Skoleårsskrifter og skoleblade fra universiteter og andre højere læreanstalter


Statsbibliotekets Arkiv rummer en uregistreret samling af danske skoleårsskrifter og skoleblade fra universiteter og andre højere læreanstalter.

Et udvalg

Arkitektskolen i Århus 1965-.
Beretning 1968 – 1985.

Danmarks Ingeniørakademi / DIA 1957-.
Årsberetning 1967 - 1994. I 1995 fusioneret med DTH/DTU.

Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende 1906- / Dansk Teknologisk Institut / Teknologisk Institut 1999-.
Årsberetning 1907 - 1971. Registreret fra 1988 ff.

Teknologen. Medlemsblad for Teknologisk Instituts Elevsamfund.
1, 1919 – 52, 1970.

Foreningen til Unge handelsmænds Uddannelse 1880-2001 / FUHU 2001-.
Beretning 1880 - 1985. Registreret fra 1988 ff.

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Handelshøjskolen i København 1880-1917 / Handelshøjskolen i København 1917-1932 / Den Handelsvidenskabelige Læreanstalt 1932-1939 / Handelshøjskolen i København 1939- / Copenhagen Business School.
Årsberetning 1881 – 1887. Registreret fra 1922 - 2006. Se også internettet.

Stud. Merc. De Studerendes Råd ved Handelshøjskolen i København.
1, 1942 – 31, 1974.

Handelsforeningens aftenskole 1865- / Den jydske Handelshøjskole 1905- / Handelshøjskolen i Århus 1939-2007 / Handelshøjskolen, Århus Universitet / Aarhus School of Business, University of Aarhus / ASB 2007-.
Årsberetning 1904 – 1925. Registreret fra 1949 – 2000.

Journalistkursus ved Aarhus Universitet 1946-1962 / Danmarks Journalisthøjskole 1962-2008 / Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008-
Beretning 1947 – 1957. Registreret fra 1962 ff.

Nordisk Journalistkursus 1957-1991 / Nordisk Journalistcenter 1991-2007.
Beretning 1958 – 1980.

Den Grafiske Højskole 1943-2008 / Mediehøjskolen 2008-.
Årsberetning 1943 - 1958. Registreret fra 2005 ff.

Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn 1754- / Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet 1771- / Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster 1814- / Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 1968-.
Beretning 1888 – 1985. Registreret fra 1986 ff.

Den Kongelige Tandlægehøjskole i Århus 1958- / Århus Tandlægehøjskole / Århus Tandlægeskole / Tandlægeskolen, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet 1992-.
Beretning 1958 – 1991.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858-2007 / Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet 2007-.
Beretning 1858 – 2001.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858-2007 / Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet 2007-.
Årsskrift 1917 – 1980. Er registreret.
 
Kunstakademiets Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademi 1968-.
Årsberetning 1970 – 2000.

Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker 1938-1958 / Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Århus Universitet 1958–1965 / Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1965-.
Årsberetning 1939 – 1972 + 1981 - 1991. Registreret fra 1992 ff.

Københavns Musikkonservatorium 1867-1902 / Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1902-.
Årsberetning 1892 – 1997.

Det Jyske Musikkonservatorium, Århus 1927-.
Årsberetning 1955 - 1997.

Det Fynske Musikkonservatorium 1929-.
Beretning 1938 - 1939 + 1948 - 1998.

Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg 1930-.
Årsberetning 1955 - 1962. Registreret fra 1989 - 2004.

Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg.
Beretning 1980 - 1998.

Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde skoler med dertil hørende underviisning / Københavns Universitet, Den Polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet / Københavns Universitet, Kommunitet og Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole / Københavns Universitet.
Årbog 1837 – 1943. Registreret fra 1943 – 1998. Fra 1999 - 2006 på CD-ROM. Se også internettet.

Kjøbenhavns Universitet 1792-1851 / Kjøbenhavns Universitet og Den Polytechniske Læreanstalt 1851-1935 / Københavns Universitet, Århus Universitet og Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole 1935-1961 / Københavns Universitet 1961-.
Forelæsninger og Øvelser / Lektionskatalog 1792 – 1995.

Universitet, Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt / Københavns Universitet, Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, Det højere skolevæsen, Kommunitetet og Sorø Akademi / Københavns Universitet og Sorø Akademi.
Regnskabsberetninger 1883 – 1970.
 
Københavns Universitet 1479-.
Liste over de immatrikulerede Studerende / Studentermatrikel 1812 – 1972.

Københavns Universitet.
Meddelelser 1, 1953 - 20, 1972 / Universitetsavisen 1-, 1973 ff. Er registreret.

Hovedområdet. Månedsblad for det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet / Lektionskatalog.
1, 1971 - 33, 2003. Er registreret.

Haandbog for Studenter / Studenterhåndbog for Københavns Universitet / Studenterhåndbogen.
1893 – 2001. Registreret fra 2002 ff.

Købmandsskolen 1881- / Niels Brock Copenhagen Business College 1991-.
Beretning 1881 – 1887 + 1921 – 1987. Registreret fra 1987 ff.

De Brockske Handelsskoler 1888- / fra 1908 en afdeling af Købmandsskolen / Niels Brocks Handelsskole / Niels Brock Handelsgymnasium / Niels Brock. Copenhagen Business College 1991-.
Beretning 1889 - 1973. Registreret fra 1987 ff.

Købmandsskolebladet.
1, 1912 – 55, 1968.

Niels Brock. Medlemsblad for Foreningen Niels Brock.
1, 1925 ff. Er registreret.

Monrads Kursus 1856-1891 / Statens Lærerkursus 1895-1906 / Statens Lærerhøjskole 1906-1944 / Danmarks Lærerhøjskole 1944-2000 / Danmarks Pædagogiske Universitet 2000-2006 / Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2006-.
Beretning 1896 – 1994. Registreret fra 2000 ff. Se også internettet.

Det ny DLH-psychen. Danmarks Lærerhøjskole. Fortsættes som DPU Psychen. Danmarks Pædagogiske Universitet.
1, 1977 - 2004. Er registreret.

Odense Universitet 1966-1998 / Syddansk Universitet 1998-.
Årsberetning 1966 – 2001. Er registreret. Se også internettet.

Odense Universitet 1966-1998 / Syddansk Universitet 1998-.
Læseplan 1967 – 2000.

Nyt fra Odense Universitet.
1, 1967 – 25, 1991. Registreret fra 22, 1988 – 32, 1998. Indgår herefter i: Ny viden.

Den Pharmaceutiske Læreanstalt 1892-1942 / Danmarks Farmaceutiske Højskole 1942-2003 / Danmarks Farmaceutiske Universitet 2003-2007 / Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 2007-.
Årsberetning 1892 – 1967 + 1980 - 1987. Registreret fra 1988 ff.

Communicatio. Danmarks Farmaceutiske højskoles meddelelsesblad / Plexus. Tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole 1999-.
1970 – 1989 + 1992 - 1995. Registreret fra 1996 ff.

Den Polytekniske Læreanstalt 1829-1933 / Danmarks Tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Beretning 1885 – 1987. Registreret fra 1988 ff.

Den polytekniske Læreanstalt 1829-1933 / Danmarks tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Forelæsninger og øvelser 1961 – 1971.

Den Polytekniske Læreanstalt 1829-1933 / Danmarks Tekniske Højskole 1933-1994 / Danmarks Tekniske Universitet 1994-.
Program og Studiehåndbog 1884 – 2000.

Danmarks Tekniske Højskole 1829-.
Meddelelser 1, 1955 – 17, 1971.

Sletten. Ugeavis for Danmarks Tekniske Højskole 1971-2004 / DTU avisen 2004-.
1971 - 1997. Registreret fra 1998 ff.

Roskilde Universitetscenter (RUC) 1972- / Roskilde Universitet.
Årsberetning 1979 - 1987. Registreret fra 1988 ff. Se også internettet.

Ruc-Nyt / Roskilde Universitetscenter (1972-).
1972 ff. Er registreret.

dsh-Nyt. Den Sociale Højskole i Århus (1957-).
1, 1974 - 13, 1986.

Statens Biblioteksskole 1918- / Danmarks Biblioteksskole 1956- / Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA 2010-.
Beretning 1973 - 1982 + 1986 - 1997.

Biblioten. Danmarks Biblioteksskole (1918-). Fortsættes som Over broen. Bibliotekarstuderendes blad.
1, 1970 - 1986 + 1, 1988 - 1999.

Statens Kursus i Gymnastik 1898-1911 / Statens Gymnastikinstitut 1911-1941 / Danmarks Højskole for Legemsøvelser 1941-1997 / Institut for Idræt, Københavns Universitet 1997-.
Årsberetning 1904 – 1985.

Sydjysk Universitetscenter (SUC) 1973- / Syddansk Universitet 1998-.
Beretning 1972 - 1986. Registreret fra 1987 ff.

Tandlægeskolen 1888-1941 / Danmarks Tandlægehøjskole 1941-1958 / Københavns Tandlægehøjskole 1958-1991 / Tandlægeskolen, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet 1991-
Beretning 1909 – 1990.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Årsberetning 1928 – 1957 (indgår i Acta Jutlandica), 1952 – 1991 (opstillet i Arkivet), 1957 - 2007 (er registreret). Se også internettet.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Læseplan 1929 - 1984.

Universitetsundervisningen i Jylland 1928- / Århus Universitet 1933-.
Liste over de immatrikulerede Studerende / Matrikel 1932 – 1978.

Meddelelser fra Aarhus Universitet (1928-). Fortsættes som Information og debat / Campus / Univers.
2, 1954 – 21, 1973. Registreret fra 1, 1973 ff.

At / Montanus. Universitetsblad udgivet af Studenterrådet, Århus Universitet.
1, 1967 – 5, 1971.

Haandbog for Studenter ved Aarhus Universitet / Aarhus Universitets Studenter-Haandbog / Studenter Håndbogen. Århus Studenternes håndbog.
1934 – 2002. Er registreret.

Aalborg Universitetscenter (AUC) 1974-1994 / Aalborg Universitet (AAU) 1994-.
Årsberetning 1974 ff. Er registreret. Se også internettet.

AUC nyt / SR nyt / Center nyt 1974-1994 / Aalborg universitetsavis 1994-1996 / Uglen 1996 ff.
1974 – 1990. Registreret fra 1991 ff.

Se skoleårsskrifter og skoleblade