Teaterprogrammer fra Holstebro Revyen - billeder

Holstebro Revyen 1969 -

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyens stifter og direktør Ernst Trillingsgaard
1969 - 1985

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyens stifter og direktør Ernst Trillingsgaard
1969 - 1985

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyens stifter og direktør Ernst Trillingsgaard
1969 - 1985

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyens direktør Knud Erik Søgaard 1986 -

Foto: Bent Tilsted
Bodil Udsen i Holstebro Revyen 1969

Foto: Bent Tilsted
Louis Miehe-Renard og Bodil Udsen i Holstebro Revyen 1969

Foto: Bent Tilsted
Preben Kaas, Judy Gringer og Louis Miehe-Renard
 i Holstebro Revyen 1970

Foto: Bent Tilsted
Erik Paaske, Susanne Heinrich,
 Jesper Langberg og Grethe Mogensen
i Holstebro Revyen 1972

Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1973

Foto: Bent Tilsted
Elin Reimer i Holstebro Revyen 1973

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1973's instruktør Ole Walbom

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1973

Foto: Bent Tilsted
Erik Paaske, Elin Reimer, Ole Monty og Ann Liza
 i Holstebro Revyen 1973

Foto: Bent Tilsted
Bent Clausens show- og danseorkester i Holstebro Revyen 1973

Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1974

Foto: Bent Tilsted
  Holstebro Revyen 1974

Foto: Bent Tilsted
Karl Stegger og Ole Monty i Holstebro Revyen 1974

Foto: Bent Tilsted
Karl Stegger i Holstebro Revyen 1974

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1974's instruktør Klaus Pagh,
 Elin Reimer, Karl Stegger, Sonja Oppenhagen,
koreograf Anette Walther og Ole Monty

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1975 

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1975 

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer, John Martinus, Lilli Holmer,
Beatrice Palner og Gyda Hansen
i Holstebro Revyen 1975 

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1975 

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
Elga Olga i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
Lone Helmer i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
Lizzi Varencke i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
 John Martinus i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
 Dirch Passer i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
Lizzi Varencke, Dirch Passer, Elga Olga,
John Martinus og Lone Helmer
i Holstebro Revyen 1976

Foto: Bent Tilsted
 Marguerite Viby og Buster Larsen 
i Holstebro Revyen 1977 

Foto: Bent Tilsted
 Marguerite Viby i Holstebro Revyen 1977

Foto: Bent Tilsted
 Buster Larsen i Holstebro Revyen 1977

Foto: Bent Tilsted
 Jørgen Buckhøj i Holstebro Revyen 1977

Foto: Bent Tilsted
Bent Clausens show- og danseorkester i Holstebro Revyen 1977

Foto: Bent Tilsted
Marguerite Viby og Buster Larsen i Holstebro Revyen 1977

Foto: Bent Tilsted
 Jørgen Buckhøj, Marguerite Viby,
Buster Larsen og Britt Vendelboe
i Holstebro Revyen 1977

 Holstebro Revyen 1978

 Foto: Bent Tilsted
Sigrid Horne-Rasmussen i Holstebro Revyen 1978

 Foto: Bent Tilsted
 Gustav Winckler i Holstebro Revyen 1978

 Foto: Bent Tilsted
 Birthe Kjær i Holstebro Revyen 1978

 Foto: Bent Tilsted
 Ulrik Neumann, Sniff Neumann og Mikael Neumann
i Holstebro Revyen 1978

Foto: Bent Tilsted
Mikael Neumann, Birthe Kjær, Gustav Winckler,
Sniff Neumann og Ulrik Neumann
 i Holstebro Revyen 1978 

Foto: Bent Tilsted
Mikael Neumann, Birthe Kjær, Gustav Winckler, 
Sniff Neumann og Ulrik Neumann
i Holstebro Revyen 1978

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1978's revyorkester Jens Gundorph's kvartet

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1978's instruktør Mogens Brix-Pedersen

 Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1979

 Foto: Bent Tilsted
Ulf Pilgaard i Holstebro Revyen 1979

 Foto: Bent Tilsted
Lisbet Dahl i Holstebro Revyen 1979

 Foto: Bent Tilsted
Karl Stegger i Holstebro Revyen 1979

 Foto: Bent Tilsted
Karin Flendsborg i Holstebro Revyen 1979

 Foto: Bent Tilsted
 Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Karl Stegger
 i Holstebro Revyen 1979

Foto: Bent Tilsted
 Karl Stegger, Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard 
 i Holstebro Revyen 1979

Foto: Bent Tilsted
Liselotterne i Holstebro Revyen 1979

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1979's revyorkester Jens Gundorph's kvartet

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1979's instruktør Preben Kaas

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1979's koreograf Lise-Lotte Frederiksen


Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Elga Olga i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Erik Paaske i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Hugo Herrestrup i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Jytte Breuning i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Esper Hagen i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Kirsten Norholt i Holstebro Revyen 1980

 Foto: Bent Tilsted
Lise Schrøder i Holstebro Revyen 1980

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Holstebro Revyen 1980's instruktør John Martinus 

Foto: Bent Tilsted
 Kirsten Norholt, Elga Olga og Erik Paaske
i Holstebro Revyen 1980

Foto: Bent Tilsted
Kirsten Norholt, Erik Paaske og Elga Olga
i Holstebro Revyen 1980

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1980's 
revyorkester med kapelmester Flemming Hynneke

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
Buster Larsen i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
Jannie Høeg i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
 Jørgen Buckhøj i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
Lilly Lensfeldt i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
Henning Hansen i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
 Helle Winge i Holstebro Revyen 1982

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1982's instruktør Jan Schou 

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1982's scenograf Henning Kurt

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1982

Foto: Bent Tilsted
Balletten i Holstebro Revyen 1982

Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1983 

Foto: Bent Tilsted
Ove Verner Hansen i  Holstebro Revyen 1983

Foto: Bent Tilsted
Grethe Mogensen i Holstebro Revyen 1983

Foto: Bent Tilsted
John Martinus i Holstebro Revyen 1983

Foto: Bent Tilsted
Lise Schrøder i Holstebro Revyen 1983

Foto: Bent Tilsted
Lilly Lensfeldt i Holstebro Revyen 1983

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1983's instruktør Jan Schou 

Foto: Bent Tilsted
 John Martinus, Ove Verner Hansen, Jan Schou, 
Grethe Mogensen, Ernst Trillingsgaard, 
Lise Schrøder og Lilly Lensfeldt
i Holstebro Revyen 1983 

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
  Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
Grethe Thordahl i Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
Lise Schrøder i Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
Lone Kellermann i Holstebro Revyen 1984

 Foto: Bent Tilsted
Benny Hansen i Holstebro Revyen 1984

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Holstebro Revyen 1984's instruktør John Martinus 

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1984's kapelmester Tom Wilke

Baross Balletten i Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1984

 Foto: Bent Tilsted
Benny Hansen og Lone Kellermann i Holstebro Revyen 1984

Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
 Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
 Lisbet Dahl i Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
 Claus Ryskjær i Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
 Jannie Faurschou i Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
 Steen Springborg i Holstebro Revyen 1985

 Foto: Bent Tilsted
John Martinus i Holstebro Revyen 1985

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1985's instruktør Anthony Michael

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1985's
 scenograf og kostumier Kirsten Victoria Lind

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1985's kapelmester Stig Christensen

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1985's revyorkester
 med kapelmester Stig Christensen

Foto: Bent Tilsted
 Scantuft-balletten i Holstebro Revyen 1985

Foto: Bent Tilsted
  Holstebro Revyen 1985

 Foto: Bent Tilsted
  Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Grethe Sønck i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Kai Løvring i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Grethe Mogensen i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
John Martinus i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Jeanne Boel i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Sir Benny i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted

 Scantuft Balletten i Holstebro Revyen 1986

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1986's scenograf Ole Krab

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1986's kostumier Lise-Lotte Frederiksen

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyens fotograf Bent Tilsted

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1986' 
direktør Knud Erik Søgaard og instruktør John Martinus

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1986's revyorkester med kapelmester John Völer

 Foto: Bent Tilsted
   Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Manja Mourier i Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Dorthe Kollo i Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Beatrice Palner i Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Ole Søltoft i Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1987's instruktør John Martinus

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1987's scenograf Ole Krab

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1987's kostumier Lise-Lotte Frederiksen

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1987's koreograf Mikala Bjarnov Lage

 Foto: Bent Tilsted
 Scantuft Balletten i Holstebro Revyen 1987

 Foto: Bent Tilsted
Holstebro Revyen 1987's revyorkester med kapelmester John Völer