Skillingsviser - billeder fra 1901 til 1908


Gehejmeetatsraad Tietgens Død
1901

Vise om Kæresten, der skød Malkepigen Anna Louise
i Krøjerup d. 6. Juli 1901.
Med Beretning

Vise om Pigen, der blev danset ihjel
eller Hvem var den Ubekendte?
Med Pigens Portræt
1901

Stars and stripes for ever.
Den amerikanske Flagsang
1901

Selskabspapagøjen 
eller da Robinson kom hjem
1901

Det er dog et Satans Apparat!
Den lystigste Revuevise
1901

Vise om en meget bekendt Mands eventyrlige Liv og Hændelser.
Forfattet af Gnisberg til Festen d. 6. September 1902

Ny sandfærdig Vise om de sløie Tider.
Med Beretning om de grufulde Tilstande
1902

Ny Vise om Modermorderen Arthur Jørgensen.
Med Beretning
1902

Vise om Modermorderen Arthur Jørgensen.
Morderen har tilstaaet.
Med Beretning
1902

Dommen over Modermorderen Arthur Jørgensen.
Højesteretsdommen lød paa Stadfæstelse af Kriminalrets-Dommen.
Altsaa: Arthur er dømt til Døden.
Med Beretning
1902

Morderens Tanker i Fængslet om Moderens Død.
Med Beretning
1902

Den myrdede Moders sidste Ord til Sønnen
før han begik den blodige Gerning.
Og: Beretning om den sidste Samtale
1902

Sidste nye Sang om Modermorderen Arthur Jørgensen
1902

Vise om det skrækkelige, gruopvækkende Modermord
forøvet af Sønnen Arthur Jørgensen, 25 Aar
1902

Vise om Marie Sørensen Hjortshøjs ulykkelige Død.
Hendes Fader arresteret, men løsladt.
Og: Beretning om Nyeste fremkomne
1902

Vise om Marie Sørensen Hjortshøjs ulykkelige Død.
Hvem var Gerningsmanden?
Og: Beretning om det nyeste fremkomne
1902

Den jyske Pige, Marie Sørensen i Hjortshøj.
Hun skulde dagen efter veksle Ring med sin forlovede,
men fandtes bag et Hegn myrdet og mishandlet.
Hendes Fader er bleven arresteret og indsat i Randers Arrest,
men efter 8 Dages Forløb løsladt som aldeles brødefri,
da Morderen har sendt et Brev fra Amerika med Tilstaaelse.
Samt fuldstændig Meddelelse om denne Begivenhed
1902

Den myrdede Pige Marie Sørensens Fader i Fængslet.
Vemodige Tanker
1902

Marie Sørensens Morder har meldt sig selv,
og tilstaar, at han, som har været Kæreste med hende,
har dræbt hende af Hævn fordi hun tog en anden.
Med: Beretning og Brevet, 
som han har tilskrevet Herredsfogedkontoret fra Amerika
1902

Kærestens Klagesang ved den myrdede Marie Sørensens Grav
1902

Den lystige Vise om Karen Spidsmus og Ferd. Erichsen,
der narrede hele Kleresiet,
og paa en fiffig og dristig Maade stak ud fra Arresten i Aarhus,
han i den bare Skjorte, siden begge i Dameklæder,
og hvorledes de tilsidst blev paagrebne i Lisberg.
Samt: Fuldstændig Beretning om Flugten og Paagribelsen,
samt deres Dom
1902

En humoristisk Vise om Ferdinand Eriksen
 og hans Kærestes Flugt fra Arresten i Aarhus,
 og deres Paagribelse
1902

Visen om Karen Spids og hendes Ferdinand,
der stak af fra Arresten i temmelig let Paaklædning
og blev snappede i en Kro
1902

En ny Vise om den bedragne Ægtemand
forfattet og udgivet af Rasmus Pedersen
ægteviet d. 9. December 1877 i Hvidovre Kirke pr. Kjøbenhavn.
Med Beretning
1902

To Elskendes Kamp og Sejr 
og mærkelige Redning under Orkanen Julenat i Aaret 1902

To Elskedes mærkelige Redning den skrækkelige Julenat

Min lille Anna Margrete!
Den lykkelige Elskers Kærligheds-Sang
1902

Alperosen 
eller de to Elskendes Død paa Bjerget
1902

Vise om Sømandens Kæreste,
der ventede ham ved den bølgende Strand,
indtil en ilanddreven Flaske meldte hende om hans Skæbne
1902

En ny og frydefuld Vise om hvorlunde Apothekeren
fik Gassen til at skinne og Vandet til at rinde i Hørsholm By
1902

Min Rikke og jeg.
Frierens Luftkasteller og Pigens Svar
1902

Visen om Rullekonens Datter, det glade Livstykke,
som ellers ikke er til at lege med
1902

Draga, søde Draga!
En pæn Vise om en Dame, der ikke kom for tidlig, men for sent
1902

En liden Vise om hvorledes det kunne værre,
hvis det gik, som det skulle
1902

Rejer er godt!!
1902

 En ny og bedrøvelig Vise
 om Hørsholm Slot, Dronning Caroline Mathilde og Struense,
om hvorlunde de elskede hinanden
og tilsidst alle tre ynkelig omkom
1903

Vise om Blodbadet i Belgrad,
hvor Kong Alexander, Dronning Draga, dennes Brødre
samt en Del Generaler myrdedes paa Slottet
Natten til den 11. Juni 1903.
Med udførlig Beretning

Den sidste ny af  A. C Meyer.
Holder De med Rusland eller Japan?
1903

Den sidste ny af  A. C Meyer.
Naar Hr. Madsen mobiliserer
1903

Hollænderne paa Amager
1903

Rovmordet paa Amager,
hvor en 73-aarig Aftægtsmand fandtes myrdet.
Morderen er paagreben.
Med Beretning
1903

Ny Vise om Mordet i Frederikshavn,
hvor tre tyske Slagtersvende dræbte en Arbejdsmand
og frygteligt mishandlede 6 fredelige Vejfarende.
Med Beretning
1903

Nyeste Vise om Mordet ved Skive.
En døvstum Mand myrder sin Kone
1903

Sang om Drabet i Asaa
1903

Det nye Mord ved Randers den 7. Januar 1903.
Den 17 aarige Pige Kathrine Kristiansen 
dræbt paa Landevejen efter en haard Kamp.
Og Beretning om Misgerningen

Morderen har tilstaaet Mordet
 paa den 17-aarige Katrine Kristiansen,
der af den 16-aarige Jens Styg Nielsen
var gjort til Genstand for Voldtægt, 
som dog ikke lykkedes.
Med Beretning
1903

Vise om Barnemordet i Eskemose ved Skanderborg,
hvor et 3 Maaneders velskabt Pigebarn fandtes henlagt.
Hvem er den tilslørede Dame?
Med Beretning
1903

Sang om Pigen Louise Christiansen af Aalborg,
Barnemordersken fra Eskebæk Mose
1903

Sang om Barnemordet i Aalborg,
hvor 2 velskabte Drengebørn fandtes henliggende i en Port.
Med Beretning
1903

Den rigtige Vise om Bech-Olsens Flugt
eller Verdensmesterskabet i Fare
1903

Nyeste Vise om den natlige Kamp ved Port Arthur, 
hvor Russerne med stor Tapperhed
tilbageslog et Angreb af 4 gamle Dampere
og skød de to i Sænk i Havneindløbet
1904

En grinagtig Vise om Krigen mellem Japan og Rusland,
og om hvorledes de raske, smaa Japanesere
tage Livtag med den russiske Bjørn
1904

Sang om Udvandrerskibet "Norges" Forlis.
Den 28. Juni 1904.
Omtrent 600 Passagerer omkomne, kun 148 reddede.
Med Beretning

Den nyeste Sang om Amerikadamperen Norges Undergang
ved Rockall Klippen d. 28. Juni 1904,
hvorved ca. 600 Mennesker omkom.
Med nyeste sandfærdig Beretning

Boernes National-Hymne.
Englændernes Skræk naar de hører den
1904

Haandværkerfesten i København 1904.
Med Festprogram

Visen om Karlen,
 der blev slaaet blind af to Bønder paa Sjælland.
Den 8. Oktober 1904

Øjeblikkets Vise om de gamle Lavsbrødre,
der pludselig genopstod i det Herrens Aar 1904.
Med udførlig Beretning

Da Fiskerkonen ved Gammelstrand holdt Jubilæum.
En gammel Vise trykt op igen til Basaren i Hornbæk
24. Juli 1904

En dansk Pige, 
der blev solgt til en Neger for 12,000 Kr. af sin danske Kæreste,
 der lokkede hende til Amerika.
Hun er senere kommen hertil.
Med Beretning
1904

En virkelig passeret, med sandfærdig og sørgelig Vise
om Gjensynets Glæde, som imidlertid ikke blev til noget
 paa Grund af for gammel Alderdom,
eller en Studentersangers triste Endeligt
 paa en Tur til Næstved i Juni 1904,
som ogsaa havde været der for 50 Aar siden

En sandfærdig Beretning om
 hvorlunde Mads kom ynkelig af Dage
 formedelst en Petroleumslampe,
tildels ogsaa ved Uforsigtighed,
eller en sørgelig Vise, der viser,
hvorledes Pengebegjærlighed kosted et Menneskes Liv
1904

Fiskermanden.
En smuk Vise om hvorledes et fattigt Fiskerpar,
som havde mistet deres Søn paa Havet,
var nær ved ogsaa at miste deres Datter,
netop som hun efter 8 Aars Forløb vendte hjem,
men hvorledes Faderen ved et mærkeligt Tilfælde
reddede hende ud af Havet
1904

Ulykkelig Kærlighed.
Hvorledes en ung Gaardmandsdatter 
forlovede sig samtidig med to Brødre, Gaardmandssønner, 
hvoraf den ene tog dem alle af Dage, 
da han erfarede Sammenhængen
1904

Harald og Fylla 
eller Kærlighed til Døden.
Vise om to Elskende, som gik i Døden sammen,
fordi den haardhjertede Fader
 fandt Pigen at være for ringe til hans Søn.
Virkelig passeret
1904

Skovidyl
 eller en sandfærdig Beretning om,
hvorlunde en vakker Forstmand ved Snildhed vandt sin Brud.
Alle elskende til Trøst og Opmuntring
1904

Visen om Gummi-Fritz og hans Liv.
Smuk Vise om Kærlighed, Galoscher m. m.
Virkelig passeret
1904

Paa Gaarden nær ved Skanderborg,
eller Trofast i Liv og Død
1904

Sangen om Edelweis, 
den sjældne Alpeblomst,
som det er livsfarligt at plukke til sin Brud
1904

Den lille Valmue.
 En smuk Sang om hvorledes den lille Blomst, 
ved de Minder den vakte, bragte Lindring og Trøst
1904

Den fattige Blomsterdreng,
som da han vendte hjem fandt sin Moder død,
og nu staar ene i Verden
1904

En smuk Kærlighedsvise om Alfred og Alvilda,
 hvorledes han brød sit Ord til hende,
medens han var Soldat i København,
 og hvor sørgeligt det gik
1904

Hytten i Dalen 
eller den forsmaaede Elsker
1904

En sørgelig Vise om ulykkelig Kærlighed
eller Amanda og Herman
1904

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig. 
Saaledes, som den er funden i det gamle Familiearkiv
1904

Ludvig og Lise 
eller en stjerneklar Aften i Roligheds Lund.
(Gl. Folkevise)
1904

Elfsborg-Visen.
Ung Sigrids og Hermans Kærlighed 
1904

Trilby-Visen.
Erinder du endnu din Trilby, Ben Bolt
1904

Vi Landsoldater, vi Landsoldater!
 Den nyeste Solsatervise
1904

Visen om Soldaten, 
der var med i mange Slag,
fik mangfoldige Hug, Stik og Kugler, men dog aldrig saaret,
forfattet af en Officer i Felten til Tidskort
1904

Fæstningsartilleristens Klage.
En af Systemskiftets sørgelige Følger
1904

Der boede en Købmand paa Hamborg Bro.
Bekendt Sømandsvise
1904

Sømandspigens Længsel
 efter sin bortrejste Kæreste
1904

Visen om de fire Baadsmænd
1904

Rullekonens Christian!
Synges af Hr. Skuespiller Emil Petersen
1904

Pianofortearbejderens Hjemkomst fra Amerika,
hvor han havde levet i større Forhold og elsket mange Piger,
men dog fandt sin danske Pige bedst
1904

Anna Margrete og Mureren, 
som ikke kunde blive gifte fordi Præsten ikke vilde vie dem, 
men hvorledes den lille Anna Margrete tilsidst fandt paa Raad
1904

Min Hulda, min Hulda, min elskede Hulda,
min Hulda hun elsker kun mig! Tju hej!
1904

Visen om Ida Krag den anden
eller Den unge smukke Piges Lykke
1904

Den morsomme Vise om min lille Nikkenikkelaj
1904

Visen om Petræa.
Fødselsdagene paa Villa "Nok"
1904

Kysse-Visen.
 Den grinagtige Vise om hvorledes Karen kom gennem Livet 
fordi hun kyssede saa brillant.
- Med Kys og Klap i hvert Vers
1904

Giftevisen
 eller Væk fra Dydens Vej vil du lokke mig,
 og aldrig, aldrig gifte mig
1904

Bigami-Visen.
En fornøjelige Vise om den galante Hansen,
der havde en Kone i næsten hvert Land;
og hvad al den megen Kærlighed førte til
1904

Den morsomme Vise om de smaa Puttehøner,
som Hanerne ikke kan staa for
1904

En gemytlig Vise om Præstens galante Eventyr
eller man skal ikke elske sin Næste saameget,
saa det gør noget
1904

Visen til Kihl 
eller paa Livets Vej
1904

Den glade Negers Latter-Vise!
En morderlig gemytlig Vise, som kan faa enhver til at skrupgrine
1904

Den grinagtige Fløjte-Vise
 som fløjtes i By og Land, fra Kælder til Kvist
1904

En morderlig grinagtig Vise om Svend og Ole Rasp,
der flyttede Grossererens Pengeskab.
Synges paa samme Melodi som Pengeskabsvisen.
Øjeblikkets mest populære og grinagtige Vise
1904

Vi kulørte Piger.
En mordelig gemytlig Vise om, hvorledes de ku'lørte Piger 
spiser forbuden Frugt med de vestindiske Soldater
1904

Afskedssang
 ved Prins Carl og Prinsesse Maud's Afrejse til Norge,
hvor Prins Carl er valgt til Konge 
under Navnet Kong Haakon den Syvende.
Med Beretning
1905

Vise om den russiske Revolution
1905

En ny Sang om Port Arthurs Fald.
Med nyeste sandfærdige Beretninger
1905

Dreyfus Sang i Fængslet.
En alvorlig Vise om hans Klage paa den øde Ø.
Husk paa, jeg er en fransk Kaptajn,
som blev uskyldig dømt
1905

Dreyfus Børns Klagesang
 eller Moder, veed du, hvad jeg drømte
1905

Skoleskibet "Georg Stages" Forlis den 25. Juni 1905.
Frygtlig Ulykke i Hollænderdybet,
mange omkomne og saarede.
Med Beretning

Den skrækkelige Nat paa "Georg Stage".
22 Elever druknede,
 da Skoleskibet i Hollænderdybet den 25. Juni 1905
blev paasejlet af den engelske Damper "Ancona".
Med Beretning

Vise om den sørgelige Jernbaneulykke ved Aars,
hvor Landthingsmand J. R. P. Westergaard mistede Livet
1905

Det sørgelige Forlovelsesgilde.
Ny, sandfærdig Vise om Pigen,
 der dræbtes af sin Kæreste paa Skovsø Mark ved Slagelse
1905

En sandfærdig Skildring om en ulykkelig ung Pige,
der blev bedraget af sin Kæreste
og i Fortvivlelse derover søgte Døden i Bølgerne
1905

Sange af A. M. H.
(Sælges til Fordel for en ulykkelig, brystsvag Kvinde,
som har 5 ukonfirmerede Børn,
og hvis Mand er paa en Sindssygeanstalt)
1905

Velkomsthilsen ved Dyrskuet i København
 d. 6 - 9. Juli 1905.
Med udførligt Program

Allernyeste Markeds-Vise
digtet i Anledning af Nykøbing Marked
1905

Dyrlægen og de andre Asen'er.
Med Beretning
1905

Husmandens Vise.
 Tilegnet alle flinke Husmænd og deres Familier
1905

"Petroleumens Tilblivelseshistorie".
Et lille Ord til Overvejelse, medens det endnu er Tid
1905

Til Pintse, naar Skoven bli'r rigtig grøn!
Af Skuespiller Vald. Kolling's Favorit-Sange
 1905

Den yndede Kærlighedsvise
 Jeg gaar i tusind Tanker,
Jeg elsker den, jeg ej kan faa
1905

En flunkenes ny Vise
 om hvorlunde Roger Spillemand vandt Jomfru Hilleborg 
ved sit Strængespil
1905

Hr. Ankerstrøms Vise. 
En smuk Vise om Prins Fernando,
som af Skinsyge dræbte Ankerstrøms Fæstemø.
Gammel Kærlighedsvise
1905

Visen om Børges og Amalies Kærligheds-Historie
1905

Skøn Jomfru hun stander 
eller De femtentusende Rigsdaler.
En splinter ny Vise
1905

Sypigens Sang. 
En smuk og alvorlig Sang 
om den fattige Sypiges Levned og sørgelige Død
1905

Ak, hvem der havde en Moder!
1905

Flensborgjægerens Død paa Lazarettet,
og hans Afskedshilsen til sin trofaste Kæreste
1905

Soldatens Vise,
 at synge for alle Vaabenarter,
 baade de kørende, ridende, gaaende og springende 
1905

Moral for Krigere
 eller en ganske ny og traurig Vise om Søren Peersen, 
der stod paa Vagt ved et Krudttaarn,
men af Mangel paa Forsigtighed og Vanvare frøs ihjel.
Forfattet som et advarende Exempel
og helliget den tapre danske Hær
1905

Den nye Harmonika-Vise.
Hvorledes Spillemanden spillede sig Livet igennem
og kom til at spille til Dans for Englene
1905

Det er utroligt, hvad de hitter paa.
Synges af Skuespiller Fr. Buch i Scala
1905

Til Bruden.
 Nogle gode Raad fra en gammel Ægtemand
1905

Anes Markedstur med sin nye Kæreste
1905

Ny glæderig og delvis sandfærdig Vise om Lille Karen
som blev forlovet i et Skudaar.
Skrevet til Opmuntring for Ligesindede
1905

En vældig grinagtig Vise om den uskyldige Mette
hvem Præsten blev Svar skyldig paa, 
hvorledes hun skulde forholde sig, naar hun blev gift,
men som fik tilfredsstillende Svar hos Fætter Hans 
1905

Zigeunersystemet 
eller hvorledes den unge Musiker
 lærte Grossererens Datter at spille,
men hvorledes Undervisningen endte med Tvillinger
1905

Ridder Rap og Ridder Ro, 
de to glade farende Svende.
Variation paa en ældre Sang til en bekendt Melodi
1905

Den Bænk, der stod i Haven, det var en Havebænk.
En morderlig grinagtig Parodi paa den bekendte Sang
 Hytten i Dalen
1905

De maa ikke trække i min Dingeling.
Den gemytlige, overalt spillede og sungne Sang paa Melodi 
De maa ikke trække i min Klokkestreng
1905

La' os blot bli'e fri for den! 
Den allernyeste Revue-Vise,
 som synges fra Kælder til Kvist, fra først til sidst
1905

Københavnerluft. 
Den nyeste Vise om de evigglade Københavnere,
 som aldrig taber Humøret,
selv om det hele staar paa Hovedet
1905

En Carlsberg til mig
 eller En Stejer til mig.
En vældig gemytlig Vise med det moderne Omkvæd
1905

Tøf-Tøf Visen. 
En morderlig grinagtig Vise
 om Frederik og hans Fiemors uheldige Tur pr. Automobil
1905

Plads for Madammen!
Den nyeste, glade Københavner-Vise
1905

Er Du med paa Ga-Gak'en
 eller Sprogets vilde Skud.
Sunget af Skuespiller Frederik Buch
1905

Drukvaldes Sang om hans Liv og Levned
og hans Kærlighed til "Holger Danske"
1905

Aa, hvor var jeg fuld iaftes, fuld iaftes, fuld iaftes!
En morderlig grinagtig Vise,
 om hvad Petersen fandt i sine Lommer,
mens Tømmermændene arbejdede Dagen efter Soldet
1905

En ny og troværdig Vise 
om Sengehalm, daarlige Tider, Festmiddag m. m. m.
1905

Kong Christian IX død.
Mandag den 29. Januar 1906 Kl. 3 1/2 Eftmd.

Vor elskede Kong Christian IX er død.
Velsignet være hans Minde
1906

Kongen er død.
Kong Frederik d. VIII leve!
Med Beretning
1906

Vise om Jordskælvet i San Francisco, i April 1906,
hvorved over 1000 Mennesker omkom,
og mange Tusinde lemlæstedes og blev husvilde og forarmede.
Skaden anslaas til c. 700 Millioner Kroner.
En frygtelig Brand lagde Byen i Aske.
Med Beretning

Allenyeste Vise om hvorledes Tarifen blev.
Den 21. Februar 1906

En ny Vise
 om hvorledes "Mesteren" havde tænkt sig Tarifen.
Den 21. Februar 1906

Nyeste Vise 
om hvorledes "Svenden" havde tænkt sig Tarifen.
Den 21. Februar 1906

En lille Ledetraad for Reformpartiet,
at benytte ved de kommende Valg.
Ved et Tilfælde kommet os i Hænde
ved Landsmødet i Aarhus d. 14. April 1906

Sang om Fredericia-Slaget.
(I Natten klam og kold)
1906

Sørgelig Vise om Mordet i Hvidbjerg ved Skive,
hvor Pigen Ane Jespersen voldtoges, mishandledes og myrdedes
 af Tjenestekarl Peter Nellemann Knudsen d. 10. Juni 1906.
Med Beretning

Sørgelig Vise om det sidste Hejlskovmord,
hvor Drengen Søren Peter Jensen
efter at være savnet i nogen Tid,
blev funden myrdet i Amalienborg Skov.
Med Beretning
1906

Mordet i Aarhus. 
Gruopvækkende Begivenhed,
 en lille syvaars Pige myrdet og skændet paa det frygteligste.
Udførlig Beretning
1906

Barnemorderskens Sang i Fængslet,
 saaledes, som hun selv har digtet den
 i de lange og tunge Timer, som hun tilbragte i Arresten
1906

Den allernyeste, eneste sandfærdige Vise om den drabelige Haj,
der truede med at sluge Aarhus Handels- og Haandværkerstand,
men ynkelig forslugte sig paa en Chaiselounge,
der nu er udstillet Søndergade 30.
Udgives som Bidrag til Hajens Begravelsesomkostninger
1906

Den uheldige Bil
 Assens - Aarup
1906

Kærlighed og Troskab
 eller Paa Bergen udi Norge.
En rørende Vise om to Elskende, 
der paa Grund af Faderens Haardhed ikke maatte faa hinanden,
 men hvorledes Gud magede det saa, at de dog blev forenede
1906

Sidste Farvel til min Elskede.
En smuk Vise om, 
hvorledes trofast Elskov blev lønnet med Utroskab og Svig
1906

Elvina gaar til sin Faders Borg.
En smuk og sørgelig Vise om en ung Pige,
der hver Aften vandrede til sin Elskedes Grav
for at mødes med ham,
og hvorledes de i Døden blev Brudgom og Brud
1906

En ny, men moralsk Vise om Johan og Mathilde,
der blev gift og levede meget lykkeligt
1906

Venlige Aftenvind, bring du min Klage!
1906

En Vise om sand Kærlighed
eller hvorlunde Ingeborg rejste til København
og kom hjem igen
1906

En splinterny Vise
 om hvorlunde Adolph fæstede sin Rosenbrud.
Alle unge Svende og Møer til Opmuntring og Kvægelse
1906

Det er paa Jord hendes Himmerig
eller Glødevalsen
1906

Kvæser-Valsen.
 (Svensk Pære-Vals).
Den nyeste yndede og livlige Vals, for letbenede unge Folk
1906

Den Italienske Piges Sang
1906

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg.
 Violin-Visen
1906

En Frier til mig
eller Aa, hvis der bare kom en Kærest til mig.
En ung Piges Længsel efter en Frier
1906

Matrosens Rejse-Eventyr,
 hvorledes han paa sine Rejser elskede de smukke Piger
 af alle Nationer,
 men dog tilsidst holdt mest af sin danske Pige
1906

Min Fader var en Fiskermand,
med Hus i Land og Baad paa Vand
1906

Nyeste Revuevise om den glade Enke
1906

Den glade Enke
1906

Min lille Grønært.
Øjeblikkets mest kendte Sang
1906

O, Susanna!
Øjeblikkets mest sungne Vise
1906

Visen om Storken 
eller Jeg rejser til Sahara.
 Den gladeste og mest yndede Vise
1906

Aandevisen.
 En morderlig gemytlig Vise om de fæle Aander,
som er saa udspekulerte 
og som ikke lader os have Fred nogetsteds
1906

Den sidste ny Skruptudsevise.
Kvæk, kvæk, kvæk
1906

En lille Vise om Studeprangeren
1906

Per Jormormand med Familie paa Bazaren.
Nye, lokale Betragtninger, synges af ham selv
1906

En sandfærdig og lærerig Beretning
om hvorledes vor Vært gaar i Byen med 2 Damer
 paa tilsammen 123 Aar,
og hvilke slemme Følger deraf kan komme
1906

En splinterny Vise om,
 hvorlunde 2 lumske Hattemagere forsøgte ved store Gæstebud 
at friste deres bedste Venner til at spise og drikke sig ihjel,
samt hvorledes deres skumle Planer mislykkedes
1906

Husmandens Sang.
Et Svar til Jeppe Aakjær
1907

Det skrækkelige Drama i Aalborg,
hvor Skuespiller Nathansen forsøgte at dræbe sin Hustru
 og dræbte sig selv
1907

Visen om 
Skuespiller Nathansens Selvmord 
og Mordforsøg paa sin Hustru
eller "Den glade Enke"s Afslutning
1907

Visen om Mordet i Sandal ved Fredericia,
hvor Brødhandler Kopp skar Halsen over paa sin sovende Hustru.
Udførlig Beretning
1907

En sørgelig Vise om det grufulde Mord
paa Holse Mark mellem Bogense og Middelfart
Mandagen den 8de April 1907.
Med Beretning

En ny og bedrøvelig Vise om et morderlig Rov
eller Rovmordet i Klampenborgtoget.
En saare sandfærdig Beretning om 
hvorlunde det gik en pæn, gammel Statsraad,
 der kørte til Lyngby, og paa 1ste Klasse
 og med en tysk Rovmorder, som paa Grund af Mavepine
 ikke fik det ud af det, som han havde tænkt.
Med Beretning
1907

Det frygtelige Morddrama i Tvis ved Holstebro,
hvor en Husholderske dræbte sig selv og seks Børn.
Med Beretning
1907

Den blindes Klagesang. 
Den unge Mand, der paa en saa sørgelig Maade mistede Synet
 den 8. Oktober 1904
ved en raa Mishandling af to Storbønder
1907

Tyveriet i Ikast Gæstgivergaard
1907

Troskab til Døden. 
En smuk Vise om, hvorledes vedholdende Troskab lønnedes 
paa den smukkeste Maade
 ved at den, hun troede død, uventet kom tilbage
og bragte Glæde og Lykke
 hos den før saa sorgfulde og forladte Kvinde
1907

En sandfærdig Kærlighedsvise 
om den rige Gaardmandsdatter og den fattige Karl,
som Forrædere vilde adskille, og udspredte, at de begge var døde;
men da Pigen skulde have tvungent Bryllup med en rig Karl,
mødte den rette Kæreste ved Kirken,
samt hvad videre der skete
1907

Stines Kærlighed
 og hendes Brev til Jens Pæter
1907

Du dejlige Maj!
Nyeste Majsang 
1907

Den glade Enke
1907

Det ved jeg lille Mo'r.
Synges af Folkesangeren Peter Jensen
1907

Gyngevise.
Synges overalt
1907

De nyeste Viser fra Valdemar Hansens Djævlespil
1907

Den ny Kanariefugle-Vise
1907

Smukke Sømandsviser
 til at korte Timerne,
naar Vinden løjer af og Kaptajnen er muggen
1907

Ros din Kone!
1907

Ros din Mand!
Et godt Raad til Konerne, 
hvorved de heldig kan klare Ægteskabets Skær
1907

Har De aldrig set min Kone?
En gemytlig Vise 
1907

Visen om den tredobbelte Kærlighed paa Samsø
1907

Min egen Per!
1907

Slaget i Odense
 eller Officerer paa Krigsstien
1907

Mit eget "System"
 eller Har du aldrig set mig nøgen?
En gemytlig Vise om "Systemet", som alle er saa glade for
1907

Naar Manden rejser til Marked
og naar kan kommer hjem igen
1907

En morderlig grinagtige Vise om Kasper-Elefant
eller Chang og Ellens Fornøjelse over Familieforøgelsen
1907

En vældig grinagtig Vise om Dyrenes Beskyttelse,
hvorledes vi nu skal til at holde 
Varmedunke og Morgensko til vore Hunde,
Fløjelsdragt til Missekattene og Knævarmere til Hestene,
samt om Rotter og andre rare Smaadyr,
som vi i Fremtiden skal kæle for
1907

Mindesang i Anledning af Kongeparrets Besøg i Jylland
 Sommeren 1908

Det sidste Farvel til Holger Drachmann.
Danmarks største Digter.
Med Beretning 
1908

Visen om den faldne Storhed Peter Adler Alberti!
Som nu er færdig
1908

Sangen om Storsvindleren 
forhenværende Justitsminister P. Alberti.
Med udførlig Beretning
1908

For sidste Gang! 
Albertis Bekendelser
1908

Alberti's Klagesang
 eller Det sidste Farvel
1908

En splinterny Alberti-Vise
1908

Rundt om i Landet er der Sorg saa stor.
Den allernyeste Vise om Ministeriets Fald!
1908

En vældig sjov Vise om det nye Ministerium!
1908

Sang i Anledning af det nye Ministerium.
En glad Vise i disse bedrøveliger Tider 
1908

Det skrækkelige Morddrama i Øverød,
hvor en Gaardejer blev myrdet for øjnene af Hustruen,
som blev saaret ved to Knivstik.
Med Beretning
1908

Rovmordet paa Gaardejer P. Kalsgaard fra Meirup.
En Gaardmand dræbt og plyndret for 800 Kr.
paa Vejen fra Marked til sit Hjem i Holstebro.
En sørgelig Begivenhed.
Rovmorderen blev paagrebet i Sverrig.
Med Beretning
1908

Vise om Morddramaet i Odense,
hvor en 46-aarig Tegner J. M. Gyrsting
myrdede en Forretningsbestyrerske Frk. Villadsen.
Med Beretning
1908

Balotti fanget.
 Hele Røverbanden fængslet.
Hovedmanden har aflagt Tilstaaelse.
Med Beretning
1908

Ny, sandfærdig og i begyndelsen sørgelig Vise
om hvorledes det ikke gik.
Med Beretning
1908

Vi Haandværkersvende!
 Vi Haandværkersvende!
 De brave Haandværkersvendes egen Vise,
digtet af en rask Svend til Meddelelse om,
 at et Haandværk er det bedste i Verden,
 baade naar vi er hjemme og naar vi rejse
1908

Paa bare Ben.
En lærerig Vise om den fattige Dreng,
der ved Flid og Ærlighed blev en stor og anset Mand
1908

Skamlingsbanken.
 En smuk Sang om de kære Minder om Barndomshjemmet
1908

Sidste Vise om de nyformælede Ingrid og Holger
eller hvorlunde et Sommerophold i Jægerspris kan ende,
naar saa være skal.
 Den 13. Marts 1908

Naar Kærligheden dør
1908

Den sidste Brevveksling.
 En sørgelig Vise om,
 hvordan Maren sveg sin Ole i sidste Øjeblik.
Skrevet til Skræk og Advarsel for giftelystne Karle
1908

En ny Vise om Prik og Mirren.
Hvorlunde denne Alfonce Prik drog udenlands,
traf sin Pige i Lousanne, men halvvejs glemte hende senere.
Dog, naar Enden - som her - er god, er alting godt.
Sandfærdig Beretning 
1908

O, de' var en Skam!
En sørgelig Vise om den falske Hans,
som bedrog fire Piger i Grimmerup Sogn
1908

Enkens Taare. 
En smuk Sang om,
 hvorledes den fattige Enke blev hjulpet ved,
at en Taare faldt ned i Guldvægten,
hvorpaa den rige Mand vejede den Ring,
hun havde faaet af sin afdøde Mand,
da de blev forlovede
1908

Jeg elsker kun en Plet paa Jord.
 En smuk Vise om
 Gaardmands-Datterens Kærlighed til sit kære Hjem.
Digtet af hende selv
1908

De kæreste Minder
 eller Min egen lille Mo'er
1908

En smuk sang om den lille, syge Pige,
der stadig haabede paa at komme sig,
og atter komme hjem fra Hospitalet til sin egen, lille Mo'er.
Folkesang
1908

Trænkonstabel-Rekrutens Vise 
og hvordan det gaar til paa Kristianshavn,
 baade Morgen, Middag og Aften
1908

Den saa yndede nye Opsang Makedulle!
En Beskrivelse af en rask Guts Farter
paa hans mange Rejser baade i kolde og varme Lande
1908

Ny Vise om Dunken, Peter Kristian Knallerup,
og hans mange Viderværdigheder fra Barnsben til nu
1908

En grinagtig Vise om Djævlespillet,
som alle, baade Unge og Gamle, Høje og Lave,
spiller saa lidenskabeligt
1908

Valsedrømme
1908

En glad Trall.
Øjeblikkets populæreste Vise
1908

Bananer! Bananer! 
for fem og tyve Ør'.
En vældig grinagtig Sang om denne nye Landeplage
1908

Bananer! Bananer! 
for fem og tyve Ør'!
Hvortil Musiken er komponeret af den yndede Musikdiriktør,
Hr. Carl Gottschalksen,
har fuldstændig erobret alle Københavnere
og synges fra Kælder til Kvist
1908

Den fine Familie. 
En gemytlig Vise.
Forfattet af Herskabets gamle Tjener,
som snart skal afskediges i Naade uden Pension
1908

Den dovne Dreng.
En gemytlig Københavner-Vise
1908

Peter Dilles Betragtninger over de daarlige Tider,
eller Nej, det er dog for galt!
En morderlig grinagtig Vise,
 der kan sætte Liv i Sindene i disse sløje Tider
1908

Den allersidste nye Sang Hold mig i Haanden, 
eller Vi spiser ikke Søm, Og flækker ikke Vind,
 Og hænger ikke Vandgrød i Vinduet ind.
En morderlig grinagtig Vise
1908 

Du maa ha' traadt i no'et!
Den nyeste Vise med Liv og Halløj,
og til den gladeligste Melodi
1908

En sørgelig Vise om hvodden det gik Fi'e,
fordi hun ikke kom paa Karneval,
skræven af en Familie af hende
 til Advarsel for alle unge Pi'er
1908

Du maa vist ha'e spist Søm
eller været henne hvor der hænger Vandgrød i Vinduerne.
En morderlig grinagtig Vise
1908

Hun var en lille fix Blondine.
En morsom Sang om,
 hvorledes de blonde Damer allerede fra Skabelsens Tid
har gjort Ulykker blandt det stærke Køn.
Forbudt af Censor
1908

Nathuen 
eller hvorledes det gaar til, naar Konen regerer
1908