14, 1978.

Den Grafiske Højskole, Kbh. 1943-2008 / Mediehøjskolen 2008-.
Årsberetning 1943 - 1958. Registreret fra 2005 ff.

Gratistskolen, Kbh. / Den Holckiske Gratistskole 1776-1899.
Efterretninger 1863 + 1888 - 1899.

Grenaa Gymnasium 1961- / Grenaa Gymnasium & HF.
Beretning 1961 - 1989. Registreret fra 1992 - 2007.

Grenaa kommunale Skolevæsen.
Beretning 1912 - 1974.

Grindsted Gymnasium 1961- / Grindsted Gymnasium og HF-Kursus.
Årsskrift 1961 - 1978. Registreret fra 1991 - 2008.

Grindsted Realskole 1902- / Grindsted Kost- og Realskole / Grindsted Privatskole.
Meddelelser / Årsskrift 1923 – 1990.

Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Foreningen af Frederiksborgelever 1952-1975. Fortsættes som Frederiksborgbladet 1976-2002 og FF-bladet 2003-.
1, 1952 - 71, 1975. Registreret fra 131, 1992 ff.

Gry. Elevblad for Luthersk Missionsforenings Efterskole i Løgumkloster (1951-) / Løgumkloster Efterskole.
1, 1953 - 47, 1998. Registreret fra 1998 ff.

Grüners Handelsakademi, Kbh. 1843-.
Meddelelser 1844 – 1914.

Gråsten Husholdningsskole.
Årsskrift 1934 – 1987.

Gråsten Landbrugsskole 1924-.
Årsskrift 1925 ff. Er registreret.

Gudenådalens Ungdomsskole, Ulstrup 1948-.
Årsskrift 1950 - 1988 + 1998 ff . Er registereret.

Guldhornet. Organ for Tønder Statsskole (1920-).
1, 1927 - 43, 1970.

Gunnar Jørgensens Skole, Hellerup 1936-2006.
Beretning 1936 - 1994.

Gylling Friskole 1865- / Gylling Efterskole 1967-.
Årsskrift 1944 - 1991. Registreret fra 1998 ff.

Gymnasiehåndbogen. Håndbog for gymnasieelever og studenterkursister.
1972 - 1988. Registreret fra 1991 ff.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1920-.
Årsskrift 1920 ff. Er registreret.

Gymnastikhøjskolen ved Viborg 1951- / Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg 1997-.
Årsskrift 1952 – 1997. Registreret fra 1999 ff.

Gørlev Idrætsefterskole 1986-.
Årsskrift 1989 - 1992. Registreret fra 1993 ff.

Gaardbroderen / Studentergaarden (1923-). Meddelelser fra Gaardbrodersamfundet.
1930 - 1967.

H. Adlers Fællesskole, Kbh. 1893-1919 / Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1919-1992 / Sortedamskolen 1992-.
Meddelelser 1893 – 1988 + 1991 – 1994 + 2003 – 2005.

Haderslev Haandværkerforenings tekniske Skole / EUC Syd.
Årsberetning 1920 - 1959.

Haderlev kommunale Skolevæsen.
Beretning 1922 - 1973.

Haderslev lærde Skole 1567-1863 / Haderslev Katedralskole 1920-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1829 – 1863 + 1921 – 2006.

Haderslev Læreres Skole, Kbh. 1864-1890.
Efterretninger / Indbydelsesskrift 1864 – 1890.

Haderslev-Samfundets årsskrift. Forening for tidligere elever ved Haderslev Katedralskole 1930-.
1934 – 1992. Er registreret.

Haderslev Statsseminarium 1920- / Haderslev Seminarium / CVU Sønderjylland, Haderslev Seminarium 2002-2008 / University College Syd, Haderslev 2008-.
Meddelelser / Årsskrift 1920 - 1969.

Hadsten Bogen. Hadsten Højskole (1876-).
Årsskrift 1908 - 1973 + 1997 - 2006.

Hadsten Husholdningsskole 1923- / Linieskolen.
Årsskrift 1924 - 1972 + 1991 – 1992.

Halvorsminde Ungdomsskole, Hjørring 1903-.
Årsskrift 1935 ff. Er registreret.

Hammerum Fri- og Efterskole, Herning 1959- / Hammerum Efterskole.
Årsskrift 1960 - 1964 + 1973 - 1986.

Hammerum Havebrugsskole, Herning 1928- / Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole 1938- / Hammerum Landbrugsskole og Tekstil- og Sundhedsskole / Agroskolen. Borris-Hammerum-Kongensgaard 1999-.
Årsskrift 1939 – 1999. Registreret fra 2000 ff.

Han Herreders Ungdomsskole, Fjerritslev 1959-.
Årsskrift 1960 - 1993. Registreret fra 1996 - 2008.

Handelsforeningens aftenskole 1865- / Den jydske Handelshøjskole 1905- / Handelshøjskolen i Århus 1939-2007 / Handelshøjskolen, Århus Universitet / Aarhus School of Business, University of Aarhus / ASB 2007-.
Årsberetning 1904 – 1925. Registreret fra 1949 – 2000.

Handelsforeningens aftenskole 1865- / Jyllands Handelsakademi, Aarhus / Den Jydske Handelshøjskole 1905- / Århus Købmandsskole.
Årsberetning 1894 – 1970.

Handelskursus for Damer. Oprettet af Lærere ved de Brockske Handelsskoler, Kbh.
Beretning 1889 - 1906.

Haraldsborg Elevblad. Haraldsborg Husholdningsskole, Roskilde 1910-1954.
1, 1918 - 37, 1954.

Hardsyssel Ungdomsskole, Struer 1970- / Hardsyssel Efterskole.
Årsskrift 1971 – 1997. Registreret fra 1998 ff.

Haslev Haslev Borger- og Realskole / Haslev kommunale Skolevæsen 1959-.
Beretning 1933 - 1979.

Haslev Gymnasium 1914- / Haslev Gymnasium & HF.
Beretning / Årsskrift 1914 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Haslev Højskole. Indre Missions Højskole 1891-1987 / Haslev Idrætsefterskole 1987-.
Årsskrift 1, 1912 – 1985 + 1998 ff. Er registreret.

Haslev Landbrugsskole 1904-1907 / Haslev Landbrugs- og Husholdningsskole 1907-1970 / Haslev Efterskole 1970-2006 / Sydøstsjællands Idrætsefterskole 2006-.
Årsskrift 1916 – 1922 + 1945 – 1969. Registreret fra 1988 ff.

Haslev Seminarium. Indre Missions Seminarium i Haslev 1905-2001 / CVU Sjælland, Haslev Seminarium 2001-2010 / University College Sjælland, Læreruddannelsen Haslev.
Årsskrift 1907 – 2000. Registreret fra 2002 ff.

Haslevbladet. Fællesblad for Højskolen, Landbrugsskolen og Den Udvidede Højskole.
1933 - 1938.

Hasleviana. Medlemsblad for Haslevianersamfundet. Sammenslutning af gamle Elever og Lærere fra Haslev Gymnasium (1914-).
1, 1935 - 1936 + 1940 - 36, 1976.

Hasseris Gymnasium 1970-.
Årsskrift 1970 - 2004.

Hauchs Latin- og Realskole, Kbh. 1872-1890.
Meddelelser 1873 – 1890.

Heimskringla. Udgivet af Eleverne på Haderslev Statsseminarium 1920-.
1922 - 1947.

Hellebjerg Idrætsungdomsskole 1958-.
Årsskrift 1959 - 1981.

Hellebjerg nyt. Hellebjerg Idrætsungdomsskole 1958-.
1982 - 1990. Registreret fra 1999 - 2004.

Helleneren. Udgivet af eleverne på Nr. Nissum Seminarium (1892-).
1959 - 1967.

Hellerup Latin- og Realskole 1894-1903 / Hellerup Gymnasium 1903-1919 / Gammel Hellerup Gymnasium 1919-.
Meddelelser / Årsskrift 1897 - 2004.

Helsinge Gymnasium / Gribskov Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1984 - 2005.

Helsingør Aften- og Ungdomsskole.
Beretning 1945 - 1965.

Helsingør Borger- og Friskole / Helsingør Folkeskole 1917-/ Helsingør kommunale Skolevæsen 1962-.
Beretning 1896 - 1980.

Helsingør klosters Skole 1430-1839 / Helsingørs videnskabelige Realskole 1839-1856 / Helsingørs høiere Realskole 1856-1883 / Helsingør Latin- og Realskole 1883-1903 / Helsingør kommunes højere Almenskole 1903-1947 / Helsingør Gymnasium 1947-1979 / Espergærde Amtsgymnasium 1980- / Espergærde Gymnasium og HF 1986-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1778 – 1971 + 1988 – 1990 + 2000 – 2006. Er registreret.

Helsingør tekniske Skole 1825- / Helsingør tekniske Skole 1825- og Helsingør Maskinistskole 1895- / Helsingør tekniske Selskabs Skoler.
Årsberetning 1878 - 1913 + 1941 - 1968.

Helsingørs Søndagsskole.
Beretning 1841 - 1883.

Herlev Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1963 - 1985.

Herlev Statsskole 1974- / Herlev Gymnasium 1986-.
Årbog 1976 - 1984. Registeret fra 2002 - 2008.

Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianersamfundet (1850-). Forening for tidligere elever ved Herlufsholms Skole.
1, 1923 -1997. Registreret fra 76, 1998 ff.

Herlufsholms kommunale Skolevæsen.
Beretning 1955 - 1966.

Herlufholms Skole og Opdragelsesanstalt 1565- / Herlufsholms skole.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1852 - 1975. Er registreret.

Herning højere Almenskole 1923- / Herning Gymnasium.
Skoleefterretninger 1924 - 1972 + 1989 - 2002.

Herning Højskole 1961-2007.
Årsskrift 1963 - 1999.

Herning kommunale Skolevæsen.
Beretning 1957 - 1971 + 1988 - 1997.

Heureka. Horsens Statsskoles (1532-) Skoleblad.
1, 1937 - 29, 1969.

Hillerød Kommuneskole / Hillerød Købstads Skolevæsen / Hillerød kommunale Skolevæsen.
Beretning 1935 - 1973. Er registreret.

En hilsen fra Sydvestjyllands Efterskole 1975- / Sydvestjyllands Efterskole.
1975 - 1989. Registreret fra 1998 ff.

Himmerlands Ungdomsskole, Haubro 1920-.
Årsskrift 1924 - 1997. Er registreret.

Hindholm Højskole 1852- / Hindholm Kost- og Realskole 1916-1975 / Hindholm Privatskole 1975-.
Meddelelser / Årsskrift 1853 - 1871 + 1909 - 1914 + 1917 - 1950 + 1960 - 1973. Registreret fra 1993 ff.

Hjemly Fri- og Efterskole, Hillerslev 1889-.
Årsskrift 1948 ff. Er registreret.

Hjørlunde Højskole, Slangerup 1880-1917.
Årsskrift 1906 - 1924.

Hjørring Kommuneskole / Hjørring kommunale Skolevæsen.
Beretning 1900 - 1965.

Hjørring Realskole 1872-1903 / Hjørring Gymnasium 1903-.
Efterretninger / Årsskrift 1872 – 1973.

Hjørring Seminarium 1904-1917.
Meddelelser 1906 - 1915.

Hjørring Seminarium 1957- / CVU Nordjylland, Hjørring Seminarium / University College Nordjylland, Læreruddannelsen Hjørring.
Årsskrift 1960 - 1970.

Hobro Gymnasium 1961- / Hobro Gymnasium og HF-Kursus / Mariagerfjord Gymnasium 2008-.
Årsberetning 1961 - 1992.

Hobro kommunale Skolevæsen.
Beretning 1947 - 1967.

Holbæk Husholdningsskole.
Årsskrift 1924 - 1963.

Holbæk Købstads Skolevæsen / Holbæk Sogns Skolevæsen / Holbæk kommunale Skolevæsen.
Beretning 1904 - 1984.

Holstebro Gymnasium 1963- / Holstebro Gymnasium & HF-kursus.
Årsskrift 1963 - 2003.

Holstebro kommunale Skolevæsen.
Beretning 1925 - 1971.

Holstebro Tekniske Skole 1891-.
Beretning 1901 - 1937.

Holstebro Ungdomsskole "Lægaarden" / Idrætsefterskolen Lægaarden 2005-
Årsskrift 1, 1945 - 1967.

Holsted Efterskole 1893- / Sydjydsk Ungdomskostskole 1946-.
Årsskrift 1929 - 1943 + 1947 - 1966.

Hoptrup Højskole. Indre Missions Højskole, Haderslev 1920-2003 / Hoptrup Efterskole 2005-.
1, 1920 – 82, 2003.

Horne Højskole. Indre Missions Højskole 1891-1954 / Horne Høj- og Efterskole 1954-1967 / Horne Ungdomsskole 1967-1970 / Horne Efterskole 1970-.
1, 1913 – 54, 1965.

Horne nyt. Horne Ungdomsskole 1967-.
1970 – 2004.

Horsens Haandværkerforenings tekniske Skole 1857- / Horsens Tekniske Skole.
Årsberetning 1875 – 1969.

Horsens Kvindeseminarium 1878-1918.
Meddelelser 1902 - 1917.

Horsens lærde Skole 1532- / Horsens Latinskole / Horsens Statsskole 1903-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1829 – 1994.

Horsens private Realskole 1870- / Horsens private Real- og Forberedelsesskole 1949- / Hulvej Skole 1973-.
Beretning 1872 - 1971.

Horsens Skolevæsen.
Beretning 1902 - 1923 + 1946 - 1955.

Horslunde Realskole 1895-.
Meddelelser 1897 - 1918 + 1940 - 1944.

Hovedgård Realskole, Horsens 1900-.
Beretning 1917 - 1938.

Hovedområdet. Månedsblad for det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet / Lektionskatalog.
1, 1971 - 33, 2003. Er registreret.

Hoven Ungdomsskole.
Julehilsen 1964 - 1983. Registreret fra 1991 - 2000.

H.u.H.-Bladet / Haslev Udvidede Højskole (1916-2010).
1, 1933 - 1996. Registreret fra 1998 ff.

Hurup Realskole.
Beretning 1906 - 1963.

Husflids- og Sløjdskolen i Askov, Vejen 1886- / Askov Sløjdlærerskole / Sløjdhøjskolen, Esbjerg 1975-.
Årsskrift 1921 – 1963.

Husholdningsbladet fra Klejsgaard. Klejsgaard Husholdningsskole, Strib 1933- / Landbokvindernes Fagskole på Klejsgaard.
1937 - 1942.

Husumer Gelehrtenschule.
Program 1763 – 1850.

Hvidovre kommunale Skolevæsen.
Beretning 1943 - 1955.

Høng Eksamenskursus 1902-.
Beretning 1905 - 1943.

Høng Højskole 1864/1866- / Høng Højskole og Husmandsskole 1925- / Høng Efterskole, Høng Husmandsskole og Høng Højskole.
Årsskrift 1897 - 2005.

Høng Landbrugsskole 1903-1926 / Vestsjællands Landbrugsskole 1927-1952 / Høng Landbrugsskole og Høng Husholdningsskole 1953- / Landbrugsskolen Sjælland: Høng, Lyngby 2005-.
Årsskrift 1907 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Høng Mellem- og Realskole 1904-.
Beretning 1909 - 1920 + 1926 - 1950.

Høng Privatskole 1898-.
Årsskrift 1988 - 1990. Registreret fra 1997 ff.

Høng Realskole og Eksamenskursus.
Årskrift 1932 - 1965.

Høng-Samfundet. Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole. Forening af tidligere elever og ansatte ved Høng Gymnasium.
Årsskrift 1945 – 2000. Registreret fra 2001 ff.

Høng Studenterkursus / Høng Gymnasium 1913-.
Beretning 1942 - 1969.

Hørby Ungdomsskole 1972-.
Årsskrift 1974 - 1989. Registreret fra 2000 ff.

Hørsholm kommunale Skolevæsen.
Beretning 1924 - 1965.

Haandarbejdets Fremmes Skole, Kbh. / Textilskolen.
Årsberetning 1943 - 1960.

Haandbog for Studenter / Studenterhåndbog for Københavns Universitet / Studenterhåndbogen.
1893 – 2001. Registreret fra 2002 ff.

Haandbog for Studenter ved Aarhus Universitet / Aarhus Universitets Studenter-Haandbog / Studenter Håndbogen. Århus Studenternes håndbog.
1934 – 2002. Er registreret.

Haandværker- og Industriforeningens tekniske Skole i Slagelse.
Årsberetning 1878 - 1939.

Haandværkerafdelingen ved Haslev Højskole 1897-1922 / Haandværkerhøjskolen i Haslev 1922- 1965 / Haandværkerhøjskolen og Teknikum i Haslev 1965 - 1972 / Haslev Teknikum 1973- / Haslev tekniske Skole.
Årsskrift 1897 - 1899 + 1903 - 1919 + 1926 – 1984.

Håndværkerskolen i Sønderborg / Sønderborg tekniske Skole 1939-1989.
Årsskrift 1943 - 1952.

I. Ingwersen og H. Ellbrechts Skole, Kbh.
Årsskrift 1907 – 1935.

I. Wedersøes Skole, Kbh.
Årsberetning 1879 - 1894.

Ida Holsts Realskole, Svendborg 1880- / Ida Holsts Skole 1996-.
Beretning 1895 - 1925 + 1946 - 1967.

Idrætshøjskolen Århus 1970-.
Årsskrift 1971 - 1986.

Idrætshøjskolen i Sønderborg 1952-.
Årsskrift 1954 - 2000.

I.H.S.-Bladet. Den Internationale Højskoles (1921-) Elevforening, Helsingør.
1, 1930 - 28, 1958.

Indre Missions Seminarium i Nørre Nissum / Nørre Nissum Seminarium 1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969- / CVU Midt-Vest, Nørre Nissum Seminarium og HF / VIA University College, Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
Meddelelser / Årsskrift 1893 - 1953.

Ingeborg Helms' Skole i Hellerup 1906- / Aurehøj Statsgymnasium, Gentofte 1919- / Aurehøj Amtsgymnasium 1986- / Aurehøj Gymnasium 2004-.
Årsberetning 1907 - 1984. Registreret fra 2002 - 2008.

Ingeniørhøjskolen. Horsens Teknikum 1915- / Vitus Bering Danmark 2001-.
Beretning 1962 - 1990.

Ingrid Jespersens Skole, Kbh. 1894-.
Meddelelser 1898 – 1975. Er Registreret.

International. Den Internationale Højskoles (1921-) Elevforening, Helsingør.
1959 - 1967.

The International People's College, Elsinore 1921-.
Annual 1955 - 1957.

Den Internationale Højskole, Helsingør 1921-.
Jahresschrift. Årsskrift. Annual 1925 - 1929.

J. Borups Læreanstalt. Videregaaende Undervisning for ikke-studerede Herrer og Damer 1891 – 1916 / Borups Højskole, Kbh. 1916-.
Meddelelser / Årsskrift 1915 – 1940. Er registreret.

J.H.Teisens højere Pigeskole, Kbh. 1888-.
Meddelelser 1888 – 1907.

J.H.G Bladet. Den jydske Handelshøjskoles Handelsgymnasium, Aarhus.
1941 - 1947.

J. Leerbech og S. Milos pigeskole, Kbh. 1878-1919 / H.C. Ørsteds Vej Pigeskole 1919- / Mellem- og Realskolen for Piger på H.C. Ørsteds Vej. Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1934.
Årsberetning 1902 - 1923.

J. M. Hertz's Forberedelsesskole for Drenge, Kbh.
Årsberetning 1895 - 1904.

Jelling-Samfundet. Jelling Statsseminarium.
Årsskrift 1927 – 2000. Registreret fra 2000 ff.

Jelling Statsseminarium 1841-2002 / CVU Jelling 2002- / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling.
Årsberetning 1880 - 1964.

Johannesskolen, Frederiksberg 1910-.
Årsskrift 1911 - 2006.

Johannesskolen, Hillerød.
Årsskrift 1988 - 1992. Registreret fra 1998 ff.

Jomfru Starckes Pigeinstitut, Århus 1824- / Elise Smiths Højere Pigeskole 1824-1934 / Elise Smiths Skole.
Årsskrift 1898 – 1955 + 2001 - 2005.

Jonstrupbogen. Udgivet af Jonstrupsamfundet. Jonstrup Seminarium (1808-1992).
Årsskrift 1923 – 1974 + 1977.

Journalistkursus ved Aarhus Universitet 1946-1962 / Danmarks Journalisthøjskole 1962-2008 / Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008-
Beretning 1947 – 1957. Registreret fra 1962 ff.

Julianehåb Efterskole.
Beretning 1934 – 1950.

Justitsraad Møllers Handelsskole 1875-1953 / Aalborg Handelskole 1957-.
Skoleplan og årsberetning 1885 - 1953. Registreret fra 1988 ff.

Jyderup Realskole 1894- / Jyderup Privatskole 1982-2006.
Årsskrift 1906 - 1964.

Jydsk Børnehave-Seminarium, Århus 1932- / Jydsk Pædagog-Seminarium.
Årsskrift 1965 - 1973.

Jydsk Teknologisk Institut, Århus 1943-1989 / Dansk Teknologisk Institut / Teknologisk Institut 1999-.
Årsberetning 1944 - 1982. Registreret fra 1988 ff.

Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten 1928-.
Årsskrift 1929 - 1939.

Den Jyske Idrætsskole 1942- / Vejle Idrætshøjskole 1998-.
Årsskrift 1944 – 2006.

Det Jyske Musikkonservatorium, Århus 1927-.
Årsberetning 1955 - 1997.

K. Thejlls højere Pigeskole / Østerbros højere Pigeskole (Frk. Kochs Skole) 1915-1919 / Københavns Kommunes Pigeskole i Rosenvænget 1919-1927 / Holsteingades Kommuneskoles Mellemskole 1927-1929.
Meddelelser 1903 - 1918.

Kakaduen. Organ for Nykøbing Mors Gymnasium.
1, 1952 - 19, 1970.

Kalundborg Gymnasium 1957- / Kalundborg Gymnasium og HF.
Årsskrift 1957 - 2007.

Kalundborg Købstads Skolevæsen / Kalundborg Kommunes Skolevæsen 1969-
Beretning 1926 - 1975.

Karise Højskole 1869-1924.
Årsskrift 1915 - 1918.

Kerteminde Borger- og Realskole 1902- / Kerteminde Skole.
Meddelelser 1916 - 1917 +  1933 - 1967.

Kerteminde Folkehøjskole 1908–2005 / Den danske Husflidshøjskole, Kerteminde 1951- / Seminariet for Kunst og Håndværk / Kerteminde Højskole.
Årsskrift 1913 – 1947 + 1953 - 2003.

Kertemindeegnens Ungdomsskole 1959- / Kerteminde Efterskole 2001-.
Årsskrift 1960 - 1970.

KFUMs Seminariesamfund.
1, 1929 – 1971.

KFUMs Seminarium 1919-. Program for Frederiksberg Seminarium og Hellerup Seminarium (1953-).
Meddelelser / Program 1923 – 1965.

Det Kgl. Vajsenhus, Kbh. 1727-.
Årsskrift 1870 – 1988. Registreret fra 1990 ff.

Kieler Gelehrtenschule.
Program 1816 – 1863.

Kiels Universitet.
Program 1772 – 1863.

Kirkegaards Skole, Århus / Kirkegaards Realskole 1908- / Frederiksbjerg Realskole 1932-1935.
Meddelelser 1897 – 1934.

Kirstine Seligmanns Skole, Vejle 1882-.
Meddelelser 1892 - 1960 + 1980 - 1988.

Kjellerup Mellem- og Realskole 1887-.
Meddelelser 1914 - 1950.

Kjærgård Landbrugsskole, Bramming 1949- / Kjærgaard Landbrugs- og Husholdningsskole.
Årsskrift 1950 ff. Er registreret.

Klank Højskole, Galten 1868- / Klank Højskole og Efterskole / Klank Efterskole 1939-.
Årsskrift 1907 – 1971.

Klassebladet Tokanten. Organ for Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1908-.
1, 1950 - 15, 1965.

Klejsgaard-Bladet. Klejsgaard Husholdningsskole, Strib (1933-).
1951 - 1955.

Kolding kommunale Skolevæsen.
Beretning 1927 - 1991.

Kolding Købmandsskole. Sydjyllands Handelshøjskole 1888-2002 / IBC. International Business College 2002-.
Beretning 1927 - 1939.

Kolding lærde Skole 1542-1856 / Vejle Amts højere Realskole 1856-1880 / Kolding Latin- og Realskole 1880-1903 / Kolding højere Almenskole 1903-1948 / Kolding Gymnasium 1948-1973 / Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus 1973- / Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB World School 2007-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1732 - 1985. Registreret fra 2001 ff.

Kolding Seminarium 1952-1992.
Årsskrift 1962 - 1970.

Kolt Efterskole, Hasselager / Kolt Ældrehøjskole / Kolt Seniorhøjskole 1971-2011.
Årsskrift 1947 - 1988.

De kommunale Fortsættelseskursus 1897-1923 / Københavns Kommunes Aftenskole 1943-1952 / Københavns Kommunes Aftenskole og Aftenhøjskole 1952-1978 / Københavns Kommunes Aftenskole 1978-1990.
Årsskrift 1953 – 1961.

Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn 1754- / Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet 1771- / Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster 1814- / Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 1968-.
Beretning 1888 – 1985. Registreret fra 1986 ff.

Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen, Kbh. 1753-1918 / Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse 1918-2004.
Efterretninger 1875 – 1964.

Den Kongelige Tandlægehøjskole i Århus 1958- / Århus Tandlægehøjskole / Århus Tandlægeskole / Tandlægeskolen, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet 1992-.
Beretning 1958 – 1991.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858-2007 / Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet 2007-.
Beretning 1858 – 2001.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858-2007 / Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet 2007-.
Årsskrift 1917 – 1980. Er registreret.

Kongensgård Landbrugsskole, Lemvig 1977-2000 / Agroskolen: Borris-Hammerum-Kongensgaard 2000-.
Årsskrift 1978 ff. Er registreret.

Kongeådalens Ungdomsskole, Lintrup 1960- / Kongeådalens Efterskole, FDF 1979-.
Årsskrift 1961 - 1978 + 1994 - 1999. Registreret fra 2000 ff.

Kontakt. Herlufsholm Skole.
1975 - 1989. Registreret fra 1998 ff.

Kontakt / Ukontakt. Elevblad for Østvendsyssel Ungdomsskole, Dronninglund.
1, 1964 - 18, 1980.

Kontakten. TMR, Tølløse Mellem- og Realskole (1895-) og Sejergaardsskolen.
1, 1943 - 17, 1960. Registreret fra 53, 2004 ff.

Korinth Elever. Korinth Landbrugsskole, Faaborg 1907-. Fusioneret med Dalum Landbrugsskole i 2003.
Årsskrift 1909 – 2004.

Korsør kommunale Folkeskoler / Korsør kommunale Skolevæsen 1951-
Beretning 1922 - 1962.

Korsør private Realskole (Rasbechs Skole) 1883- / Korsør Kommunes Mellem- og Realskole 1905-1966.
Efterretninger 1887 - 1951.

Kragelundskolen, Højbjerg 1938-.
Årsskrift 1943 – 1984 + 1988 - 1997. Registreret fra 1997 ff.

Krateret. Medlemsblad for Gymnasiesamfundet "Thule", Hjørring, og Hjørringgensersamfundet, København.
6, 1917 - 1973.

Krebs' Skole, Kbh. 1872-.
Meddelelser / Årsskrift 1872 - 2007. Er registreret.

Krogerup Højskole, Humlebæk 1946-.
Årsskrift 1948 - 1969.

Kronprindsesse Louise´s Practiske Tjenestepigeskole, Kbh. / Kronprinsesse Louises Husgerningsskole.
Årsberetning 1876 - 1945.

Kunstakademiets Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kbh. 1968-.
Årsberetning 1970 – 2000.

Kunsthaandværkerskolen. Det Tekniske Selskabs Skoler, Kbh. 1930-1967 / Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen 1967- / Skolen for Brugskunst 1973-1990 / Danmarks Designskole 1990-.
Årsberetning 1930 - 1933 + 1946 - 1967 + 1975 – 1986. 1933 - 1946 indgår i Det Tekniske Selskabs Skoles årsberetning.

Kursus til Studentereksamen (Skindergade 31), Kbh. 1924- / Akademisk Kursus / Akademisk Studenterkursus.
Årsskrift 1928 – 1974.

Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker 1938-1958 / Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Århus Universitet 1958–1965 / Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1965-.
Årsberetning 1939 – 1972 + 1981 - 1991. Registreret fra 1992 ff.

Kvissel Højskole 1875-1919.
Årsskrift 1909 - 1922 + 1931 - 1944.

Kæden. Elevblad for Sømandshøjskolen i Svendborg (1906-).
1, 1942 - 11, 1952.

Kærehave Husmandsskole 1903-1922 / Kærehave Landbrugsskole 1922-2000.
Årsskrift 1905 - 1999.

Københavns Aftenseminarium 1949- / Københavns Dag- og Aftenseminarium 1966–2008.
Årsskrift 1951 – 1957.

Københavns Folkehøjskole 1942-1955.
Årsskrift 1943 – 1955.

Københavns Forskoleseminarium 1901-.
Meddelelser 1901 - 1932.

Københavns Maskinskole 1906- / Københavns Maskinistskole / Københavns Maskinmesterskole.
Beretning 1909 – 1969.

Københavns Musikkonservatorium 1867-1902 / Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1902-.
Årsberetning 1892 – 1997.

Københavns Tjenestepigeforenings Fagskole 1906-1927 / Husassistenternes Fagskole 1927-1972.
Beretning 1906 – 1971.

Kjøbenhavns Universitet 1792-1851 / Kjøbenhavns Universitet og Den Polytechniske Læreanstalt 1851-1935 / Københavns Universitet, Århus Universitet og Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole 1935-1961 / Københavns Universitet 1961-.
Forelæsninger og Øvelser / Lektionskatalog 1792 – 1995.

Københavns Universitet 1479-.
Liste over de immatrikulerede Studerende / Studentermatrikel 1812 – 1972.

Københavns Universitet.
Meddelelser 1, 1953 - 20, 1972 / Universitetsavisen 1-, 1973 ff. Er registreret.

Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde skoler med dertil hørende underviisning / Københavns Universitet, Den Polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet / Københavns Universitet, Kommunitet og Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole / Københavns Universitet.
Årbog 1837 - 1943. Registreret fra 1943 - 1998. Fra 1999 - 2006 på CD-Rom. Se også internettet.

Det Kjøbenhavnske Borger- og Almueskolevæsen / Københavns kommunale Skolevæsen 1934- / Københavns Skolevæsen 1990-.
Beretning 1844 - 1987. Registreret fra 1988 - 1996.

Købmandshvile. Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere 1905-1976 / Den danske Detailhandler-Højskole / Hørsholm Højskole.
Årsskrift 1908 – 1970.

Købmandsskolen 1881- / Niels Brock Copenhagen Business College 1991-.
Beretning 1881 – 1887 + 1921 – 1987. Registreret fra 1987 ff.

Købmandsskolebladet.
1, 1912 – 55, 1968.

Køge Gymnasium 1962-.
Årsberetning 1964 - 2006.

Køge kommunale Skolevæsen.
Beretning 1935 - 1973.

Køng Højskole, Glamsbjerg 1877- / Køng Folke- og Idrætshøjskole 1977- / Køng Idrætshøjskole 2001-2005 / Køng Idrætshøjskole og Køng Idrætsfriskole 2005-2009 / Køng Idrætsfriskole 2010-.
Årsskrift 1921 – 1975.

L. Jacobsens og Ad. Pfeiffers Realskole, Kbh. 1885- / L. Jacobsens Skole / Nørrebros Realskole.
Meddelelser 1885- 1903.

Ladelund Landbrugsskole 1879-1999 / Ladelund Efterskole 2000-.
Årsskrift 1905 ff. Er registreret.

Lang og Hjorts Kursus 1886-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
Årsskrift 1887 – 1919. Registreret fra 1921 – 1975.

Langelands Folkehøjskole 1908-1917 / Langelands Landbrugs- og Husholdningsskole 1917-1964 / Langelands Husholdningsskole 1964-1974 / Langelands Efterskole 1974-.
Årsskrift 1913 – 1974.

Langaa private Mellem- og Realskole.
Meddelelser 1909 - 1932.

Latin- og Realskolen i Store Kongensgade, Kbh. 1859-1878 / Lyceum Latin- og Realskole 1878-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
Meddelelser 1859 - 1910.

Lauenburgische Gelehrtenschule, Ratzeburg.
Program / Indbydelsesskrift 1846 – 1863.

Lergraven. Organ for Lergravsvejens Skoleforening. Lergravsvejens Skole, Kbh. (1918-).
1, 1933 - 12, 1944.

Levring Højskole 1897-1917 / Levring Efterskole 1923-.
Årsskrift 1914 – 2000.

Den liberale Skole Brejdablik, Holte.
Årsskrift 1940 - 1969.

Limstad. Organ for Nykøbing M. Folke- og Realskole (1885-).
1, 1962 - 9, 1970.

Lollands Højskole 1905-1996.
Årsskrift 1907 – 1988.

Lomborg Ungdomsskole 1960-2004 / Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2004-.
Årsskrift 1961 ff. Er registreret.

Luren. Skoleblad for Randers Statsskole.
2, 1944 - 1968. Registreret fra 1996 - 2008.

Lyngby Landbrugsskole 1867- 2005 / Landbrugsskolen Sjælland: Høng, Lyngby 2005-.
Årbog 1917 ff. Er registreret.

Lyngby Skoleblad / Speculum Scolae. Organ for Statsgymnasiet Lyngby Statsskole (1920-).
1, 1944 - 11, 1957.

Lyngby tekniske Skole 1893- / TEC. Teknisk Erhvervsskole Center.
Årsberetning 1909 - 1986.

Lyset. Organ for Kolding Gymnasium.
24, 1958 - 35, 1970.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro 1947- / Det Grønne Uddannelsescenter Lægaard.
Årsskrift 1948 ff. Er registreret.

De lærde Skoler og dimissionsberettigede Realskoler i Kongeriget Danmark / De lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark / De højere Almenskoler i Danmark / Gymnasieskolerne i Danmark.
Meddelelser 1857 - 1962. Er registreret.

De lærde Skolers Lærerforening 1890- / De højere Almenskolers Lærerforening / Gymnasieskolernes Lærerforening.
Beretning 1890 – 1933. Registreret fra 1988 ff.

Løgstør kommunale Skolevæsen.
Beretning 1934 - 1969.

Løgumkloster Højskole. Bibelhøjskolen 1960-.
Årsskrift 1962 - 1972. Fortsættes som: Profil 1973 - 1977 og Træf 1977 - 2005.

M. Mørks Skole, Hillerød 1895-1995 / Marie Mørks Skole 1995-.
Årsskrift 1896 - 1955 + 1963 - 1993. Registreret fra 1999 ff.

M. Rousings højere Pigeskole, Kbh.
Årsskrift 1886 – 1908.

Malling Landbrugsskole 1889- / Beder Gartnerskole og Malling Landbrugsskole / Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, DCJ 1999- / Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus, JU 2008-.
Årsskrift 1909 ff. Er registreret.

Maria Knuhtsens private Realsskole 1846- / Holbæk Private Mellem- og Realskole / Sindbæks Skole 1900-1953 / Holbæk Private Realskole 1968-
Beretning 1899 - 1953 + 1969 - 1991. Registreret fra 2000- 2007.

Maribo Gymnasium 1937-.
Årsberetning 1938 - 1988.

Maribo private Realskole 1871-.
Beretning 1907 - 1959.

Mariboes Skole, Kbh. 1833-1899.
Meddelelser 1850 – 1897.

Marie Bobergs Pigeskole, Kbh. 1908-1916 / Dr. Priemers Vejs Gymnasium 1916-1919 / Falkonergårdens Gymnasium 1919- / Falkonergårdens Gymnasium og HF.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1919 - 1972 + 2000 – 2004.

Marie Bobergs skole og kursus for unge Piger, Kbh. ca. 1885- / Marie Bobergs skole.
Meddelelser 1891-1916. Er registreret.

Marie Jørgensens Drengeskole, Odense 1895- / Marie Jørgensens Drengeskole og Kursus af 1878 / Marie Jørgensens Skole 1969-.
Årsskrift 1916 - 1988. Registreret fra 1998 ff.

Marie Jørgensens Pigeskole, Odense 1879- / Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus / Marie Jørgensens Skole 1969-.
Årsskrift 1885 - 1988. Registreret fra 1998 ff.

Marie Jørgensens Pigeskoles Elevforening.
Årsskrift 1, 1948 - 1959.

Marie Kruses Skole, Kbh. 1869- / Sammenlagt med Farum private Realskole i 1971 / Marie Kruses Skole, Farum 1971-.
Årsskrift 1886 - 2000. Er registreret.

Marie Købkes Pigeskole, Kbh.
Årsberetning 1879 - 1892.

Marielyst Højskole, Kbh. 1856- / Grundtvigs Højskole, Lyngby 1890-1937 / Grundtvigs Højskole Frederiksborg, Hillerød 1937-.
Årsskrift 1938 - 1999. Er registreret.

Marselianeren. Medlemsblad for Marselianer-Samfundet.
1, 1943 - 14, 1958.

Marselisborg Kostskole og lærde Skole 1898-1916 / Marselisborg Skole 1916-1942 / Marselisborg Gymnasium 1942-.
Årsskrift 1899 ff. Er registreret.

Maskinisten. Københavns Maskinskole (1906-) / Københavns Maskinistskole / Københavns Maskinmesterskole.
1, 1918 – 56, 1974.

De Massmannske Søndagsskoler. Søndagsskole for Håndværkerlærlinge, Kbh. 1800-1920.
Efterretninger og regnskaber tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne 1800 – 1920.

Mathilde Borums Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1875 - 1894.

Meddelelser fra Aarhus Universitet (1928-). Fortsættes som Information og debat / Campus / Univers.
2, 1954 – 21, 1973. Registreret fra 1, 1973 ff.

Medlemsblad for Arbejdsteknisk Skoles (1940-) Elevforening.
1, 1942 - 28, 1970.

Medlemsblad for D. F. V. S. S. E. F., Kbh. / Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Skoles (1834-) Elevforening.
1, 1905 - 1970.

Medlemsblad for Lollandsvejens Skoleforening, Kbh. (1926-).
1, 1929 - 17, 1945.

Medlemsblad for Mulernes Legatskoles Elevforening.
1, 1918 - 59, 1976.

Melchiors Borgerskole, Kbh. 1861-.
Efterretninger 1861 – 1907.

Meldorfer Gelehrtenschule.
Program 1825 – 1863.

Mellerup Ungdomsskole 1949-1984 / Mellerupbogen / Mellerup Fri- og Efterskole 1984-.
Årsskrift 1949 - 1996. Registret fra 1998 ff.

Mercurius. Elevblad for Kolding Købmandsskole (1888-).
1, 1964 - 1973.

Merkantilisten. Esbjerg Handelsskoles (1890-) Elevblad.
1, 1943- 1957.

Merkurbladet. Udgivet af Den Jydske Handelshøjskoles Elevforening af 1934.
1, 1936 - 34, 1971.

Metropolitaner-Samfundet.
Årsskrift 1, 1907 – 22, 1940.

Meylings Skole 1866- / Fengers Skole 1872- / Aarhus private Realskole / Sammenlagt med Århus Akademi i 1942.
Meddelelser 1873 – 1932.

Middelfart Gymnasium 1970- / Middelfart Gymnasium og HF-Kursus.
Årsskrift 1970 - 2006.

Middelfart kommunale Skolevæsen.
Beretning 1929 - 1958.

Midtjyllands Landbo- og Husholdningsskole 1961- / Grindsted Landbo- og Husholdningsskole.
Årsskrift 1962 - 1992.

Monrads Kursus 1856-1891 / Statens Lærerkursus 1895-1906 / Statens Lærerhøjskole 1906-1944 / Danmarks Lærerhøjskole 1944-2000 / Danmarks Pædagogiske Universitet 2000-2006 / Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2006-.
Beretning 1896 – 1994. Registreret fra 2000 ff. Se også internettet.

Morsø Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1969 - 1983.

Morsø Ungdomsskole 1879-.
Beretning 1964 - 1982.

Muld / Gnist / Spirit. Organ for Svendborg Gymnasium (1872-).
1, 1932 - 33, 1966.

Mulernes Legatskole, Odense 1720/1874- / Mulernes Legatskoles Gymnasium 1962- / Mulernes Legatskole.
Årsberetning 1901 - 1905 + 1914 - 1940 + 1962 - 1998.

Muninn. Th. Langs Gymnasium, Silkeborg (1907-).
1, 1951 - 16, 1967.

Maal og Mærke. Skoleblad for Silkeborg Seminarium (1886-).
1, 1913 - 1949 + 1953 - 1955.

N.H. Rasmussens Gymnastiske Institut, Kbh. 1887-.
Årsskrift 1891 – 1933.

N. Zahles Seminarieskole, Kbh. 1895-.
Årsskrift 1896 - 1994. Registreret fra 1998 ff.

N. Zahles Skole, Kbh. 1851- / N. Zahles Gymnasieskole.
Årsskrift 1862 - 1988. Registreret fra 1999 ff.

N. Zahles Skole. Privatseminariet for Kvinder 1860- / N. Zahles Seminarium / CVU København & Nordsjælland. N. Zahles Seminarium 2002- / Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle.
Meddelelser / Årsskrift 1897 - 1970.

Nakskov borgerlige Realskole 1841- / Nakskov forenede Real- og Borgerskole / Nakskov kommunale Mellem- og Realskole / Nakskov kommunale Gymnasium 1918- / Nakskov Gymnasium og HF 2007-.
Beretning 1841 - 1847 + 1874 - 1916 + 1955 - 1973.

Nakskov Døttreskole 1850 - / Nakskov private Mellem- og Realskole 1907- / Nakskov private Realskole 1967- / Privatskolen Nakskov.
Beretning 1897 - 1928.

Nakskov Handelsforenings Aftenskole 1896- / Nakskov Handelsskole / Nakskov Handelsgymnasium.
Beretning 1914 - 1968.

Nakskov kommunale Skolevæsen.
Beretning 1937 - 1974.

Nautica. Svendborg Navigationsskole (1852-).
1, 1935 - 1976.

Neves Realskole, Kbh. Sammenlagt med Sundby højere Almenskole i 1909.
Meddelelser 1896 - 1909.

Niels Brock. Medlemsblad for Foreningen Niels Brock.
1, 1925 ff. Er registreret.

Niels-Hjort Skolen, Kbh. 1854-.
Meddelelser 1925 - 1934.

Niels Steensens Gymnasium 1950-.
Beretning 1951 - 1975. Registreret fra 1994 ff.

Nissumske årbøger. Nørre Nissum Seminarium 1887/1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969-2008 / Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
1918 ff. Er registreret.

Non Nobis / Pro Nobis. Organ for Efterslægtselskabets Skole, Kbh.
1935 - 1936 + 1945 - 1946 + 1953 - 1965.

Nordborg Slots Efterskole 1922-.
Årsskrift 1931 – 1984.

Nordby kommunale Realskole paa Fanø 1868- / Nordby skoler, Fanø.
Beretning 1896 - 1926 + 1939 - 1971.

Norden og Europa. En hilsen fra Snoghøj.
1959 - 1994.

Nordfyns Gymnasium, Søndersø 1979-.
Årsskrift 1984 - 1998. Registreret fra 1999 - 2008.

Nordisk Journalistkursus 1957-1991 / Nordisk Journalistcenter 1991-2007.
Beretning 1958 – 1980.

Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 1986-.
Årsskrift 1987 - 1995.

Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk, Nibe 1948-.
Årsskrift 1949 - 1986. Registreret fra 1987 ff.

Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg 1930-.
Årsberetning 1955 - 1962. Registreret fra 1989 - 2004.

Den nordsjællandske Lejrskole, Hillerød 1938-.
Årsskrift 1939 – 1968. Skrifter 1, 1972 – 10, 1983.

Nordslesvigsk Skoleforening 1892-1920 / Sønderjydsk Skoleforening 1920-.
Årsberetning 1922 – 1994.

Nr. Broby Friskole 1910- / Nr. Broby Fri- og Efterskole 1933-.
Årsskrift 1, 1942 - 25, 1966.

Nr. Nissum Højskole. Indre Missions første Højskole 1887-1935 / Nørre Nissum Højskole og Efterskole 1935-1980 / Nørre Nissum Efterskole 1980-.
Årsskrift 1906 – 1997. Registreret fra 1998 ff.

Nr. Aaby Efterskole 1897-.
Årsskrift 1922 - 1993 + 1996 – 2001.

Det ny DLH-psychen. Danmarks Lærerhøjskole. Fortsættes som DPU Psychen. Danmarks Pædagogiske Universitet.
1, 1977 - 2004. Er registreret.

Den ny Ungdomsskole, Vejle 1934- / Grejsdalens Ungdomsskole 1942- / Grejsdalens Efterskole.
4, 1938 - 2000.

Nyborg borgerlige Realskole 1842- / Nyborg Realskole / Nyborg kommunale Gymnasium 1945- / Nyborg Gymnasium og HF 1970-.
Efterretninger / Årsskrift 1845 – 1993. Registreret fra 1994 ff.

Nyborg offentlige Skolevæsen / Nyborg Købstads Skolevæsen / Nyborg kommunale Skolevæsen.
Beretning 1894 - 1922 + 1933 - 1971.

Nyborg private Realskole 1882-.
Årsberetning 1908 - 1964.

Den nye Latin- og Realskole på Nørrebro, Kbh. / Winkel Horn og Slomanns Latin- og Realskole 1885-1887 / Slomanns Latin- og Realskole 1887-1912.
Meddelelser 1885 – 1912.

Den Nye Skole (Adolf Langsteds Skole), Kbh. 1897-1905.
Meddelelser 1899 - 1904.

Nykøbing F. kommunale Skolevæsen.
Beretning 1903 - 1982.

Nykøbing F. private Pigeskole 1871- / Frkn. Olsen og Ostenfeld´s Skole 1898-. Sammenlagt med Nykøbing F. private Realskole i 1925.
Beretning 1899 - 1925.

Nykøbing F. private Realskole 1897-.
Meddelelser 1899 – 1953.

Nykjøbing Kathedralskole 1498-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1808 ff. Er registreret.

Nykøbing Mors kommunale Gymnasium 1941- / Morsø Gymnasium.
Meddelelser 1941 - 2002.

Nykøbing Mors Realskole 1885- / Nykøbing Mors Folke- og Realskole.
Årsberetning 1885 - 1941.

Nyssums Realskole, Kbh.
Efterretninger 1863 - 1878.

Nyt fra Odense Universitet.
1, 1967 – 25, 1991. Registreret fra 22, 1988 – 32, 1998. Indgår herefter i: Ny viden.

Næsgaardbogen. Udgivet af foreningen "Gamle Næsgaardianere". Den Classenske Agerbrugsskole på Næsgaard (1799-2008).
1914 - 2007. Er registreret.

Næstved Gymnasium 1943- / Næstved Gymnasium og HF.
Årsberetning 1944 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Næstved Kommuneskole / Næstved kommunale Skolevæsen.
Beretning 1901 - 1969.

Næstved tekniske Skole 1832- / EUC Sjælland 1999-.
Årsberetning 1901 - 1903 + 1910 - 1957.

Nørgaards Højskole, Hadsten 1955-1972 / Bjerringbro 1972-.
Årsskrift 1956 - 1982 + 1994 – 1998.

Nørre Alslev Realskole 1887- / Nørre Alslev Skole.
Meddelelser 1901 - 1957.

Nørre Ørslev Folkehøjskole, Nykøbing F 1878- / Nørre Ørslev Ungdomsskole 1937- / Næsgaard Efterskole, Stubbekøbing 2010-.
Årsskrift 1893 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

Nørre Aaby Realskole 1896-.
Årsskrift 1913 - 1947. Registreret fra 1998 ff.

Nørrebros Døtreskole, Kbh.
Beretning 1863 – 1908.

Nørrebros Realskole, Kbh. 1865-1873 / Nørrebros Latin- og Realskole 1873-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
Meddelelser 1867 – 1910.

Nørregades Friskole 1863- / Odense Friskole.
Årsskrift 1945 + 1952 - 1983. En hilsen fra Odense Friskole registreret fra 1993 ff.

Nørresundby Kommuneskole 1896- / Nørresundby kommunale Skolevæsen 1919-.
Beretning 1915 - 1967.

Nørresundby private Realskole 1902- / Nørresundby Realskole.
Årsberetning 1908 - 1967.

Observator. Organ for Københavns Navigationsskole (1685-1991).
1, 1944 - 24, 1970.

Octavia Steenbergs højere Pigeskole, Kbh.
Meddelelser 1876 – 1909.

Odder Højskole 1889-.
Årsskrift 1920 - 1978.

Odense Katedralskole 1283-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1802 ff. Er registreret.

Odense private Realskole 1866- / Giersings Realskole.
Beretning 1848 - 1988. Registreret fra 1993 ff.

Odense Seminarium 1895- / CVU Fyn, Odense Seminarium / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense 2008-.
Årsskrift 1911 - 1974.

Odense Skolevæsen / Odense kommunale Skolevæsen.
Beretning 1893 - 1968.

Odense Tekniske Skoles (1844-) Julehæfte.
1905 - 1926.

Odense Universitet 1966-1998 / Syddansk Universitet 1998-.
Læseplan 1967 – 2000.

Odense Universitet 1966-1998 / Syddansk Universitet 1998-.
Årsberetning 1966 – 2001. Er registreret. Se også internettet.

Odenseaner Samfundets (1926-) Tidsskrift. Odense Katedralskole.
1, 1926 - 35, 1968.

Onsild Idrætsefterskole, Hobro 1984-.
Årsskrift 1984 - 1987. Registreret fra 1997 ff.

Opfostringshusforeningens (1872-) Medlemsblad / Skorpen. Forening for tidligere elever - skorper – fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen.
1, 1894 - 1970 + 1989 - 1995. Registreret fra 107, 2000 ff.

Orator / Vagabonden. Organ for Viborg Kathedralskole.
2, 1952 - 21, 1972.

Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt 1873-1887 / Ordrup Latin- og Realskole 1887-1903 / Ordrup højere Almenskole 1903-1919/ Ordrup Gymnasium 1919-.
Årsskrift 1879 - 1994.

Ordrupper-Bladet. Organ for Foreningen af tidligerer Elever ved Ordrup Gymnasium. Ordruppersamfundet.
1, 1933 - 22, 1954.

Osted Fri- og Efterskole 1917-.
Årsskrift 1942 - 1996. Registreret fra 2001 - 2008.

Otterup Realskole 1884-.
Beretning 1906 - 1965.

P. F. Organ for Petrianerforeningen. Foreningen af tidligere Elever fra Sct. Petri Skoler, Kbh. (1575-).
1, 1924 - 1943.

Ph. Paludan-Müllers Pigeskole, Kbh. 1878-.
Meddelelser 1879 - 1900.

P.M. Albecks pogeskole 1867-1871 / Forberedelsesskole til Katedralskolens Latin- og Realklasser 1871-1926 / Forældreskolen i Århus 1926-.
Meddelelser / Årsberetning 1928 ff. Er registreret.

Paul Petersens Institutter for Dans, Gymnastik og Svømning, Kbh. 1878- / Paul Petersens Idrætsinstitut.
Meddelelser 1894 - 1898 + 1911.

Den Pharmaceutiske Læreanstalt 1892-1942 / Danmarks Farmaceutiske Højskole 1942-2003 / Danmarks Farmaceutiske Universitet 2003-2007 / Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 2007-.
Årsberetning 1892 – 1967 + 1980 - 1987. Registreret fra 1988 ff.

Pigeskolen i Willemoesgade 19 / Fru Lunds Borgerpigeskole 1886-1913 / Willemoesgades Mellem og Realskole 1914-1915 / Ole Suhrsgades Mellem og Realskole 1916-1919 / Københavns kommunale Fællesskole i Ole Suhrsgade 1919-1945 / Ole Suhrsgades Skole 1945-1980.
Meddelelser 1901 - 1919.

Plenges Skole 1890- / Viborg private Realskole / Viborg private Mellem- og Realskole.
Beretning 1895 - 1916.

Plockross' Skole i Hellerup 1903- / Øregaard Gymnasium 1919-.
Årsberetning 1903 - 1919 + 1921 - 1972. Registreret fra 1998 - 2008.

Plöner Gelehrtenschule.
Program 1844 – 1863.

Den Polytekniske Læreanstalt, Kbh. 1829-1933 / Danmarks Tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Beretning 1885 – 1987. Registreret fra 1988 ff.

Den polytekniske Læreanstalt, Kbh. 1829-1933 / Danmarks tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Forelæsninger og øvelser 1961 – 1971.

Den Polytekniske Læreanstalt, Kbh. 1829-1933 / Danmarks Tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Program og Studiehåndbog 1884 – 2000.

Prinds Frederik Ferdinands Tegne- og Søndagsskole 1828- / Prins Frederik Ferdinands Tekniske Skole i Aarhus / Århus Tekniske Skole.
Årsberetning 1829 – 1981.

PRIP. Organ for Nakskov Gymnasium (1918-).
6, 1943 - 25, 1962.

Privatskolen i Vejle 1865-1877 / Vejle Latin- og Realskole 1877-1884 / Vejle kommunale Gymnasium 1884-1903 / Vejle højere Almenskole 1903-1935 / Vejle kommunale Gymnasium 1935-1973 / Rødkilde Gymnasium 1973- / Rødkilde Amtsgymnasium / Rødkilde Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1868 – 1972.

Profil. Elevblad for Holbæk Seminarium (1960-).
1, 1962 - 1970.

Prosit. Skoleblad for Stenhus Kostskole. Holbæk (1906-).
1, 1927 – 45, 1972.

Præmie-Selskabet for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunstner og Haandværker, Kbh. 1793-.
Underretning 1831 – 1858.

Psykoteknisk Institut, Randers 1931-.
Årsberetning 1934 - 1972.

Punsch. Organ for Odense Katedralskole og Sct. Knuds Gymnasium.
1929 - 1966.

Det Pædagogiske Selskab.
Årsberetning 1892 – 1934.

Quid Novi. Organ for elever i Roskilde Katedralskole.
1, 1943 - 23, 1966.

Rahbeksskolen for Drenge, Frederiksberg 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
Meddelelser 1923 – 1934.

Rahbeksskolen for Piger, Frederiksberg 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
Meddelelser 1923 – 1934.

Raketten. Skoleblad for M. Mørk's skole, Hillerød (1895-).
1, 1932 - 1949. Er registeret.

Randers Købstads Skolevæsen / Randers kommunale Skolevæsen.
Beretning 1889 - 1969.

Randers lærde Skole 1542/1440- / Statsskolen i Randers / Randers Statsskole 1903-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1817 – 1992. Registreret fra 1993 ff.

Randers private Realskole 1869- / Randers Realskole.
Årsskrift 1871 - 1998. Registreret fra 2000 - 2008.

Randers tekniske Skole 1859-.
Årsberetning 1875 - 1936.

Ranum Staten. Foreningen for tidligere elever og lærere ved Ranum Statsseminarium (1848-).
Årsskrift 1970 - 2003.

Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro 1854-1856 / Latin- og Realskolen på Værnedamsvejen 1856-1883 / Schneekloths Latin- og Realskole 1883-1904 / Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz´ Forberedelsesskole 1904-1919 / Svanholm Gymnasium 1919-1930 / Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1930-1986 / Schneekloths Gymnasium 1986-1992.
Årsskrift 1857-1992. Er registreret.

Refleks. Elevorgan for Esbjerg Aftenseminarium (1949-).
1, 1957 - 1969.

Regensen / Regensianersamfundets (1904-) medlemsblad. Forening af tidligere Regensianere.
1908 - 1984. Registreret fra 2004 ff.

Rejseforeningen for Danmarks Lærerstand.
Meddelelser 1909 – 1938.

Rendsburger Gelehrtenschule.
Program 1821 – 1863.

Rens Efterskole 1921- / Rens Ungdomsskole.
Julehilsen 1925 - 1965 + 1967 - 1976.

Reykjavik lærde Skole / Menntaskólans í Reykjavík.
Efterretninger / Skýrsla 1851 – 1979.

Ribe Katedralskole 1145-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1813 ff. Er registreret.

Ribe Seminarium 1899- / Ribe Statsseminarium 1918- / Ribe Statsseminarium og HF 1967- / Ribe Seminarium og HF 2004-2008.
Meddelelser / Årsskrift 1901 – 2004.

Riber-Ret. Udgivet af eleverne på Ribe Seminarium (1899-).
1911 - 1916 + 1943 - 1971.

Ringe Efterskole 1875- / Ringe Fri- og Efterskole.
Årsskrift 1929 - 1997. Registret fra 1998 ff.

Ringe Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1971 - 1987.

Ringsted Borgerskole 1905- / Valdemarskolen i Ringsted.
Årsberetning 1914 - 1965.

Ripenser-bladet. Medlemsblad for Ripenser-Samfundet (1912-). Forening for tidligere elever og lærere fra Ribe Katedralskole.
1, 1915 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Roars Kilde. Udgivet af Roskilde Katedralskole og Roskildenser-Samfundet.
Årsskrift 1922 ff. Er registreret.

Rosenvangskolen, Kbh. 1922-.
Beretning 1922 - 1934.

Rosenvængets Privatskole, Kbh.
Meddelelser 1894 - 1906.

Roskilde Højskole 1907-2001. Fra 1930 arbejderhøjskole.
Årsskrift 1909 – 1942.

Roskilde Katedralskole ca.1020-.
Indbydelsesskrift / Årsberetning 1769 – 1971. Registreret fra 1998 ff.

Roskilde Købstads Skolevæsen.
Beretning 1912 - 1969.

Roskilde private Pigeskole af 1855. 1855-1941 / Duebrødre Skole 1941-1990.
Beretning 1894 - 1938.

Roskilde Private Realskole for Piger og Drenge 1875- / Roskilde Private Fællesskole og Forberedelsesskole til Katedralskolen / Roskilde private Realskole.
Beretning 1925 - 1932 + 1938 - 1960.

Roskilde tekniske Skole 1840-.
Beretning 1881 - 1920.

Roskilde Universitetscenter (RUC) 1972- / Roskilde Universitet.
Årsberetning 1979 - 1987. Registreret fra 1988 ff. Se også internettet.

Roslev kommunale Realskole 1920- / Roslev Skole.
Årsskrift 1943 - 1994.

Rostra. Organ for Høng Gymnasium (1913-).
2, 1946 - 1956.

Ruc-Nyt / Roskilde Universitetscenter (1972-).
1972 ff. Er registreret.

Rudkøbing kommunale Skolevæsen.
Beretning 1901 - 1965.

Rungsted Kostskole 1900- / Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole 1920- / Rungsted private Forberedelsesskole / Rungsted private Realskole.
Meddelelser 1900 - 1986. Registreret fra 1991 - 2007.

Rungsted Kostskole 1900-1920 / Rungsted Statsskole 1920-1986 / Rungsted Gymnasium 1986-
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1900 - 1989 + 1994 – 2005.

Ry Husholdningsskole 1919-1971.
Årsskrift 1919 – 1952.

Ry Højskole 1892-.
Julehilsen / Årsskrift 1900 - 2001. Er registreret.

Rydhave Bladet. Rydhave Slots Ungdomsskole, Vinderup (1956-).
1, 1957 - 40, 1998. Registreret fra 41, 1998 ff.

Ryomgaard Realskole 1913-.
Meddelelser / Årsskrift 1940 - 1988. Registreret fra 2005 ff.

Ryslinge bogen. Ryslinge Højskole 1851-.
Årsskrift 1903 ff. Er registreret.

Rødding Højskole 1844-.
Årsskrift 1921 ff. Er registreret.

Rødkilde Højskole 1865-1936 / Sygeplejehøjskolen Rødkilde 1936-1981 / Naturhøjskolen Rødkilde 1981-1998 / Den Europæiske Teaterhøjskole Rødkilde 1998- / Teaterhøjskolen Rødkilde.
Årsskrift 1877 – 1970.

Rødovre Statsskole 1958- / Rødovre Gymnasium.
Årsskrift 1958 - 1987.

Rønde Artiumkursus 1917- / Rønde Studenterkursus / Rønde Kursus / Rønde Gymnasium og Studenterkursus 1978- / Rønde Gymnasium 1984-.
Årsskrift 1970 - 1987. Registreret fra 1988 - 2008.

Rønde Højskole. Indre Missions Højskole 1897-1936 / Rønde Højskole & Efterskole 1936-.
Årsskrift 1903 – 1997. Registreret fra 1998 ff.

Rønne Kommuneskole / Rønne kommunale Skolevæsen.
Beretning 1906 - 1974.

Rønne Latinskole 1512–1806 / Rønne Middelsskole 1806–1818 / Rønne lærde Skole 1818-1850 / Rønne højere Realskole 1850–1892 / Rønne lærde Skole 1892–1903 / Rønne Statsskole 1903- / Bornholms Amtsgymnasium 1986–2002 / Bornholms Gymnasium 2003-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1836 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord 1921-.
Årsskrift 1923 - 1994. Registreret fra 1998 ff.

Rørkjær-Bladet / Kometen. Organ for Rørkjær Skole, Esbjerg (1932-).
1, 1943 - 1955 + 7, 1960 - 12, 1964.

S. Lindhards højere Pigeskole, Århus 1866-1916 / N. Kochs Skole 1916-.
Årsskrift 1894 - 1972. Avisen 1973 - 2006.

Salling Højskole, Jebjerg 1884- / Krabbesholm Højskole, Skive 1907-.
Årsskrift 1911 – 1998.

Salling Højskole, Jebjerg 1884-1919 / Salling Ungdomsskole 1921-.
Årbog 1926 ff. Er registreret.

Samsø Efterskole 1975-.
Beretning 1976 - 1982 + 1989 - 1991 + 1997 - 2000.

Samsø Realskole 1885-.
Meddelelser 1894 - 1930.

Sankt Joseph Skole, Kbh. 1906- / Katolsk Centralskole 1940-1988 / Sankt Ansgars Skole 1988-.
Beretning 1968 – 1989.

Sankt Knuds Skole, Kbh. 1869-1971.
Meddelelser 1908 - 1959.

Sankt Petri Schule Kopenhagen 1575- / Sankt Petri Skole København.
Jahresbericht 1891 – 1944 + 1968 - 1991. Registreret fra 1993 ff.

Saxkjøbing Borgerskole / Saxkjøbing Borger- og Realskole / Sakskøbing Skole 1960-.
Årsberetning 1950 - 1978.

Saxkjøbing private Realskole 1886-1954. Sammenlagt med Sakskøbing Borgerskole i 1954.
Beretning 1894 - 1934.

Schleswiger Domschule.
Program / Indbydelsesskrift 1823 – 1863.

Det Schouboeske Institut, Kbh. 1794-1814.
Indbydelsesskrift 1801 – 1806.

Scriptus. Århus Statsgymnasium (1958-).
1958 - 1965.

Sct. Joseph Søstrenes Skole, Kbh. 1858- / Sct. Joseph Søstrenes franske Skoler / Den franske Pigeskole / Institut Sankt Joseph / Sankt Joseph Skole / Den Franske Skole.
Meddelelser 1910 - 1954 + 1973 - 1995.

Sdr. Nærå Friskole 1858- / Sdr. Nærå Fri- og Efterskole 1933- / Midtfyns Efterskole / Sdr. Nærå Friskole 2010-.
Årsskrift 1942 - 1969 + 1991 - 1992 + 1999 - 2004.

Seminyt. Organ for nuværende og tidligere elever ved K.F.U.M. Seminarium (1919-).
1951 - 1973.

Sic. Sorø Akademis Skoleblad.
1, 1945 - 1965 + 1988 - 1994.

Silkeborg Husholdningsskole 1902- / Silkeborgskolen. Skolen for husholdning 1992- / Silkeborgskolen. Efterskole 1998-.
Årsskrift 1946 – 1991.

Silkeborg Seminarium / Vinters Seminarium 1886- / Via University College, Læreruddannelsen i Silkeborg.
Meddelelser / Årsskrift 1891 - 1940 + 1988 - 2003.

Skagen Skole / Skagen kommunale Skolevæsen.
Beretning 1946 - 1973.

Skals Højskole 1868- / Skals Højskole og Håndværkerskole / Skals Håndarbejdsskole 1959- / Skals - højskolen for design og håndarbejde.
Årsskrift 1919 – 1955.

Skamlingsbanke Ungdomsskole 1955- / Skamlingsbanke Efterskole.
Årsskrift 1957 - 1996.

Skamlingsbanken. Skamlingsbanke Højskole (1903-1917).
Årsskrift 1911 – 1917.

Skanderborg Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1958 - 1976.

Skanderborg private Realskole 1884-.
Beretning 1896 - 1922 + 1946 - 1953.

Skanderup Ungdomsskole 1914- / Skanderup Efterskole.
Årsskrift 1940 - 1997. Registreret fra 1999 - 2007.

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, Kbh. 1925-.
Beretning 1925 - 1959.

Skibelundbogen. Skibelund Efterskole, Vejen 1874- / Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Årsskrift 1948 ff. Er registreret.

Skive Gymnasium 1968- / Skive Gymnasium og HF.
Årsberetning 1968 - 2007.

Skive kommunale Skolevæsen.
Beretning 1913 - 1985.

Skive Seminarium 1951- / CVU Midt-Vest / VIA University College 2008-.
Årsskrift 1957 - 1970.

Skjern kommunale Skolevæsen.
Beretning 1965 - 1970.

Skolebladet. Organ for Hellerup Gymnasium (1894-).
1, 1908 - 1964.

Skolekammeraten. Medlemsblad for Østerrigsgades Skoleforening. Østrigsgades Skole, Kbh. (1906-).
1, 1924 - 26, 1950.

Skolen for Boligindretning 1934-1948 / overtages af Frederiksberg tekniske Skole 1948-1990 / Danmarks Designskole 1990-.
Årsberetning 1943 - 1948 + 1958 - 1979. 1947 - 1958 indgår i Frederiksberg tekniske Skoles årsberetning.

Skolen på H. C. Ørsteds 65 og 67, Kbh. 1865- / Hans Gregersens Skole.
Meddelelser 1865 – 1933.

Skolevæsenet i Skanderborg Amts Landkommuner samt Ungdomsundervisningen i Skanderborg Amt.
Beretning 1944 - 1969.

Skolevæsenet i Sønderborg Amt.
Statistik 1934 - 1972.

Skolevæsenet i Tønder Amt.
Beretning 1923 - 1969.

Skolevæsenet i Aabenrå Amt.
Statistik 1920 - 1969.

Skorpionen. Organ for Skårup Statsseminarium (1803-).
1, 1947 - 1964.

Skræp. Organ for Aabenraa Statsskole (1920-).
1, 1945 - 21, 1968.

Skyls. Sorø Akademis Skoleblad.
1939 - 1944 + 1956 - 1959.

Skyum Idrætsefterskole, Snedsted 1979-.
Årsskrift 1988 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Skærbæk og Omegns Realskole 1919-.
Årsberetning 1919 - 1981.

Skaarup Landbrugsskole 1900- / Skaarup Landbrugsskole og Husholdningsskole 1915-1935  / Skaarup Husholdningsskole 1935- / Skårupskolen.
Årbog 1915 – 1997. Registreret fra 2001 ff.

Skårup Statsseminarium 1803-2001 / Skaarup Seminarium 2001- / University College Lillebælt, Skaarup Seminarium 2008-2010.
Årsberetning 1853 - 1963. Registreret fra 1998 - 2008.

Skårup Statsseminariums (1803-) Elevforening.
Årsskrift 1922 - 1951.

Slagelse Borger- og Friskole 1800- / Slagelse Borger- og Almueskole / Slagelse Borgerskole.
Meddelelser 1874 - 1916.

Slagelse Latinskole 1507-1852 / Slagelse Realskole 1853-1927 / Slagelse kommunale højere Almenskole 1927-1945 / Slagelse kommunale Gymnasium 1945-1968 / Slagelse Gymnasium og HF-kursus 1968-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1799 - 1998. Registreret fra 2000 ff.

Slangerup Landbrugsskole 1913- / Nordsjællands Landbrugsskole 1946-1964.
Årsskrift 1916 – 1960.

Sletten. Ugeavis for Danmarks Tekniske Højskole 1971-2004 / DTU avisen 2004-.
1971 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Slibestenen. Haslev Seminarium (1905-).
1, 1909 - 8, 1917 + 1921 - 1924.

Snedsted Seminarium 1812-1848 / Ranum Seminarium 1848-1926 / Ranum Statsseminarium 1926-1984 / Pædagoguddannelsen i Ranum 1984-2011 / VIA University College. Pædagoguddannelsen i Ranum.
Årsskrift 1880 – 1949.

Snoghøj Folkehøjskole / Fiskerhøjskole 1913-1924 / Snoghøj Gymnastikhøjskole 1924-1958 / Den Nordisk/Europæiske Højskole 1958-1972 / Nordisk Folkehøjskole 1972-1999 / IT-Folkehøjskolen Snoghøj 1999-.
Årsskrift 1925 - 1988.

Snoghøjbogen. Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole 1913-.
Årsskrift 1925 – 1962.

Solhverv Kost- og Realskole, Vebbestrup 1934- / Vebbestrup Præliminærkursus og Efterskole / Solhverv Privatskole 1989-.
Årsskrift 1936 - 1952.

Solrød Gymnasium.
Årsskrift 1978 - 1993. Registreret fra 1998 - 2008.

Sommersted Hilsen / Su-hilsen. Organ for Sommersted Ungdomsskole 1951- / Sommersted Efterskole.
1953 - 1999. Årsskrift registreret fra 2002 ff.

Soraner-bladet. Månedsskrift for Soransk Samfund. Foreningen for tidligere elever på Sorø Akademis Skole 1862-.
1, 1916 ff. Er registreret.

Sorø Folkehøjskole 1888- / Sorø Ungdomsskole 1927- / Sorø Gymnastikefterskole.
Årsskrift 1942 - 2008.

Sorø Husholdningsskole 1895-.
Årsskrift 1914 - 1998.

Sorø Pigeskole 1887-1925 / Sorø private Mellem- og Realskole 1925-1947 / Sorø private Realskole 1947-2009 / Sorø Privatskole 2009-.
Årsskrift 1903 - 1925. Registreret fra 1926 - 1990.

Sorøe Academies Skole 1586- / Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt 1822- / Sorø Skole og Opdragelsesanstalt 1903- / Sorø Akademis Skole.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1660 – 1981. Er registreret.

Spectacle. Organ for Herning Gymnasium (1923-).
1, 1939 - 1972.

Spectret. Udgivet af Th. Langs Seminariums (1891/1896-1982) Elevforening.
1, 1954 - 1966.

Spejderskolen - Korinth Efterskole 1922-.
Årsskrift 1936 - 1993. Registreret fra 2000 ff.

Spiren. Medlemsblad for Hjørring Seminariums (1957-) Elevforening.
1, 1957 - 10, 1968.

S.S.S. Årsskrift. Udgivet af Silkeborg Seminariums (1886-) Samfund.
1946 - 1970.

St. Andreas-Kolleg. Katholische Lehr- und Erziehungs-Anstalt zu Charlottenlund Dänemark. Die Deutsche Abteilung.
Jahresbericht 1903 - 1914.

St. Andreas Kollegiet ved Charlottenlund 1873-1920 / Andreas Skolen Charlottenlund 1920-.
Meddelelser 1903 - 1924.

St. Croix Højere Skole, Frederiksted 1908-.
Årsberetning 1913 - 1917.

St. Restrup Husmandsskole 1912-1965 / St. Restrup Højskole 1965-1990.
Årsskrift 1915 - 1992.

Staby Højskole 1852- / Staby Vinterlærerseminarium / Staby Efterskole 1923-. Budstikken.
Årsskrift 1925 ff. Er registreret.

Statens Biblioteksskole 1918- / Danmarks Biblioteksskole 1956- / Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA 2010-.
Beretning 1973 - 1982 + 1986 - 1997.

Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
Meddelelser 1, 1939 - 7, 1955.

Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
Årsberetning 1, 1946 - 1966.

Statens Kursus i Gymnastik 1898-1911 / Statens Gymnastikinstitut 1911-1941 / Danmarks Højskole for Legemsøvelser 1941-1997 / Institut for Idræt, Københavns Universitet 1997-.
Årsberetning 1904 – 1985.

Statens Skoleskib Danmark 1933-.
Årsberetning 1933 – 1958.

Statens Sømandsskoler.
Beretning 1949 - 1955.

Stege Borgerskole 1818- / Stege Borger- og Realskole / Stege kommunale Skolevæsen.
Beretning 1902 - 1938.

Stege Skolevæsen.
Beretning 1878 - 1888.

Stenhus Kostskole, Holbæk 1906-.
Beretning 1935 - 1988. Registreret fra 2005 ff.

Stenhus Kostskole, Holbæk 1906- / Stenhus Gymnasium og HF 1978-.
Årsskrift 1935 - 2005.

Stenum Højskole 1872-1890 / Vrå Højskole 1890-.
Årsskrift 1922 - 1990. Registreret fra 2000 ff.

Stevns Højskole, Store Heddinge 1894-1918 / Stevns Landbrugsskole 1918-1926 / Stevns Højskole og Efterskole / Stevns Ungdomsskole 1953- / Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Årsskrift 1915 – 1917 + 1920 – 1927 + 1926 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Stevnsbogen. Årsskrift for Stevns Højskole (1894-) og Efterskole 1953- / Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole.
1926 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Stidsholt Ungdomsskole, Sæby 1931-2005 / Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt 2005-.
Årsskrift 1931 – 2006.

Stolpen. Organ for Stolpedalsskolen, Ålborg.
2, 1951 - 14, 1964.

Struer Borger- og Realskole 1885- / Struer kommunale Skolevæsen 1938-
Beretning 1933 - 1967.

Struer Husholdningsskole / Struerskolen 1955-.
Årsskrift 1959 - 2000.

Struer Statsgymnasium 1938- / Struer Gymnasium og HF / Struer Statsgymnasium 2007-.
Årsskrift 1938 - 1997 + 2001 - 2005.

Struerstudenterne / Struersamfundet. Struer Statsgymnasium 1938-.
Årsskrift 1959 - 1972.

Stubbekøbing kommunale Borger- og Realskole.
Meddelelser 1903 - 1922.

Stubbekøbing kommunale Skolevæsen.
Beretning 1943 - 1970.

Stud. Merc. De Studerendes Råd ved Handelshøjskolen i København.
1, 1942 - 31, 1974.

Stud´en. Organ for Esbjerg Statsskole.
1, 1955 - 11, 1966.

Støvring Gymnasium 1978-.
Årsskrift 1981 - 1993. Registreret fra 2000 - 2008.

Støvring Højskole 1886-2009.
Årsskrift 1917 – 2005.

Den Suhrske Husmoderskole, Kbh. 1901- / Suhr's Seminarium 1905- / Professionshøjskolen Metropol 2008-.
Årsskrift 1901 – 1993.

Den Suhrske Husmoderskole, Kbh. 1901- / Suhr's Seminarium 1905- / Suhrs Madakademiet 2010-.
Årsskrift 1901 – 1993.

Sundby-Hvorup Gymnasium 1962- / Nørresundby Gymnasium 1968- / Nørresundby Gymnasium og HF.
Årsskrift 1962 - 1995.

Sundby Realskole (Klaumans Skole), Kbh. / Sundby højere Almenskole 1909-1919 / Fællesskolen i Sundbyerne 1919-1923 / Sundby Gymnasium 1923-1924 / Christianshavns Gymnasium 1924-
Skoleefterretninger / Årsskrift 1886 - 1918 + 1922 – 1986 + 1989 - 1990. Registreret fra 1999 ff.

Sundeved Ungdomsskole 1957- / Sundeved Efterskole.
Årsskrift 1958 – 1970 + 1989 - 1999. Registreret fra 2001 ff.

Sunt qui dicant. Organ for Haslev Gymnasium (1914-).
1, 1915 - 1952. Er registreret.

Svendborg Købstads Skolevæsen.
Beretning 1887 - 1967.

Svendborg Realskole 1872-1912 / Svendborg Realskole og Gymnasium 1912-1920 / Svendborg Statsskole 1920-1932 / Svendborg Statsgymnasium 1932-1986 / Svendborg Gymnasium 1986-2007 / Svendborg Gymnasium og HF 2007-.
Årsskrift 1872 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Sydjysk Universitetscenter (SUC) 1973- / Syddansk Universitet 1998-.
Beretning 1972 - 1986. Registreret fra 1987 ff.

Sydsjællands Landbrugsskole 1915-2002 (Fusioneret med Høng Landbrugsskole i 2002) / Lundby Efterskole 2002-.
Årsskrift 1917 - 2001.

Sydvestsjællands Ungdomsskole 1943- / Haarslev Efterskole.
Årsskrift 1953 - 1967.

Sæby Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1934 - 1969.

Særslev Højskole 1882- / Nordfyns Ungdomsskole / Nordfyns Efterskole.
Årsskrift 1915 - 1937 + 1939 – 1992. Registreret fra 2000 ff.

Søborg-Gilleleje Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1949 - 1969.

Sølvsnoren. Faarevejle Højskole (1907-).
Årsskrift 1, 1908 – 62, 1972.

Sømandshøjskolen i Svendborg 1906- / Svendborg Søfartsskole.
Beretning 1909 - 1949.

Søndagsskolerne i Horsens 1830-.
Beretning 1831 - 1852.

Sønderborg Handelsskole 1962- / Business College Syd 2005-.
Årsberetning 1977 - 1993. Registreret fra 1995 ff.

Sønderborg kommunale Skolevæsen.
Beretning 1941 - 1988.

Sønderborg Samfundet 1927-. Forening for tidligere elever ved Sønderborg Statsskole (1920-).
Årsskrift 1930 - 1993. Registreret fra 1994 ff.

Sønderborg Statsskole 1920- / Sønderborg Gymnasium og HF-kursus 1986- / Sønderborg Statsskole 2007-.
Årsskrift 1921 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Sønderjyllands Husholdningsskole, Rødding 1980- / Kost- og Tekstilskolen 1998 -.
Årsskrift 1982 - 1997. Registreret fra 1998 - 2006.

Det Søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole, Kbh. 1790-1950.
Beretning 1799 - 1943.

Tandlægeskolen 1888-1941 / Danmarks Tandlægehøjskole 1941-1958 / Københavns Tandlægehøjskole 1958-1991 / Tandlægeskolen, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet 1991-
Beretning 1909 – 1990.

Tarm Realskole 1887- / Vestjysk Realskole og Studenterkursus 1928- / Vestjysk Kost- og Realskole / Vestjysk Gymnasium Tarm 1938- / Vestjysk Gymnasium og HF-kursus, Tarm 1972-.
Årsskrift 1894 - 1928 + 1938 - 1972 + 1980 - 1988. Registreret fra 1995 ff.

Den Techniske Aftenskole i Odense 1844- / Odense Tekniske Skole / Syddansk Erhvervsskole 2008-.
Årsberetning 1871 – 1944 + 1963 – 1973. Registreret fra 1994 ff.

Tegne- og Kunstindustriskolen, Kbh. 1875-1889 / Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1889-1961 / Tegne- og Kunstindustriskolen 1961-1967 / Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen 1967- / Skolen for Brugskunst 1973-1990 / Danmarks Designskole 1990-.
Meddelelser 1876 – 1967 + 1975 – 1986.

Tejlmann´s Borgerskole / Realskole, Kbh.
Efterretninger 1883 - 1891.

Det tekniske Institut 1843- / Det Tekniske Selskabs Skole, København / Københavns Tekniske Skole 1978-.
Årsberetning 1843 – 1983.

Den tekniske Skole i Vordingborg 1822-.
Beretning 1898 - 1959.

Teknologen. Medlemsblad for Teknologisk Institut (1906-).
1, 1919 – 52, 1970.

Testrup Folkehøjskole 1866- / Testrup Sygeplejehøjskole 1927-1967 / Testrup Højskole.
Årsskrift 1913 - 2000. Registreret fra 2002 ff.

Th. Langs Seminarium, Silkeborg 1891/1896-1982. Sammenlagt med Silkeborg Seminarium 1982.
Meddelelser 1896 - 1960.

Th. Langs Skole, Silkeborg 1882-.
Årsskrift 1888 – 1990.

Th. Langs Skoler, Silkeborg. Lærerindeseminariet 1896-.
Meddelelser 1899 - 1924.

Th. Langs Skolers Samfund, Silkeborg.
Årsskrift 1913 – 1971.

Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn, Kbh. 1870 – 1892 / Linnésgades Latin- og Realskole 1892-1895 / Østersøgades Latin- og Realskole (drenge) og Comtesse Moltkes Pigeskole 1895-1913 / E. Bays og Th. Moltkes Skoler 1913- / Østersøgades Gymnasium / Kildegård Gymnasium, Gentofte 1964- / Kildegård Privatskole 2005-.
Årsskrift 1874 – 1964 + 2000 – 2005.

Thisted Gymnasium 1947- / Thisted Gymnasium & HF.
Årsskrift 1948 - 1989 + 1999 ff. Er registreret.

Thisted kommunale Skolevæsen.
Beretning 1918 - 1962.

Thorvaldsenskolen (Karen Kjærs Skole), Kbh. 1920-.
Meddelelser 1924 - 1934.

Thyland Ungdomsskole, Thisted 1947-2008 / Thylands Idrætsefterskole 2008-.
Årsskrift 1951 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Thyssens skole 1871- / Lyngby Realskole 1881- / Lyngby højere Almenskole 1911- / Lyngby private Underskole 1920- / Lyngby private Skole 1959-.
Meddelelser 1876 - 1984.

Thyssens skole 1871- / Lyngby Realskole 1885-1911 / Lyngby højere Almenskole 1911-1920 / Lyngby Statsskole 1920-1986/ Lyngby Gymnasium 1986-1991.
Meddelelser 1876 – 1991.

Tohu Wa Bohu. Organ for Tønder Statsskole (1920-).
1958 - 1975.

Tolken. Vordingborg Seminariums (1882-) Elevblad.
5, 1924 - 45, 1966.

Tommerup Højskole. Indre Missions Højskole på Fyn 1906- / Tommerup Højskole og Efterskole / Tommerup Efterskole 1976-.
Årsskrift 1908 - 1974. Registreret fra 2000 ff.

Try Højskole 1873- / Try Landbrugsskole 1978-. Fusioneret med Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk.
Årsskrift 1912 - 1958 + 1980 - 2000.

Tune elever. Tune Landboskole 1871-1999.
Årsskrift 1905 - 1971. Er registreret.

Tvermoes' Kursus. Korrespondentskolen. Bogføringsskolen. Handelsdagskolen, Kbh.
Program og beretning 1931 - 1962.

Tølløse Realskole 1895-/ Tølløse Mellem- og Realskole 1928- / Sejergaardsskolen 1960-.
Beretning 1921 - 1939.

Tømmerup fri- og efterskole 1911-.
Årsskrift 1970 - 2003.

Tønder Landbrugsskole 1976-.
Årsskrift 1979 - 1990.

Tønder-Posten / T. P. Organ for Tønder Statsseminarium (1920-1989).
1, 1923 - 14, 1937.

Tønder Statsseminarium 1920-1989.
Årsskrift 1920 – 1989.

Tønder Statsskole 1920- / Tønder Gymnasium og HF 1986- / Tønder Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1921 - 1987. Registreret fra 1989 ff.

Tørring Amtsgymnasium 1979- / Tørring Gymnasium 2007-.
Årsskrift 1981 - 1988. Registreret fra 1993 ff.

Tårnby Gymnasium 1966- / Tårnby Gymnasium og HF.
Årsskrift 1966 - 1971 + 1987 - 1991. Registreret fra 1999 ff.

Tårnby Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1954 - 1969.

Taarupgaard Ungdomskostskole 1948-2005.
Årsskrift 1948 - 1969. Registreret fra 1999 - 2005.

Taastrup Borger- og Realskole 1905- / Taastrup Realskole.
Årsberetning 1917 - 1951 + 1966 - 1973 + 1979 - 1987. Registreret fra 1998 ff.

Ubberup Højskole 1899-.
Årsskrift 1908 – 1996.

Ubby Fortsættelsesskole 1879- / Ubby Fri- og Efterskole 1900-.
Årsskrift 1909 - 1930 + 1964 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Uglegylp. Organ for Thisted gymnasium (1947-).
1, 1949 - 17, 1965. Er registreret.

Uglen. Skole-Avis for Østersøgades Gymnasium, Kbh.
1, 1924 - 15, 1945.

Uldum Højskole 1849-.
Årsskrift 1912 – 2000. Registreret fra 2002 ff.

Undervisningsanstalten for Pigebørn af Embedsmænd, Kbh 1804-.
Regnskab 1805 – 1822.

Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København 1882-. Sammenlagt med Lang & Hjorts Kursus i 1912.
Årsberetning 1883 - 1911.

Undervisningsanstalterne ved Søværnet / Søværnets Skoler.
Beretning 1871 - 1923.

Ungdomsskoleforeningen.
Årbog 1915 – 1925.

Den unge Handelsmand. Elevblad for Horsens Handelsskole (1869-).
1, 1942 - 21, 1962.

Universitet, Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt / Københavns Universitet, Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, Det højere skolevæsen, Kommunitetet og Sorø Akademi / Københavns Universitet og Sorø Akademi.
Regnskabsberetninger 1883 – 1970.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Liste over de immatrikulerede Studerende / Matrikel 1932 – 1978.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Læseplan 1929 - 1984.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Årsberetning 1928 – 1957 (indgår i Acta Jutlandica), 1952 – 1991 (opstillet i Arkivet), 1957 - 2007 (er registreret). Se også internettet.

V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole, Kbh. 1889-1910.
Meddelelser 1890 - 1910.

Vaisenhusianerbladet. Vajsenhusianernes Forening Det gode Minde, Kbh. (1858-).
1, 1902 - 82, 1984.

Valgmenighedens Skole, Århus 1886-1891 / Fru Anna Laursens Realskole 1891-1963 / Laursens Realskole 1963-.
Beretning / Årsskrift 1909 – 1965.

Valhal. Organ for Sønderborg Statsskole (1920-).
1, 1941 - 34, 1974 + 49, 1989 - 61, 2001.

Vallekilde Folkehøjskole, Hørve 1865- / Kommunikationshøjskolen Vallekilde / Vallekilde. Højskolen for Kommunikation og Kreativitet.
Årsskrift 1894 - 1996. Registreret fra 2003 ff.

Vallø Højskole 1900-1929.
Årsskrift 1913 - 1929.

Vandel Ungdomsskole 1948- / Vandel Efterskole.
Beretning 1950 - 1975 + 1993 - 2003.

Varde Gymnasium 1968- / Varde Gymnasium og HF-kursus.
Årsskrift 1968 - 1978 + 1986 - 1995. Registreret fra 1996 - 2007.

Varde kommunale Skolevæsen.
Meddelelser 1909 - 1969.

Vardeegnens Ungdomsskole 1960- / Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole.
Årsskrift 1962 - 1989.

Wedels Kursus, Kbh.
Meddelelser 1897 - 1916.

Wedins Kursus, Kbh. 1918-.
Årsberetning 1931 - 1950.

Vejlby Højskole 1907-1920 / Vejlby Landbrugsskole og Aarhusegnens Husholdningsskole 1921- / Vejlby Landbrugsskole / Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 2008-.
Årsskrift 1911 – 1947. Registreret fra 1948 - 1998.

Vejlby-Risskov Kommuneskole / Vejlby-Risskov kommunale Skolevæsen.
Beretning 1930 - 1966.

Vejle Døtreskole 1894- / Worsaaesgades Realskole. Gerda Møllers Skole 1930-1940.
Beretning 1, 1895 - 1939.

Vejle Husholdningsskole 1944- / Bøgevangskolen.
1945 – 1990.

Vejle Kommunes Skolevæsen.
Beretning 1902 - 1981.

Vejlenseren. Medlemsblad for Vejlenser-Samfundet (1915-).
1, 1926 – 47, 1972.

Vejstrupbogen. Vejstrup Folkehøjskole (1867-1930) og Vejstrup Ungdomsskole (1930-) / Vejstrup Efterskole.
Årsskrift 1911 - 1985. Registreret fra 1990 ff.

Vestbirk. Vestbirk Højskole (1884-).
1, 1959 - 19, 1966.

Vestbirk Efterskole 1907-.
Årsskrift 1918 – 1991.

Vestbirk Folkehøjskole 1884-2006.
Årsskrift 1905 - 1982 + 1991 – 1999.

Vester Skerninge Højskole 1868- / Ollerup Folkehøjskole 1882- / Den frie Lærerskole i Ollerup 1949-.
Årsskrift 1909 - 1960. Registreret fra 1996 ff.

Vesterbros Borger- og Realskole, Kbh. 1871-.
Efterretninger 1872 - 1903.

Vesterdal Højskole, Nr. Åby 1880/1896- / Vesterdal Ungdomsskole / Vesterdal Efterskole.
1937 - 1953 + 1956 + 1964 - 1980. Vesterdal skrift. Vesterdal Efterskole registreret fra 1999 - 2007.

Vesterlund ungdomsskole 1921- / Vesterlund efterskole.
Årsskrift 1923 ff. Er registreret.

Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg 1957-.
Årsskrift 1960 - 1998. Registreret fra 1999 ff.

Vesthimmerlands Gymnasium, Aars 1960- / Vesthimmerlands Gymnasium og HF.
Årsskrift 1960 - 1988. Registreret fra 1998 ff.

Vestjyllands Højskole, Ringkøbing 1969-.
Årsskrift 1969 - 1997 + 2000 – 2001.

Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg.
Beretning 1980 - 1998.

Vestre og Østre Skoler samt Møllegårdsskolen, Slagelse.
Beretning 1874 - 1962.

VGT-eleven. Organ for Vestjysk Gymnasium, Tarm (1887-).
1, 1937 - 29, 1966.

Vi og verden. Eleverne paa Jonstrup Seminarium (1808-1992).
1, 1921 - 74, 1951.

Viborg Amtsgymnasium og HF 1971- / Viborg Gymnasium og HF 2007-
Årsskrift 1971 - 2008.

Viborg elever. Gymnastikhøjskolen ved Viborg (1951-).
1, 1955 - 44, 1998. Registreret fra 1998 ff.

Viborg Forberedelsesskole.
Beretning 1921 - 1937 + 1987 - 1991.

Viborg Handelsskole / Mercantec.
Årsberetning 1967 - 1973. Registret fra 1998 - 2005.

Viborg Katedralskole 1100-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1807 ff. Er registreret.

Viborg kommunale Skolevæsen.
Beretning 1912 - 1946 + 1970 - 1973.

Viborg Søndagsskole.
Årsberetning 1853 - 1890.

Viborg tekniske Skole.
Årsberetning 1894 - 1975.

Viby Amtsgymnasium, Viby J. 1965- / Viby Amtsgymnasium & HF / Århus HF Center, Viby Amtsgymnasium & HF.
Årsskrift 1965 - 1996.

Vidars Ekko. Organ for Haderslev Katedralskole (1920-).
6, 1927 - 51, 1970.

Den videnskabelige Realskole i Århus 1839-1853.
Indbydelsesskrift 1841 – 1853.

Vilhelmine Køhlers Skole, Kbh.
Årsberetning 1880 - 1894.

Villakvarterets Døtreskole, Kbh.
Årsberetning 1883 - 1902.

Villakvarterets Forberedelses- og Realskole 1879-1880 / Frederiksberg Latin- og Realskole 1880-1907 / Frederiksberg Gymnasium 1907-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1880 – 1989.

Vilvordes Mindeblad / Havebrugshøjskolen Vilvorde 1875-.
1, 1926 - 1987.

Vim. Vita Intra Muros. Skoleblad for Vejle Gymnasium / Rødkilde Gymnasium (1865-).
1, 1938 - 37, 1975 + 51, 1988 - 54, 1991. Registreret fra 60, 1999 ff.

Vinde Helsinge Friskole 1867- / Vinde Helsinge Fri- og Efterskole 1890-.
Årsskrift 1931 - 2007.

Vinding Højskole 1867-1939 / Østjyllands Husmandsskole 1939- / Vinding Landbo- og Husholdningsskole 1955- / Vinding Husholdningsskole / Vinding Haandværkerskole / Skolen for Gastronomi, Musik og Design.
Årsskrift 1910 - 1982 + 1991 – 2006.

Vinding Elever. Vinding Landbo- og Husholdningsskole. Vinding Haandværkerskole.
Julehilsen 1945 - 1965.

Winding og Hammers Borger- og Realskole, Kbh.
Efterretninger 1870 - 1880.

Vinduet. Elevblad for Odense Seminarium (1895-).
1, 1956 - 8, 1963.

Virum Statsskole 1957- / Virum Gymnasium 1986-.
Årsskrift 1957 - 1972 + 1978 - 1999.

Vi-Sta. Organ for Virum Statsskole (1957-).
1959 - 1966.

Vita Scholae. Organ for Marselisborg Gymnasium (1898-).
1, 1937 - 36, 1973.

Vivild Højskole, Allingåbro 1903-1932 / Vivild Ungdomsskole 1932 -2003 / Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole 2003-.
Årsskrift 1917 - 1986. Registreret fra 1992 ff.

Vojens Ungdomsskole 1939- / Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole.
Årsskrift 1940 - 2000. Registreret fra 2001 ff.

Voldby Højskole 1868- / Voldby Ungdomsskole 1938-.
Årsskrift 1910 - 1934 + 1938 - 1960.

Volmer-Samfundet. Vordingborg Seminarium (1882-).
Årsskrift 1962 - 1968.

Det von Westenske Institut, Kbh. 1799-1893.
Indbydelsesskrift / Efterretninger 1833 – 1893.

Vordingborg Husmoderskole 1904- / Vordingborg Husholdningsskole / Vordingborg Husholdnings- og Håndarbejdsskole / Vordingborgskolen.
Årsskrift 1934 – 2004.

Vordingborg lærde Skole ca.1550-1846 / Vordingborg Realskole 1847-1938 / Vordingborg Gymnasium 1938- / Vordingborg Gymnasium og HF.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1819 - 1996. Registreret fra 1999 ff.

Vordingborg Seminarium 1882- / CVU Syd, Vordingborg Seminarium / University College Sjælland, Læreruddannelsen Vordingborg 2008-.
Årsskrift 1915 - 1960.

Vrigsted Højskole 1866-1939.
Julehilsen 1905 - 1930.

Vraa Realskole 1907-.
Årsskrift 1933 - 1995.

VUP. Vi Unge Poder. Organ for Tøxens Skole, Køge (1859-).
1, 1942 - 13, 1954.

Ydun. Medlemsblad for Gymnasieforeningen. Aalborg Katedralskole 1861-.
80, 1941 - 105, 1966.

Ølgod Højskole 1872-1880 / Ølgod Ungdomsskole 1922 - / Ølgod Efterskole.
Årsskrift 1924 ff. Er registreret.

Øregaard-Samfundets Medlemsblad. Øregaard Gymnasium (1903-).
1, 1930 - 1970.

Østerbros Døtreskole, Kbh.
Meddelelser 1884 - 1900.

Aabenrå kommunale Skolevæsen.
Beretning 1948 - 1969.

Aabenraa Statsskole 1920-1986 / Aabenraa Gymnasium og HF 1986-2006 / Aabenraa Statsskole 2007-.
Årsskrift 1921 - 1989 + 1997 – 2002.

Aabenraa Statsskoles Samfund 1920-.
Årsskrift 1931 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

Aaby Højskole 1877- / Aaby Højskole og Efterskole / Aabybro Ungdomsskole.
Årsskrift 1904 – 1988. Registreret fra 1990 ff.

Aagaard Højskole 1863-1889 / Ågård Ungdomsskole (1961-) og Friskole (1898-) / Ågård Efterskole.
Årsskrift 1914 - 1921 + 1967 - 1994. Registreret fra 1998 - 2008.

Aakirkeby Borger- og Realskole / Aakirkeby kommunale Skolevæsen.
Årsskrift 1937 - 1969.

Aalborg Katedralskole ca.1540-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1840 – 1987. Registreret fra 1988 ff.

Aalborg kommunale Skolevæsen.
Beretning 1908 - 1969.

Aalborg ny Skole 1905- / Cand. mag. Møllers Realskole.
Beretning 1906 - 1954.

Aalborg Seminarium 1960- / CVU Nordjylland / University College Nordjylland 2007-.
Årsskrift 1964 - 1969.

Aalborg tekniske Skole 1805- / Tech College Aalborg.
Årsberetning 1874 - 1987. Registreret fra 1989 - 2005.

Aalborg Universitetscenter (AUC) 1974-1994 / Aalborg Universitet (AAU) 1994-.
Årsberetning 1974 ff. Er registreret. Se også internettet.

Aalborghus Statsgymnasium 1958- / Aalborghus Gymnasium.
Årbog 1958 - 1995.

Aalestrup Realskole 1904-.
Beretning 1909 - 1920 + 1964 - 1972 + 1981 - 1982.

Århus Aftenseminarium 1952-1961 / Marselisborg Seminarium 1961-1990 / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
Årsskrift 1956 - 1970.

Århus Akademi. Statens Kursus i Århus til Real- og Studentereksamen 1933- / Århus Akademi. HF & Studenterkursus.
Meddelelser / Årsskrift 1934 - 1988. Registreret fra 1990 ff.

Århus kommunale Skolevæsen.
Beretning 1909 - 1952.

Aarhus Kvindeseminarium 1909- / Aarhus Seminarium / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
Meddelelser / Årsskrift 1909 – 1951.

Aarhus Latinskole ca.1195- / Aarhus Katedralskole.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1805 ff. Er registreret.

Århus Statsgymnasium 1958- / Århus Statsgymnasium og HF.
Beretning 1958 - 1986. Registreret fra 1989 - 2008.

Århusegnens Ungdomsskole 1946-1981.
Årsskrift 1953 - 1971.

Aarslev Havebrugsskole.
Årsskrift 1910 - 1931.

Se skoleårsskrifter og skoleblade