Skoleårsskrifter og skoleblade fra folkeskoler og gymnasier i KøbenhavnStatsbibliotekets Arkiv rummer en uregistreret samling af danske skoleårsskrifter og skoleblade fra folkeskoler og gymnasier.

Et udvalg - København og Frederiksberg

A. Schmidts Borgerskole og Realskole.
Efterretninger 1874 - 1906.

Agnes Schmidts højere Pigeskole.
Meddelelser 1875 – 1892.

Billes Skole. Forberedelses- og Realskole for Piger og Drenge 1887- / Billes Skole og Billes Kursus til Præliminæreksamen / Kaptajn Johnsens Skole 1936-.
Årbog 1900 - 1918 + 1925 - 1929.

Bispebjerg Skoleblad. Organ for Grundtvigsskolen (1938-) og Bispebjerg Skole (1912-).
1944 - 1952. Er registreret.

Bordings Friskole 1945-.
Årsberetning 1948 ff. Er registreret.

Borgerdydselskabets skole 1787-1788 / Borgerdydskolen paa Christianshavn 1788-1893 / Borgerdydskolen i Helgolandsgade 1893-1919 / Vestre Borgerdydskole 1919-1991 / VB, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 1991-2007 / Københavns åbne Gymnasium 2007-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1840 – 1976. Er registreret.

Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1919 / Østre Borgerdydskole 1919- / Østre Borgerdyd Gymnasium 2000- / Gefion Gymnasium 2010-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1839 - 1990. Er registreret.

Centrum. Østre Borgerdydskole.
1, 1930 – 34, 1964.

Den Bressendorff-Femmerske pigeskole 1901-1923.
Årsskrift 1903 – 1920.
 
Caroline Wroblewskys Pigeskole 1818-1873 / Frøken Løbners Skole 1873-1892 / Karen Kjærs Skole 1892-1919 / Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole 1919-1971 / Nørre Gymnasium 1971-.
Årsskrift 1873 - 1890 +  1897 - 1984.

Christianshavns Døttreskole 1799-.
Årsskrift 1873 – 1937. Registreret fra 1947 - 1988 + 1997 – 1999.

C.S.F. Organ for Christianshavns Skole (1865-).
1, 1930 - 5, 1935.

CSE. Organ for Christianshavns Skole (1865-).
1, 1942 - 12, 1953.

C.L. Wolffsens Drengeinstitut.
Beretning 1862 - 1885.

Den Classenske Legatskole 1793-.
Meddelelser 1900 – 1914.

Dagmar Nielsens Pigeskole / K.F.U.M.´s Seminarieskole 1922-.
Årsberetning 1901 - 1921 + 1923 - 1937.

Det danske Selskabs Skole 1899-1911.
Årsskrift 1899 – 1910.

Domskolen / Vor Frue Skole 1209-1817 / Metropolitanskolen 1817- / Gefion Gymnasium 2010-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1777 ff. Er registreret.

Metropolitaner-Samfundet.
Årsskrift 1, 1907 – 22, 1940.

Drenge-asylskolen.
Beretning 1852 - 1876.

Efterslægtselskabets Skole 1786-1988 / Efterslægtselskabets Gymnasium 1988-1991 / HF-Centret Efterslægten 1991-.
Efterretninger / Årsskrift 1851 ff. Er registreret.

Efterslægten. Organ for Efterslægtselskabets Skole.
1, 1937 - 1946.

Non Nobis / Pro Nobis. Organ for Efterslægtselskabets Skole.
1935 - 1936 + 1945 - 1946 + 1953 - 1965.

Einar W. Friderichsens højere Pigeskole.
Beretning 1902 - 1914.

F.A.C. Møllers Borgerskole 1843-1860 / Clausens Borgerskole 1860-1862 / Clausens Realskole 1863-1882 / Kjær og Lyngbyes Realskole 1883-1919 / Københavns kommunale Drengeskole i Ravnsborggade 1919-1923 / Sankt Annæ Vestre Skole 1923-1938 / De forenede Kirkeskoler, Sangskolen 1938-1953 / Københavns Kommunes Sangskole / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
Meddelelser / Årsskrift 1860 – 1881 + 1887 – 1919 + 1953 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

Fanny Christensens Skole / Pigeskole.
Meddelelser 1888 - 1898 + 1904 - 1908.

Finn Tullinius´ Skole 1922-.
Meddelelser 1922 - 1938.

De forenede Kirkeskoler 1864-1938 / De forenede Kirkeskoler. Sangskolen 1938-1953 / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
Efterretninger / Årsskrift 1864 – 1938 + 1953 – 1998. Registreret fra 1999 ff.

De forenede Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge 1890- / Kommunens Belønnings- og Betalingsskole 1899- / Kommunens Mellem- og Realskole på Forchhammersvej 18 1912- / Forchhammersvejs og Vestervoldgades Skole, Vestervoldgade 98 1935 - 1937.
Meddelelser 1891 - 1908.

De forenede Kursus 1908-1921. Sammenslutning af Døckers kursus (1879-), Lang & Hjorts Kursus (1886-), Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København (1882-), Wedels Kursus og Eksamenskursus Lykeion (1898-).
Meddelelser 1908-1916.

De forenede Præliminærkusus, Linnesgade 22. 1921-. Tidligere Døckers kursus (1879-) og Lang & Hjorts Kursus (1886-).
Meddelelser 1921 - 1960.
 
Døckers kursus, 1879-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
Meddelelser / Årsskrift 1880 – 1921. Registreret fra 1921 – 1975.

Lang & Hjorts Kursus 1886-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
Årsskrift 1887 – 1919. Registreret fra 1921 – 1975.

Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København 1882-. Sammenlagt med Lang & Hjorts Kursus i 1912.
Årsberetning 1883 - 1911.

Eksamenskursus Lykeion 1898-. Sammenlagt med Kursus København i 1910.
Meddelelser 1900 - 1910.

Wedels Kursus.
Meddelelser 1897 - 1916.

Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Drengeskole 1834- / Frederik Barfods Skole.
Beretning 1931 - 1945 + 1986 - 2007.

Medlemsblad for D. F. V. S. S. E. F. / Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Skoles (1834-) Elevforening.
1, 1905 - 1970.

Det Søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole 1790-1950.
Beretning 1799 - 1943.

Fr. Friis´ Realskole.
Indbydelsseskrift 1845 - 1857.

Frederiksberg Realskole 1881-1919 / Svanholm Forberedelsesskole 1919- /  Niels-Hjort Skolen 1926- / Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1933.
Meddelelser 1881 - 1934.

Frederiksberg Skolevæsen.
Beretning 1885 - 1941.

Friskole for Pigebørn 1833- / Friskole for Døttre af Handelsklassen og Embedsstanden / Døttreskolen til Frederik den Sjettes Minde / Camilla Whittes højere Pigeskole og Børnehave 1839-.
Beretning 1834 – 1919.

Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 1805- og den jødiske pigeskole, Carolineskolen 1810- / Carolineskolen, Jødisk Fællesskole 1945-.
Beretning 1902 – 1942.

Frk. J. Sachmann´s Pigeskole.
Meddelelser 1885 – 1916.

Frk. Jessens Drenge Forberedelsesskole 1858-1889 / J.V. Jessens Latin- og Realskole 1889-1898 / Industribygningens Latin- og Realskole 1899-1904 / Henrik Madsens Latin- og Realskole 1904-1919 / Sankt Jørgens Gymnasium 1919-1991.
Årsskrift 1881 – 1991.

Brændpunktet. Organ for Henrik Madsens Skole (1858-) og Ingrid Jespersens Skole (1894-).
1, 1911 - 6, 1917.

Frk. L. Engelhardts Skole 1881-1919 / Rysensteen Gymnasium 1919-.
Årsskrift 1886 - 1998.

Frk. Storms Forberedelsesskole for Drenge 1879-1901 / Feilbergs Forberedelsesskole for Drenge 1902-1930.
Beretning 1898 - 1930.

Frk. Westergaards Institut / Frk. Westergaards Skole.
Meddelelser 1858 - 1877.

Frkn. M. og C. Grundtvigs Privatskole.
Meddelelser 1907 - 1911.

Fru Lundings Forberedelsesskole.
Meddelelser 1881 - 1906.

Frøken A. Rørbyes højere Pigeskole.
Beretning 1875 – 1895.

Frøknerne H. og N. Gedes Pigeskole.
Meddelelser 1877 - 1886.

Frøknerne Smiths Pigeskole 1820- / H. Smiths Skole 1820-1889.
Meddelelser 1878 - 1889.

Gammelholms Forberedelsesskole for Drenge / Gammelholms Latin- og Realskole 1872-1909.
Meddelelser 1875-1909. Er registreret.

Gratistskolen / Den Holckiske Gratistskole 1776-1899.
Efterretninger 1863 + 1888 - 1899.

H. Adlers Fællesskole 1893-1919 / Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1919-1992 / Sortedamskolen 1992-.
Meddelelser 1893 – 1988 + 1991 – 1994 + 2003 – 2005.

Haderslev Læreres Skole 1864-1890.
Efterretninger / Indbydelsesskrift 1864 – 1890.

Hauchs Latin- og Realskole 1872-1890.
Meddelelser 1873 – 1890.

I. Ingwersen & H. Ellbrechts Skole.
Årsskrift 1907 – 1935.

I. Wedersøes Skole.
Årsberetning 1879 - 1894.

Ingrid Jespersens Skole 1894-.
Meddelelser 1898 – 1975. Er Registreret.

J.H.Teisens højere Pigeskole 1888-.
Meddelelser 1888 – 1907.

J. Leerbech og S. Milos pigeskole 1878-1919 / H.C. Ørsteds Vej Pigeskole 1919- / Mellem- og Realskolen for Piger på H.C. Ørsteds Vej. Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1934.
Årsberetning 1902 - 1923.

J. M. Hertz's Forberedelsesskole for Drenge.
Årsberetning 1895 - 1904.

Johannesskolen 1910-.
Årsskrift 1911 - 2006.

K. Thejlls højere Pigeskole / Østerbros højere Pigeskole (Frk. Kochs Skole) 1915-1919 / Københavns Kommunes Pigeskole i Rosenvænget 1919-1927 / Holsteingades Kommuneskoles Mellemskole 1927-1929.
Meddelelser 1903 - 1918.

Rosenvængets Privatskole.
Meddelelser 1894 - 1906.

Det Kgl. Vajsenhus 1727-.
Årsskrift 1870 – 1988. Registreret fra 1990 ff.

Vaisenhusianerbladet. Vajsenhusianernes Forening Det gode Minde (1858-).
1, 1902 - 82, 1984.

De kommunale Fortsættelseskursus 1897-1923 / Københavns Kommunes Aftenskole 1943-1952 / Københavns Kommunes Aftenskole og Aftenhøjskole 1952-1978 / Københavns Kommunes Aftenskole 1978-1990.
Årsskrift 1953 – 1961.

Fortsætteren. Organ for Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus (1900-).
1, 1935 - 31, 1967.

Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen 1753-1918 / Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse 1918-2004.
Efterretninger 1875 – 1964.

Opfostringshusforeningens (1872-) Medlemsblad / Skorpen. Forening for tidligere elever - skorper – fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen.
1, 1894 - 1970 + 1989 - 1995. Registreret fra 107, 2000 ff.

Krebs' Skole 1872-.
Meddelelser / Årsskrift 1872 - 2007. Er registreret.

Kursus til Studentereksamen (Skindergade 31) 1924- / Akademisk Kursus / Akademisk Studenterkursus.
Årsskrift 1928 – 1974.

Det Kjøbenhavnske Borger- og Almueskolevæsen / Københavns kommunale Skolevæsen 1934- / Københavns Skolevæsen 1990-.
Beretning 1844 - 1987. Registreret fra 1988 - 1996.

L. Jacobsens og Ad. Pfeiffers Realskole 1885- / L. Jacobsens Skole / Nørrebros Realskole.
Meddelelser 1885- 1903.

Lergraven. Organ for Lergravsvejens Skoleforening. Lergravsvejens Skole (1918-).
1, 1933 - 12, 1944.

M. Rousings højere Pigeskole.
Årsskrift 1886 – 1908.

Mariboes Skole 1833-1899.
Meddelelser 1850 – 1897.

Marie Bobergs Pigeskole 1908-1916 / Dr. Priemers Vejs Gymnasium 1916-1919 / Falkonergårdens Gymnasium 1919- / Falkonergårdens Gymnasium og HF.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1919 - 1972 + 2000 – 2004.

Marie Bobergs skole og kursus for unge Piger ca. 1885- / Marie Bobergs skole.
Meddelelser 1891-1916. Er registreret.

Marie Kruses Skole, Kbh. 1869- / Sammenlagt med Farum private Realskole i 1971 / Marie Kruses Skole, Farum 1971-.
Årsskrift 1886 - 2000. Er registreret

Marie Købkes Pigeskole.
Årsberetning 1879 - 1892.

Mathilde Borums Pigeskole.
Meddelelser 1875 - 1894.

Medlemsblad for Lollandsvejens Skoleforening (1926-).
1, 1929 - 17, 1945.

Melchiors Borgerskole 1861-.
Efterretninger 1861 – 1907.

N. Zahles Seminarieskole 1895-.
Årsskrift 1896 - 1994. Registreret fra 1998 ff.

N. Zahles Skole 1851- / N. Zahles Gymnasieskole.
Årsskrift 1862 - 1988. Registreret fra 1999 ff.

Niels-Hjort Skolen 1854-.
Meddelelser 1925 - 1934.

Den nye Latin- og Realskole på Nørrebro / Winkel Horn og Slomanns Latin- og Realskole 1885-1887 / Slomanns Latin- og Realskole 1887-1912.
Meddelelser 1885 – 1912.

Den Nye Skole (Adolf Langsteds Skole) 1897-1905.
Meddelelser 1899 - 1904.

Nyssums Realskole.
Efterretninger 1863 - 1878.

Nørrebros Døtreskole.
Beretning 1863 – 1908.

Latin- og Realskolen i Store Kongensgade 1859-1878 / Lyceum Latin- og Realskole 1878-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
Meddelelser 1859 - 1910.

Nørrebros Realskole 1865-1873 / Nørrebros Latin- og Realskole 1873-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
Meddelelser 1867 – 1910.

Octavia Steenbergs højere Pigeskole.
Meddelelser 1876 – 1909.

Ph. Paludan-Müllers Pigeskole 1878-.
Meddelelser 1879 - 1900.

Pigeskolen i Willemoesgade 19 / Fru Lunds Borgerpigeskole 1886-1913 / Willemoesgades Mellem og Realskole 1914-1915 / Ole Suhrsgades Mellem og Realskole 1916-1919 / Københavns kommunale Fællesskole i Ole Suhrsgade 1919-1945 / Ole Suhrsgades Skole 1945-1980.
Meddelelser 1901 - 1919.

Rahbeksskolen for Drenge 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
Meddelelser 1923 – 1934.

Rahbeksskolen for Piger 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
Meddelelser 1923 – 1934.

Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro 1854-1856 / Latin- og Realskolen på Værnedamsvejen 1856-1883 / Schneekloths Latin- og Realskole 1883-1904 / Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz´ Forberedelsesskole 1904-1919 / Svanholm Gymnasium 1919-1930 / Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1930-1986 / Schneekloths Gymnasium 1986-1992.
Årsskrift 1857-1992. Er registreret.

Rosenvangskolen 1922-.
Beretning 1922 - 1934.

Sankt Joseph Skole 1906- / Katolsk Centralskole 1940-1988 / Sankt Ansgars Skole 1988-.
Beretning 1968 – 1989.

Sct. Joseph Søstrenes Skole 1858- / Sct. Joseph Søstrenes franske Skoler / Den franske Pigeskole / Institut Sankt Joseph / Sankt Joseph Skole / Den Franske Skole.
Meddelelser 1910 - 1954 + 1973 - 1995.
 
Sankt Knuds Skole 1869-1971.
Meddelelser 1908 - 1959.

Niels Steensens Gymnasium 1950-.
Beretning 1951 - 1975. Registreret fra 1994 ff.

Sankt Petri Schule Kopenhagen 1575- / Sankt Petri Skole København.
Jahresbericht 1891 – 1944 + 1968 - 1991. Registreret fra 1993 ff.

P. F. Organ for Petrianerforeningen. Foreningen af tidligere Elever fra Sct. Petri Skoler (1575-).
1, 1924 - 1943.

Det Schouboeske Institut 1794-1814.
Indbydelsesskrift 1801 – 1806.

Skolekammeraten. Medlemsblad for Østerrigsgades Skoleforening. Østrigsgades Skole (1906-).
1, 1924 - 26, 1950.

Skolen på H. C. Ørsteds 65 og 67 1865- / Hans Gregersens Skole.
Meddelelser 1865 – 1933.

Sundby Realskole (Klaumans Skole) / Sundby højere Almenskole 1909-1919 / Fællesskolen i Sundbyerne 1919-1923 / Sundby Gymnasium 1923-1924 / Christianshavns Gymnasium 1924-
Skoleefterretninger / Årsskrift 1886 - 1918 + 1922 – 1986 + 1989 - 1990. Registreret fra 1999 ff.

Neves Realskole. Sammenlagt med Sundby højere Almenskole i 1909.
Meddelelser 1896 - 1909.

Tejlmann´s Borgerskole / Realskole.
Efterretninger 1883 - 1891.

Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn 1870 – 1892 / Linnésgades Latin- og Realskole 1892-1895 / Østersøgades Latin- og Realskole (drenge) og Comtesse Moltkes Pigeskole 1895-1913 / E. Bays og Th. Moltkes Skoler 1913- / Østersøgades Gymnasium / Kildegård Gymnasium, Gentofte 1964- / Kildegård Privatskole 2005-.
Årsskrift 1874 – 1964 + 2000 – 2005.

Uglen. Skole-Avis for Østersøgades Gymnasium.
1, 1924 - 15, 1945.

Thorvaldsenskolen (Karen Kjærs Skole) 1920-.
Meddelelser 1924 - 1934.

Undervisningsanstalten for Pigebørn af Embedsmænd 1804-.
Regnskab 1805 – 1822.

V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole 1889-1910.
Meddelelser 1890 - 1910.

Wedins Kursus 1918-.
Årsberetning 1931 - 1950.

Vesterbros Borger- og Realskole 1871-.
Efterretninger 1872 - 1903.

Vilhelmine Køhlers Skole.
Årsberetning 1880 - 1894.

Villakvarterets Døtreskole.
Årsberetning 1883 - 1902.

Villakvarterets Forberedelses- og Realskole 1879-1880 / Frederiksberg Latin- og Realskole 1880-1907 / Frederiksberg Gymnasium 1907-.
Indbydelsesskrift / Årsskrift 1880 – 1989.

Winding og Hammers Borger- og Realskole.
Efterretninger 1870 - 1880.

Det von Westenske Institut 1799-1893.
Indbydelsesskrift / Efterretninger 1833 – 1893.

Østerbros Døtreskole.
Meddelelser 1884 - 1900.

Se skoleårsskrifter og skoleblade