Skoleårsskrifter og skoleblade fra seminarierStatsbibliotekets Arkiv rummer en uregistreret samling af danske skoleårsskrifter og skoleblade fra seminarier.

Et udvalg

Ankerhus Husholdningsseminarium, Sorø 1902- / Ankerhus Seminarium / CVU Sjælland, Ankerhus 2003-2006 /
University College Sjælland, Ankerhus 2007-.
Beretning / Årsskrift 1902 - 1990. Registreret fra 1991 ff.

Barnets Højskole. Hindholm Højskole 1934- / Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.
1, 1940 – 26, 1967.

Beyers, Bohrs og Femmers kursus for damer, Kbh. 1861- / Femmers kursus og seminarium 1894- / Femmers kvindeseminarium 1896-.
Meddelelser 1868 – 1932.

Blaagaard Seminarium, Kbh. 1859-.
Meddelelser / Årsskrift 1861 – 1957.

Dansk Sløjdlærerskole 1886- / CVU København & Nordsjælland 2003- / Skolen for Materiel Design 2007- / Professionshøjskolen UCC 2009-.
Årsberetning 1918 – 1949.

Elbæk Lærerskole.
Årsskrift 1929 - 1940 + 1955 - 1978.

Refleks. Elevorgan for Esbjerg Aftenseminarium (1949-).
1, 1957 - 1969.

Frøbels Børnehave-Kursus for unge Piger, Kbh. 1885- / Frøbel-Højskolen 1906- / Frøbel-Seminariet / Roskilde Pædagogseminarium, CVU Sjælland 2004- / University College Sjælland 2008-.
Årsberetning 1906 - 1948.

Gjedved Budstikke / Gjedved Friseminarium 1862-1962 / Gedved Statsseminarium 1962-.
Årsskrift 1898 – 1989.

Gennemtræk. Gedved Seminariums (1862-) Elevblad.
1957 - 1969.

Godthaabs Seminarium 1847- / Godthaab Seminarium og Højskole / Godthaab Seminarium, Højskole og Efterskole / Godthaab Seminarium, Realskole og Efterskole.
Årsberetning 1908 – 1950.

Haderslev Statsseminarium 1920- / Haderslev Seminarium / CVU Sønderjylland, Haderslev Seminarium 2002-2008 / University College Syd, Haderslev 2008-.
Meddelelser / Årsskrift 1920 - 1969.

Heimskringla. Udgivet af Eleverne på Haderslev Statsseminarium 1920-.
1922 - 1947.

Haslev Seminarium. Indre Missions Seminarium i Haslev 1905-2001 / CVU Sjælland, Haslev Seminarium 2001-2010 / University College Sjælland, Læreruddannelsen Haslev.
Årsskrift 1907 – 2000. Registreret fra 2002 ff.

Slibestenen. Haslev Seminarium (1905-).
1, 1909 - 8, 1917 + 1921 - 1924.

Ekko. Organ for Haslev Seminariums (1905-) Elever.
1, 1938 - 34, 1970.

Hjørring Seminarium 1904-1917.
Meddelelser 1906 - 1915.

Hjørring Seminarium 1957- / CVU Nordjylland, Hjørring Seminarium / University College Nordjylland, Læreruddannelsen Hjørring.
Årsskrift 1960 - 1970.

Spiren. Medlemsblad for Hjørring Seminariums (1957-) Elevforening.
1, 1957 - 10, 1968.

Profil. Elevblad for Holbæk Seminarium (1960-).
1, 1962 - 1970.

Horsens Kvindeseminarium 1878-1918.
Meddelelser 1902 - 1917.

Husflids- og Sløjdskolen i Askov, Vejen  1886- / Askov Sløjdlærerskole / Sløjdhøjskolen 1975-.
Årsskrift 1921 – 1963.

Indre Missions Seminarium i Nørre Nissum / Nørre Nissum Seminarium 1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969- / CVU Midt-Vest, Nørre Nissum Seminarium og HF / VIA University College, Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
Meddelelser / Årsskrift 1893 - 1953.

Nissumske årbøger. Nørre Nissum Seminarium 1887/1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969-2008 / Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
1918 ff. Er registreret.

Dæmring. Seminaristerne paa Nørre Nissum Seminarium (1892-).
1, 1905 - 57, 1961.

Helleneren. Udgivet af eleverne på Nr. Nissum Seminarium (1892-).
1959 - 1967.

Jelling Statsseminarium 1841-2002 / CVU Jelling 2002- / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling.
Årsberetning 1880 – 1964.

Jelling-Samfundet. Jelling Statsseminarium (1841-).
Årsskrift 1927 – 2000. Registreret fra 2000 ff.

Gjallar-Hornet. Udgivet af eleverne på Jelling Statsseminarium 1841-.
1909 - 1967.

Blaagaard Seminarium, Kbh. 1790- / Det kongelige Skolelærerseminarium paa Jonstrup 1808- / Jonstrup Statsseminarium, Lyngby 1890-1992.
Beretning 1881 - 1964.

Jonstrupbogen. Udgivet af Jonstrupsamfundet. Jonstrup Seminarium (1808-1992).
Årsskrift 1923 – 1974 + 1977.

Vi og verden. Eleverne paa Jonstrup Seminarium (1808-1992).
1, 1921 - 74, 1951.

Jydsk Børnehave-Seminarium, Århus 1932- / Jydsk Pædagog-Seminarium.
Årsskrift 1965 - 1973.

KFUMs Seminarium 1919-. Program for Frederiksberg Seminarium og Hellerup Seminarium (1953-).
Meddelelser / Program 1923 – 1965.

KFUMs Seminariesamfund.
1, 1929 – 1971.

Seminyt. Organ for nuværende og tidligere elever ved K.F.U.M. Seminarium (1919-).
1951 - 1973.

Calamus. Hellerup Seminarieblad (1953-).
1959 - 1966.

Kolding Seminarium 1952-1992.
Årsskrift 1962 - 1970.

Københavns Aftenseminarium 1949- / Københavns Dag- og Aftenseminarium 1966–2008.
Årsskrift 1951 – 1957.

Københavns Forskoleseminarium 1901-.
Meddelelser 1901 - 1932.

Monrads Kursus, Kbh. 1856-1891 / Statens Lærerkursus 1895-1906 / Statens Lærerhøjskole 1906-1944 / Danmarks Lærerhøjskole 1944-2000 / Danmarks Pædagogiske Universitet 2000-2006 / Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2006-.
Beretning 1896 – 1994. Registreret fra 2000 ff. Se også internettet.

Det ny DLH-psychen. Danmarks Lærerhøjskole. Fortsættes som DPU Psychen. Danmarks Pædagogiske Universitet.
1, 1977 - 2004. Er registreret.

N. Zahles Skole. Privatseminariet for Kvinder 1860- / N. Zahles Seminarium / CVU København & Nordsjælland. N. Zahles Seminarium 2002- / Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle.
Meddelelser / Årsskrift 1897 - 1970.

Odense Seminarium 1895- / CVU Fyn, Odense Seminarium / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense 2008-.
Årsskrift 1911 - 1974.

Vinduet. Elevblad for Odense Seminarium (1895-).
1, 1956 - 8, 1963.

Ollerup Folkehøjskole 1894- / Den frie Lærerskole i Ollerup 1949-.
Årsskrift 1909 - 1960. Registreret fra 1996 ff.

Snedsted Seminarium 1812-1848 / Ranum Seminarium 1848-1926 / Ranum Statsseminarium 1926-1984 / Pædagoguddannelsen i Ranum 1984-2011 / VIA University College. Pædagoguddannelsen i Ranum.
Årsskrift 1880 – 1949.

Ranum Staten. Foreningen for tidligere elever og lærere ved Ranum Statsseminarium (1848-).
Årsskrift 1970 - 2003.

Båndet. Organ for Ranum Seminariums (1848-) Elevforening.
1, 1926 – 44, 1970.

Ribe Seminarium 1899- / Ribe Statsseminarium 1918- / Ribe Statsseminarium og HF 1967- / Ribe Seminarium og HF 2004-2008.
Meddelelser / Årsskrift 1901 – 2004.

Riber-Ret. Udgivet af eleverne på Ribe Seminarium (1899-).
1911 - 1916 + 1943 - 1971.

Silkeborg Seminarium / Vinters Seminarium 1886- / Via University College, Læreruddannelsen i Silkeborg.
Meddelelser / Årsskrift 1891 - 1940 + 1988 - 2003.

S.S.S. Årsskrift. Udgivet af Silkeborg Seminariums (1886-) Samfund.
1946 - 1970.

Maal og Mærke. Skoleblad for Silkeborg Seminarium (1886-).
1, 1913 - 1949 + 1953 - 1955.

Akset. Elevblad for Silkeborg Seminarium (1886-).
1, 1960 - 15, 1974.

Skive Seminarium 1951- / CVU Midt-Vest / VIA University College 2008-.
Årsskrift 1957 - 1970.

Skårup Statsseminarium 1803-2001 / Skaarup Seminarium 2001- / University College Lillebælt, Skaarup Seminarium 2008-2010.
Årsberetning 1853 - 1963. Registreret fra 1998 - 2008.

Skårup Statsseminariums (1803-) Elevforening.
Årsskrift 1922 - 1951.

Skorpionen. Organ for Skårup Statsseminarium (1803-).
1, 1947 - 1964.

Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
Meddelelser 1, 1939 - 7, 1955.

Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
Årsberetning 1, 1946 - 1966.

Den Suhrske Husmoderskole, Kbh. 1901- / Suhr's Seminarium 1905- / Professionshøjskolen Metropol 2008-.
Årsskrift 1901 – 1993.

Th. Langs Seminarium, Silkeborg 1891/1896-1982. Sammenlagt med Silkeborg Seminarium 1982.
Meddelelser 1896 - 1960.

Th. Langs Skoler. Lærerindeseminariet 1896-.
Meddelelser 1899 - 1924.

Spectret. Udgivet af Th. Langs Seminariums (1891/1896-1982) Elevforening.
1, 1954 - 1966.

Tønder Statsseminarium 1920-1989.
Årsskrift 1920 – 1989.

Tønder-Posten / T. P. Organ for Tønder Statsseminarium (1920-1989).
1, 1923 - 14, 1937.

Vordingborg Seminarium 1882- / CVU Syd, Vordingborg Seminarium / University College Sjælland, Læreruddannelsen Vordingborg 2008-.
Årsskrift 1915 - 1960.

Volmer-Samfundet. Vordingborg Seminarium (1882-).
Årsskrift 1962 - 1968.

Tolken. Vordingborg Seminariums (1882-) Elevblad.
5, 1924 - 45, 1966.

Aalborg Seminarium 1960- / CVU Nordjylland / University College Nordjylland 2007-.
Årsskrift 1964 - 1969.

Ferlen. Elevblad for Aalborg Seminarium (1960-).
1965 - 1968.

Århus Aftenseminarium 1952-1961 / Marselisborg Seminarium 1961-1990 / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
Årsskrift 1956 - 1970.

Aarhus Kvindeseminarium 1909- / Aarhus Seminarium / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
Meddelelser / Årsskrift 1909 – 1951.

Baunen. Udgivet af Aarhus Seminariums (1909-) Elevforening.
Årsskrift 1935 – 1973.

Drabanten. Elevorgan for Aarhus Seminarium (1909-).
1958 - 1963.

Se skoleårsskrifter og skoleblade