Teaterprogrammer fra Nykøbing F.-revyen - billeder

Nykøbing F.-revyen 1912 -

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Nykøbing F.-revyens Direktør Viggo Brodthagen 1947 - 1967

 Nykøbing F.-revyens direktør Jytte Breuning 1968 - 1970

Nykøbing F.-revyens direktør Louis Miehe-Renard 1971

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Revykøbings direktør Volmer-Sørensen 1972 - 1978 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyens direktører 
Louis Miehe-Renard, Jytte Breuning og Volmer Sørensen
Revykøbing kalder 1976
(Spillet på Amager Scenen)

Nykøbing From Revyens direktører Ida og Bent From 1982

Foto: Flemming Karlsen
Nykøbing F. Revyens direktør Flemming Krøll 1985 - 

 Nykøbing F.-revyen 1912

 Nykøbing F.-revyen 1914

Nykøbing F.-revyen 1959
Af Carl Andersen, Willy Breinholst, Edw. Clausen,
Dan Christophersen, Epe, Chr. Glatved m. fl.

 Nykøbing F.-revyen 1959

Carla Hansen i Nykøbing F.-revyen 1959

 Paul Mourier i Nykøbing F.-revyen 1959

 Irene Hansen i Nykøbing F.-revyen 1959

 Alex Zander i Nykøbing F.-revyen 1959

Jytte Abildstrøm i Nykøbing F.-revyen 1959

 Viggo Hansen i Nykøbing F.-revyen 1959

 Nykøbing F.-revyen 1959's revyforfatter Arne Westermann

 Nykøbing F.-revyen 1959's kapelmester Eric Christiansen

 Viggo Brodthagen og Hans W. Petersen i Nykøbing F.-revyen 1960

 Nykøbing F.-revyen 1961
Af Robert Arnold m. fl.

 Nykøbing F.-revyen 1961

  Nykøbing F.-revyen 1961's 
revyforfatter og instruktør Robert Arnold,
balletmester Børge Danoësti,
 kapelmester Svend Coster og revyforfatter Arne Westermann

 Vivi Svendsen i Nykøbing F.-revyen 1961

 Karl Stegger i Nykøbing F.-revyen 1961

 Birgit Brüel i Nykøbing F.-revyen 1961

 Ole Monty i Nykøbing F.-revyen 1961

Lone Luther i Nykøbing F.-revyen 1961

 Hugo Herrestrup i Nykøbing F.-revyen 1961

 Nykøbing F.-revyen 1962
Af Dan Christophersen m. fl. 

  Nykøbing F.-revyen 1962

  Nykøbing F.-revyen 1962

Jytte Breuning i Nykøbing F.-revyen 1962

Henry Büchmann i Nykøbing F.-revyen 1962

Nykøbing F.-revyen 1963
Af Ida og Bent From, Willy Breinholst, Thøger Olesen m. fl.

Nykøbing F.-revyen 1963

Hans W. i Nykøbing F.-revyen 1963

Grethe Mogensen i Nykøbing F.-revyen 1963

Ingolf David i Nykøbing F.-revyen 1963

John Martinus i Nykøbing F.-revyen 1963

 Nykøbing F.-revyen 1964
Af Epe, Poeten, Carl Andersen, Willy Breinholst,
Amdi Riis, Otto Lington, Eric Christiansen m. fl. 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Inga Løfgreen i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Hans W. Petersen i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Jytte Breuning i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Marchen Passer i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Carl Jacobsen i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Toni Lisa i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Helle Nielsen i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Lykke Nielsen i Nykøbing F.-revyen 1964

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1964's instruktør Bjørn Puggaard-Müller 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1964's scenograf Werner Møller

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1964's koreograf Poul Eli

 Nykøbing F.-revyen 1965
Af Carl Andersen, Robert Arnold, Kjeld Bonfils,
Willy Breinholst, Poul Christoffersen m. fl. 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Nykøbing F.-revyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Elga Olga i Nykøbing F.-revyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Paul Kelvin i Nykøbing F.-revyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Poul Kühn i Nykøbing F.-revyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Anette Post i Nykøbing F.-revyen 1965

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Ballet Denidante i Nykøbing F.-revyen 1965

  Nykøbing F.-revyen 1966
Af Robert Arnold, Carl Andersen, Lodvi'g m. fl.

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Carla Hansen i Nykøbing F.-revyen 1966

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Kai Løvring i Nykøbing F.-revyen 1966

Nykøbing F.-revyen 1966's 
revyforfatter og instruktør Robert Arnold

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Denidante Balletten i Nykøbing F.-revyen 1966

 Nykøbing F.-revyen 1967
Af Carl Andersen, Robert Arnold m. fl. 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
  Nykøbing F.-revyen 1967 

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Jørgen Ryg i Nykøbing F.-revyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Kai Løvring i Nykøbing F.-revyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 Susanne Breuning i Nykøbing F.-revyen 1967

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1967's instruktør Jørgen Ryg

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1967's scenograf Bo Hedenmo

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1967's koreograf Rita Clair

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Nykøbing F.-revyen 1967 kapelmester Eric Christiansen

 Nykøbing F. Revyen 1969
Af Carl Andersen, Willy Breinholst, Epe m. fl.

  Nykøbing F. Revyen 1969

Grethe Sønck i Nykøbing F. Revyen 1969

Ole Søltoft i Nykøbing F. Revyen 1969

Jytte Breuning i Nykøbing F. Revyen 1969

Bent Weidich i Nykøbing F. Revyen 1969

John Martinus i Nykøbing F. Revyen 1969

Poul Kühn i Nykøbing F. Revyen 1969

Susanne Breuning i Nykøbing F. Revyen 1969

Nykøbing F. Revyen 1969's instruktør Ole Walbom

Nykøbing F. Revyen 1969's koreograf Britt Bendixen

Nykøbing F. Revyen 1969's kostumier Keld Holm

Nykøbing F. Revyen 1969's kapelmester Herman Grønning

Nykøbing F. Revyen 1969's komponist Kjeld Bonfils

Nykøbing F. Revyen 1969's hovedforfatter John Martinus

Bent Weidich i Nykøbing F. Revyen 1970

 Nykøbing F. Revyen 1971
"Hjemme hos Louis"
Af Per Arnoldi, Sten Bramsen m. fl.

 Nykøbing F. Revyen 1971

 Bodil Udsen i Nykøbing F. Revyen 1971

 Caja Heimann i Nykøbing F. Revyen 1971

 Claus Ryskjær i Nykøbing F. Revyen 1971

 Christiane Rohde i Nykøbing F. Revyen 1971

 Birger Jensen i Nykøbing F. Revyen 1971

 Anja Miehe-Renard i Nykøbing F. Revyen 1971

 Finn Nielsen i Nykøbing F. Revyen 1971

 Pernille Grumme i Nykøbing F. Revyen 1971

 Lars Elstrøm i Nykøbing F. Revyen 1971

Nykøbing F. Revyen 1971's instruktør Sten Bramsen

Nykøbing F. Revyen 1971's scenograf Per Arnoldi

Nykøbing F. Revyen 1971's kapelmester Ejvind Breck

Nykøbing F. Revyen 1971's instruktør Sten Bramsen,
Bodil Udsen og Caja Heimann


Nykøbing F. Revyen 1971 

 Revykøbing kalder 1972

 Revykøbing kalder 1972

Kaj Løvring i Revykøbing kalder 1972

Grethe Sønck i Revykøbing kalder 1972

Ole Søltoft i Revykøbing kalder 1972

Annie Birgit Garde i Revykøbing kalder 1972

Anne Marie Stevelt i Revykøbing kalder 1972

Helle Sihm i Revykøbing kalder 1972

Peter Rasmussen alias "Mr. Trombone" i Revykøbing kalder 1972

Nina, Pauline og Maria
Polo Rivels datter og børnebørn i Revykøbing kalder 1972

 Revykøbing kalder 1972's instruktør Volmer-Sørensen

 Revykøbing kalder 1972's teatermaler Tom Reimer

 Revykøbing kalder 1972's koreograf Gene Nettles

 Revykøbing kalder 1972's kapelmester Steen Holkenov

 Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk

Grethe Sønck i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 
Jytte Breuning i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 
Grethe Mogensen i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 
Kai Løvring i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
 
John Martinus i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Leo Carpato i Revykøbing kalder 1977

Gentleman Jack og partner i Revykøbing kalder 1977

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's instruktør Volmer-Sørensen

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's scenograf Tom Reimer

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's koreograf Gene Nettles

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's scenemester Poul Kühn

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's regissør Piv Bernth

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1977's
 kapelmester Steen Holkenov med orkester

Revykøbing kalder 1977's forfattere Ida og Bent From

Revykøbing kalder 1977's forfatter Ulrich Ravnbøl

Revykøbing kalder 1977's forfatter Arne Myggen

Revykøbing kalder 1977's forfatter Franz Füchsel

Revykøbing kalder 1977's forfatter Ib Boye

 Revykøbing kalder 1978

   Revykøbing kalder 1978

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Grethe Sønck i Revykøbing kalder 1978

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk

Lizzi Varencke i Revykøbing kalder 1978

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1978's scenograf Tom Reimer

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1978's koreograf Britt Bendixen

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1978's scenemester Poul Kühn

Foto: Rigmor Mydtskov. www.mydtskov.dk
Revykøbing kalder 1978's regissør Piv Bernth

Nykøbing From Revyen 1982

Nykøbing From Revyen 1982

 Flemming Krøll, Jeanne Boel,
Frank Leon og Hans Christian Ægidius
i Nykøbing F. Revyen 1985

 Nykøbing F. Revyen 1986

Foto: Flemming Karlsen
 Lone Lau i Nykøbing F. Revyen 1986

Foto: Flemming Karlsen
 Asger Reher i Nykøbing F. Revyen 1986

Foto: Flemming Karlsen
 Flemming Krøll i Nykøbing F. Revyen 1986

Foto: Flemming Karlsen
 Nykøbing F. Revyen 1986's pianist Frank Leon 

  Nykøbing F. Revyen 1987

 Foto: Flemming Karlsen
  Lone Lau i Nykøbing F. Revyen 1987

 Foto: Flemming Karlsen
Benny Hansen i Nykøbing F. Revyen 1987
 
 Foto: Flemming Karlsen
  Anne Karin i Nykøbing F. Revyen 1987
 
 Foto: Flemming Karlsen
    Sir Benny i Nykøbing F. Revyen 1987

 Foto: Flemming Karlsen
Nykøbing F. Revyen 1987's pianist Frank Leon

 Foto: Flemming Karlsen
Birthe Krøll i Nykøbing F. Revyen 1987

Se flere teaterprogrammer