Skoleårsskrifter og skoleblade fra tekniske skoler - billeder


Det Tekniske Selskabs Skole
Oprettet 1843 som Det tekniske Institut
Fra 1876 Det Tekniske Selskabs Skole
Fra 1978 Københavns Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole
Oprettet 1843 som Det tekniske Institut
Fra 1978 Københavns Tekniske Skole

Industriforeningens Undervisning 
for Haandværkere og Industridrivende
Industriforeningens Aftenundervisning
Industriforeningen i Kjøbenhavn. Oprettet 1838

Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende
Teknologisk Institut. Oprettet 1906

Teknologen. Teknologisk Institut
Oprettet 1906 som
 Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende

Arbejdsteknisk Skole i Danmark
Skole for Specialarbejdere. Oprettet 1940

Medlemsblad for Arbejdsteknisk Skoles Elevforening
Arbejdsteknisk Skole i Danmark. Oprettet 1940

Københavns Maskinskole. Oprettet 1906
Københavns Maskinmesterskole

De danske Skomageres Fagskole

Den danske Uhrmagerskole. Oprettet 1889

Københavns Tilskærer-Skole. Oprettet 1906

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i København. Oprettet 1925

Fagskolen for Boghaandværk i København. Oprettet 1893

Den Grafiske Højskole. Oprettet 1943
Fra 2008 Mediehøjskolen

Den grafiske Højskole. Oprettet 1943
Fra 2008 Mediehøjskolen

Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder
Oprettet 1875 som Tegne- og Kunstindustriskolen
Fra 1967 Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen
Fra 1973 Skolen for Brugskunst
Fra 1990 Danmarks Designskole

Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder
Oprettet 1875 som Tegne- og Kunstindustriskolen
Fra 1990 Danmarks Designskole

Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder
Oprettet 1875 som Tegne- og Kunstindustriskolen
Fra 1990 Danmarks Designskole

Kunsthaandværkerskolen
Det Tekniske Selskabs Skoler. Oprettet 1930
Fra 1967 Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen
Fra 1973 Skolen for Brugskunst
Fra 1990 Danmarks Designskole

Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen
Oprettet 1930 som Kunsthaandværkerskolen
Fra 1967 Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen
 Fra 1990 Danmarks Designskole

Skolen for Brugskunst
I 1973 fusioneres
 Kunstindustriskolen og Kunsthaandværkerskolen 
 som Skolen for Brugskunst
Fra 1990 Danmarks Designskole

Skolen for Boligindretning. Oprettet 1934
Fra 1990 Danmarks Designskole

Skolen for Dansk Kunsthaandværk
Oprettet 1901 som Dekorationsskolen
Fra 1912 Skolen for Dansk Kunsthaandværk. Nedlagt 1937

Haandarbejdets Fremmes Skole
Textilskolen

Statens Tegnelærerkursus. Oprettet 1890
Fra 1963 Statens Kursus for Formningslærere
I 1971 fusioneret med Danmarks Lærerhøjskole

Richardt's Skole for Haandværk og Kunstflid
Richardts Sløjdinstitut

De Massmannske Søndagsskoler
Søndagsskole for Håndværkerlærlinge
Oprettet 1800. Nedlagt 1920

De Massmannske Søndagsskoler
Søndagsskole for Håndværkerlærlinge
Oprettet 1800. Nedlagt 1920

Dansk Sløjdlærerskole. Oprettet 1886
Fra 2007 Skolen for Materiel Design

Askov Sløjdskole
Oprettet 1886 som Husflids- og Sløjdskolen i Askov
Fra 1975 Sløjdhøjskolen

Frederiksberg tekniske Skole. Oprettet 1871
TEC. Teknisk Erhvervsskole Center     
                                                                                               
Grenaa tekniske Skole
Oprettet 1839 som Grenaa Søndagsskole. Nedlagt 1964

Haderslev Haandværkerforenings tekniske Skole
EUC Syd

Den jydske Haandværkerhøjskole i Hadsten. Oprettet 1928

Haandværkerhøjskolen i Haslev. Oprettet 1922
Grundlagt 1897 som Haandværkerafdelingen ved Haslev Højskole
Haslev tekniske Skole

Skolebladet
Herning Tekniske Skole. Oprettet 1876

Hillerød Haandværker- og Husgerningsskole

Hjørring tekniske Skole

Bygmester-, Snedker- og Malerskolen ved Holbæk. Oprettet 1913

Horsens Haandværkerforenings tekniske Skole. Oprettet 1857
Horsens Tekniske Skole

Den danske Husflidshøjskole, Kerteminde. Oprettet 1951
Grundlagt 1908 som Kerteminde Folkehøjskole. Nedlagt 2005

Den danske Husflidshøjskole. Skolen for Hverdagskunst
Seminariet for Kunst og Håndværk. Oprettet 1951
Grundlagt 1908 som Kerteminde Folkehøjskole. Nedlagt 2005

Lyngby tekniske Skole. Oprettet 1893
TEC. Teknisk Erhvervsskole Center

Odense tekniske Skole
Oprettet 1844 som Den techniske Aftenskole i Odense
Fra 2008 Syddansk Erhvervsskole

Aalborg tekniske Skole. Oprettet 1805
Tech College Aalborg
                                           
Prikken
Skoleblad for Aalborg Malerskoles Elevforening

Prins Frederik Ferdinands tekniske Skole i Aarhus
Oprettet 1828 
som Prinds Frederik Ferdinands Tegne- og Søndagsskole
 Aarhus tekniske Skole
Aarhus TECH

Aarhus tekniske Skole og Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus tekniske Skole. Oprettet 1828
Aarhus Maskinmesterskole. Oprettet 1896

Aarhus Maskinmesterskole. Oprettet 1896

Elevbladet
Udgivet af Aarhus Malerskoles Elevforening

Jydsk Teknologisk Institut, Aarhus. Oprettet 1943
Fra 1999 Teknologisk Institut

Jydsk Teknologisk Institut, Aarhus. Oprettet 1943
Fra 1999 Teknologisk Institut